Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

,,ÎN LUMEA FORMELOR GEOMETRICE”

ADP + ALA+ADE(DŞ+DOS)

educatoare CORPACI MONICA

1
GRĂDINIŢA CU P.P. NR 34,BRAŞOV
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Grădiniţa cu P.P. nr.34,Brasov


NIVELUL/ GRUPA: I (grupa mijlocie ,,B”)
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: ,,Când/cum si de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Uite câte am invăţat si ştiu!”
TEMA ZILEI: ,,In lumea formelor geometrice”
MIJLOC DE REALIZARE : Activitate integrată: ADP+ALA1+ADE(DŞ+DOS)+ALA2
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare şi formare de priceperi si deprinderi
FORMA DE REALIZARE: frontal, individual, in grupuri mici, pe centre
DURATA: 1 zi

2
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
1.ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP)
Întâlnirea de dimineaţă: salutul; prezenţa; calendarul naturii; noutatea zilei.
Rutine:,,Singurel mă îngrijesc, ca o floare strălucesc”- exersarea deprinderii igienice;
,,Locul meu de joacă e curat si frumos”-exersarea deprinderii de a ordona materialele utilizate;
Tranziţii:
-joc muzical:,,Bate din palme”
- joc ritmic:,,Trenuleţul il formam”
-cântece: ,,Eu locomotivă sunt”

Obiective operaţionale:
-să utilizeze formule de salut adecvate diferitelor împrejurări ;
- să adopte un comportament adecvat în timpul salutului(mimică, gesturi, privire);
-să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg ;
-să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, poziţia in succesiunea săptămânii);
-să comunice pe baza unei idei elaborate ;
-să schimbe impresii, opinii, păreri.
Resurse materiale: pozele copiilor pentru prezentă, calendarul naturii

2.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA 1): Activităţi pe centre de interes:

3
ARTĂ
Tema activităţii: ,,Cercuri colorate”-pictura
Obiective operaţionale:
-să identifice materialele de lucru;
-să aibă o poziţie corectă a corpului faţă de masă.
Resurse materiale: acuarele, pensule, cercuri din foaie cartonată.

CONSTRUCŢII
Tema activităţii: ,,Obiecte din forme geometrice”-îmbinare
Obiective operaţionale:
-să realizeze tema data prin îmbinarea pieselor de logi II;
-să denumească materialul realizat;
Resurse materiale: logi II

ŞTIINŢĂ:
Tema activităţii:,,Caută si colorează formele geometrice”-colorare in contur
Obiective operaţionale:
- să recunoască formele geometrice din fişa de lucru ;
-să coloreze formele geometrice.
Resurse materiale: fişe de lucru, creioane de colorat
3.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE(ADE):DŞ+DOS:,,In lumea formelor geometrice”
ACTIVITATE MATEMATICĂ- joc logico matematic:,,TRENULEŢUL CU SURPRIZE”

4
ACTIVITATE PRACTICĂ -lipire :,,TRENULEŢUL VESELIEI”
Obiective operaţionale:
1.Cognitive si de limbaj:
-sa răspundă corect la întrebările adresate;
- să sorteze forme geometrice după criteriul mărime si formă;
-să aşeze formele geometrice verbalizând acţiunea prin formularea propoziţiei.
- să identifice formele geometrice necesare activităţii practice;
2.Psihomotorii:
-să denumeasă materialele si instrumentele de lucru din coşulete;
-sa execute mişcări pentru încălzirea mâinilor;
-să asambleze si să lipească, folosind tehnicile de lucru învăţate, pentru a realiza tema dată;
-sa păstreze o poziţie corectă în timpul lucrului.
3.Socio-afective:
-să participe activ si cu interes la activitate respectând regulile si sarcinile date;
-să exprime propiile opinii, sentimente, atitudini;
-să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare si de lucrările celorlalţi;
- să respecte regulile si sarcinile date.
Metode si procedee : conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, turul galeriei.
Resurse materiale: calendarul naturii, ecusoane, acuarele, pensule, fişe de lucru, logi II,coşulete, trenuleţ, figuri geometrice, cutii de
chibrite, lipici, hârtie glasată, recompense.

4.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA 2):

5
Tema activităţii:,,Caută perechea”
Mijloc de realizare: joc de mişcare
Obiective operaţionale:
- să participe la activitate cu plăcere si entuziasm;
- să raspundă motric la comenzile primite.
Bibliografie:
,,Curriculum pentru invaţământul preşcolar (3-6/7ani)”
,,Revista Învătământul Preşcolar 3-4/2009” , Bucureşti;
,,Metodica activităţilor instructive-educative in grădiniţa de copii”

6
SCENARIUL ZILEI

După rutinele de dimineaţă (primirea copiilor, mersul la toaletă, micul dejun), copiii intră in clasă cântând cântecelul ,,Bună
dimineaţa!”
,,Ursuleții s-au trezit,/- Bună dimineața./Iepurașii s-au trezit,/- Bună dimineața./Șoriceii s-au trezit./- Bună dimineața./Și copiii s-au
trezit./- Bună dimineața./Ritmul de înviorare/L-a cuprins pe fiecare,/După ce și-au făcut patul/A urmat, apoi, spălatul/Pe obraji, pe
ochișori,/Pe năsuc, pe dințișori./Bine e să fii curat,/Îngrijit și pieptănat!”

Salutul
Copiii sunt aşezaţi în semicerc, pe scăunele.

Educatoarea le spune copiilor:


,,Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm! “(copiii se salută între ei dând mâna unul cu celălalt)

Prezenţa
Educatoarea se adresează copiilor:

7
,,După ce ne-am adunat
Si frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit? “(se enumeră copiii absenti din sala de grupă)

Calendarul naturii
Educatoarea se adresează copiilor:
,,A-nceput o nouă zi
Cum e vremea azi copii?”
Se stabileşte : În ce anotimp suntem? Cum este vremea afară? Cum ne îmbrăcăm în acest anotimp? Cum se numeşte ziua de azi?
(copiii răspund la întrebări)
Educatoarea asează pe panou simbolul corespunzător stării vremii.

Activitatea de grup
Educatoarea repetă cu copiii cântecul formelor geometrice:,,Să facem cunoştinţă/El este cercul /Seamănă cu o para /Nu, nu ,nu/Să
facem cunoştinţă/El este cercul/Seamănă cu o portocală/Da, da, da…”

Noutatea zilei
Surpriza: Educatoarea le arată copiilor o cutie cu surprize şi scoate din ea ,,Trenuleţul cu surprize”.

Tranziţie:,,Bate din palme

ACTIVITĂŢILE LIBER ALESE(ALA 1):


Educatoarea va prezenta pe rând fiecare centru deschis intr-o manieră atractivă si va invita copiii sa aleagă centrul unde doresc să-şi
desfăşoare activitatea. Pe parcursul ALA, se vor da explicaţiile necesare, se vor adresa întrebări ajutătoare, se va monitoriza
activitatea fiecărui centru de interes şi se va interveni unde este cazul cu reguli de comportament şi formule de adresare uzuale.
La centrul CONSTRUCŢII, copiii vor îmbina piese de LOGI II.
La centrul ARTĂ , copiii vor picta cercuri.
La centrul ŞTIINŢĂ, copiii vor rezolva fişa ,,Caută si colorează formele geometrice”.

Tranzitie :,,Trenuleţul il formăm


Şi spre baie ne-ndreptăm!”

8
Rutina :,,Singurel mă îngrijesc, ca o floare strălucesc”. Copiii merg la baie arătând că sunt adevaraţi prieteni ai curăţeniei şi vor fi
îndemnaţi si susţinuţi să îşi păstreze igiena corporală : să se spele singuri pe mâini, să folosească prosopul.

Tranziţie: ,, Trenuleţul îl formăm


Şi pe scăunele ne asezăm”

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


Secventa DŞ: Copiii se aşează pe scăunele in semicerc si vor realiza sarcinile jocului logico matematic ,,Trenuleţul cu surprize”.

Tranziţie: cântec,,Eu locomotivă sunt”

Secvenţa DOS: Copiii se aşează la măsuţe şi vor lipi formele geometrice realizând ,,Trenuleţul veseliei”.

ACTIVITĂŢILE LIBER ALESE(ALA 2):


Copiii se vor juca jocul de mişcare ,,Caută perechea”.

9
Strategii didactice EVALUARE
EVENIMENTE CONTINUTUL ŞTIINŢIFIC Mijloace de Forma de (INSTRUMENTE
DIDACTICE învăţământ organizare SI INDICATORI)
Metode şi
procedee
1.Moment Asigurarea condiţiilor necesare pentru observarea
organizatoric desfăţurarea optimă a activităţii; pregătirea comportamentului
materialelor pentru fiecare centru de interes. iniţial al copiilor
Copiii intră şi îşi ocupă locurile, având loc
întâlnirea de dimineaţă alegând fiecare câte o
formă geometrică.
,,Bună dimineaţa dragi copilaşi! stimularea
Bine aţi venit!” conversaţia frontal interesului pentru
-Întâlnirea de dimineaţă activitate
-Salutul
-Prezenţa copiilor
-Completarea Calendarului Naturii calendarul răspunsurile
naturii copiilor
2.Captarea Se realizează cu ajutorul cutiei cu surprize in conversaţia frontal observarea
atenţiei care se afla un trenuleţ cu trei vagoane. explicaţia comportamentului
-Ce este acesta? cutie copiilor
-Unde putem merge cu trenul?
-Dar sa stiţi că există trenuri care nu trenuleţ cu
transportă oameni,ci mărfuri(lemn, materiale vagoane stimularea
de construcţii) dintr-un oraş in altul.Trenul interesului pentru
nostru transportă azi ... surprize.Noi vom activitate
încerca să le descoperim.
3.Anunţarea Ne vom juca azi jocul ,,Trenul cu
temei si a surprize”.Copii, astăzi vom pleca în călătorie
obiectivelor cu trenul dacă vom reuşi să rezolvăm toate conversaţia frontal observarea
sarcinile pe care le vom găsi în vagoane.În comportamentului
fiecare vagon avem surprize.Voi trebuie să explicaţia copiilor
fiţi atenţi si să răspundeti corect.
TRANZIŢIE:,,Bate din palme”

10
Se deschide primul plic si se citesc sarcinile.
4.Dirijarea Se vor prezenta centrele de interes explicatia
învăţării deschise.Fiecare copil işi alege centrul în
cadrul căruia doreşte sa lucreze.
Copiii îţi desfăşoară activitatea colaborând,
comunicând liber, exersând deprinderile de observarea
lucru învăţate, pentru a duce la bun sfârşit explicaţia comportamentului
sarcina specifică centrului ales. copiilor
ARTĂ: ,,Cercuri colorate” acuarele
La acest centru vom picta cercuri. cercuri
Ştiinţă: ,,Caută si colorează formele
geometrice” explicaţia
La acest centru vom colora doar formele fişă de lucru pe grupuri
geometrice.
Construcţii:,,Obiecte din forme
geometrice”
La acest centru va trebui sa îmbinăm explicaţia logi II analiza produselor
piesele de logi II pentru a realiza un obiect. activităţii
Se oferă indicaţii pentru atingerea conversaţia
obiectivelor propuse. Se urmăreşte munca
copiilor oferindu-se explicaţii suplimentare exerciţiul observarea
dacă este nevoie .Se fac aprecieri generale şi comportamentului
individuale asupra modului de lucru şi a copiilor
comportamentului pe parcursul activităţilor
TRANZIŢIE :,,Trenuleţul il formăm
Şi spre baie ne-ndreptăm”

RUTINE:,,Singurel mă îngrijesc”. Copiii


merg la baie arătând că sunt adevaraţi
prieteni ai curăţeniei.

TRANZIŢIE : ,,Trenuleţul îl formăm

11
Şi pe scăunele ne aşezăm”

Se deschide al doilea plic.Se prezinta


sarcinile .
DŞ,,Trenuleţul cu surprize”
Varianta 1 aprecieri verbale
a)Explicarea regulilor jocului
În primul vagon copiii vor aşeza formele
geometrice după criteriul mărime.(în primul
vagon formele geometrice mici şi în al doilea
vagon formele geometrice mari)
b)Executarea jocului demonstrativ de
catre educatoare
Educatoarea alege o formă geometrică şi o explicaţia forme
aşează în vagonul potrivit. geometrice
c)Executarea jocului de proba
Jocul se execută de către copii.După fiecare observarea
execuţie se fac precizări privind modul de frontal comportamentului
rezolvare. copiilor
d) Jocul propriu-zis
Copiii aleg câte o formă geometrică si o
asează în primul sau al doilea vagon în
functie de criteriul marime.
Varianta 2 frontal
5.Obţinerea Copiii vor alege câte o formă geometrică şi
performanţei vor aşeza în vagon după criteriul formă .
Varianta 3
Copiii vor realiza piramida formelor
geometrice.

TRANZIŢIE:,,Eu locomotivă sunt”


6.Asigurarea DOS,,Trenuletul veseliei”
retenţiei şi a -Ce activitate vom desfăşura ? observaţia

12
transferului (activitate practică)
-Ce materiale aveţi pe măsuţe? conversaţia

-Ce forme geometrice recunoaşteţi?


(cerc, patrat)
Se prezintă modelul.
Educatoarea explică şi demonstrează modul demonstraţia
de lucru.

Munca independenta: Educatoarea le munca cutii individual


urează spor la lucru copiilor iar aceştia vor independentă
lucra individual. lipici aprecierea
După ce copiii au finalizat lucrările se rezolvării corecte a
apreciază modul de participare şi de sarcinilor date
executare a lucrărilor.
7.Încheierea Se realizează prin jocul de mişcare ,,Caută explicaţia ecusoane individual observarea
activităţii perechea”. frontal comportamentului
copiilor
8.Evaluarea Se fac aprecieri vizând participarea la conversatia recompense frontal aprecieri verbale
activităţii activitate,comportamentul si gradul de
implicare al copiiilor pe tot parcursul zilei.Se
împart recompense.

13
14

S-ar putea să vă placă și