Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educatie si Tineretului

Al Republicii Moldova
Colegiul Microelectronica si Tehnica de Calcul

Catedra :Calculatoare
Disciplina :Aplicatii Grafice

Dare de seama №14


Tema :Efecte Speciale pentru Text

EFECTUAT: Oloi Sergiu


CONTROLAT:Sisiean Petru

Chisinau 2010
SCOpul LUcrarii:

Pe parcursul acestei lucrari studentul se va familiarize cu aplicatia grafica in CorelDraw pentru a


obtine deprinderi de lucru cu efecte in text in program CorelDraw .

Mersul lucrarii:

Pentru a face un effect din text facm urmatorii pasi ne ducem scrim un text si apoi il inseram si ne
ducem in bara cu instrumente si alegem форма

Si pe urma cu cursoru apucam de un punct si tracem intro directi in asa mod vom modifica textul si
ii vom reda un effect


Si ne uitam ce sa primit

Concluzie: In aceasta de laborator am efectuat un effect cu Text-ul..