Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA:
GRUPA: Mare
EDUCATOARE:
TEMA ANUALĂ: ”Când cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII:”Petale colorate, de vânt împrăștiate!”
DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Om și Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
DENUMIREA ACTIVITĂȚII: ,,Coșul cu flori”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi si deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: confectionare, prin taiere, rulare, lipire
SCOPUL: Consolidarea deprinderilor tehnice de a taia, rula si lipi hartia pentru a obține coșul cu flori.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să precizeze materialele didactice prezente pe măsuțe;
O2: să decupeze hârtia după conturul trasat;
O3: să suprapună și să lipească capetele coșului;
O4: să lipească florile pe fâșiile din hârtie;
O5. sa apreciezedupa criteriile date lucrarile obtinute.
STRATEGII DIDACTICE
Metode și procedee: conversația, explicația, demosntrația, exercițiul, observația
Mijloace didactice: hârtie colorată , lipici, foarfeci, flori de primăvară, farfurii.
Forme de organizare:frontal, individual
Durata: 30-35 minute
BIBLIOGRAFIE: Colceriu, L.,Metodica predării activităţii instructiv educative în grădiniţe, E.D.P., Bucureşti, 2010.
DESFASURAREA ACTIVITATII:

Strategii didactice Evaluare


Eveniment
Conţinutul ştiinţific
didactic Metode și Mijloace de Mod de
procedee învățare organizare
1.Moment Se stabilește climatul optim pentru buna desfășurare a exercițiul hârtie frontal Capacitatea
organizatoric activității: colorată, copiilor de a
- aerisirea sălii de grupă; lipici, intra organizat
- asezarea masutelor in forma de careu ; foarfeci, flori în sala de
-distribuirea materialelor didactice pe măsuţe; de primăvară, grupă.
- asezarea scăunelelor în exteriorul măsuțelor aranjate farfurii
în formă de careu.
-intrarea organizată a copiilor în sala de grupă.
2.Captarea Această etapă se va realiza prin intermediul prezentarii observarea coșul cu flori frontal Evaluarea
atenției unui coș cu flori naturale de primăvară. conversația capacității de
Vom purta o discuție referitoare la materialul copiilor de a
prezentat, apoi copiii vor preciza care sunt florile răspunde la
specifice anotimpului de primavara realizând astfel întrebari
legătura cu subiectul lecției.
„Ce flori găsim în coș?”( zambile, lalele, ghiocei)
,,Care sunt florile specifice anotimpului de
primăvară?”( Florile specifice anotimpului de
primăvară sunt ghiocei, zambile, lăcrămioare.)
3.Anuntarea Astăzi vom desfășura o activitate practică intitulată explicatia frontal Evaluarea
temei ,,Coșul cu flori”, utilizând materialele prezentate .Vom capacitatii
decupa hârtia de culoare verde după contur, vom rula copiilor de a fi
fâșiile de hartie pentru a obține forma coșului, vom lipi atenți la
flori printre firele de iarbă și vom obține un coș cu flori activitate
minunat.
4.Dirijarea a.Prezentare si analizarea modelului educatoarei. Observația lucrarea Frontal Evaluarea
învățării Le prezint copiilor coșul cu flori realizat model și le Conversația model capacității
adresez acestora câteva întrebări: copiilor de a
„Ce am în mână?”( Un coș cu flori); răspunde la
,,Ce material am utilizat pentru confecționarea întrebări.
coșului?”
(Coșul a fost confecționat din hârtie)
,,Ce culoare are coșul?( Coșul are culoarea verde).
„Ce flori găsim în coș?”( În coș se află zambile,
narcise și ghiocei.)

b. Explicarea și demonstrarea etapelor de lucru Explicația Planșa cu Frontal Evaluarea


Le prezint copiilor planșa cu etapele de lucru și explicDemonstraţia etapele de capacității
modul în care am realizat sarcinile. Etapele de lucru vorObservația lucru copiilor de a
fi acoperite și se vor descoperi pe parcursul activității. lipici asculta
Pentru început voi descoperi prima etapă: hârtie explicatiile
-Ce obervăm în prima etapă? colorată educatoarei
(În prima etapă oberăvăm hârtia colorată decupată în foarfece
fâșii) flori Evaluarea
- Educatoarea decupează hârtia după modelul prezentat, farfurie capacității
folosind foafecele. copiilor de a
Descopăr a II-a etapă: numi etapele de
-Ce vedeți în a doua etapă? lucru.
(În a doua etapă vedem suprapunerea și lipirea coșului)
-Educatoarea va suprapune si va lipi capetele coșului.
Descopăr etapa a III-a de realizare a coșului cu flori:
-Ce obervați în a III-a etapă ?
(În a III-a etapă observăm lipirea florilor în coș)
Educatoarea va lipi florile pe fâșile decupate .
- Ce ilustrează ultima etapă de lucru?
( Vedem lipirea torții coșului cu flori)
Educatoarea va fipi toarta coșului și va realiza tema
dată, ,, Coșul cu flori”.
-Seamana lucrarea mea cu modelul initial?
-Care sunt etapele de lucru?

c. Intuirea materialelor: Observația lipici Frontal Evaluez


-Ce aveți pe măsuțe? Conversația hârtie capacitatea
(Pe măsuțe avem hârtie colorată, foarfeci, lipici,farfurii, colorată copiilor de a
flori de primăvară) foarfece numi
Copiii au pe măsuțe toate materialele necesare realizării flori materialele
temei date. farfurii aflate pe măsuțe

d. Exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor Exercițiul Frontal Evaluarea


După ce copiii au intuit materialele, vom efectua capacității
- „Mișcăm degețelele, copiilor de a
Închidem și deschidem pumnii, efectua
Morișca înainte, exercițiile
Morișca înapoi, pentru
Cântăm la pian, încălzirea
Afară plouă, tună, mâiniilor
A iesit soarele, uraa!”

e. Realizarea lucărilor de către copii: Exercițiul lipici Individual Evaluez


Copiii vor lucra pentru a obtine cosul. hârtie capacitatea
În timp ce copiii lucrează la coșul cu flori, trec pe la colorată copiilor de a
fiecare pentru a vedea dacă au nevoie de ajutor, dacă au foarfece taia cu foarfeca
înțeles sarcinile didactice, iar acolo unde este necesar flori pentru a decupa
voi interveni cu lămuriri și explicații asupra modului de farfurie hartia; de a
lucru. suprapune și
lipi capetele
coșului; de a
lipi florile pe
fâșiile decupate.
Copii se vor ridica de la măsuțe și vor vizualiza Observația Lucrarile Frontal
Evaluarea
5.Evaluare coșulețele realizate, prin metoda Turul galeriei .Copiii Turul galeriei copiilor
capacitatea
vor aprecia și analiza lucrările realizate în cadrul analiza
preșcolarilor de
activității ținând cont de următoarele criterii.
a analiza
- respectarea sarcinii didactice ;
lucrarile după
- acuratețea lucrărilor;
criteriile date.
- creativitate.
Voi face aprecieri generale și individuale asupra conversatia Frontal Evaluarea
modului de lucru și de îndeplinire a sarcinii didactice. capacității
Copiii vor primi recompense. copiilor de a
Se fixa tema dată prin intermediul unor întrebări: răspunde la
6.Incheierea -Ce am realizat în cadrul acestei activități practice? întrebări.
activităţii (Am realizat un coș cu flori)
-Ce materiale am folosit în vederea realizării coșului?
( Am folosit hârtie colorată, foarfece, lipici, flori )
-Cum s-a numit activitatea practică?
(Activitatea s-a numit,, Coșul cu flori”)
Proces tehnologic

Subiectul: ”Petale colorate, de vânt împrăștiate!”


Tema: „Coșul cu flori”;
Mod de realizare: confectionare- prin taiere, rulare, lipire
Materiale: lucrarea model, planșele model, hârtie, lipici, foarfeci

Etapele de realizare :

Etapa 1: Decuparea fâșiilor de hârtie Etapa 2: Suprapunerea și lipirea capetelor coșului

Etapa 3: Lipirea florilor Etapa 4: Lipirea torții coșului