Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE

ACTIVITATE INTEGRATĂ

TEMA ACTIVITĂȚII:
„Surprizele lui Moș Nicolae
Grădinița cu P.P nr. 1 – Târgu Frumos
GRUPA MARE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: Mitocaru Diana-
Cătălina
DATA: 7.12.2021
GRĂDINIȚA: Grădinița cu program prelungit nr.1 – Târgu-Frumos
EDUCATOARE: Mitocaru Diana-Cătălina
GRUPA: Mare B – „Fluturașii”
TEMA ANUALĂ: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Surprizele lui Moș Nicolae”
MESAJUL ZILEI: „Ce ne aduce Moș Nicolae?”
FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conținut integrat DLC (lectura educatoarei) +
DOS activitate practică (lipire)
TIPUL DE ACTIVITATE: Însușire de noi cunoștințe și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea cunoștințelor despre sărbătorile de iarnă.
FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual.
Subiectele activităților pe centre de interes:
ALA1:
1. Bibliotecă: „Semne grafice reprezentăm și pe Moș Nicolae îl ajutăm”
Obiective operaționale:
- să unească corect liniile punctate;
- să denumească elementul obținut;

2. Artă: „Elemente de decor pentru ghetuța lui Moș Nicolae” (pictură cu bețișorul)
Obiective operaționale:
- să picteze fără a depăși conturul, folosind culorile adecvate;
- să utilizeze corect elementele de lucru;

3. Joc de masă: „Puzzle pentru Moș Nicolae”


Obiective operaționale:
- să realizeze puzzle-ul;
- să denumească imaginea ilustrată;

4. Științe: „Acadele pe ghetuță”


Obiective operaționale:
- să lipească atâtea acadele cât le indică numărul;
- să folosească corect materialele puse la dispoziție;
ADP:
• Întâlnirea de dimineață - „Ce ne-a adus Moș Nicolae?”
ADE:
• DLC: „Magia lui Moș Nicolae” (lectura educatoarei).
• DOS: „Decorăm ghetuțele lui Moș Nicolae” - activitate practică.
ALA2: „Clementine în ghetuțe” – joc distractiv

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul, exercițiul
lexical, turul galeriei, aprecieri verbale,
Mijloace de învățământ: hârtie, lipici, bețișoare, figurine (globulețe, bomboane,
cadouri, fulgi, sclipici etc.), cartea cu imagini, ghetuțe confecționate din hârtie
cartonată, tablă magnetică, surpriza (ghetuța uriașă), scrisoarea de la Moș Nicolae, joc
distractiv „Clementine în ghetuțe”,
Resurse umane: copiii, educatoarea;
Bibliografie:
- Ana, A., Ciofliga, S. M., Proiecte tematice orientative, Editura Tehno-Art, 2003;
- Aplicaţii ale metodei proiectelor – Ghid pentru educatoare, Ed. CDPress, 2008;
- Curriculum pentru invatamant prescolar (3-6/7 ani), MECT, 2008;
- Gherghina, D., 2005, Didactica activităților instructiv-educative pentru învățământul
preprimar, Editura DIDACTICA NOVA, Craiova
- Massari, G., 2009, Teoria şi metodologia instruirii, Manual an II, sem. I-ID,
Pedagogia învăţămâtului primar şi preşcolar, Editura Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi;
- Vieriu, D., Alecsa, I., Proiectarea pas cu pas- Îndrumător pentru cadrele didactice din
învățământul preșcolar, Editura DIAMANT
Obiective operaționale:

ADE: Domenii experiențiale:

DLC: Domeniul limbă și comunicare:


- Lectura educatoarei – „Magia lui Moș Nicolae”. Dezvoltarea expresivității
limbajului oral și a exprimării verbale corecte din punct de vedere gramatical.

• să precizeze titlul și personajele textului;


• să ordoneze imaginile date, respectând succesiunea episoadelor acţiunii;
• să formuleze enunţuri cu expresiile/ cuvintele explicate: izolați, pătură albă, coșuri,
dezamăgire, reproșuri”
• să redea cel puțin trei din momentele poveștii, având ca sprijin imaginile cu
momentele importante ale poveștii;
• să interpreteze corect mesajul transmis cu ajutorul întrebărilor educatoarei;
• să identifice, prin încercuire, imaginea care înfățișează cadoul fetiței primit de la
Moș Nicolae;

DOS: „Decorăm ghetuțele lui moș Nicolae”


- Activitate practică: Dezvoltarea deprinderilor de lipire.
• să denumească materialele de lucru folosite în realizarea activității;
• să respecte etapele de lucru pentru realizarea cu succes a temei; ;
• să aplice corect tehnicile de lipire;
• să mânuiască atent și corect materialele puse la dispoziție;
SCENARIUL ZILEI
SALUTUL: Programul va începe cu Întâlnirea de dimineaţă, debutând cu salutul.
Voi rosti versurile:
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
Pe scăunele ne aşezăm,
Cu toţii ne salutăm.
Începem acum o nouă zi,
Bună dimineaţa, dragi copii!”

Copiii vor răspunde salutului.


PREZENȚA: Voi număra fetițele și băieții, iar apoi voi nota în catalog copiii absenți.
CALENDARUL NATURII: Pentru a completa calendarul naturii voi rosti versurile: ”A
început o nouă zi/ Cum e vremea azi copii? Un copil va stabili anotimpul, luna, ziua, data, starea
vremii.
ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALȚI:
Preșcolarul va fi capabil să interacționeze cu colegii de grupă, prin exprimarea propriei opinii și
ascultarea opiniilor celorlalți în legătură cu subiectul discutat.
În cadrul etapei împărtăşirea cu ceilalţi, copiii vor povesti cum şi-au pregătit ghetuţele
înainte de a se pune în pătuțurile lor, la somn. Se poartă o scurtă discuție despre darurile primite de
la Moș Nicolae.
În fiecare zi trebuie să ne amintim că pentru a fi sănătoşi, voinici trebuie să facem puţină
gimnastică ”Dacă vreau să cresc voinic....” (activitate de grup).
MESAJUL ZILEI: ,,Să fim cuminţi şi-ascultători/Că vin multe sărbători!”
NOUTATEA ZILEI :
Copiii aud o bătaie în ușă și găsesc în fața ușii o ghetuță uriașă. Vom descoperi în
ghetuță o scrisoare de la Moș Nicolae cu următorul conținut:
,,Dragi copii, aseară am trecut pe la fiecare dintre voi și am aflat diferite lucruri despre
ceea ce știti și ceea ce faceți, fără ca voi să mă vedeți. Fiindcă mi-a plăcut foarte mult de voi și am
înțeles că știți foarte multe lucruri interesante m-am gandit să trec și pe la gradiniță cu noi surprize.
Vă rog să îi învățați și pe fulgișorii mei lucrurile frumoase pe care le știți voi. Dacă vă veți descurca
bine vă promit că voi vorbi cu Moș Crăciun să vină la voi la serbare cu multe daruri. De aceea, v-
am trimis aceste materiale cu care veți desfășura activitatea de astăzi. Dragi fluturași isteți, pe
măsură ce faceți activitățile, veți avea multe surprize plăcute și un cadou din partea mea.
Cu drag, Moș Nicolae!”
Tranziție: „Ca piticii ne mișcăm
Și la centre ne așezăm”
ALA1:
Educatoarea prezintă copiilor cele patru centre de interes deschise: la centrul Bibliotecă copiii vor
reprezenta elemente grafi ce, la centrul artă copiii vor picta ghetuța cu surprize, în cadrul centrului
jocul de masă copiii realizează puzzle-uri cu Moș Nicolae și cu elemente specifice anotimpului de
iarna, iar la centrul știință cei mici vor lipi pe ghetuță tot atâtea elemente cât indică numărul.
În timp ce copiii lucrează la centre, educatoarea supraveghează buna desfășurare a activității,
oferind explicații și îndrumări acolo unde este cazul.
După rezolvarea sarcinilor, se fac aprecieri asupra modului de desfășurare a activităților libere,
produsele realizate de cei mici vor fi expluse pe două planșe pentru a fi văzute de către toți copiii.
Tranziție: „ Bat din palme - Clap, clap, clap
Din picioare - Trap, trap, trap
Ne învârtim, ne răsucim
Și voioși noi o să fim”
ADE:
DLC – Lectura educatoarei – „Magia lui Moș Nicolae”
Copiii vor fi așezați pe scăunele în formă de semicerc și vor asculta lectura educatoarei, va fi
anunțată tema activității și obiectivele adptate pe înțelesul celor mici.
Tranziție: „Ninge, ninge-ncetișor
Cade, cade-un fulg ușor
Hai copii la derdeluș
Hai copii la săniuș”
DOS - „Decorăm ghetuțele lui Moș Nicolae” - activitate practică.
Copiii se mută la măsuțe și descoperă materialele pentru activitatea practică (cizmulițe, lipici și
surprizele lui Moș Nicolae). Cu aceste materiale cei mici vor realiza ghetuța lui Moș Nicolae plină cu
surprize.
Tranziție: „Dansează hopa-hopa”
ALA2 – Jocul distractiv: ,,Clementine în ghetuțe”
- Se vor face două echipe, care vor trebui să transporte cu o lingură o clementină. Vor trebui să care
clementina fără să o piardă din lingură. Dacă o scapă, va trebui să o ia de la început. La sfârșit se
numără clementinele din fiecare ghetuță, și se va desemna echipa câștigătoare.
Desfășurarea activității:

Nr. Etapele/ secvenţele Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. activităţii Metode, Forme de Mijloace de
procedee, organizarea învățământ
tehnici a activității
1. Moment Asigurarea unui climat educațional optim pentru Exercițiul Frontal Evaluez capacitatea
organizatoric desfășurarea activității: copiilor de a se organiza.

Aranjarea mobilierului.
Pregătirea materialului necesar activității.
Copiii intră ordonat în sala de grupă și se așază pe
scaun.

2. Captarea atenției Captarea atenției se realizează prin intermediul


unei surprize: Frontal Ghetuța uriașă a lui Evaluez capacitatea
Conversația
Moș Nicolae copiilor de a fi atenți la
Copiii aud o bătaie în ușă și găsesc în fața ușii o discuție.
ghetuță uriașă. Vom descoperi în ghetuță o
scrisoare de la Moș Nicolae cu următorul conținut :
„Dragii mei copilași,
Vă rog să mă iertați că nu am putut trece pe la voi
în dimineața aceasta dar sunt foarte ocupat cu
pregătirea cadourilor. Dragi copii, vreau să știți că
aseară am trecut pe la fiecare dintre voi și am aflat Scrisoarea de la
diferite lucruri despre ceea ce știti și ceea ce faceți, Moș Nicolae
fără ca voi să mă vedeți. Fiindcă mi-a plăcut foarte
mult de voi și am înțeles că știți foarte multe
lucruri interesante m-am gandit să trec și pe la
gradiniță cu noi surprize. Vă rog să îi învățați și pe
fulgișorii mei lucrurile frumoase pe care le știți voi.
Dacă vă veți descurca bine vă promit că voi vorbi
cu Moș Crăciun să vină la voi la serbare cu multe
daruri. De aceea, v-am trimis aceste materiale cu
care veți desfășura activitatea de astăzi. Dragi
fluturași isteți, pe măsură ce faceți activitățile, veți
avea multe surprize plăcute și un cadou din partea
mea.
Cu drag, Moș Nicolae!”

3. Reactualizarea Se vor reactualiza cunoștințele copiilor legate de


cunoștințelor anotimpul de iarnă:
Evaluez capacitatea
- În ce anotimp suntem noi? Frontal Imagini cu copiilor de a oferi
- Cum este anotimpul iarna? Conversația anotimpul iarna răspunsuri cu privire la
discuția despre anotimpul
- Cum se îmbracă oamenii în anotimpul rece?
iarna.
- Ce activități desfășoară oamenii în acest
anotimp?
- Ce sărbătorim noi în anotimpul de iarnă?
4. Anunțarea temei și Astăzi am să vă citesc o poveste foarte frumoasă,
a obiectivelor numită „Magia lui Moș Nicolae” iar mai apoi vom
realiza împreună o ghetuţă plină cu surprize.
Trebuie să ascultaţi cu mare atenţie această
poveste, să precizați titlul poveştii și personajele Cartea „Magia lui Evaluez capacitatea
acesteia, să reţineţi semnificaţia cuvintelor şi Frontal Moș Nicolae” copiilor de a fi atenți la
expresiilor noi. Vreau să mă ajutați să redăm Explicația explicațiile date.
momentele poveștii, având ca sprijin imaginile cu
momentele importante ale textului.

Moș Nicolae așteaptă să primească de la noi poze Conversația


cu cele mai deosebite ghetuțe. Vreau ca voi să lipiți
corect și cu mare atenție ornamentele pregătite, să
respectați etapele de lucru și să mânuiți corect Ghetuța cu surprize
materialele puse la dispoziție. a lui Moș Nicolae

5. Prezentarea DLC- lectura educatoarei


conținutului și
dirijarea învățării Voi prezenta copiilor cartea: „Magia lui Moș
prin abordarea Nicolae”. Le citesc copiilor expresiv textul-suport,
integrată a nu voi păstra toate expresiile populare din textul Evaluez capacitatea
conținuturilor Frontal Cartea „Magia lui copiilor de a preciza titlul
original, iar unele cuvinte/expresii le voi explica Conversația
Moș Nicolae” şi personajele textului.
chiar în timpul lecturii, precum ar face parte din
text.
După ce au ascultat povestea, copiii sunt provocaţi
la o scurtă discuţie despre text:
 Ce aţi simţit pe parcursul lecturii? Evaluez capacitatea
copiilor de a răspunde
(eventual, dacă nu se primesc prompt răspunsuri de
corect la întrebările
la copii, încep eu prin a le spune: Eu, de exemplu, Exercițiul adresate.
trista, ba am fost surprinsă, ba bucuroasă…) lexical
 Cum am spus că se numește povestea?
(se arată din nou cartea)
 Care sunt personaje care apar în această poveste?

 Ce am spus că înseamnă cuvântul izolați, dar


dezamăgire sau reproșuri”? Dar pătură de nea?
Haideți să formulăm enunțuri cu aceste cuvinte! Frontal Evaluez capacitatea
(Sunt numiți doi-trei copii să răspundă.) copiilor de a formula
enunțuri cu expresiile/
 Unde se petrece acțiunea dragi copii?
cuvintele explicate din
 În ce anotimp se petrece acțiunea? (le voi textul-suport.
reaminti copiilor secvențe din text care ilustrează
anotimpul iarna)
 Cum s-a încheiat povestea?
 Ce v-a plăcut cel mai mult?
 Ce nu v-a plăcut?

Evaluez capacitatea
6. Fixarea Pentru că ați fost tare ascultători și mi-a plăcut cum Fișă de lucru copiilor de a completa fișa
cunoștințelor Explicația Individual primită corect.
ați participat la activitate, am o surpriză pentru voi.
Fiecare va primi o fișă, iar voi trebuie să alegeți Exercițiul
prin încercuire cadoul pe care la primit fetița de la
Moș Nicolae, iar mai apoi să îl colorați frumos,
fără a ieși din contur.

7. Obținerea DOS: Activitate practică:


performanței Lipire.
-Dragi copii, acum că am învățat mai multe despre
Moș Nicolae și i-am arătat că noi știm să vorbim Ghetuța lui Moș
Nicolae
corect, îi vom arăta Moșului că noi știm de Conversația Frontal
asemenea să realizăm cu mânuțele noastre lucruri
extraordinare.
Vă invit să decorăm ghetuța Moșului cu cele mai Evaluez capacitatea
frumoase și mai strălucitoare podoabe. copiilor de a fi atenți la
Explicația explicațiile date.
Intuirea materialelor:
Se intuiesc materialele puse la dispoziție, pe masă:
părţile componente ale ghetuţei (ghetuţa roșie şi
vata) și materialele necesare pentru decorare
(bomboane, cadouri, clopoței) și lipiciul cu ajutorul
căruia vom realiza întreg procesul.
Frontal

Prezint lucrarea model Lipici, ghetuța lui


„Ghetuța lui Moș Nicolae” cu scopul de a motiva Moș Nicolae, vată,
preșcolarii să o confecționeze și ei. elemente de decor
Explicarea şi demonstrarea modului de
lucru Demonstrația
Voi explica modul în care se va lipi vata (în partea
de sus a ghetuței) după aceea vom decora lipind
bomboane, cadouri, clopoței pe toată suprafața
ghetuței.

Încălzirea muşchilor mici ai mâinii Individual


Se realizează încălzirea muşchilor mici ai mâinii
prin diverse exerciţii (mişcăm degeţelele, cântăm la
pian, plouă, facem bulgări de zăpadă, frecăm
mâinile, batem din palme). Exercițiul

Executarea lucrărilor de către copii


Evaluez capacitatea
Înainte de a începe mă asigur că toți copiii au copiilor de a decora
înțeles ce au de făcut. ghetuța.
Se urează spor la lucru.
În timp ce copiii lucrează îi supraveghez, îi ajut şi
îi îndrum acolo unde e nevoie.
8. Încheierea La final lucrările vor fi evaluate realizând turul Planșă cu lucrările
activității galeriei iar copiii vor aprecia ghetuțele colegilor. copiilor
Turul
După terminarea lucrărilor, le voi semna şi le voi
galeriei
aşeza pentru expoziţie în faţa clasei. Voi face
analiza lucrărilor împreună cu copiii. Le voi adresa
copiilor întrebări legate de activitatea desfăşurată:
Cum s-a numit povestea? Aprecieri verbale
Cine a venit pe 6 decembrie?
Ce poate Moşul Nicolae să pună în ghetuţe?
Ce fapte trebuie să facă copiii pentru a primi
cadouri (nuieluşe)?
Ce lucrare au realizat ei astăzi?
Se fac apreciezi verbale individuale și generale
asupra participării copiilor la activități. Frontal Acadele colorate
Copiii vor primi câte o acadea de la Moș Nicolae Conversația
drept răsplată că au fost ascultători și harnici.

S-ar putea să vă placă și