Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA:09. 11. 2020


GRĂDINIŢA: P. P. Nr. 12, Iaşi
GRUPA: mare
TEMA ANUALĂ: “Cine sunt/suntem?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “Noi suntem români”
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul Ştiinţe
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
TITLUL JOCULUI: „Tabloul tricolor”
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoştinţe, priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea cunoştintelor copiilor cu privire la realizarea
intersectiei a două mulţimi prin aşezarea pieselor geometrice în tablou după formă, culoare,
mărime, grosime; Cultivarea operaţiilor gândirii şi a calităţilor ei.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii, preşcolarii vor fi capabili:
O1 - Să denumească cele două mulţimi de piese geometrice de pe mesuţe;
O2 - Să aranjeze piesele în tabou, respectând cerinţele impuse de profesor pe linii şi
pe coloane;
O3 - Să delimiteze diferite mulţimi de piese din tabou denumindu-le corect cu
atributele comune;
O4 - Să numească piesele care lipsesc din tabou cu ajutorul celor patru atribute;
O5 - Să numere prin încercuire piesele unei mulţimi din tabou;
O6 - Să spună ordinea în şirul numeric pe care îl ocupă o linie sau o coloană din
tabloul tricolor.
SARCINA DIDACTICĂ: Aranjarea pieselor mici (mari) în tablouri formate din 24
de căsuţe (3x8) în aşa fel încât piesele de pe aceeaşi coloană să aibă aceeaşi culoare,
respectând ordinea culorilor din drapelul tricolor (albastru, galben, roşu), iar piesele de pe
primele 4 linii să fie subţiri sau groase, iar de pe ultimile 4 linii să fie invers, groase sau
subţiri, respectându-se aceeaşi ordine pentru formă.
REGULI DE JOC: Copiii se împart în două echipe care recunosc caracteristicile
tuturor pieselor primite (mici sau mari). La comanda profesorului aceştia vor alcătui câte un
tablou din 3 coloane, corespunzând celor trei culori (albastru, galben, roşu) şi 8 linii,
respectând ordinea cerută pentru formă şi grosime. Echipele adverse verifică şi corectează
eventualele greşeli în alcătuirea tabloului motivându-le. Copiii delimitează diferite mulţimi,
denumindu-le corect. Pentru fiecare acţiune şi răspuns corect se primesc buline. Câştigă
echipa care adună mai multe buline.
ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialului, închiderea şi deschiderea ochilor,
ghicire, numărarea bulinelor
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
învăţarea prin descoperire, problematizarea;
1
b) Mijloace şi materiale didactice: trusa cu 48 de piese geometrice cu magneţi, două
table cu chenare formate din 3 coloane şi 8 rânduri, buline, jeton cu piese geometrice mici,
jeton cu piese geometrice mari, drapelul tricolor
c) Forme de organizare: frontal, pe grupe
d) Resurse temporale: 30 – 35 minute
e) Bibliografie:
Iftime, Gh., 1976, Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolarii mici, E.D.P., Bucureşti;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

Eveni- Conţinutul instructiv- Strategii didactice Evaluare


mentul educativ al activităţii
Metode şi Material Forma de
didactic
procedee didactic organizare
1. Moment Asigurarea condițiilor pentru 48 piese frontal Capacita-
organiza- buna desfășurare a activității: geome- tea copii-
toric -Aerisirea sălii de grupă; trice cu lor de a
-Aranjarea scăunelelor în două magneţi, intra
semicercuri, în faţa cărora se două organizat
aşează câte o mesuţă şi o tablă; table, în sala de
-Distribuirea pieselor geome- buline, grupă
trice mici la o măsuţă şi piesele jetoane
mari la cealaltă măsuţă;
-Intrarea organizată a copiilor
în sala de grupă.
2. Introdu- Cum se numeşte ţara noastră? conversa- drapelul frontal Capacita-
cerea în (România) ţia, tricolor tea de a
activitate Cum se numesc oamenii care observa- răspunde
a) Capta- s-au născut şi trăiesc în ţia la între-
rea România? (români) bări
atentiei Ce sărbătorim în această
săptămână? (Ziua României)
Ce flutură pe străzi când este
ziua ţării? (drapelul tricolor)
Care sunt culorile drapelului?
(roşu, galben şi albastru)
b) Reactu- Se descoperă piesele de pe observaţia 48 piese frontal Capacita-
alizarea mesuţe şi se obsevă diferenţa conversa- geome- tea de a
cunoştin- dintre ele. tia trice denumi
ţelor Ce aveţi pe mesuţe? (piese atributele
geometrice) pieselor
Ce forme au piesele? (cerc, geome-
pătrat, triunghi, dreptunghi) trice şi
Ce culori au piesele? (roşu, cele două
2
galben, albastru) mulţimi
Toate piesele au aceeaşi de pe
mărime? (Nu, unele sunt mari, mesuţe
altele sunt mici.)
Toate piesele au aceeaşi
grosime? (Nu, unele sunt
groase, altele sunt subţiri.)
Cum sunt toate piesele de pe
această măsuţa? (mici)
Dar piesele de pe cealaltă
măsuţă? (mari)
3. Anunţa- Astăzi la activitate, cu piesele explicaţia frontal Capacita-
rea titlului geometrice primite, vom juca tea copii-
şi a obiec- jocul „Tabloul tricolor”. Vom lor de a
tivelor aranja piesele la tablă într-un avea
tablou cu linii şi coloane care interes
va semăna cu drapelul ţării pentru
noastre, pentru că pe coloane jocul
vom respecta cele trei culori: anunţat.
albastru, galben şi roşu.
4. Dirija- Copiii care au în faţă măsuţa jeton cu
rea cu piese mici formează echipa piese
învăţării pieselor mici, cei care au în geome-
faţă măsuţa cu piese mari trice
formează echipa pieselor mari. mici,
a) Explica- Fiecare echipă va forma la explicaţia jeton cu frontal Capacita-
rea jocului tablă un tablou din piesele piese tea copii-
geometrice primite, astfel încât geometri lor de a
pe coloane să fie cele trei ce mari, înţelege
culori din drapelul tricolor: regulile
albastru, galben şi roşu. 48 piese jocului
Profesorul spune pe rând geome-
cerinţele pe care trebuie să le trice,
respecte copiii în aşezarea table,
pieselor în tablou pe linii. buline
Exemplu: mari,
„Aşezaţi pe prima linie buline
pătratele groase” mici
Se numesc câte trei copii de la
fiecare echipă care aşează cele
trei pătrate de culori diferite,
dar respectând ordinea de pe
drapel, în prima linie a
tabloului.

3
Se corectează de către echipele
adverse eventualele greşeli şi
se motivează acţiunea.
Se numesc de către un alt copil
de la fiecare echipă mulţimile
de piese aşezate, cu ajutorul
atributelor comune. (mulţimea
pătratelor groase şi mari şi
mulţimea pătratelor groase şi
mici)
Fiecare răspuns sau acţiune
corectă primeşte o bulină.
Câştigă echipa care adună cele
mai multe buline.
b) Jocul de Pentru a verifica dacă regulile demonstra 48 piese pe echipe Capacita-
probă au fost înţelese se execută un ţia geome- tea copii-
joc de probă. Copiii sunt exerciţiul trice, lor de a
încurajaţi să fie atenţi la table executa
alegerea corectă a pieselor, dar de probă
şi la aşezarea lor în tablou, jocul
respectând culorile de pe propus.
drapelul tricolor.
c) Execu- În executarea jocului copiii exerciţiul, 48 piese pe echipe Capacita-
tarea respectă următoarele cerinţe observaţia geome- tea copii-
jocului de ale profesorului în aranjarea conversa- trice, lor de a se
către copii pieselor în tablou: ţia table, con-
„Aşezaţi pe prima linie buline centra
pătratele groase”; mari, asupra
„Aşezaţi pe a doua linie buline sarcinilor
cercurile groase”; mici date;
„Aşezaţi pe a treia linie
triunghiurile groase”;
„Aşezaţi pe a patra linie
dreptunghiurile groase”;
„Aşezaţi pe a cincea linie
pătratele subţiri”;
„Aşezaţi pe a şasea linie
cercurile subţiri”;
„Aşezaţi pe a şaptea linie
triunghiurile subţiri”;
„Aşezaţi pe a opta linie
dreptunghiurile subţiri”.
După ce au fost aranjate toate Capacita-
piesele în tablou de către tea copii-

4
ambele echipe, profesorul lor de a
solicită copiilor să delimiteze delimita
diferite mulţimi. diferite
Exemple: „muţimea pieselor mulţimi
roşii şi mici”, „mulţimea de piese
pieselor albastre groase şi de pe
mari” etc. tablou;
Se numără bulinele adunate de
fiecare echipă, sau se formează
perechi între ele pentru a se
stabili echipa câştigătoare.
d) Compli- La semnalul profesorului, o explicaţia, 48 piese pe echipe Capacita-
carea bătatie din palme, copiii din observaţia geome- tea copii-
jocului ambele echipe închid ochii, învăţarea trice, lor de a
timp în care se scot piese din prin table, sesiza
ambele tablouri. La următoarea descope- buline piesele
bătatie din palme, copii rire, mari, lipsă din
deschid ochii şi încearcă să exerciţiul buline tablourile
descopere piesele lipsă din mici formate.
tabloul echipei, denumindu-le
corect şi complet (cu toate
atributele), după care să le
aşeze la locul lor în tabou.
Sunt verificate eventualele
greşeli de către echipele Capacita-
adverse. tea copii-
Se numără din nou bulinele lor de a
adunate de fiecare echipă, sau stabili
se formează perechi între ele echipa
pentru a se stabili echipa câştigă-
câştigătoare. toare
5. Obţine- Profesorul solicită, pe rând, exercițiul, 48 piese pe echipe Capacita-
rea per- copiilor din ambele echipe să problema- geome- tea copii-
formanţei răspundă la o serie de întrebări tizarea trice, lor de a
despre tablourile formate, table, folosi
legate de numeraţie. buline numera-
Exemple: mari, lul
„Câte linii are tabloul?” (8) buline cardinal
„Câte coloane are tabloul?”(3) mici şi ordinal
„A câta coloană este a pieselor
albastre şi mici?” (prima)
„A câta linie este a pieselor
triunghiri subţiri?” (a şaptea)
„Câte triunghiuri roşii sunt în

5
tabloul?” (2)
„Câte piese galbene şi mici
sunt în tablou?” (8)
„Câte cercuri subţiri şi albastre Capacita-
sunt în tablou?” (1) tea copii-
Se numără din nou bulinele lor de a
adunate de fiecare echipă, sau stabili
se formează perechi între ele echipa
pentru a se stabili echipa câştigă-
câştigătoare. toare
6. Încheie- Se fac aprecieri generale conversa- frontal Aprecieri
rea activi- asupra comportamentelor ţia orale
tăţii copiilor în grupuri, asupra
răspunsurilor date le activitate.
Se numeşte titlul jocului şi se
precizează sarcina urmărită.