Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATE DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ


PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ VETERINARĂ
ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE-AUGUST 2018
Proba scrisă
DISCIPLINELE BIOLOGIE ȘI CHIMIE
Caiet de întrebări

1 Precizaţi care dintre afirmaţiile referitoare la axul longitudinal al corpului este corectă:
a. prezintă doi poli: stâng şi drept
b. porneşte din creştetul capului, fiind axul grosimii corpului
c. corespunde lungimii corpului uman
d. traversează membrele inferioare
e. se mai numeşte medio-sagital
2 Care organite sunt specifice celulei nervoase (neuronului) ?
a. miofibrilele
b. corpii Nissl şi neurofibrilele
c. corpii Nissl
d. neurofibrilele
e. centrul celular
3 Nucleul este:
a. un organit comun
b. un organit specific
c. o parte constitutivă principală a celulei
d. ataşat membranei celulare
e. este cel mai mic corpuscul din citoplasmă
4 Organitele citoplasmatice specifice sunt:
a. neurofibrilele, centrul celular, ribozomii
b. miofibrilele, neurofibrilele, corpii Nissl
c. miofibrilele, aparatul Golgi, mitocondriile
d. corpii Nissl, centrul celular, reticulul endoplasmic
e. mitocondriile, miofibrilele, neurofibrilele
5 Ţesutul osos trabecular (spongios) se găseşte în:
a. diafizele oaselor lungi
b. interiorul oaselor scurte
c. epifizele oaselor lungi
d. interiorul oaselor late
e. variantele b, c şi d
6 Tunica medie a arterelor şi venelor este formată din:
a. ţesut cartilaginos hialin
b. ţesut conjunctiv elastic
c. ţesut cartilaginos elastic
d. ţesut conjunctiv fibros
e. ţesut conjunctiv reticulat
7 Care afirmaţii despre muşchiul striat de tip cardiac sunt corecte ?
a. se găseşte în miocard
b. este multiunitar (în iris)
c. se găseşte în tendoane
d. se contractă aritmic
e. se găseşte în musculatura voluntară
8 Epiteliul senzorial intră în structura:
a. oaselor
b. organelor de simţ
c. muşchilor netezi

1
d. cartilajelor
e. esofoagului
9 Ţesutul conjunctiv reticulat se găseşte în:
a. splină
b. cartilagii
c. ganglionii limfatici
d. muşchi
e. variantele a şi c
10 Muşchii somatici (scheletici) sunt formaţi din:
a. ţesut muscular neted
b. ţesut cartilaginos elastic
c. ţesut muscular striat
d. ţesut conjunctiv lax
e. ţesut muscular striat de tip cardiac
11 Celule ţesutului epitelial sunt strâns legate între ele prin:
a. fibre musculare netede
b. fibre nervoase
c. vase de sânge
d. substanţă intercelulară
e. o substanţă fluidă
12 Dintre căile descendente fac parte:
a. căile sensibilităţii exteroceptive
b. căile sensibilităţii proprioceptive
c. căile sensibilităţii interoceptive
d. căile sensibilităţii exteroceptive și căile sensibilităţii proprioceptive
e. calea sistemului piramidal și calea sistemului extrapiramidal
13 Care din următoarele formațiuni anatomice sunt alcătuite din substanță albă?
a. corpii striați
b. nucleii bazali și corpul calos
c. corpul calos și fornixul
d. corpii striați și corpul calos
e. nucleii bazali și trigonul cerebral
14 Teaca de mielină:
a. este continuă
b. prezintă noduri Ranvier
c. prezintă spaţii între celulele Schwann
d. variantele b şi c
e. conţine fibre de colagen
15 Una din formațiunile anatomice care aparține diencefalului este:
a. puntea
b. mezencefalul
c. corpul striat
d. metatalamusul
e. corpul ciliar
16 Substanţa albă a emisferelor cerebrale:
a. este situată la suprafaţa acestora
b. cuprinde fibre de asociaţie, comisurale şi de proiecţie
c. formează scoarţa cerebrală
d. formează nuclei nervoşi
e. formează cordoane
17 Care afirmaţie este corectă?
a. nevrogliile nu se divid
b. numărul nevrogliilor depăşeşte de 10 ori numărul neuronilor
c. nu au prelungiri
d. nu dau naştere la tumori în SNC
e. conţin neurofibrile
2
18 Butonii terminali conţin:
a. neurofibrile
b. corpii Nissl
c. mitocondrii
d. vezicule cu mediator chimic
e. variantele a, c şi d
19 Care din următorii nervi este un nerv senzorial?
a. oculomotor
b. optic
c. trochlear
d. facial
e. hipoglos
20 Ventriculii laterali sunt conținuți de:
a. bulb
b. punte
c. emisferele cerebeloase
d. emisferele cerebrale
e. trunchiul cerebral
21 Retragerea unui membru ca răspuns la stimularea dureroasă a acestuia, reprezintă:
a. un reflex nociceptiv
b. un reflex miotatic
c. atât un reflex nociceptiv, cât şi un reflex miotatic
d. un reflex spinal vegetativ
e. nu este un reflex
22 Corpii tigroizi (corpii Nissl) sunt:
a. organite specifice cu rol metabolic
b. lizozomi
c. mitocondrii
d. complex Golgi
e. neurofibrile
23 Cauza principală a întoarcerii sângelui la inimă este:
a. aspiraţia toracică
b. presa abdominală
c. însăşi activitatea de pompă cardiacă
d. masajul pulsatil
e. gravitaţia
24 Referitor la aorta descendentă toracică selectaţi afimaţia corectă:
a. aorta toracică emite numai ramuri parietale
b. aorta toracică emite numai ramuri viscerale
c. aorta toracică nu emite ramuri în traiect
d. aorta toracică emite ramuri parietale şi ramuri viscerale
e. aorta toracică emite inconstant ramuri parietale şi viscerale
25 Care din următoarele artere emite ramuri parietale şi viscerale:
a. artera iliacă externă
b. artera poplitee
c. artera femurală
d. artera iliacă internă
e. artera tibială anterioară
26 Receptorii analizatorului kinestezic se găsesc în:
a. piele
b. muşchi, tendoane, periost
c. articulaţii, ligamente
d. variantele b şi c
e. urechea internă

3
27 Care sunt rolurile analizatorilor?
a. la nivel cortical, analizează stimuli din mediul extern
b. cordonează activitatea glandelor exocrine
c. la nivel cortical, analizează stimuli din mediul intern
d. transmit impulsul nervos la scoarţa cerebrală şi îl transformă în senzaţii specifice
e. rolurile de la variantele a, c şi d
28 Endolimfa ocupă spaţiile din interiorul:
a. canalului cochlear (melcul membranos)
b. rampa vestibulară
c. ferestrei ovale
d. rampa timpanică
e. ferestrei rotunde
29 Pielea prezintă ca anexe cutanate:
a. firele de păr
b. muşchii striaţi
c. aponevroze
d. canalele glandelor exocrine
e. variantele a şi d
30 În fovea centralis a retinei se găsesc numai:
a. celule cu bastonaş
b. celule cu conuri
c. neuroni bipolari
d. celule pigmentare
e. neuroni multipolari
31 Recepţionarea mişcărilor circulare ale capului este posibilă datorită orientării canalelor
semicirculare în plan:
a. transversal
b. longitudinal
c. perpendicular
d. trei direcții
e. frontal, orizontal şi sagital
32 Hormonul adrenocorticotrop:
a. stimulează activitatea secretorie a adenohipofizei
b. reduce concentraţia sanguină a glucocorticoizilor şi hormonilor sexoizi
c. hiposecreţia determină efectele melanocito-stimulatoare la nivelul tegumentului
d. reduce melanogeneza în celulele pigmentare
e. stimulează activitatea secretorie a glandei cortico-suprarenale
33 Care din următoarele glande este formată din trei lobi?
a. tiroida
b. glanda pineală
c. timusul
d. glanda pituitară
e. glandele paratiroide
34 În șaua turcească a osului sfenoid este situată:
a. epifiza
b. glanda pineală
c. glanda pituitară
d. tiroida
e. glanda paratiroidă
35 Cel mai lung mușchi al corpului este:
a. marele dorsal
b. marele adductor
c. cvadriceps
d. croitor
e. biceps femural
4
36 Apendicele xifoid aparține:
a. sacrumului
b. sternului
c. craniului
d. coccisului
e. intestinului
37 Unitatea morfofuncţionala a miofibrilei este:
a. discul clar
b. discul întunecat
c. sarcomerul
d. sarcoplasma
e. sarcolema
38 Care dintre următoarele oase este un os lung de forma literei „S”?
a. sacrumul
b. tibia
c. clavicula
d. rotula
e. iliumul
39 Cavitatea bucală și faringele:
a. aparțin sistemului respirator
b. nu comunică între ele
c. aparțin tubului digestiv
d. aparțin sistemului respirator împreună cu traheea
e. comunică prin orificiul oro-faringian cu laringele
40 Intestinul subțire cuprinde:
a. doar jejunul
b. doar duodenul
c. duodenul
d. doar duodenul și ileonul
e. două porțiuni
41 Enzimele din sucul gastric sunt următoarele, exceptând:
a. pepsina
b. labfermentul
c. gelatinaza
d. maltaza
e. lipaza gastrică
42 Vilozitatea intestinală prezintă pe suprafaţa sa:
a. un epiteliu simplu cilindric
b. celule cu microvili la polul bazal
c. mai multe straturi de celule epiteliale
d. celule epiteliale lipsite de microvili
e. un epiteliu pseudostratificat
43 Sunt răspunzătoare de digestia glicogenului:
a. proteazele
b. lipazele
c. glicazele
d. amilazele
e. labfermentul
44 Fosele nazale:
a. nu aparțin căilor respiratorii
b. sunt situate deasupra bazei craniului
c. sunt situate înapoia bazei craniului
d. sunt situate sub baza craniului
e. sunt situate sub cavitatea bucală

5
45 La nivel tisular, presiunea parţială a O2 este de:
a. 20 mmHg
b. 40 mmHg
c. 60 mmHg
d. 80 mmHg
e. 100 mmHg
46 Care afirmaţii despre arborele bronhic sunt corecte?
a. are ca segmente cavitatea nazală şi faringele
b. este format din ramificaţiile intrapulmonare ale bronhiilor
c. are ca segmente cavitatea bucală şi esofagul
d. cuprinde traheea
e. cuprinde laringele
47 Bronhiile:
a. pătrund în plămân pe fața costală
b. se ramifică extrapulmonar formând arborele bronșic
c. pătrund în plămân prin hil
d. nu se ramifică intrapulmonar
e. se continuă direct cu săculeții alveolari
48 Uretra:
a. la femelă este conduct uro-genital
b. rezultă prin unirea celor două uretere
c. continuă bazinetul
d. este cale urinară
e. părăsește rinichiul prin hilul acestuia
49 Unitatea anatomică și funcțională a rinichiului este:
a. neuronul
b. neutronul
c. nefronul
d. bazinetul
e. reprezentată prin căile urinare
50 Rinichii sunt așezaţi:
a. în cavitatea toracică
b. în cavitatea pleurală
c. în partea stângă a coloanei vertebrale
d. în cavitatea abdominală
e. în partea dreaptă a coloanei vertebrale
51 Glicogenogeneza este procesul de:
a. formare a glicogenului
b. formare a glucozei
c. formare a glucidelor în general
d. formare a glicerinei
e. nu există glicogenogeneză, aceasta fiind o întrebare capcană
52 Unii aminoacizi sunt formați în organism din următorii precursori:
a. precursori glucidici
b. precursori sterolici
c. renină
d. săruri minerale
e. vitamine
53 Ovarul este:
a. situat în cavitatea pelviană
b. acoperit de pleură
c. doar glandă exocrină
d. organ excretor
e. vizibil doar după pubertate
6
54 Prin funcția endocrină ovarul secretă:
a. ovule și hormoni estrogeni
b. progesteron și ovule
c. hormoni
d. doar hormoni estrogeni
e. doar progesteron
55 Prin funcția exocrină ovarul produce:
a. spermatocite
b. estronă
c. progesteron
d. ovule
e. testosteron
56 Funcţia endocrină a testiculului:
a. constă în formarea celulelor sexuale
b. constă în secreţia hormonilor androgeni care circulă prin căile spermatice
c. se realizează la nivelul celulelor interstiţiale ale parenchimului testicular
d. se realizează la nivelul tubilor seminiferi contorţi
e. nu influenţează caracterele sexuale secundare
57 Fecundația propriu-zisă are loc:
a. în uter
b. în cervix
c. în ovar
d. în trompa uterină
e. în vagin
58 Aparatul genital feminin este format din:
a. ovar (organ impar), căi genitale și organele genitale externe
b. organe genitale externe, căile genitale și ovare
c. doar din căi genitale
d. ovar, uretră și vulvă
e. vulvă, vagin, ureter
59 Organele erectile ale penisului:
a. sunt reprezentate prin piele şi corpi cavernoşi
b. sunt reprezentate prin doi corpi spongioşi şi un corp cavernos
c. sunt doar cei doi corpi cavernoşi
d. includ corpul spongios
e. nu includ corpii cavernoşi
60 Hormonul a cărui hipersecreție duce la pubertate precoce este:
a. tiroxina
b. cortizolul
c. prolactina
d. insulina
e. testosteronul
61 Care dintre următorii compuşi conţine şi legături covalente de tip π:
a. C4H8O2
b. C2H5OH
c. CH4O
d. C3H7Cl
e. C3H8O
62 Formula brută CH2 poate corespunde unei hidrocarburi din clasa:
a. alcanilor
b. cicloelcanilor
c. alchenelor
d. alchenelor şi cicloalcanilor
e. alchenelor şi cicloalchenelor
7
63 Într-un compus cu formula moleculară C3H7Cl, atomul de clor poate stabili numai:
a. legături covalente de tip σ
b. legături covalente π
c. legături ionice
d. legături duble
e. legături triple
64 În urma dehidrohalogenării 2-clorobutanului, în prezenţa unei soluţii alcoolice de KOH rezultă
majoritar:
a. 1-butena
b. 2-butena
c. 1,3-butadiena
d. 1-butina
e. 1,2-butadiena
65 Prin hidroliza în mediu bazic a 2,2-dicloropropanului se formează:
a. propanonă
b. alcool alilic
c. 3-propanol
d. propanal
e. 2,3-propandiol
66 3-cloro-1-butena este un compus halogenat:
a. alifatic, saturat
b. alifatic, nesaturat
c. care prezintă izomerie geometrică
d. izomer cu 2-clorobutanul
e. care se obţine prin adiţia HCl la 1-butenă
67 Este o amină primară:
a. dimetilamina
b. izopropilamina
c. N,N-dimetilanilina
d. N-metilanilina
e. trietilamina
68 Prin alchilarea anilinei la grupa amino cu clorură de metil în exces se obţine:
a. N-metilanilină
b. para-aminotoluen
c. N,N-dimetilfenilamină
d. clorură de trimetilfenilamoniu
e. orto-aminotoluen
69 Referitor la amine este adevărată următoarea afirmație:
a. aminele inferioare sunt solubile în apă
b. aminele au puncte de fierbere mai mari decât alcoolii corespunzători
c. aminele inferioare nu pot stabili legaturi de hidrogen cu moleculele apei
d. legăturile de hidrogen generate de grupările amino sunt mai tari decât legăturile de hidrogen generate de
grupările hidroxil
e. aminele aromatice sunt solubile în apă
70 Câţi atomi de carbon primari are 5-hidroxi-5-metil-3-heptanona?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
71 Reprezintă o aldehidă saturată:
a. benzencarbaldehida
b. cuminolul
c. propenalul
d. acroleină
e. propanalul

8
72 Reducerea compuşilor carbonilici generează:
a. numai alcooli primari
b. numai alcooli secundari
c. numai alcooli terţiari
d. alcooli primari şi alcooli secundari
e. alcooli secundari şi alcooli terţiari
73 Se dă schema de reacţii:
C4H 10 cr aca re A + B
cr aca re
C4H 10 C + D

C4H10
D
+
+
cracare
H 2O
H 2O
H

H
2S

2S
O4

A +
O4
E
F

B
cracare
C4H10 C + D
H 2SO4
B + H2O E
H 2SO4
D + H2O F
Ştiind că E conţine un atom de carbon secundar, substanţele A şi C sunt:
a. 1-butena şi metan
b. 2-butena şi metan
c. metan şi etan
d. metan şi propenă
e. propenă şi metan
74 Se dau transformarile chimice:
n- but an t oC
A + H2
n-but an t oC
B + H2

toC
H 2S O4
A + H 2O C
H 2 S O4
B + H2 O D

n-butan A + H2
n-butan toC
B + H2
H 2SO4
A + H2O C
H 2SO4
B + H2O D
Despre compuşii implicaţi în transformările chimice menţionate, este adevărată afirmaţia:
a. A şi B reprezintă acelaşi compus
b. C şi D reprezintă acelaşi compus
c. C şi D reprezintă compuşi diferiţi dar cu aceeaşi formulă moleculară
d. A şi B sunt izomeri de catenă
e. C şi D sunt alcooli primari
o
75 Volumul de aer (20% O2), măsurat la 1 atm şi 27 C necesar arderii a 200 g de metanol de puritate
64% (impurităţile nu ard) este:
a. 738,4 L
b. 147,6 L
c. 134,4 L
d. 22,4 m
3

e. 22,4 L
76 Cantitatea de anhidridă acetică de puritate 97% necesară pentru a obţine 180 kg aspirină este de:
a. 98,9 kg
b. 22,4 m
3

c. 105,15 kg
d. 2240 L
e. 11285 g
77 n-butanul poate forma prin cracare:
a. un compus organic
b. doi compuşi organici diferiţi
c. trei compuşi organici diferiţi
d. patru compuşi organici diferiţi
e. cinci compuşi organici diferiţi
78 Cloroformul mai este denumit şi:
a. triclorometan
b. diclorometan

9
c. monoclorometan
d. clorura de etil
e. 1,2-dicloroetan
79 Gazul de sinteză se obţine prin:
a. cracarea alcanilor cu peste trei atomi de carbon în moleculă
b. oxidarea completă a metanului
c. dehidrogenarea alcanilor cu peste patru atomi de carbon în moleculă
d. arderea incompletă a metanului
e. oxidarea metanului în prezenţă de oxizi de azot
80 Oxidarea blândă a alchenelor se realizează în următoarele condiţii:
a. cu o soluţie apoasă de permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric
b. cu o soluţie apoasă neutră de permangant de potasiu
c. cu permanagant de potasiu solid în prezenţă de baze tari
d. cu dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric
e. cu o soluţie apoasă de permanganat de potasiu în mediu de acid clorhidric
81 Câte alchene se formează la descopunerea termică a butanului:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
82 Reacţia propenei cu reactivul Bayer:
a. este o reacție de substituție
b. duce la obținerea unui precipitat violet
c. este o reacție de transpoziție
d. se realizează cu ruperea legăturii σ din legătura dublă
e. duce la obținerea unui diol
83 Pentru identificarea și recunoașterea 1-butinei dintr-un amestec cu 1-butena se urmărește:
a. transformările hidrocarburilor în reacție cu soluția de brom în CCl4
b. transformările hidrocarburilor în reacția de ardere
c. transformările hidrocarburilor în reacție cu [Cu(NH3)2]Cl
d. transformările hidrocarburilor în reacție cu FeCl3
e. starea de agregare a hidrocarburilor
84 Câţi atomi de carbon cuaternari prezintă 4-metil-2-pentina:
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
85 O legătură multiplă se realizează printr-o reacţie de:
a. reducere
b. adiţie
c. substituţie
d. eliminare
e. hidrogenare
86 Hidrocarbura 1,3-butadiena este izomer de funcţiune cu:
a. ciclobutanul
b. 2-butena
c. 2-butina
d. 1,2-butadiena
e. propadiena
87 Nu prezintă izomerie cis-trans:
a. polibutadiena
b. 1,2-butadiena
c. poliizoprenul
d. polimerul butadien-acrilonitrilic
e. polimerul butadien-stirenic
10
88 Adiţia halogenilor la diene cu duble legături conjugate se realizează în următoarele condiţii:
a. în soluţie apoasă de Cl2 sau Br2
b. în prezenţa promotorilor
c. în prezenţa luminii
d. în soluţie de Cl2 sau Br2 în solvenţi nepolari
e. în prezenţa acidului clorhidric dizolvat în CCl4
89 Dicromatul de potasiu în prezenţă de acid acetic este:
a. oxidant puternic
b. oxidant slab
c. reducător puternic
d. reducător oxidant
e. nu este un amestec redox activ
90 Acidul ftalic se formează la oxidarea:
a. naftalinei
b. o-xilenului
c. antracenului
d. naftalinei şi antracenului
e. naftalinei şi o-xilenului
91 Numărul de izomeri monosubstituiţi ai naftalinei este egal cu:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
92 Trinitratul de glicerină conţine în molecula sa:
a. trei grupări -NO2 legate de trei atomi de carbon
b. trei legături ester
c. şase atomi de oxigen
d. şase atomi de hidrogen
e. trei grupări -OH legate de trei atomi de carbon
93 Compusul aromatic care formează ciclohexanol prin hidrogenare în prezenţă de Ni la temperatura
o
de 170-200 C se numeşte:
a. crezol
b. fenol
c. naftol
d. ciclohexanona
e. toluen
94 Referitor la alcooli sunt corecte afirmațiile, cu excepția:
a. moleculele de alcool au caracter polar
b. toți alcoolii sunt lichizi
c. solubilitatea alcoolilor în apă scade cu creșterea radicalului hidrocarbonat
d. între moleculele de alcool se stabilesc interacții de natură fizică
e. punctele de fierbere ale alcoolilor sunt mai ridicate decât ale alcanilor corespunzători
95 Numărul atomilor de oxigen din molecula tripalmitinei este de:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
96 Prezintă izomerie geometrică:
a. acidul palmitic
b. acidul oleic
c. acidul butanoic
d. acidul n-pentanoic
e. acidul acetic
11
97 Acidul acetic nu reacţionează cu:
a. Zn
b. KOH
c. CaO
d. CaCO3
e. Ag
98 Care dintre următoarele substanțe nu este un derivat funcţional al acidului acetic:
a. clorura de acetil
b. anhidrida acetică
c. acetatul de propil
d. acetatul de sodiu
e. acetonitrilul
99 Se obţine un acid carboxilic prin hidroliza:
a. nitrililor
b. nitroderivaţilor
c. aminelor
d. alchinelor
e. acizilor arilsulfonici
100 În parfumerie se utilizează:
a. acetatul de etil
b. anhidrida ftalică
c. clorura de benzoil
d. propionatul de benzil
e. acrilonitrilul

12

S-ar putea să vă placă și