Sunteți pe pagina 1din 15

Educatoare,

MĂNĂILĂ ROXANA-ADRIANA
Data: 21.03.2018
Educatoare: Mănăilă Roxana-Adriana
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Normal Nr.1 Vulcăneasa, Mera
NIVEL I
Temă anuală de studiu: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
Proiectul tematic: „Surprizele Primăverii”
Tema săptămânii: „Vitamine de primăvară”
Tema zilei: „Legumele timpurii”
Domeniile experiențiale: 🍅 Domeniul Științe (Cunoașterea mediului)
🍅 Domeniul Estetic și creativ (Educație muzicală)
Mijloace de realizare: DȘ (observare + prezentare PPT)
DEC (cântec – repetare + joc muzical – predare)
Tipul activităţii: Mixtă.
Forma de organizare: Frontal, individual.
Durată: O zi.
Scopul activităţii:
Dezvoltarea capacităţii de investigare şi cunoaştere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia, comunicând idei ,impresii pe baza
observărilor efectuate; consolidarea deprinderii de a interpreta corect cântecele învăţate în
grup, individual.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
ADP:
🍅 Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor,
cât și în calitate de auditor.
ALA 1:
🍅 Să recunoască elemente ale limbajului plastic și să diferențieze forme și culori în mediul
înconjurător.
🍅 Să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice.
🍅 Să se folosească de acțiunile motrice învățate pentru a exprima sentimente și/ sau
comportamente.
ADE:
DȘ:
OR 1. Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa,
solul, vegetația, fauna, ființa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii),
precum și interdependența dintre ele.
OR 2. Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
DEC:
OR 3. Să intoneze cântece pentru copii.
OR 4. Să asocieze mișcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.
ALA 2:
🍅 Să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-au înțeles.
1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADP:
🍅 Să se salute între ei, folosindu-se de legumele de primăvară.
🍅 Să discute cu colegii și cu educatoarea despre legumele timpurii.
🍅 Să completeze calendarul naturii.
ALA I:
🍅 Să coloreze simbolurile grădinii de legume, folosind culorile specifice.
🍅 Să construiască, cu ajutorul perluţelor, diferite legume timpurii.
🍅 Să îmbine piesele de puzzle pentru a obține imaginea grădinii de legume.
ADE:
Domeniul Științe:
O1. Să numească legumele timpurii, cu ajutorul prezentării power-point.
O2. Să recunoască părţile componente ale legumelor timpurii identificate anterior.
O3. Să specifice forma, culoarea, mirosul și gustul legumelor timpurii
identificate. O4. Să precizeze rolul fiecărei legume timpurii pentru organismul
omenesc.
Domeniul Estetic și creativ:
O5. Să intoneze corect cântecul învăţat „De pe-o bună dimineață”.
O6. Să realizeze corect exerciţiile de încălzire a vocii.
O7. Să execute corect mişcările jocului muzical „Legumele timpurii”.
ALA II:
🍅 Să recunoască legumele de primavară din ghicitori, denumindu-le;

STRATEGII DIDACTICE:
🍅 Metode și procedee: Conversaţia, brainstorming, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
învăţarea prin descoperire, observaţia.
🍅 Mijloace de învățământ: Planşele de la centrul tematic; legume de primavară, laptop,
prezentare PPT, creioane colorate, foi A4 cu conturul legumelor de primăvară, peluțe, jocuri
de masă, plic cu scrisoare, carte cu cântece, clopoţel, stimulente.
🍅 Forme de organizare: Frontal, individual.
🍅 Metode de evaluare: Observarea sistematică, verificarea orală, aprecieri verbale.
BIBLIOGRAFIE:

1. Pletea, M. și colab. (2009). Aplicațiile noului curriculum pentru învățământul preșcolar,


vol. III. București: editura DPH.
2. Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a. (2008). Activitatea integrată din grădiniţă (Ghid
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar). București: editura Didactica
Publishing House.
3. Culea, L.& coord. (2008).Activitatea integrată din grădiniţă (ghid pentru cadrele
didactice din învăţământul preuniversitar). București: editura Didactica Publishing House.
4. *** (2006). Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată. Oradea: editura Universităţii
din Oradea.
5. *** Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani. (2008) ***
ADP (Activități de dezvoltare personală):
Întâlnirea de dimineaţă: ,, Ce știm despre legume”–
brainstorming
Rutine: „Suntem harnici și curați ”
Tranziţii: elemente euritmice : „Suntem fluturi
zburători”, „Clinchetul clopoţelului”, pas de
numărătoare

I. ALA 1 (Activități liber alese):


„Legumele primăverii”
ARTĂ: „Simbolurile grădinii primăverii”
JOC DE MASĂ: „Grădina de legume” – puzzle
CONSTRUCȚII: „Legume timpurii din perluțe”

II. ADE (Activități pe domenii


experențiale): ACTIVITATE
INTEGRATĂ: DȘ+DEC
DȘ: „Legume timpurii” – observare + prezentare PPT
DEC: „De pe-o bună dimineață” – cântec – repetare
„Legumele timpurii” – joc muzical – predare

4
III. ALA 2 (Activități
liber alese):
„Știați că?” –curiozități despre
legume
SCENARIUL ZILEI
,,Legumele timpurii”

Preșcolarii din grupă intră ordonați în sală, unde se așază pe pernuțe și rămân mirați de
toate surprizele pregătite. Clasa este frumos aranjată cu diferite simboluri ale legumelor de
primăvară.
🍅 Activitatea debutează cu sosirea în grupă a Zânei Legumelor, care ne aduce un coș cu
legume și alte surprize, dar până a afla despre ce este vorba, copiii vor trebui să o salute
„Bună dimineața, Frumoasă Zână!”, iar copiii care o salută cel mai frumos vor fi
responsabilii grupei.
🍅 Se completează Catalogul grupei, apoi Calendarul naturii va fi completat de
meteorologul din ziua aceasta care stabilește vremea de afară.
Zâna Legumelor este foarte bucuroasă că a revenit cu bine, că preșcolarii sunt fericiți de
sosirea ei în grupă și de aceea a adus cu ea o baghetă magică cu care îi va transforma pe copii
în diferite legume de primăvară: în ridichi, spanac și salata verde.

Foarte încântați de surprizele primite, copiii se vor îndrepta spre videoproiector, unde vor
observa legumele din coșul adus de Zână, apoi vor se vor uita alături de educatoare la
prezentarea power-point cu legume timpurii. Curioși, ei doresc să afle ce le-a mai adus Zâna
Legumelor și de aceea se va prezenta oferta zilei.

Zâna Legumelor vine cu o idee pentru copii și le propune, ca simbolurile pe care le


reprezintă să se grupeze și să îndeplinească niște sarcini. Ridichile se vor îndrepta spre centrul
🍅 Artă, unde vor avea de colorat în contur simboluri ale grădinii de legume, folosind
culorile specifice; spanacul se vor îndrepta spre centrul 🍅 Joc de masă, unde se vor juca cu
diferite jocuri de masă, iar salatele verzi vor merge la centrul 🍅 Construcții, unde vor
construi cu ajutorul perluțelor diferite forme ale legumelor timpurii.

🍅 Zburând ca fluturașii(T), copiii se îndreaptă spre centrele deschise unde vor lucra, iar Zâna
Legumelor va trece pe la fiecare centru să vadă cum se descurcă. In pas, cu numărătoare 1-10,
copiii se vor îndrepta spre ieșire. La întoarcere, tot în același pas, copiii se întorc la centrele la
care au lucrat și fac ordine – 🍅 Rutina „Suntem harnici și curați ”- exersarea unor
deprinderi de ordine.
🍅 In continuare, preșcolarii se așază în semicerc și intonează cântecelul „Primăvara” pentru
a-i mulțumii Zânei că le-a adus atât de multe surprize și că au aflat atât de multe lucruri.
Zâna Legumelor apreciază mult cântecelul interpretat de ei, iar educatoarea vine cu propunerea
de a învața un cântecel despre legumele primăverii „Legumele timpurii”, pentru ca să o
răsplătească pe Zână.

5
🍅 Foarte încantată, Zâna Legumelor îi răsplătește pe copii și le spune diferite curiozități din
lumea ei, a legumelor.
Activitatea se va încheia cu aprecierile făcute de Zâna legumelor asupra întregii activități, dar
și cu unele aprecieri individuale, și cu împărțirea de stimulente pentru copiii care au răspuns
foarte frumos și au participat activ la activitate.
STRATEGII DIDACTICE
ACTIVITEDUCATTATEAȘTIINȚ
NUTUCONȚI
COPIILO ATEA OAREI +
R) IFIC L
(ACTIVI
FORME DE

METODE ȘI
PROCEDEE
EVALUARE
METODE DE

ORGANIZARE

MIJLOACE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

Pregătirea materialelor necesare pentru fiecare centru de


activitate.
Frontal

Conversația

Se realizează prin surprizele din sala de grupă, aduse de Zâna


Legumelor și bagheta ei magică.
scrisoar
Conversația,
Frontal

Păpuşă,
sistematică

brainstorming
Observarea

activităţii, trezindu-le interesul copiilor pentru


Se voractivitate.
enunţa scopul şi obiectivele
Frontal

Explicația,
conversația

A Se vor aduna copiii la videoproiector, unde vor observa


A.D.E. – D.Ş.
legumele de primăvară
exercițiul
verificarea orală

Frontal, individual
Observarea sistematică,

colorate, perluțe, jocuri de masă


Conversaţia, observația, explicaţia, demonstraţia,
Planşe, coș cu legume, laptop, foi A4, creioane
e masă cu legume de primăvară,
;IȚ
C
U
R
T
S
N
O
lurtneca,oțulrptjacem
ugldritsnoC
-” i i rla centrul
e v ă JOC
m i DE
r MASĂ.
p e l e mu g e L „ – 1 . A . L .
MOMENTELE OB.
OP.

ACTIVITĂȚII

1. Moment organizatoric

2. Captarea atenției

3. Enunţarea scopului şi a
activităţii
obiectivelor

O3 O4 O1 O2

4.Prezentare a optimă a conţinutului


învăţării
şi dirijarea

7
Observația sistematică Observarea Aprecieri
sistematică verbale

Frontal Frontal Frontal

Carte cu cântece Carte cu ghicitori Stimulente

Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Conversația Conversația

A.L.A.2
exerciţiul, observația
t ă r ă mu n e d s a p „ – e i ț i z n a r T

. Activitatea se va încheia cu aprecierea asupra modului de


„Știați că”- curiozități din lumea legumelor.

răspuns al copiilor şi al comportamentului acestora


me
un cântecel
Timpurii”.
Se va
nou
interpreta
numit: cântecul „De pe-oA.D.E.
bună – D.E.C.
Rutină – „Suntem ” 0 1 - 1 e r a o
dimineață”. harnici și curați”

Zâna le va citi copiilor curiozițăți despre legumele timpurii.


O6 O7 O5

4.Prezentare a optimă a
învăţării
conţinutului şi dirijarea

5. Obținerea performanței

6. Încheierea activității