Sunteți pe pagina 1din 22

Deficiența de vedere este inclusă în cadrul deficiențelor senzoriale

datorate afectării organelor de simț, fiind studiată prioritar de tiflopedagogie.


Etimologic, termenul ambliopie provine din cuvintele grecesti “amblys”
(slab, tocit) și “ops” (vedere), desemnând , așadar, vedere slabită, vedere
scazută, vedere parțial, vedere slabă.

In sens restrâns, ambliopia se definește ca “diminuarea vederii fără


leziune organică sau cu leziune organică, a cărei importanță nu e
proporțională cu scăderea vederii. Această definiție se delimitează de
cecitate (orbire), care, definită în sens larg, înseamnă lipsa vederii.
Responsabile pentru deficiența vizuală:
• Boli ale anexelor globului ocular (pleoape, aparat lacrimal, boli ale orbitei,
conjunctivite).
• Tulburarile refracției oculare (ametropiile: miopia, hipermetropia, astigmatismul).
• Afecțiuni ale polului anterior (sclerotica, cornee, uvee)
• Afecțiuni ale cristalinului.
• Afecțiuni ale corpului vitros.
• Afecțiunile polului posterior (retina și nervul optic)
• Afecțiuni ale căilor optice intercraniene.
• Glaucomul
• Accidentele oculare (de muncă şi în afară de muncă, la copii, la sportivi).
• Traumatismele oculare (deplasări de masă ale globului, contuzii ale globului, plăgi,
dezlipire de retină, produse prin agenți fizici şi chimici, leziuni traumatice, ablatia
globului ocular, afecțiuni provocate de medicamente).
• Alterări ale câmpului vizual (in afecțiunile coroidei retinei, glaucomul,
hemianopsiile).
• Tulburări ale vederii binoculare (strabismul, paraliziile oculomotorii).
• Tulburări de adaptare la întuneric și lumină.
• Alterări ale simțului cromatic.
Bolile oftalmologice frecvent întâlnite în mediul școlar
Benignă
o Miopia are două forme
Malignă
o Hipermetropia
o Astigmatismul
o Anizometropia
o Și altele
Tipul deficienței vizuale/ gradul deficientului vizual

AV între 1 si 2/3 = 5/7,5 = 0,67 se consideră în limite fiziologice; AV sub


aceste valori se consideră scazută. Ambliopia este scăderea AV sub 0,5.
În funcție de valorile AV unii autori (F. Zamfirescu-Margescu, F.Marin)
practică urmatoarele clasificări:

• Ambliopie ușoară – cu AV între 0,5-0,3;


• Ambliopie medie – AV între 0,2-0,1;
• Ambliopie forte (accentuată) cu AV sub 0,1 și respectiv:
• Cecitate absolută – fără perceperea luminii;
• Cecitate relativă – percepe mișcările mâinii, percepe lumina.
• Nevăzătorii se consideră persoanele cu AV sub 0,08, la AO sau la cel mai
bun ochi.
La deficienții de vedere, mai ales preșcolari și de vârstă școlară mică, dificultățile
activității perceptive și insuficiența unora din imaginile vizuale obținute se răsfrâng
și asupra reprezentărilor vizuale, care are unele particularități, dintre care relevăm:
• Fondul de reprezentări este mai sărac, deoarece și experiența cognitivă și
practică este mai săracă;
• Unele reprezentări sunt incorecte, incomplete, deformate sub aspectul formei,
mărimii, culorii, raporturilor spațiale, dimensinilor, detaliilor, mai ales din cauza
explorării vizuale parcelare și strategiilor exploratorii mai puțin centrate pe
elementele cu maximă valoare informațională (pe detalii semnificative, pe o
ierarhizare a trăsăturilor și elementelor esențiale pentru imaginea respectivă;
• Raportul reprezentare-suport intuitiv-noțiune este slab funcțional; apare deseori
noțiunea corectă, dar fără acoperire intuitivă și înțelegere semantică;
• Reprezentările sunt destul de puțin eficiente în activitatea cognitivă și practică,
lipsite de mobilitate, uneori denaturate sub aspectul raportului dintre componentele
obiectului sau dintre obiectele însele;
• Există preferințe pentru utilizarea reprezentărilor auditive sau tactil kinestezice,
chiar și la copilul cu restanțe de vedere, ceea ce conduce treptat spre pierderea
dominantei vizuale.
Educația vizual-perceptivă (EPV) – ca activitate specifică învățământului
special pentru deficienți de vedere – contribuie la compensarea vederii slabe,
atât în plan organic, prin valorificarea maximală a restanțelor vizuale, cât și
în plan funcțional, funcția vizuală lezată fiind suplinită prin utilizarea mai
intensă și în raporturi noi a analizatorilor valizi, precum și a proceselor
superioare de cunoaștere.

Orice exercițiu de educație vizuală se


desfășoară în etape, și anume:
• Dobândirea noțiunii (individual sau colectiv)
• Verificarea înțelegerii noțiunii
• Controlul cunoștintelor dobândite
• Reîntoarcerea la complexitatea realului.
Tehnologiile de acces
se referă la orice echipament din sfera celor electronice, dacă acesta
îndeplineşte câteva condiţii:
• facilitează accesul independent la informaţie, al persoanei cu deficienţă
de vedere;
• permite formarea unor noi abilităţi de natură să îi faciliteze integrarea
socială şi profesională;
• permite efectuarea de sarcini, în mod relativ independent şi într-un ritm
similar cu cel al unei persoane fără deficienţe;
• oferă suport în activităţile educaţionale şi în interacţiunile sociale.
Astfel, principalele tehnologii de acces hardware utilizate în lucrul cu
elevii cu deficiențe vizuale sunt:
Afişajul Braille redă prin caractere Braille informaţiile de natură descriptivă
şi de natură textuală de care utilizatorul are nevoie pentru a putea
interacţiona cu aplicaţiile.
 Afişajul Braille redă prin caractere Braille informaţiile de natură
descriptivă şi de natură textuală de care utilizatorul are nevoie pentru a
putea interacţiona cu aplicaţiile.
 Alfabetul Braille (slide 10)
 Magnificatorul electronic de birou este folosit la persoanele cu vedere
slabă pentru a mări şi citi documente scrise.
 Scanner-ul cu interpretare vocală, este dedicat scanării, recunoaşterii
şi interpretării vocale a textului.
 Aparat pentru realizarea diagramelor tactile: realizează imagini sau
diagrame tactile(desen pe hârtie).
 Cititoarele sau player-ele Daisy sunt aparate care permit ascultarea
cărţilor create în standardul Daisy, asemănătoare cu un MP3/CD-Player.
 Principalele tehnologii software sunt: Cititorul de ecran, Programele
pentru conversia textelor în fişiere audio, Lupa electronica
Alfabetul Braille
Principalele obiective recuperatorii ale
învățământului pentru deficienții vizuali
• Punerea în funcție a mecanismelor compensatorii adecvate în fiecare caz
dat;
• Ocrotirea vederii restante;
• Exercitarea sistematică a vederii restante- educație vizuală;
• Prevenirea și combaterea consecințelor negative ale deficinței vizuale;
• Formarea deprinderilor de igienă, de ordine și de autoservire;
• Integrarea în viața socială;
• Obiectivele psihoterapeutice care sunt individualizate;
• Mobilitate și orientare spațială;
Dificultăți specifice în procesul de
învățământ
• Lipsuri în reprezentările și noțiunile spațiale;
• Nivel scăzut al dexterității manual;
• Ritmul lent al activității;
• Tendința de a primi totul de-a gata, fără a se angaja într-un efort
de învățare sistematică;

• Lipsa de material didactic potrivit și adaptat nevoilor speciale ale


acestor elevi.
Be My Eyes
Aplicația ce aduce văzul nevăzătorilor și persoanelor cu
deficiențe de vedere
Ce este de fapt Be My Eyes?

• Aplicație gratuită disponibilă pentru IOS cât și


pentru Android în AppStore sau Google Play
• Aplicație formată dintr-o comunitate globală de
persoane nevăzătoare, persoane cu deficiențe de
vedere și voluntari care văd;
• Prin intermediul unui apel video, voluntarii
furnizează asistență vizuală utilizatorilor
nevăzători și celor cu deficiențe de vedere
Utilizări uzuale ale aplicației
• Găsirea obiectelor pierdute sau căzute;
• Descrierea imaginilor, picturilor sau a altor
obiecte de artă;
• Citirea etichetelor;
• Rezolvarea problemelor legate de
calculator;
• Identificarea datei de expirare pe produsele
alimentare;
• Familiarizarea cu noi împrejurimi sau
navigarea într-un spațiu nou;
• Determinarea momentului în care
transportul public ajunge sau pleacă;
• Asortarea sau descrierea culorilor.
Cum funcționează aplicația?
• Atunci când un utilizator nevăzător sau cu deficiențe de vedere
solicită asistență prin intermediul aplicației, Be My Eyes trimite o
notificare mai multor voluntari.
• Primul voluntar care răspunde solicitării este conectat la
utilizatorul specific și primește imagini video reale de la camera din
spate a smartphone-ului.
• Conexiunea audio permite utilizatorului și voluntarului să rezolve
sarcina împreună.
Fii și tu voluntar!- ajutor de neprețuit pentru
persoanele nevăzătoare sau cu
deficiențe de vedere!
• https://www.youtube.com/watch?v=6GRfFuWsjNU
Bibliografie și Webografie
• Ștefan, M., Educarea elevilor cu vederea slabă, Ambiopli, E.D.P., București
• Roth, W., Tifologia. Psihologia deficienților vizuali, Cluj, Univ. Babeș -Bolyai, 1973,
p.3
• Rozorea Anca, Deficiențele senzoriele din perspectiva psihopedagogiei speciale, vol. I și
vol. II, Ed. Poarta Constanța
• Rozorea Anca, Deficința de vedere-o perspectivă psihosocială și psihoterapeutică, Ed.
ProHumanitate, 1998
• Ilie Stănică, Mariana Popa, Doru-Vlad Popovici, Anca Rozorea, Ionel Mușat,
Psihopedagogie specială. Deficiențe senzoriale, Editura Pro Humanitate, 1997
• https://www.bemyeyes.com/language/romanian
• https://ro.pinterest.com/
Vă mulțumim!