Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume ...........................................................................

Clasa ........................... data ......................................................


Test
Un punct din oficiu
RI
I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
0,50p 1. Următoarea afirmație este adevărată:
a) atomul de argon este element organogen
b) prima substanță organică sintetizată în laborator a fost ureea
c) carbonul poate forma legătură covalentă triplă cu hidrogenul

0,50p 2. Legătura covalentă dublă dintre doi atomi este formată din:
a) 2 legături π b) o legătură σ și o legătură π
c) 2 legături σ și o legătură π d) o legătură σ și 2 legături π e) 2 legături σ

050p 3. Numărul de electroni neparticipanți, nepuși în comun la atomii elementului organogen clor
:
a) 6 b) 8 c) 4 d) 0

0,50p 4. Numărul de atomi de carbon terțiari din următoarea catenă este:


CH3 ─ CH ═ CH ─ CH2 ─ CH3 a) 4 b) 2 c) 3 d) 1 e) 0

3p II. Se consideră scheletul de catenă:

C═C─ C─C─C
|
C

a) completează cu atomi de hidrogen respectând tetravalența carbonului


b) determină numărul de legături π și numărul de legături C – C
c) stabilește tipul atomilor de carbon
d) stabilește formula moleculară
2p III. Verifică dacă formula moleculară C5H11O2N aparține unui compus organic real.

2p IV. O substanță organică are raportul de masă C : H : O = 18 : 3 : 8 și masa molară 58 g/mol.


Se cere:
a) formula brută b) formula moleculară

Masa atomică: C-12; H-1; O-16.


Nume şi prenume ...........................................................................
Clasa ........................... data ......................................................
Test
Un punct din oficiu
R II
I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
0,50p 1. Următoarea afirmație este adevărată:
a) atomul de argon este element organogen
b) prima substanță organică sintetizată în laborator a fost ureea
c) carbonul poate forma legătură covalentă triplă cu hidrogenul

0,50p 2. Legătura covalentă triplă dintre doi atomi este formată din:
a) 3 legături π b) o legătură σ și o legătură π
c) 2 legături σ și o legătură π d) o legătură σ și 2 legături π e) 3 legături σ

050p 3. Numărul de electroni neparticipanți, nepuși în comun la atomii elementului organogen


oxigen:
a) 6 b) 8 c) 4 d) 0

0,50p 4. Numărul de atomi de carbon secundari din următoarea catenă este:


CH3 ─ CH ═ CH ─ CH2 ─ CH3 a) 4 b) 2 c) 3 d) 1 e) 0

3p II. Se consideră scheletul de catenă:

C─ C ─ C─C─C
|
C

a) completează cu atomi de hidrogen respectând tetravalența carbonului


b) determină numărul de legături π și numărul de legături C – C
c) stabilește tipul atomilor de carbon
d) stabilește formula moleculară
2p III. Verifică dacă formula moleculară C5H9OCl aparține unui compus organic real.

2p IV. O substanță organică are raportul de masă C : H : N = 12 : 3 : 7 și masa molară 44 g/mol.


Se cere:
b) formula brută b) formula moleculară

Masa atomică: C-12; H-1; N-14.