Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Bucuresti

Facultatea de Stiinte Economice – Finante si


Banci

ELABORAREA
BUGETULUI DE
TREZORERIE
Nume
Anul
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

Elaborarea bugetului de
trezorerie

In procesul de previziune la nivel de firma, se parcurg urmatoarele


etape:

♦ se previzioneaza cifra de afaceri (de regula pentru urmatorii 5 ani)


♦ se previzioneaza valoarea imobilizarilor si a stocurilor necesare atingerii
nivelului de productie si vanzare previzionat, se planifica astfel
achizitionarea de active prin bugetele de investitii.
♦ se realizeaza o defalcare pe perioade a vanzarilor si a colectarii creantelor,
precum si a platilor pentru stocuri si pentru imobilizarile care trebuie
achizitionate.

Toate aceste informatii se folosesc pentru elaborarea bugetului de trezorerie,


document ce contine intrarile si iesirile de numerar pe o anumita perioada de timp.

Bugetele de trezorerie se pot intocmi zilnic, saptamanal sau lunar. De obicei,


firmele lucreaza cu bugete de trezorerie previzionate lunar, pentru perioada de 6 pana
la 12 luni in avans, si cu bugete zilnice pentru o luna in avans.

Gestiunea trezoreriei are ca obiectiv sincronizarea incasarilor cu platile in scopul


asigurarii permanente a capacitatii de plata a intreprinderii. In cazul in care nu se poate
obtine un echilibru in conditiile acceptate, se pot revizui celelalte bugete anuale (al
vanzarilor, al aprovizionarilor, al investitiilor, al cheltuielilor de personal, al administratiei)
prin modificarea ritmului de investitii, prin politica credeitelor pentru clienti.

2
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

Bugetul de trezorerie se prezinta sub forma unui table care regrupeaza toate
incasarile si platile prevazute, indiferent de tipul de activitate (de exploatare sau in afara
exploatarii) si de perioada la care se refera (exercitiul curent, exercitiul anterior sau cele
viitoare).

Pentru elaborarea bugetului trezoreriei (1) sunt necesare urmatoarele documente


de evidenta si previziune:

♦ bilantul de deschidere al perioadei de gestiune (bilantul de inchidere al


exercitiului precedent) (2)
♦ contul de rezultate previzonal (3)
♦ planul de investitii si finantare (4)
♦ bilantul previzionel (5)

Pe baza acestora se pot calcula incasarile si platile perioadei:

Incasarile periodei (1) = Creante initiale (2) + Veniturile perioadei


(3,4)– Creante finale (5)

Platile perioadei (1) = Datorii initiale (2) + Cheltuielile perioadei (3,4)-


Datorii finale(5)

Creantele initiale reprezinta incasarile care se vor realiza in perioada de


previziune, pentru vanzarile din exercitiul incheiat. Creantele finale sunt incasari care se
vor efectua intr-o perioada urmatoare celei de previziune, pentru vanzari din perioada
de previziune.

In mod similar, datoriile initiale sunt aferente exercitiului incheiat, dar se vor
achita in perioada de previziune, iar datoriile finale sunt aferente perioadei de
previziune, dar se vor achita intr-o perioada viitoare.

3
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

Pentru previzionarea incasarilor si platilor trebuie sa se tina seama de decalajul


de timp dintre momentul vanzarii si cel al incasarii, respectiv intre momentul
aprovizionarii si cel al platii. Acest decalaj difera in functie de ramura economica, avand
valori cuprinse, in general, intre 30 si 90 zile.

Soldul de trezorerie al perioadei de gestiune se va determina astfel:

Sold de trezorerie al perioadei = Incasarile perioadei - Platile


perioadei

Soldul final de trezorerie se calculeaza in functie de soldul initial al


trezoreriei(preluat din bilantul de inchidere al exercitiului precedent) si de soldul de
trezorerie al perioadei.

Soldul final de trezorerie = Sold initial de trezorerie + Sold de trezorie


al perioadei

Soldul final poate avea o valoare nagativa sau pozitiva.

In cazul in care se obtine un sold previzionar deficitar, trebuie luate masuri pentru
acoperirea lui:

♦ reducerea volumului si/sau duratei creditelor comerciale acordate clientilor


♦ prelungirea creditelor comerciale acordate de furnizori
♦ renuntarea unor incasari exceptionale (vanzarea de active fixe).

Daca in urma luarii acestor masuri soldul ramane deficitar, intreprinderea trebuie
sa recurga la credite (de trezorerie, de scont, de factoring) pentru acoperirea lui.

In cazul unui sold previzionar excedentar, trebuie analizate cauzele care au dus
la obtinerea acestuia.

Daca soldul excedentar se datoreaza unui fond de rulment prea mare, obtinut
prin contracararea unor datorii financiare fara o intrebuintare imediata, firma este intr-o
pozitie nefavorabila. Chiar daca va plasa excedentul de lichiditati pe piata monetara, ea
este dezavantajata deoarece randamentul plasamentelor pe termen scurt este mai mic
decat rata dobanzii la datoriile pe termen lung.

4
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

Cand soldul excedentar al trezoreriei se datoreaza unei nevoi de fond de rulment


mai mici, firma este intr-o pozitie avantajoasa, deoarece incasarea clientilor se
realizeaza mai rapid decat plata furnizorilor. In acest caz, excedentul de resurse trebuie
plasat pe piata monetara sau chiar financiara in condititii de lichiditate si rentabilitate
maxima si de risc minim. Aceste plasamente pot imbraca forma depozitelor la termen,

bonurilor de casa, certificatelor de depozit, bonurilor de tezaur, biletelor de trezorerie,


actiunilor, obligatiunilor,etc.

Ideala pentru intreprindere este obtinerea unui sold de trezorerie egal cu 0 ,ceea
ce ar elimina atat costurile de finantare (in caz de deficit) ,cat si costurile de oportunitate
(in cazul excedentului).

Intocmirea bugetului de
trezorerie

In cursul anului 2008 firma XXL S.R.L. s-a confruntat cu o masiva criza
neprevazuta de lichiditati necesare platii obligatiilor curente.

Pentru a nu se confrunta cu o asemenea situatie in anul 2009, directorul general


al firmei XXL S.R.L. a solicitat directorului financiar sa intocmeasca pentru inceput
bugetul de trezorerie pentru luna ianuarie 2009, urmand ca in ianuarie 2009 sa
intocmeasca bugetul de trezorerie pentru intreg anul 2009 defalcat pe fiecare luna in
parte.

Proiectiile detaliate de flux de numerar/cash-flow sunt cunoscute in literatura de


specialitate ca bugete de trezorerie.

Bugetul de trezorerie reprezinta dezvoltarea unei analize previzionate de cash-


flow si se axeaza pe planificarea incasarilor si platilor cu scopul de a stabili nivelul de
numerar necesar.

5
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

Bugetul de trezorerie reprezinta cea mai cuprinzatoare analiza a fluxului de


numerar. Acesta poate indica fie un deficit, fie un excedent de fonduri. Bugetarea
trezoreriei este un proces simplu: este identic cu modul in care iti gestionezi cheltuielile
personale in functie de incasarile din salarii si alte surse (dividende, venituri din chirii,
dobanzi).

Directorul general a solicitat aceste analize financiare cu scopul de a cunoaste


care sunt posibilitatile reale ale firmei si de a stabili necesarul lunar de numerar in
vederea efectuarii la termen a platilor ajunse la scadenta. In concluzie directorul
financiar trebuie sa planifice in detaliu activitatea de trezorerie, indicand exact momentul
intrarilor si iesirilor de numerar.

Ca prim pas, directorul financiar al firmei XXL S.R.L. va trebui sa intocmeasca


lunar un plan al incasarilor si un plan al platilor previzionate. Prin intocmirea acestor
planuri se poate determina efectul net al activitatii planificate asupra nivelului
numerarului.

Din aceste planuri sunt excluse cheltuielile cu amortizarea, deoarece aceste


cheltuieli nu reprezinta miscari de numerar.

In planul incasarilor se iregistreaza: colectarea creantelor la termenele prevazute


in contracte, incasarea dobanzilor la depozite, incasarea avansurilor, etc. Pentru
urmarirea incasarilor clientilor este necesar a se elabora si un plan de vanzari si de
incasari a acestora.

In planul platilor se inregistreaza: platile pentru achizitii, plata salariilor,


cheltuielile de comercializare, cheltuielile generale administrative, rambursarea
credtielor, plata dobanzilor la credite, plata impozitelor.

6
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

Metodele elaborarii

bugetului de trezorerie

Elaborarea bugetului de trezorerie se poate face atat prin metoda indirecta, cat si
prin metoda directa, aceasta din urma fiind cea mai recomandata.

Metoda indirecta

Fluxuri de trezorerie privind activitatea de exploatare

Suma in lei

Rezultatul contabil inainte de impozitare......................................................................150

Eliminarea veniturilor si cheltuielilor nemonetare:

• Venituri din provizioane.....................................................................................- 25

• Cheltuieli privind amortizarile si provizioanele...................................................460

7
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

Eliminarea veniturilor si cheltuielilor nelegate de exploatare:

• Rezultatul din cesiunea imobilizarilor.................................................................- 25

• Cheltuielile privind dobanzile...............................................................................65

• Venituri din dobanzi...........................................................................................- 73

Rezultatul din exploatare inaintea variatiei NFR (nevoia de fond de rulment)


……………………………………………………………………………....552

(Rezultatul contabil inainte de impozitare - venituri din provizioane + cheltuieli privind


amortizarile si provizionanele – rezultatul din cesiunea imobilizarilor + cheltuieli privind
dobanzile – venituri din dobanzi)

Variatia stocurilor........................................................................................................- 200

Variatia creantelor din exploatare...............................................................................- 460

Variatia furnizorilor si altor datorii de exploatare...........................................................680

Variatia veniturilor in avans.............................................................................................20

Plati privind impozitul pe profit/venit..............................................................................-80

FNT din exploatare (fluxul net de trezorerie din exploatare) (I) =


rezultatul din exploatare inaintea variatiei NFR (552) + variatiile
(-200 – 460 + 680 +20) + plata impozitului pe profit/venit ( -
80)......................................................................................................................512

Fluxuri de trezorerie privind activitatile de investitii


FNT din invsetitii (fluxul net de trezorerie privind activitatile

8
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

de investitii)
(II) ........................................................................................................................-
3100

Fluxuri de trezorerie privind activitatile de finantare

FNT din finantare (fluxul net de trezorerie privind activitatile


de finantare)
(III………………………………………………………................................……..2400

Variatia neta a lichiditatilor =(I + II + III) = (FNT din exploatare + FNT din
investitii + FNT din finantare) = (512 – 3100 +
2400).................................................................................................................-188

Lichiditati la inceputul lunii ..............................................................................60

Lichiditati la sfarsitul lunii = variatia neta a lichiditatilor – lichiditati


sfarsitul lunii (- 188 + 60)................................................................................-128

Din cele prezentate rezulta ca din activitatea de investitii rezulta un deficit de


numerar de 3100 lei, care se acopera doar partial din lichiditatile de la inceputul lunii de
60 lei, excedentul de numerar din activitatea de exploatare de 512 lei si din activitatea
de finantare de 2400 lei , ramanand neacopertita cu numerar suma de 128 lei.

9
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

Pentru a nu ajunge din nou in incapacitatea de plata ca in anul 2008, directorul


general al S.C. XXL S.R.L trebuie sa faca din timp demersurile necesare pentru gasirea
unei solutii pentru acoperirea necesarului de numerar.

Metoda directa pentru activitatea de exploatare

Aceasta este cea mai indicata metoda de determinare a necesarului de numerar.

Valoare lei

Incasari de la clienti (sold initial clienti plus vanzari minus sold final Clienti)............28000
Plati furnizori............................................................................................................-11800
Plati salarii..............................................................................................................- 11058
Incasari din alte creante................................................................................................250
Plati alte debite..........................................................................................................-4800
Plata impozit pe profit/venit...........................................................................................-80

FNT din exploatare...........................................................................................512

Concluzii:
10
ELABORAREA BUGETULUI DE TREZORERIE
January 8, 2010

Bugetul de trezorerie este un instrument foarte important in managementul


oricarei afaceri.

Afacerea este in esenta un sistem integrat de cash-flow-uri condus de deciziile


managementului. Bugetul de trezorerie sta la baza deciziilor de investitii, operare si
finantare in afaceri. Este de asemenea un instrument de analiza financiar-economica
prin care cei responsabili cu deciziile sunt ajutati sa ia decizii corecte folosind
informatiile relevante.

11

S-ar putea să vă placă și