Sunteți pe pagina 1din 13

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

1. Clasa betonului C 20/25;


2. Caracteristicile elementului:
a. tipul elementului : placa monolita din beton armat;
b. dimensiunea minima a elementului : hpl = 17 cm;
c. grosimea stratului de acoperire a armaturii cu beton: c = 1,5 cm;
d. distanta minima intre barele de armatura: D = 10 cm;
3. Clasa de expunere si conditiile de mediu : mediu uscat moderat, element
situat in spatii inchise, ferit de actiunea directa a intemperiilor (1.a);
4. Conditii si tehnologii de executare: conditii de executare normale, utilizand
cofraje tego;
5. Tehnologia de transport si punere in lucrare a betonului: transport cu
autoagitator si turnarea betonului prin pompare;
6. Gradul de omogenitate: II;
7. Umiditatea normal a agregatului
a. pentru sorturile de nisip: UN = 3,2%;
b. pentru sorturile de pietris: UP = 2%;

STABILIREA CALITATIVA A MATERIALELOR COMPONENTE

1. Consistenta betonului:

Clasa de consistenta: T4

2. Dozajul minim de ciment:

Clasa de expunere 1.a

Dozajul minim de ciment: 250 kg/mc


3. Agregate:

a. Tipul: agregat silicios, provenit din sfarmarea naturala a rocilor ( agregate


de rau sau de balastiera)

b. Dimensiunea maxima a granulelor agregatelor:


1 1
dmax ≤ 3 x hpl = 3 x 170 = 56,67 mm;

dmax ≤ Dmin – 5 mm = 100 – 5 = 95 mm;

dmax ≤ 1,3 x c = 1,3 x 15 = 20 mm;


1 1
dmax ≤ 3 x φconducta = 3 x 97 = 31 mm;

toate aceste conditii trebuie respectate simultan, rezulta : dmax = 20 mm;

c. Granulozitatea:

Sortul 0 – 0,2 mm : 3 – 10% , se alege 10%;

Sortul 0,2 – 1 mm : 30 – 40%, se alege 35%;

Sortul 1 – 3 mm : 46 – 55%, se alege 50%;

Sortul 3 – 7 mm : 66 – 75%, se alege 70%;

Sortul 7 – 20 mm : 95 – 100%, se alege 100%;

d. Tipul cimentului: CEM I 32,5;

e. Raportul A/C maxim: raportul A/C= 0,65

f. Gradul de permeabilitate : P4
DETERMINAREA CANTITATII COMPONENTILOR

1. Cantitatea orientativa de apa, de amestec :

A = 220 l/m3;

Coeficientul de corectie: c = 1,2;

Cantitatea orientativa de apa de amestecare:

A’ = A x c = 220 x 1,2 = 264 l/m3;

2. Raportul A/C maxim:

A/C = 0,5

A/C maxim admis = 0,65

A/C maxim = min ( 0,5 ; 0,65 ) = 0,5;

3. Cantitatea de ciment
A' 264
C’ = A /C = 0,5 = 528 kg/m3 > dozajul minim de ciment = 250 kg/m3

Se adopta C = 528 kg/m3

4. Cantitatea de agregate
C
Ag = ρag x ( 1000 - ρc - A’ – p ); unde :

ρag = densitatea aparenta a agregatului; ρag = 2,7 kg/dm3

ρc = densitatea cimentului; ρc = 3 kg/ dm3;

p = volumul de aer inclus; p = 2%;


528
Ag = 2,7 x (1000 - 3 – 264 – 20 ) = 1458 kg/m3
5. Impartirea agregatului pe sorturi :

Sortul 0 – 0,2 mm:

Ag 0-0,2 = 0,1 x 1458 = 145,8 kg/m3 ≈ 146 kg/m3;

Sortul 0,2 – 1 mm:


35−10
Ag 0,2-1 = 100 x 1458 = 364,5 kg/m3 ≈ 365 kg/m3;

Sortul 1 – 3 mm:
50−35
Ag 1-3 = 100 x 1458 = 218,7 kg/m3 ≈ 219 kg/m3;

Sortul 3 – 7 mm:
70−50
Ag 3-7 = 100 x 1458 = 291,6 kg/m3 ≈ 292 kg/m3;

Sortul 7 – 20 mm:
100−70
Ag 7-20 = 100
x 1458 = 437,4 kg/m3 ≈ 437 kg/m3;

Σ = 1458 kg/m 3;

6. Corectarea cantitatii de apa

Cantitatea suplimentara de apa provenita din umiditatea sorturilor de nisip


este :
n
3,2
ΔAN = ∑ A gi x UN/100 = 100 x (292 + 219 + 365 + 146 ) = 32,672 l/m 2 ;
i=1

Cantitatea suplimentara de apa provenita din umiditatea sorturilor de pietris


este :
n
2
ΔAP = ∑ A gi x UN/100 = 100 x 437 = 8,74 l/m2 ;
i=1
Cantitatea totala de apa suplimentara:

ΔA = ΔAN + ΔAP = 32,672 + 8,74 = 41,412 l/m2;

Cantitatea corecta de apa:

A’’ = A’ – ΔA = 264 – 41,412 = 222,6 l/m 3;

7. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi


ui
Agi’ = Agi x ( 1 + 100 ) kg/m3 ;

3,2
Ag 0-0,2’ = 146 x ( 1 + 100 ) = 150,672 kg/m3 ≈ 151 kg/m3 ;

3,2
Ag 0,2-1’ = 365 x ( 1 + 100 ) = 376,78 kg/m3 ≈ 377 kg/m3 ;

3,2
Ag 1-3’ = 219 x ( 1 + 100 ) = 226,008 kg/m3 ≈ 226 kg/m3 ;

3,2
Ag 3-7’ = 292 x ( 1 + 100 ) = 300,312 kg/m3 ≈ 300 kg/m3 ;

3,2
Ag 7-20’ = 437 x ( 1 + 100 ) = 438,02 kg/m3 ≈ 438 kg/m3 ;

8. Cantitatea totala de agregat

Ag’’ =ΣAg’ = 1492 kg/m3 ;

9. Densitatea aparenta a betonului

ρb = A’’ + c + Ag’’ = 222,61 + 528 + 1492 = 2242,6 kg/m 3 ;

2,2 t/m3 ≤ ρb ≤ 2,5 t/m3 ;

2,2 t/m3 ≤ 2,24 ≤ 2,5 t/m3 ;


GRADUL DE MATURIZARE AL BETONULUI

Clasa betonului: C20/25;

Tipul de ciment folosit: CEM I 32,5 ;

Deteriorarile elementului: 25% din marca pentru A/C = 0,5;

Decofrare la atingerea rezistentei minime de 85%;

Gradul critic de maturizare: MK la 20˚C pentru A/C = 0,5 si CEM I 32,5 ;

MK = 1000

Gradul de maturizare

Mβ la 20˚C ; Mβ = 10150 h˚C

MQ = 1194,853 > MK = 1000

Valoarea MQ s-a atins in ziua a III-a la ora 10:00, dupa aceasta data daca ar
aparea un interval de timp cu temperaturi negative aceasta nu va produce
modificari in sens negativ ale proprietatilor betonului intarit.

Valoarea MQ = 10224,63 mai mare decat Mβ = 10150 s-a atins in ziua a XV-a la
ora 18:00 ceea ce inseamna ca de la acest moment se poate trece la decofrarea
placii.
STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

1. Clasa betonului : C 20/25;

2. Caracteristicile elementului:

a. tipul elementului : stalp;

b. dimensiunea minima: 60 x 60;

c. grosimea stratului de acoperire a armaturii cu beton 50 cm; c = 50 cm

d. distranta minima intre barele de armatura D = 50 mm = 5 cm;

3. Clasa de expunere si conditiile de mediu: mediu uscat moderat, element


situat in spatii inchise, ferit de actiunea directa a intemperiilor (1.a);

4. Conditii si tehnologii de executare : conditii de executare normale utilizand


cofraje tego;

5. Tehnologia de transport si punere in lucrare a betonului: transport cu


autoagitator si turnarea prin pompare;

6. Gradul de omogenitate: II;

7. Umiditatea naturala a agregatului:

a. pentru sorturile de nisip : UN = 3,2 % ;

b. pentru sorturile de pietris : UP = 2 % ;


STABILIREA CALITATIVA A MATERIALELOR COMPONENTE

8. CLASA BETONULUI C 20/25;


9. CARACTERISTICILE ELEMENTULUI:
e. tipul elementului : placa monolita din beton armat;
f. dimensiunea minima a elementului : hpl = 17 cm;
g. grosimea stratului de acoperire a armaturii cu beton: c = 1,5 cm;
h. distanta minima intre barele de armatura: D = 10 cm;
10.Clasa de expunere si conditiile de mediu : mediu uscat moderat, element
situat in spatii inchise, ferit de actiunea directa a intemperiilor (1.a);
11.Conditii si tehnologii de executare: conditii de executare normale, utilizand
cofraje tego;
12.Tehnologia de transport si punere in lucrare a betonului: transport cu
autoagitator si turnarea betonului prin pompare;
13.Gradul de omogenitate: II;
14.Umiditatea normal a agregatului
c. pentru sorturile de nisip: UN = 3,2%;
d. pentru sorturile de pietris: UP = 2%;

STABILIREA CALITATIVA A MATERIALELOR COMPONENTE

1. Consistenta betonului:

Clasa de consistenta: T3

2. Dozajul minim de ciment:


Clasa de expunere 1.a

Dozajul minim de ciment: 250 kg/mc

3. Agregate :

a. Tipul: agregat silicios, provenit din sfarmarea naturala a rocilor ( agregate


de rau sau de balastiera)

b. Dimensiunea maxima a granulelor agregatelor:


1 1
dmax ≤ 4 x b = 4 x 60 = 15 mm;

dmax ≤ Dmin – 5 mm = 50 – 5 = 45 mm;

dmax ≤ 1,3 x c = 1,3 x 50 = 65 mm;


1 1
dmax ≤ 3 x φconducta = 3 x 97 = 31 mm;

toate aceste conditii trebuie respectate simultan, rezulta : dmax = 7 mm;

c. Granulozitatea:

Sortul 0 – 0,2 mm : 3 – 12% , se alege 7%;

Sortul 0,2 – 1 mm : 25 – 40%, se alege 30%;

Sortul 1 – 3 mm : 54 – 70%, se alege 65%;

Sortul 3 – 7 mm : 95 – 100%, se alege 100%;

d. Tipul cimentului: CEM I 32,5;

e. Raportul A/C maxim: raportul A/C= 0,65

f. Gradul de permeabilitate : P4
DETERMINAREA CANTITATII COMPONENTILOR

1. Cantitatea orientativa de apa, de amestec :

A = 185 l/m3;

Coeficientul de corectie: c = 1,2;

Cantitatea orientativa de apa de amestecare:

A’ = A x c = 185 x 1,2 = 222 l/m3;

2. Raportul A/C maxim:

A/C = 0,5

A/C maxim admis = 0,65

A/C maxim = min ( 0,5 ; 0,65 ) = 0,5;

3. Cantitatea de ciment
A' 222
C’ = A /C = 0,5 = 444 kg/m3 > dozajul minim de ciment = 250 kg/m3

Se adopta C = 444 kg/m3

4. Cantitatea de agregate
C
Ag = ρag x ( 1000 - ρc - A’ – p ); unde :

ρag = densitatea aparenta a agregatului; ρag = 2,7 kg/dm3

ρc = densitatea cimentului; ρc = 3 kg/ dm3;

p = volumul de aer inclus; p = 2%;


444
Ag = 2,7 x ( 1000 - 3 – 222 – 20 ) = 1647 kg/m3

5. Impartirea agregatului pe sorturi :

Sortul 0 – 0,2 mm:

Ag 0-0,2 = 0,7 x 1647 = 115,29 kg/m3 ≈ 115 kg/m3;

Sortul 0,2 – 1 mm:


30−7
Ag 0,2-1 = 100 x 1647 = 378,81 kg/m3 ≈ 379 kg/m3;

Sortul 1 – 3 mm:
65−30
Ag 1-3 = 100 x 1647 = 576,45 kg/m3 ≈ 576 kg/m3;

Sortul 3 – 7 mm:
100−65
Ag 3-7 = 100
x 1647 = 576,45 kg/m3 ≈ 577 kg/m3;

Σ = 1647 kg/m 3;

6. Corectarea cantitatii de apa

Cantitatea suplimentara de apa provenita din umiditatea sorturilor de nisip


este :
n
3,2
ΔAN = ∑ A gi x UN/100 = 100 x ( 115 + 379 + 576 + 577 ) = 52, 70 l/m 2 ;
i=1

Cantitatea corecta de apa:

A’’ = A’ – ΔAN = 222 – 52,70 = 169,3 l/m3;

7. Corectarea cantitatilor de agregat pe sorturi


ui
Agi’ = Agi x ( 1 + 100 ) kg/m3 ;
3,2
Ag 0-0,2’ = 115 x ( 1 + 100 ) = 118,68 kg/m3 ≈ 119 kg/m3 ;

3,2
Ag 0,2-1’ = 379 x ( 1 + 100 ) = 391,13 kg/m3 ≈ 391 kg/m3 ;

3,2
Ag 1-3’ = 576 x ( 1 + 100 ) = 594,43 kg/m3 ≈ 594 kg/m3 ;

3,2
Ag 3-7’ = 577 x ( 1 + 100 ) = 595,46 kg/m3 ≈ 596 kg/m3 ;

8. Cantitatea totala de agregat

Ag’’ =ΣAg’ = 1700 kg/m3 ;

9. Densitatea aparenta a betonului

ρb = A’’ + c + Ag’’ = 169,2 + 444 + 1700 = 2313,3 kg/m 3 ;

2,2 t/m3 ≤ ρb ≤ 2,5 t/m3 ;

2,2 t/m3 ≤ 2,31 ≤ 2,5 t/m3 ;

GRADUL DE MATURIZARE AL BETONULUI

Clasa betonului: C20/25;

Tipul de ciment folosit: CEM I 32,5 ;

Deteriorarile elementului: 25% din marca pentru A/C = 0,5;

Decofrare la atingerea rezistentei minime de 85%;

Gradul critic de maturizare: MK la 20˚C pentru A/C = 0,5 si CEM I 32,5 ;

MK = 1000

Gradul de maturizare Mβ
C20/25

13,33 . . . . . . . . . 100%
2,5 X 100
2,5 . . . . . . . . . . . x%  x = 13,33 = 18,75 %

Mβ = 712,5

MQ = 1014,974 > MK = 1000

Valoarea MQ s-a atins in ziua a II-a la ora 20:00, dupa aceasta data daca ar
aparea un interval de timp cu temperaturi negative aceasta nu va produce
modificari in sens negativ ale proprietatilor betonului intarit.

Valoarea MQ = 799,198 mai mare decat Mβ = 712,5 s-a atins in ziua a II-a la
ora 13:00 ceea ce inseamna ca de la acest moment se poate trece la decofrarea
stalpului.