Sunteți pe pagina 1din 9

Facultatea de Administrație și Afaceri

Specializare: Administrarea și dezvoltarea resurselor umane

LEADERSHIP-UL

Prof. Univ. Dr. Bonciu Cătălina-Ioana

Student: Chirică Daniela


LEADERSHIP-UL

În lumea managerilor se vorbește adesea de leaderi, cu referire la cei care au obținut


performanțe de vârf în domeniul în care acționează. Nu orice manager este leader, ci numai acela
care este un model pentru ceilalți, care știe să-și motiveze și să își inspire colaboratorii,
adaptându-și stilul de conducere la cerințele fiecărei situații. Leaderul este cel care conduce un
popor, o comunitate, un partid, o organizație, o echipă și care are valoroase trăsături umane:
talentul de a reuni oamenii, de a-i face să acționeze împreună pentru un scop comun, de a se
simți împliniți ca parte a unui grup, organizație sau națiune.

Leadership-ul presupune din punct de vedere psihosocial, și organizatorico-managerial,


întreaga activitate din întreprindere, inclusiv procesul de influențare și dirijare a acestuia.

Conceptul de leadership a pătruns în terminologia specialiștilor, fiind unul dintre elementele


actuale ale managementului. John Kotter de la Harvard Business School consideră că leadership-
ul desemnează procesul de orientare a unui grup sau a unor grupuri de persoane prin mijloace
necoercitive.

Definiția dată de James Kouzes și Barry Posner este: „leadership-ul este o relație reciprocă
între cei care aleg să conducă și cei care se decid să îi urmeze”. Pentru John Harvey Jones
leadership-ul se referă la obținerea unor rezultate extraordinare prin oameni obișnuiți. Specialiștii
americani de la mai multe universități, constituiți în Par Group definesc leadership-ul ca fiind
abilitatea unui cadru de conducere de a obține implicarea efectivă a unor persoane în
implementarea unui anumit curs de acțiune. În accepțiunea lui Jacques Clement, leadership-ul
reprezintă procesul prin care o persoana stabilește un scop sau o direcție pentru una sau mai
multe persoane și îi determină să acționeze împreună cu competenta și deplina dedicare în
vederea realizării lor.

Leadershipul este un fenomen complex ce atinge aproape toate procesele organizaţionale,


sociale şi personale. Depinde de un proces de influenţă, în care oamenii sunt inspiraţi spre a
atinge anumite obiective prin motivaţie personală. Într-un recent rezumat al teoriilor pe
leadership, Northouse identifică patru teme comune privind modul în care leadershipul este
exprimat:

 este un proces;
 implică influenţă;
 se realizează în cadrul uni grup;
 presupune realizarea unui obiectiv.
Leadership versus management

Leadershipul şi managementul nu sunt similare, cu toate că cele două categorii sunt adesea
folosite interschimbabil. Managementul acoperă o sferă mai largă ce include leadershipul,
considerat a fi o funcţie a managementului.

Leadership-ul reprezintă capacitatea de a determina oamenii să acţioneze. Leadership-ul se află


în relaţie directă cu capacitatea de a influenţa comportamentul oamenilor.
Managerul, în schimb, este individul care asigură atingerea obiectivelor organizaţionale prin
planificare, organizare şi orientarea muncii către finalitate.

Sunt persoane ce ocupă poziţii manageriale şi care nu sunt şi leaderi. Fie nu au abilităţi, fie nu
pot realmente influenţa acţiunilealtora. Există, de asemenea, leaderi autentici care nu sunt
manageri, aşa numiţii leaderi informali.

Din punct de vedere al viziunii managerul:

 face lucrurile cum trebuie;


 se concentrează asupra prezentului, asupra rezultatelor pe termen scurt și asupra direcției
generale de acțiune;
 caută ordinea;
 limitează riscurile;
 apelează mai mult la rațiune decât la memorie.

Liderul din punct de vedere al viziunii:

 face ceea ce trebuie;


 se concentrează asupra viitorului, pe rezultatele pe termen lung și asupra orizonturilo;
 savurează schimbarea;
 își asumă riscuri;
 apelează atât la emoție, cât și la rațiune.

Din punct de vedere al motivației managerul:

 folosește controlul;
 structurează echipa și o organizează;
 aplică stimulente;
 apelează la abordarea „oficială”;
 pune accentul pe structură, tactică și sisteme.
Liderul din punct de vedere al motivației:

 se bazează pe încredere;
 atrage oamenii și îi aliniază la noua direcție;
 inspiră;
 apelează la o cauză comună;
 pune accentul pe valorile esențiale, pe filozofia comună și binele comun.

Din punct de vedere al elanului un manager:

 se orientează spre eficiență;


 întreabă „cum, când?”;
 administrează;
 optimizează într-un cadru rigid;
 exercită autoritatea conferită de poziție.

Liderul din punct de vedere al elanului:

 se centrează pe eficiență;
 întreabă „ce, de ce?”;
 inovează;
 eludează regulile și politicile sau le schimbă;
 folosește influența personală.

Un alt autor, Abraham Zaleznik delimitează și el diferențele cam în aceleași linii (de altfel,
acesta fiind precursor al lui Lindsberg e de presupus că cel din urmă a utilizat lucrările lui
Zaleznik ca sursă de documentare), desemnând 12 diferențe dintre cele 2 grupuri, manageri și
lideri:

1. Managerii administrează, liderii inovează;

2. Managerii întreabă cum și când, liderii întreabă ce și de ce;

3. Managerii se concentrează asupra sistemului, liderii se concentrează asupra oamenilor;

4. Managerii fac lucrurile cum trebuie, liderii fac ce trebuie;

5. Managerii mențin, liderii dezvoltă;

6. Managerii se bazează pe control, liderii pe încredere;

7. Managerii au o perspectivă pe termen scurt, liderii o perspectivă pe termen lung;


8. Managerii acceptă situațiile pe care nu le pot influența ca atare, liderii le sfidează;

9. Managerii privesc către finalizarea obiectivului, liderii privesc către noi orizonturi;

10. Managerii imită, liderii creează;

11. Managerii sunt avansați dintre clasicii ”buni soldați”, liderii sunt caractere individuale;

12. Managerii copiază, liderii dau dovadă de originalitate.

Caracteristicile unul lider


Caracteristici generice comune
• Încrederea în sine:

- încrederea în viziunea construită;

- încrederea în capacitatea de a găsi soluţii;

- încrederea în cei cu care va trebui să obţii scopul propus;

• Determinarea:

- voinţa de a realiza un scop propus;

- dominanţa în raport cu ceilalţi;

- forţa motivaţională;

• Integritatea.

• Sociabilitatea.

În practică:
• Cei care văd leadership-ul în această perspectivă, pun accent pe testele de personalitate şi
evidenţierea caracteristicilor generice de lider;

• Construiesc un portret robot al liderului;

• Selectează persoane care se apropie cel mai mult un astfel de portret;

• Chiar dacă leadership-ul este un proces, el se centrează pe capacitatea liderului de a impune o


viziune şi de a fi forţa motrice.
Tipuri de lideri
1. Conducătorul.
Acest tip de lider este direct și orientat spre rezultate. Conducătorul vrea să câștige cu orice
preț și, deseori, ia decizii pripite pentru a se afla întotdeauna cu un pas în fața competiției. Acest
tip de lider este cel care pune valoare pe ideile noi, nu se teme de confruntări și îmbrățișează
schimbarea. Prin urmare, acest lider face ca lucrurile să se întâmple.
Conducătorul este o persoană destul de dificilă și egocentrică. Este nerăbdător și își dorește că
lucrurile să se întâmple cât mai repede. Prin urmare, deciziile impulsive sunt la ordinea zilei, iar
greșelile de asemenea. Acest tip de lider ar trebui să se mai relaxeze din când în când și să nu
mai ceară celorlalți să lucreze în același ritm cu el.

2. Influentatorul.
Acest tip de lider este optimist, vesel, un bun comunicator și știe cum să își motiveze angajații.
Extrem de entuziast și empatic, își ajută colegii și îi inspiră.
Totuși, influentatorul are probleme când trebuie să se concentreze asupra unei sarcini
imporatante, este uneori excesiv de comunicativ și chiar dezorganizat. Ușor influențabil, acesta
trebuie să aibă grijă că relațiile cu cei din jur și temerile personale să nu îi afecteze puterea de
luare a deciziilor.

3. Sustinatorul.
Acest tip de lider este cel care ajută echipa să rămână puternică. Este statornic, calm și nu se
pierde cu firea. Este foarte loial celor în care are încredere, răbdător și creează un mediu stabil,
calm în jurul sau.
Cu toate acestea, acest tip de lider poate fi indecis și predispus la stări de automultumire. Fiindcă
urăște confruntările directe, susținătorul evita situațiile de acest fel. Nu își asumă prea multe
riscuri și are tendința de a amână lucrurile.

4. Analizatorul.
Inteligent, cu un simt analitic dezvoltat, acest tip de lider respectă regulile întocmai și este
obsedat de detalii. Știe să adreseze întrebări inteligente și se asigura întotdeauna că sunt
îndeplinite standardele de calitate. Se mișcă mai încet în comparație cu celelalte tipuri de lideri,
însă asta nu înseamnă că proiectele nu sunt finalizate la timp.
Totuși, acest tip de lider are și anumite defecte. Deoarece este un perfecționist în adevăratul sens
al cuvântului, acesta nu poate lua decizii rapide.

Se teme de critici și urăște greșelile, astfel încât vrea să se asigure întotdeauna că dispune de
toate informațiile înainte de a merge mai departe. Ar trebui să își dea seama când supraanalizeaza
situațiile și să acționeze, în loc să piardă timpul gândindu-se care ar fi cea mai bună soluție.
Lidership-ul etic
Pentru a fi într-adevăr eficienti, liderii trebuie nu numai să se dedice eticii ca principiu central
pentru viaţa lor profesională, dar şi să facă acest lucru cunoscut angajaţilor şi tuturor celor care
trebuie să fie conştienţi de faptul că etica este un aspect crucial al deciziilor de actiune.

Implicaţii posibile:
Dacă liderii ar fi atenţi şi transparenţi faţă de dilemele etice apărute în deciziile de acţiune pe
care le iau şi de modul în care rezolvă aceste probleme etice, atunci:

 Ar discuta mai deschis problema eticii în deciziile luate, în plus faţă de prezentarea
raţionamentelor puţin mai tradiţionale şi a problemelor şi scopurilor „de actiune”
deservite în momentul prezentării deciziilor către organizaţie şi părţile influenţate în cea
mai mare măsură;
 Vor recunoaşte valoarea discutării componentelor cheie; liderii vor cere subordonaţilor să
facă acelaşi lucru, încercând să înţeleagă atât implicaţiile de afaceri etice, cât şi pe cele
tradiţionale ale deciziilor propuse;
 Angajaţii, recunoscând faptul că etica a intrat în programul directorului, vor fi mult mai
atenţi în a-şi considera implicaţiile etice ale propriilor decizii;
 Măsurile etice luate vor fi din ce în ce mai mult drept subiect legitim de discuţie între
echipele desemnate pentru îndeplinirea anumitor sarcini în cadrul întâlnirilor cu
personalul, când deciziile sunt propuse la nivel inferior celui de conducere pentru a fi
aprobate de autoritatea superioară.

Liderii trebuie:

 Să se implice activ în crearea şi gestionarea continuă a eticii şi programului de îndeplinire


a sarcinilor.
 Să se asigure că implicarea în program este vizibilă pentru angajaţi şi alţi actori
importanţi în mediul organizaţional. Să comunice motivele pentru care etica este o
problemă centrală a actiunii şi ce aşteaptă şi ce cere organizaţia din partea tuturor
angajaţilor, agenţilor şi partenerilor strategici.
 Să se asigure că liderii subordonaţi înţeleg impactul lor asupra culturii organizaţionale şi
modul în care atenţia sau neatenţia faţă de dimensiunea etică a alegerilor lor influenţează
cultura organizaţională.

Este o oportunitate de a moderniza sistemele de management și de a le integra în sistemele de


afaceri ale firmelor pentru a obține o mai bună performanță a afacerii. Acesta oportunitate nu
trebuie irosită, pentru că astfel de oportunități apar foarte rar (la aprox 15-20 de ani).
Nu există îmbunătățire fără schimbare. Vor fi necesare schimbări, pentru că aceste noi, diferite
şi vaste abordări să fie aplicate. Dar în acelaşi timp va există şi frică de schimbare și o opoziție
însemnată.
Bibliografie

 https://www.srac.ro/ro/stiri/semnificatia-rolul-si-importanta-leadership-ului-
cadrul-noilor-standarde-pentru-sistemele-de
 http://onisimbn.ro/sinoiputem/assets/rolul-leadershipului.pdf
 https://www.rasfoiesc.com/business/management/Definirea-conceptului-de-
leade45.php
 https://leaders.ro/newsfeed/diferentele-dintre-lideri-si-manageri/
 https://revistacariere.ro/leadership/tipuri-de-lideri-tu-din-ce-categorie-faci-
parte/
 https://www.marketingportal.ro/articole/branding-78/exista-4-tipuri-de-
lideri-tu-in-ce-categorie-te-incadrezi-5559.html

S-ar putea să vă placă și