Sunteți pe pagina 1din 5

Numele …………………………….. Data: ……………..

Evaluare MEM

Scăderea numerelor naturale 0-1000. Fenomene naturale și mediul înconjurător


1. Calculează :
987 - 286 - 348 - 845- 901- 1000 -
514 127 186 579 467 746

2. Află cu cât e mai mare diferența numerelor 896 și 285 față de diferența numerelor 632 și
247.

3. a) Suma este 700 iar un termen este 654. Care este celălalt termen?

b) Cât este descăzutul dacă scăzătorul este 398 și diferența 602?

c) Ce număr scad din 817 ca să obțin 798?

4. Citește cu atenție, apoi rezolvă problema în două moduri.


Din cauza brumei, din cele 905 de crizanteme de pe plantație s-au ofilit în prima
zi 276 iar în a doua zi 387.
Câte crizanteme au rămas?
5. Alcătuiește o problemă cu numere de la 100 la 1000 care să se rezolve prin două
scăderi. Rezolvă problema astfel compusă

6. Completează spațiile punctate cu cuvintele corespunzătoare din paranteză pentru a obține


enunțuri corecte.

- Pentru a proteja plantele în verile secetoase oamenii au construit sisteme de


............................................. (brumă, irigații, secetă).
- .............................. și ........……………….. sunt fenomene naturale care au
efecte negative asupra mediului (grindina, despădurirea, bruma).

TEMA CAMPIONILOR:
Într-o parc au fost plantate 1000 de panseluțe, năsturași și crăițe. Aflați câte
flori sunt de fiecare fel știind că 600 de flori nu sunt crăițe și 750 de flori nu
sunt panseluțe.
EVALUARE

Obiective operaționale:
- Să efectueze scăderii în concentrul 0-1000 cu și fără trecere peste ordin;
- Să afle un număr necunoscut;
- Să rezolve o problemă cu două operații;
- Să compună o problemă cu două operații;
- Să folosească corect noțiuni referitoare la fenomene ce afectează negativ
mediul înconjurător.
Item/ FB B S
Calif.
1 Efectuează scăderi în Efectuează scăderi în Efectuează scăderi în
concentrul 0-1000 cu și concentrul 0-1000 cu și concentrul 0-1000 cu și
fără trecere peste fără trecere peste fără trecere peste
ordin - 6 soluții corecte ordin – 4-5 soluții ordin – 2-3 soluții
corecte corecte
2 Află cu cât e mai mare Află două diferențe. Află o diferență.
o diferență ca alta
3 Află corect un nr Află corect un nr Află corect un nr
necunoscut-3 situații necunoscut-2 situații necunoscut-1 situație
4 Rezolvă corect o Rezolvă o problemă cu Rezolvă corect o
problemă cu două două operații într-un operație dintre cele
operații în două singur mod. două operații .
moduri.
5 Compune și rezolvă Compune corect dar Compune și rezolvă
corect are mici greșeli de corect o problemă cu o
calcul. singură operație de
scădere
6 Completează Completează Completează
enunțurile date cu enunțurile date cu enunțurile date cu
cuvintele cuvintele cuvintele
corespunzătoare -3 corespunzătoare -2 corespunzătoare - 1
soluții corecte soluții corecte soluție corectă

3.Evaluarefinală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 5-6 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 3-4 itemi;/parţial corect


BINE
restul itemilor

Rezolvă integral si corect 2 itemi; parțial corect SUFICIENT


/incorect restul itemilor

Nr. crt NUMELE ŞI PRENUMELE

Ex.1 Ex.2 Ex.3 Ex.4 Ex.5 Ex.6 CALIF.

FINAL

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
Calificativ

FB
B
S
I

OBSERVAȚII:

MĂSURI DE REMEDIERE: