Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume...............................................................................................................................

Clasa ............................data ................................................


Test
Un punct din oficiu
RI
1p 1) Trasează prin săgeţi corespondenţa între denumirea compusului şi formula de
structură și notează formula moleculară:
1,2 - dicloropropan CH2 ─ CH2 ─ CH ─ CH3
| |
Cl Br
1,5 – pentandiamină CH3 ─ CH ─ CH2
| |
Cl Cl
3 – bromo – 1 – clorobutan CH3 ─ CH ─ CH2
| |
OH OH
1,2 - propandiol CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2
| |
NH2 NH2

4p 2) Scrie formulele de structură și indică natura atomilor de carbon


a) 1,2,3 – propantriol b) 2 – aminobutan c) 1,5 – dicloro – 2,2 – dimetilhexan
d) propanonă e) etanal f) acid propanoic

4p 3) O amină CnH2n + 1NH2 are masa molară 73 g/mol. Determină:


a) formula moleculară b) nesaturarea echivalentă N.E. c) izomerii
Masa atomică: C -12; H -1; N -14
Nume şi prenume...............................................................................................................................
Clasa ............................data ................................................
Test
Un punct din oficiu
R II
1p 1) Trasează prin săgeţi corespondenţa între denumirea compusului şi formula de
structură și notează formula moleculară:
1,3 - dicloropropan CH2 ─ CH2 ─ CH ─ CH3
| |
Cl Br
1,4 –butandiamină CH2 ─ CH2 ─ CH2
| |
Cl Cl
3 – bromo – 1 – clorobutan CH3 ─ CH ─ CH2
| |
OH OH
1,2 - propandiol CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2
| |
NH2 NH2

4p 2) Scrie formulele de structură și indică natura atomilor de carbon


a) 2 – metil – 2 – propanol b) 2 –aminopropan c) 2,3 – dimetil – 1,4 – hexandiol
d) propanal e) acid etanoic f) butanonă

4p 3) Un compus monoclorurat CnH2n + 1Cl are masa molară 92,5 g/mol. Determină:
a) formula moleculară b) nesaturarea echivalentă N.E. c) izomerii
Masa atomică: C -12; H -1; Cl -35,5