Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.09.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit nr.7 HUŞI
GRUPA: Mare
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR : CROITORU ANA-MARIA
TEMA ANUALĂ: Cine sunt/suntem?
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Acesta sunt eu!
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Om și societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
TITLUL ACTIVITĂȚII: Părțile componente ale corpului uman
TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare de priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea deprinderilor practice prin aplicarea lor în contexte variate
MIJLOC DE REALIZARE: Lipire
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
COMPORTAMENTE VIZATE:
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să precizeze minimum 2 părți componente ale corpului uman;
O2 – să aplice corect tehnicile de lipire;
O3 – să mânuiască corect materialele puse la dispoziție;
O4 – să realizeze o lucrare corectă și îngrijită.
STRATEGII DIDACTICE:
1. Metode şi procedee didactice: conversația, demonstrația, explicația, exercițiul, expunerea.
2. Materiale didactice: planșă cu prințesa Zizi, foi A4, plicuri, lipici, jetoane care ilustrează părți componente ale corpului uman,
stimulente sub formă de față zâmbitoare
3. Resurse:
 Temporale: 15 minute
 Spațiale: sala de grupă
 Bibliografice:
***.(2017). Revista Învățământului Preșcolar și Primar Nr. 3-4/2017. București: Editura Arlequin
DEMERS DIDACTIC
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
NR. ETAPELE OB CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV
CRT ACTIVITĂȚII . Metode și Materiale Forma de
. OP.
procedee didactice organizare
didactice

1. Moment Se asigură condițiile optime pentru buna


organizatoric desfășurare a activității: aerisirea sălii de grupă,
așezarea mobilierului, pregătirea materialului
didactic, intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă.

2. Reactualizarea Se va realiza prin adresarea următoarelor întrebări: Conversația Frontal Evaluez


cunoștințelor O1 Din ce este format corpul nostru? capacitatea
La ce ne ajută mâinile? Dar picioarele? copiilor de a
La ce ne ajută ochii? Nasul? Gura? Limba? răspunde
Urechile? corect la
întrebări

3. Captarea atenției Venind spre grădiniță m-am întâlnit cu Prințesa Conversația Planșă cu Frontal Evaluez
Zizi. Ea mi-a spus că este foarte tristă pentru că în Prințesa capacitatea
țara ei, toți copiii au uitat din ce este format corpul Zizi copiilor de a
lor. Doar câțiva copii isteți și cuminți o pot ajuta. fi receptivi la
De aceea, ea vă roagă să îi ajutați pe copii să-și noi surprize
amintească părțile componente ale corpului lor. Ce
spuneți, copii? Îi vom ajuta?

4. Anunțarea temei Astăzi îi vom ajuta pe copiii din țara Prințesei Zizi Explicația Frontal Evaluez
și a obiectivelor să-și amintească din ce este format corpul lor. capacitatea
Vom lipi elementele din care este format corpul copiilor de a
lor și le vom transmite prințesei ce am realizat. asculta cu
atenție

5. Dirijarea Fiecare copil va primi un plic ce va conține părțile Demonstrația Individual Evaluez
învățării componente ale corpului uman, o foaie A4 și lipici Foi A4 capacitatea
O2 (ANEXA 1). Îi voi întreba care sunt materialele cu Exercițiul copiilor de a
Plicuri
O3 care vom lucra astăzi, apoi voi demonstra copiilor executa tema
modul de lucru. Voi deschide plicul și voi lipi Lipici propusă
părțile componente ale corpului (capul, trunchiul, Conversația corect și
Jetoane
mâinile, picioarele) pe o foaie A4. Copiii vor îngrijit
realiza același lucru, respectând regulile de lucru Explicația

O4 și acuratețea lucrării.
Înainte de începerea lucrului voi efectua împreună
cu ei exerciții de încălzire a mușchilor mici ai
mâinii (închidem-deschidem pumnii, morișca,
ploaia, tunetul). Voi observa modul de lucru, îi voi
ajuta acolo unde este cazul, încurajând și
stimulând pe fiecare copil în parte.
6. Obținerea Voi adresa câteva întrebări în legătură cu lucrările Conversația Frontal Evaluez
performanței realizate: capacitatea
Ce părți ale corpului ați lipit astăzi? Individual copiilor de a-
Cum le-ați lipit? și evalua și
Copiii își vor face autoevaluarea și evaluarea aprecia
lucrărilor realizate de ei. lucrarea

7. Asigurarea Se va realiza o expoziție cu lucrările copiilor, iar Expunerea Individual


retenției și a apoi se va intona un cântec de toamnă.
transferului Frontal

8. Încheierea Voi face aprecieri verbale, individuale și colective, Conversația Stimulente


activității privind modul de lucru. La sfârșitul activității,
copiii vor primi stimulente.

ANEXA 1