Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA: P. P. Nr.12, Iaşi


GRUPA: mare
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “Dăruim mărţişoare celor dragi”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul Ştiinţă – Activitate matematică
TEMA ACTIVITĂŢII: “Numeralul ordinal”
FORMA DE REALIZARE: joc didactic
TITLUL JOCULUI: “Al câtelea … lipseşte?”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numeralul ordinal,
întrebuinţând un vocabular adecvat.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să formeze mulţimi cu obiectele prezentate;
O2 – Să numere conştient în limitele 1 - 8;
O3 – Să utilizeze corect numeralele cardinale şi ordinale;
O4 – Să identifice locul numerelor în şirul numeric;
O5 – Să efectueze operaţii logice pe baza şi în lipsa acţiunii cu obiectele;
O6 – Să realizeze individual sarcinile fişei matematice;
O7 – Să aprecieze critic şi autocritic realizarea sarcinilor din fisă.
SARCINA DIDACTICĂ: Denumirea corectă a locului pe care îl ocupă obiectul/ imaginea
acestuia în şirul natural al numerelor cu ajutorul numeralului ordinal.
REGULILE JOCULUI: Copiii vor fi împărţiţi în două echipe. La primul semnal al clopoţelului
ei închid ochii iar educatorul ascunde un ghiocel şi un mărţişor. La al doilea semnal al
clopoţelului copiii deschid ochii şi observă locurile goale din şirurile formate. La întrebarea “Al
câtelea … lipseşte?” vor răspunde utilizând numeralul ordinal. Prin răspunsurile corecte fiecare
membru al echipei poate câştiga câte o bulină. Copiii care nu respectă regulile jocului vor
depuncta echipa. Câştigă echipa care adună cele mai multe buline.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, mişcarea, mânuirea materialului, întrecerea, aplauze
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
învăţarea prin cooperare, surpriza
b) Mijloace de învăţământ: coşuleţ, 8 ghiocei, pahare cu apă, 8 mărţişoare, panou, bolduri,
jetoane cu cifre de la 1 la 8, tabla magnetică, buline roşii, buline verzi, magneţi coloraţi,
ecusoane cu simboluri (ghiocel, mărţişor), fişe de lucru, creioane colorate.
c) Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
d) Resurse: umane: 24 copii preşcolari, educatoarea
temporale: 30-35 minute
e) Bibliografie: Iordache, S., 2003, Provocări ludice Jocuri didactice centrate pe
obiectivele curriculare ale grădiniţei şi clasei I, Editura “Spiru Haret”, Iaşi;
Neagu, M., Petrovici, C., 2002, Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi
învăţământul primar, Editura Pim, Iaşi.

1
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Secvenţele Ob. Conţinutul instructiv-educativ Strategii Evaluare


activităţii op. didactice
1. Moment Crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii: Material Capacitatea
organizatoric - aerisirea sălii de grupă; didactic: de a intra
- aşezarea mesuţelor în careu deschis; coşul cu organizat în
- aşezarea scăunelelor în interiorul careului în formă de ghiocei şi clasă
semicerc; mărţişoare,
- pregătirea materialului didactic pe o mesuţă în faţa jetoane cu
clasei; cifre, fişe de
- distribuirea fişelor de lucru şi creioanelor la mesuţe; lucru,
- intrarea organizată a copiilor în sala de grupă. creioane
2. Introdu-
cerea în
activitate
a) Captarea Se prezintă un coşuleţ care a fost acoperit pentru a crea Activitate Capacitatea
atenţiei surpriză copiilor. frontală de a răspun-
-Ce se află pe masă? (un coşuleţ) de la
-Ce credeţi că se găseşte în coşuleţ? (se descoperă Procedee: întrebări
ghiocei şi mărţişoare) surpriza

b) Reactuali- O1 Se solicită copiilor să aşeze toţi ghioceii în paharele cu Metode: Capacitatea


zarea cunoş- O2 apă de pe mesuţa din faţa clasei pentru a nu se ofili. conversaţia, utilizării
tinţelor O3 -Ce am format la mesuţă? (o mulţime de ghiocei) observaţia, numeralelor
O4 -Câţi ghiocei sunt? (se numără 8 ghiocei) exerciţiul cardinale şi
O5 -Ce număr corespunde la mulţimea de 8 ghiocei? ordinale
(numărul 8). Material
-Cu ce cifră se scrie numărul 8? (cifra 8) didactic:
Se solicită unui copil să aleagă jetonul cu cifra coşul cu
corespunzătoare şi s-o aşeze alături. ghiocei şi
-Cine ştie să numere crescător până la 8? mărţişoare,
-Cine ştie să numere descrescător începând de la 8? pahare cu
Se solicită apoi copiilor să aşeze paharele cu ghiocei în apă,
şir de la stânga la dreapta şi să indice locul fiecărui jetoane cu
ghiocel în şir (primul ghiocel, al doilea ghiocel …). cifre,
Se procedează la fel şi cu mărţişoarele, solicitând panou cu
copiilor să le aşeze la panou pentru a forma o mulţime bolduri
(mulţimea mărţişoarelor), să le numere (8 mărţişoare)
şi să aşeze alături jetonul cu cifra corespunzătoare
(cifra 8).
Se solicită apoi copiilor să aşeze mărţişoarele în şir de
la stânga la dreapta şi să se indice locul fiecărui
mărţişor în şir (primul mărţişor,… al optulea mărţişor)
-Cum se mai numeşte locul celui de-al optulea
mărţişor? (ultimul)

2
3. Anunţarea -Cu aceste materiale astăzi vom juca jocul “Al câtelea Activitate Capacitatea
temei şi a … lipseşte?” pentru ca toţi copiii să ştie să arate corect frontală de a fi atenţi
obiectivelor ordinea numerelor în şirul numeric şi să vorbească la educator
folosind termenii specifici: şir, primul, al doilea …
ultimul.
4. Dirijarea Se împart copiii în două echipe prin reaşezarea lor la Activitate
învăţării scăunele în funcţie de simbolul (ghiocel sau mărţişor) frontală
aflat pe ecusonul primit de dimineaţă.
a) Explicarea şi Se va explica şi demonstra modul de desfăşurare a Metode: Capacitatea
demonstrarea jocului, precizându-se sarcinile şi regulile lui. explicaţia, înţelegerii
jocului -Voi da semnalul de închidere şi dechidere a ochilor cu demonstraţia, sarcinilor
ajutorul clopoţelului. Când ochii voştri sunt închişi voi observaţia didactice
lua un ghiocel dintr-un pahar şi un mărţişor de la
panou. Când veţi deschide ochii va trebui să observaţi Material
locurile obiectelor ce lipsesc şi să răspundeţi corect la didactic:
întrebările “Al câtelea ghiocel lipseşte?” şi “Al câtelea pahare cu
mărţişor lipseşte?”. O întrebare va fi adresată echipei ghiocei,
ghioceilor, iar cealaltă întrebare echipei mărţişoarelor. panou cu
Dacă răspunsul este corect veţi primi câte o bulină ce mărţişoare,
va fi aşezată la tablă în dreptul echipei voastre. Dacă buline roşii,
răspunsul este greşit veţi fi corectaţi de un copil din buline verzi,
echipa adversă care, pentru un răspuns corect, va tablă,
puncta în favoarea echipei lui. În urma răspunsului magneţi,
corect un coleg de echipă va veni să aşeze obiectul
lipsă la locul corespunzător numindu-l cu ajutorul
numeralului ordinal, primind o nouă bulină pentru
sarcina corect realizată. Dacă greşeşte îl va corecta un
copil din echipa adversă care va puncta pentru echipa
lui. Atenţie! Copiii care răspund neîntrebaţi şi ne
deranjează în timpul jocului cu gălăgia lor vor
depuncta echipa care va pierde buline. De aceea toţi va
trebui să fiţi atenţi la reguli şi să le respectaţi pentru ca
echipa voastră să câştige. Astfel, echipa câştigătoare va
fi cea care adună cele mai multe buline la tablă şi va fi
aplaudată de colegii din echipa adversă.
b) Executarea O1 Se va desfăşura un joc de probă, respectându-se Activitate Capacitatea
jocului de O2 sarcinile şi regulile lui. frontală realizării
probă O3 Fiecare răspuns corect este punctat cu câte o bulină frontale a
O4 care se afişează pe panou în contul echipei. Metode: sarcinilor
O5 Se numără bulinele primite în urma răspunsurilor şi se exerciţiul jocului
află echipa câştigătoare ce va fi aplaudată.
c) Executarea O1 Se dau semnalele de închidere şi deschidere a ochilor Activitate
jocului O2 cu ajutorul clopoţelului iar copiii vor sesiza obiectele frontală
O3 lipsă pe care le vor numi cu ajutorul numeralului
O4 ordinal, după care le vor aşeza la locul lor. Metode: Capacitatea
O5 Fiecare răspuns corect câştigă o bulină care se afişează exerciţiul de execuţie

3
pe panou în contul echipei. a jocului, de
Pentru activarea copiilor se introduce o nouă regulă Material respectare a
care să permită celui ce a răspuns corect să preia didactic: regulilor şi
conducerea jocului o tură, folosind clopoţelul, pahare cu sarcinilor
ascunzând un obiect şi numind un coleg din echipa ghiocei,
adversă care să răspundă la întrebarea “Al câtelea … panou cu
lipseşte? mărţişoare,
Câştigă echipa cu cele mai multe buline obţinute care buline, tablă,
va fi aplaudată de colegi. magneţi,
d) Complica- O1 Sunt numiţi opt copii din echipa ghioceilor care se vor Activitate pe Capacitatea
rea jocului O2 alinia în faţa clasei. Restul colegilor din echipă se vor grupe de realizare
O3 consulta şi vor rezolva sarcinile date de educator: pe grupe a
O4 -Numără ordinea copiilor din şir. (primul, al doilea …) Metode: sarcinilor
O5 -Scoate eticheta din pieptul copilului dintre al treilea şi învăţarea prin jocului
al cincilea copil. cooperare,
-Al câtelea copil un mai are etichetă în piept? (al exerciţiul
patrulea copil)
-De ce îl numeşti al patrulea? (pentru că se află între al Material
treilea şi al cincilea copil) didactic:
-Înapoiază ecusonul lipsă şi spune cărui copil i-l prinzi ecusoane cu
în piept. (celui de-al patrulea copil) simboluri
Dacă nici un coleg de echipă un răspunde corect sunt (ghiocel,
numiţi copii din echipa adversă. mărţişor)
Fiecare răspuns corect adună buline în dreptul echipei.
Sunt numiţi opt copii şi din echipa mărţişoarelor care
se vor alinia în faţa clasei. La fel, cu restul colegilor se
vor rezolva sarcinile date de educator.
Se numără bulinele adunate şi se declară echipa
câştigătoare.
5. Obţinerea O5 Copii se duc cu scăunelele la mesuţe unde vor Activitate Capacitatea
performanţei O6 descoperi o fişă. individuală de rezolvare
O7 Se intuiesc imaginile de pe fişă (un şir de 8 mărţişoare a sarcinilor
cu ghiocei). Metode: fişei de
Se enunţă pe rând fiecare sarcină de rezolvat: observaţia, lucru
-Încercuieşte cu roşu al doilea mărţişor, cu galben al explicaţia,
patrulea mărţişor şi cu albastru ultimul mărţişor; exerciţiul, Capacitatea
-Colorează mărţişorul dintre al cincilea şi al şaptelea de apreciere
mărţişor. Material şi auto-
Copiii lucrează individual pe fişă cu creioanele didactic: apreciere
colorate. Se urmăreşte ca aceştia să nu se consulte în fişe de lucru,
timpul lucrului. creioane
Se alege o fişă care se aşează la tablă şi se discută colorate,
împreună cu copiii modul în care au fost rezolvate tablă
sarcinile. Cei care au greşit îşi corectează fişa.
6. Încheierea Activitate
activităţii frontală

4
a) Aprecieri Se fac aprecieri generale asupra comportamentelor Metode: Aprecieri
copiilor, asupra răspunsurilor date la activitate. explicatia, stimulative
b) Fixarea Se numeşte titlul jocului şi se precizează sarcina exerciţiul
temei urmărită.