Sunteți pe pagina 1din 10

„MO

RCO
VEL GRUPA MICĂ C
EDUCATOARE: POPA ANDREEA

UL
CU
CODI
ȚĂ”
Unitatea de învățământ: Grădinița cu program prelungit nr 9- Bârlad
Educatoare: Popa Andreea
Grupa: Mică

1
Tema anuală: Când, cum și de ce se întâmplă?
Tema săptămânală: ,, Hora legumelor vesele”
Tema activității integrate: „Morcovelul cu codiță”
Competență generală: Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute și exprimarea
acestora în diverse situații; Utilizarea motricității grosiere și a motricității fine în contexte de viață
familiare.
Competență specifică: Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui și
extinderea progresivă a vocabularului; Coordonarea mușchilor în desfășurarea unor activități
diversificate, specifice vârstei prin utulizarea mâinilor și a degetelor pentru realizarea activității de
pictură.
Elemente componente ale activității integrate: ADP+ALA 1+ADE( DLC + DEC)+ALA 2
 ADP: Întâlnirea de dimineață: „ Bună dimineața, morcoveii mei isteți!”
 ALA: Joc de masă: „Așează-mă în coșulețul meu!”
Nisip și apă: „Legume colorate” ( forme de legume din nisip kinetic)
Joc de rol: „De-a gospodina!”
Știință: „Găsește umbra!”
 ADE: DLC + DEC: „Morcovelul cu codiță”- memorizare + pictură
 ALA: Joc de mișcare: „Iepurașii la morcovi”
Joc senzorial: „ Ghicește ce ai gustat!”
Scopul activității: Valorificarea textului literar în vederea însușirii unor cunoștințe despre legumele de
toamnă și exersarea unor deprinderi artistico-plastice.
Domenii de dezvoltare vizate: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii;
Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale.
Obiective operaționale:
ALA: Joc de masă: „ Așează-mă în coșulețul meu!”
o Să sorteze legumele de același fel așezându-le în coșul cu simbolul respectiv
Nisip și apă: „Legume colorate!”
o Să redea tridimensional legumele utilizând nisipul kinetic.
Joc de rol: „De-a gospodina!
o Să participe la joc în calitate de vorbitor și auditor.
Știință: „Găsește umbra!”
o Să asocieze corespunzător leguma cu umbra ei.
ADE: DLC + DEC( Educarea limbajului + Activitate artistico-plastică)
o Să-și însușească conținutul de idee al poeziei;
o Să redea fragmentar sau total poezia;
2
o Să-și înseșească cuvintele necunoscute;
o Să execute lucrarea cu denumirea „Morcovelul” prin tehnica tamponării;
ALA: Joc de mișcare: „Iepurașii la morcovi!”
o Să exerseze deprinderea motrică de săritură pe ambele picioare.
Joc senzorial: „ Ghicește ce ai gustat!”
o Să ghicească gusturile legumelor învățate.
Strategii didactice:
Metode și procedee: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.
Resurse materiale: Legume, coșulețe, fișe de lucru, nisip kinetic, planșe pentru poezie,
acuarele, bureți, șabloane cu morcovi, foi albe, siluete cu morcovi, medalioane cu iepurași.
Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual

Bibliografie:
Breben Silvia, Gonea Elena, Ruiu Georgeta, Metode interactive de grup – ghid metodic pentru
îvățământ preșcolar, Ed. Aramis, București, 2002
Rafailă Elena, Educarea creativității la vârsta preșcolară, Ed. Aramis, București.
*** Curriculum pentru învățământ preșcolar, M.E.C.I., București, 2008

3
Când toți copiii au sosit vor intra în sala de grupă și vor cânta ,,Bună dimineața, dragă
grădiniță! ”, așezându-se în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toți membrii grupei.
Educatoarea, zâmbește, îi privește, transmite căldură și încurajare prin toate formele de comunicare
verbală și nonverbală.
Activitatea zilei începe cu ,, Întâlnirea de dimineață” compusă din: “Salut” (Bună
dimineaţa,morcoveii mei isteți!”), „Prezenţa” (așezarea morcoveilor cu numele fiecărui copil în coșul
de pe panou), „Gimnastica de înviorare” se va realiza pe versurile: „Dacă vreau să fiu voinic/ Fac
gimnastică de mic./Unu, doi,unu, doi,/ Faceţi toţi la fel ca noi./ Întind braţele să zbor, /Sar apoi într-
un picior,/ Mă opresc respir uşor.”, ,,Noutatea zilei”: Educatoarea va îndrepta atenția spre musafirii
din sala de grupă.
Tranziția spre centrele de lucru se va realiza prin recitative: „Unul după altul în rând ne-
așezăm/ Unul după altul spre centre plecăm/ 1-2, 1-2! Faceți toți la fel ca noi!”. Copiii sunt așezați
de educatoare la centre: Joc de masă: „Așează-mă la coșulețul meu”!- copiii trebuie să așeze în coșuri
legumele care sunt indicate prin simbolul de pe fiecare coș; Nisip și apă: „Legume colorate!”-
preșcolarii se vor folosi de nisipul kinetic și de formele de plastic pentru a realiza diferite forme de
legume; Joc de rol: „De-a gospodinele!”- copiii trebuie să folosească corespunzător materialele puse
la dispoziție pentru a desfășura un joc de activitate gospodărescă; Științe:„Găsește umbra!”-
preșcolarii trebuie să denumească legumele de pe fișa de lucru și să unească cu o linie legume cu
umbra respectivă. Se specifică faptul că, se vor roti în ordinea preferințelor, dar toți vor trece pe la
toate centrele.

Tranziția către activitățile pe domenii experiențiale se realizează prin prima strofă a


cântecelul ,,A venit pe dealuri toamna”. Copiii sunt aşezaţi în semicerc iar în fața lor va fi silueta unui
morcov, alaturi de el un coș mare cu legume. Pe panou sunt planșe care ilustrează versurile poeziei
„Morcovelul cu codiță”. Educatoarea recită model  poezia, arătând imaginile corespunzătoare
versurilor. Se explică fiecare cuvânt nou și conținutul poeziei. Memorizarea se realizează pe fragmente
logice- inițial în mod frontal și apoi individual și pe grupuri. La final poezia se recită cu întreaga grupă.
Tranziția către activitatea artistico-plastică se face prin a doua strofă a cântecelului „A venit pe dealuri
toamna”. Copiii se așează pe scăunele la mese. Pe masă au foi albe, un șablon cu un morcov, un burete
și o paletă de acuarele în care au coloarile portocaliu și verde. Educatoarea le arată planșa model și le
va explica modul de realizare al acesteia : se așează șablonul pe mijlocul foii albe, se ia buretele și se
pune în culoarea portocalie și apoi prin apăsare/ tamponare, se colorează morcovul (rădăcina), apoi se
schimbă buretele și folosind culoarea verde se colorează frunzele morcovului. Pregătirea și încălzirea
4
mâinilor se realizează prin exercițiile : boboc-floare, ploaia, tunetul, morișca. Cât timp copiii lucrează,
educatoare se plimbă plimbă printre ei și îi ajută cu sugestii, recomandări, explicații, încurajări. După
finalizarea lucrărilor se realizează o expoziție. Se cere preșcolarilor să studieze cu atenție lucrările și să
aleagă planșa care le-a plăcut cel mai mult, apreciind modul de lucru și acuratețea lucrării. În
încheierea activității se fac aprecieri verbale asupra comportamentului copiilor din timpul celor două
activități, se fixează titlul poeziei și a lucrării artistico-plastice.

Tranziție : „Eu locomotiva sunt,voi sunteți vagoane/ Mâinile le așezăm parcă sunt tampoane.
Unul după altul în rând ne așezăm/ Unul după altul spre baie plecăm/ 1-2, 1-2, faceți toți la fel ca noi/
1-2, 1-2, mergem toți în pas vioi.” Va urma o pauză în care copiii vor merge la toaletă și după aceea
vor lua gustarea. Voi așeza scăunele în semicerc pentru jocul senzorial : „Ghicește ce ai gustat !”. Pe
o masă voi avea o farfuri cu bucăți tăiate din diferite legume. Voi numi, pe rând, câte un copil care va
fi legat la ochi cu o eșarfă, îi voi da o bucățică să o manânce și el va spune ce leguma a gustat.
Răspunsurile corecte vor fi aplaudate. Pentru jocul de mișcare : „Iepurașii la morcovi !”, copiii vor
primi un medalion cu un iepuraș, iar la semnalul educatoarei : Iepurașii la morcovi !, aceștia vor sări
pe ambele picioare și se vor îndrepta către locurile unde se află morcovii ( morcovii vor fi așezați într-
un coș. Câștigă „iepurașul” care ajunge primul la morcov.).

După finalizarea jocurilor de recreere, se apreciază verbal și cu stimulente fiecare copil, se face
o recapitulare a activităților desfășurate pe timpul zilei, după care preșcolarii se pregătesc pentru masa
de prânz.

5
Strategii didactice
Etapele activității Conținutul instructiv-educativ Evaluare
Metode Mijloace Forme de
organizare

Pregătirea sălii de grupă și a materialului Amenajarea


1.Moment
didactic necesar desfășurării activității. sălii de grupă
organizatoric Preșcolarii sunt așezați corespunzător în vederea
desfășurării activității.

Voi prezenta copiilor o jardinieră cu morcovi.


2.Captarea și
Voi scoate din jardinieră un morcov și îl voi Conversația Observarea
orientarea atenției arăta copiilor. Voi cere copiilor să denumească Jardinieră cu comportamentului
leguma și să o descrie. Copiii vor spune că este morcovi preșcolarilor în
Frontală
morcov și este alcătuit din rădăcină și frunze. Explicația timpul explicației.
Apoi le voi cere să îmi spună cum pot consuma Aprecieri verbale.
această legumă. Ei vor răspunde că îl pot
consuma atât crud, cât și gătit: sucuri, prăjituri,
supe, etc.

- Astăzi vom învăța poezia: „Morcovelul cu


3. Anunțarea temei Evaluarea
codiță” și vom picta morcovul folosindu-ne de
gradului de
și a obiectivelor un șablon. Voi trebuie să fiți atenți pentru a Conversația Frontală
înțelegere a temei
memoriza corect versurile poeziei și pentru a
și a obiectivelor.
realiza corect lucrările voastre, urmând
indicațiile date de mine! La sfârșitul activității
veți fi recompensați cu stimulente!

Conversația Frontală Aprecierea

6
4.Reactualizarea Voi cere copiilor să dea exemple și de alte Individuală răspunsurilor
cunoștințelor legume specifice anotimpului de toamnă. copiilor cu privire
la legumele de
toamnă învățate

Se anunță titlul poeziei după care se recită


5. Prezentarea Conversația
model de către educatoare:
noului conținut și
Morcovelul cu codiță
dirijarea învățării
Morcovelul cu codiță, Frontală Evaluarea captării
A crescut în grădiniță și menținerii
Demonstrația
Și mămica l-a luat atenției pe
Și în ciorbă la tocat. parcursul recitării
Toc, toc, toc model
Ciorba e pe foc,
Ciorba e gustoasă,
Hai copii la masă!
Pe panou așez planșele sugestive textului Planșe
poeziei. Recit poezia a doua oară, indicând Explicația sugestive Frontală
imaginea cu secvența poezie. textului
Memorizarea poeziei se face pe două
poeziei
fragmente. Educatoarea recită primul fragment și
apoi numește 4-5 copii să repete. Se cere
Exercițiul Individuală Aprecieri verbale
celorlalți copii să repete în gând odată cu cei
asupra gradului de
numiți de educatoare.
însușire a textului
Se trece apoi la recitarea integrală a poeziei, apoi
se numesc 4-5 copii să o repete.
Se recită o dată poezia integral de către un copil.
Pentru o mai bună fixare a poeziei, se cere unui
Pe grupuri
grup de 4 fetițe să recite poezia, și apoi băieților.

7
Pe cântecul „A venit pe dealuri toamna!”,
6.Obținerea Aprecieri verbale
copiii își iau scăunelele și se îndreaptă spre
asupra
performanței mese.
răspunsurilor
Pe mese sunt deja așezate foile, șabloanele,
Conversația copiilor, a
bureții și paletele care au culorile portocaliu și
modului de
verde. Foi, bureți, Frontală
executare a
Se intuiește materialul de pe mese. șabloane,
Explicația exercițiilor de
Se prezintă planșa model și se demonstrează acuarele
încălzire a
modul de realizare al acesteia. Demonstrația
mâinilor și a
Se fac exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai
realizării
mâinii: boboc-floare, ploaia, tunetul și morișca.
lucrărilor.
Se trece la realizarea propriu-zisă a lucrării de Exercițiul Individuală
către copii. Educatoare îi ajută pe copii cu
sugestii, recomandări.
Aprecieri verbale
Voi strânge lucrările realizate și le voi expune
asupra modului de
pe un panou.
Frontală argumentare a
Cer copiilor să studieze cu atenție lucrările lor și Panou cu
alegerii făcute.
numesc 2-3 copii să aleagă lucrarea care i-a Explicația lucrările
(criterii de
plăcut cel mai mult și să argumenteze alegerea copiilor
Individuală evaluare)
făcută.

8
Se cere preșcolarilor să-și reamintească
7.Reactualizarea
activitățile pe care le-au desfășurat. Copiii spun Aprecieri verbale
feed-back-ului cum se numește poezia pe care au învățat-o Conversația Frontală asupra
astăzi la activitatea de educare a limbajului: corectitudinii
Morcovelul cu codiță, și la activitatea artistico- răspunsurilor
plastică au pictat cu buretele după un șablon, copiilor cu privire
Morcovelul cu codiță. la tema poeziei și
a picturii.

8.Încheierea Educatoarea face aprecieri verbale asupra Conversația Aprecieri verbale


comportamentului copiilor pe parcursul întregii asupra participării
activității Aprecierea Recompense Frontală
activități și îi recompensează cu stimulente pe active a copiilor
cei care s-au remarcat la activitate. pe parcursul zilei.

9
10