Sunteți pe pagina 1din 9

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RUŞI-CIUTEA, LETEA VECHE

EDUCATOARE: POMÎRLEANU NICOLETA

PROIECT TEMATIC

CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE


PĂMÂNT?

PRIMAVARĂ DRAGĂ BINE AI VENIT!


TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?
TEMA PROIECTULUI: “PRIMAVARĂ DRAGĂ BINE AI VENIT!”
DURATA PROIECTULUI: 3 SĂPTAMÂNI
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: G.P.N. RUŞI-CIUTEA, LETEA VECHE, BACĂU
EDUCATOARE: POMÎRLEANU NICOLETA
ARGUMENT:

Este din nou primavară. Natura se spală pe ochi somnoroasă fiindcă tocmai s-a trezit din
somnul anotimpurilor reci. Floricelele au început să-şi deschidă petalele, să parfumeze aerul şi să
zâmbească cerului albastru-cristalin. E anotimp de sărbătoare pentru flori şi gaze, iar natura se
închină în faţa curcubeului de culori. Copiii sunt încântaţi: ce frumuseţe!!! Bucurându-ne de toate
aceste minuni ale naturii, ne-am întrebat de ce oare nu este întotdeauna primavară? Acum natura e
plină de viaţa şi întrece pe oricine şi orice în frumuseţe!!! Privind chipul fericit al copiilor, atunci
când au descoperit aceste minuni şi frumuseţi şi pentru că m-au asaltat cu întrebari, am hotărât
împreună să desfăşurăm proiectul tematic: “PRIMAVARĂ DRAGĂ, BINE AI VENIT!”, intrâd
astfel în minunata şi energizanta lume a gazelor şi florilor!

DIRECŢII DE DEZVOLTARE/SUBTEME ALE PROIECTULUI:

1. ÎNFLORESC GRĂDINILE
2. ÎN GRĂDINA DE LEGUME
3. CE SE MIŞCĂ PRIN IARBĂ?

GRUPA: MARE PREGATITOARE


NIVEL DE VÂRSTĂ: II

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

DLC
√ Să recunoască cuvinte simple în contexte familiare;
√ Să se exprime corect din punct de vedere gramatical;
√ Să reacţioneze la mesaje simple transmise;
√ Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înteles;
√ Să reţină şi să reproducă expresii ritmate şi rimate;
√ Să exprime independent opinii, stări sufleteşti şi să le motiveze;
√ Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
√ Să participle la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor,
cât şi de auditor;

DS
√ Să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare (aspecte ale naturii în
anotimpul primavara, transformări care au loc în natura sub influenţa factorilor de mediu:
încălzirea timpului, înmugurirea, înflorirea, înfrunzirea pomilor, sosirea păsărilor calatoare,
etc.);
√ Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori
găsite de el însuşi; triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantităţii prin punere în corespondenţă;
√ Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (aerul, apa, solul,
vegetaţia, fauna, ca parte integrantă a mediului), precum şi interdependenţa dintre ele;
√ Să recunoască şi să descrie verbal anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
√ Să manifeste interes şi curiozitate pentru cunoaştere;

DOS
√ Să manifeste interes şi grijă faţă de mediul înconjurător;
√ Să utilizeze instrumente de lucru şi materiale pentru realizarea unei activităţi practice;
√ Să işi adapteze comportamentul pozitiv la cerinţele grupului;
√ Să cunoască diferite materiale de lucru, din natura şi sintetice;
√ Să fie capabil să realizeze lucrari practice inspirate din natura şi viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite;
√ Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
√ Să respecte reguli simple de securitate personală;
√ Să lucreze independent, fiind capabili să experimenteze pe masura posibilităţilor, ceea ce-i
interesează în mod deosebit din tema dată;

DEC
√ Să exerseze deprinderile tehnice specifice desenului, modelajului în redarea unor teme;
√ Să se mobilizeze pentru a cânta cantece pentru copii;
√ Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
√ Să intoneze cântece pentru copii accesibile vârstei;
√ Să acompanieze ritmic cântecele (clopoţei, tamburine, xilofon);
√ Să obţin efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
√ Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
√ Să compună în mod original şi personal spatiul plastic, utilizând materiale şi tehnici
diverse;
√ Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
√ Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale;
√ Să diferentieze auditiv înaltimea sunetelor muzicale;
√ Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;

DPM
√ Să fie apt să utilizeze deprinderi motrice însuşite în diferite contexte;
√ Să-şi formeze o ţinută corporală corectă şezând, în deplasare, stând;
√ Să se folosească de acţiunile motrice pentru a exprima comportamente de răspuns la
ritmuri;
√ Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri;
√ Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipa, de competiţie,
fair-play;
√ Să aplice reguli simple de igienă personală şi colectivă;

ALA
√ Să-şi adapteze comportamentul la cerintele grupului de joaca;
√ Să trăiască cu cei din jur stări afectiv pozitive, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
√ Să se familiarizeze cu activitatea ce se desfăşoară în grădină;
√ Să-şi cultive dragostea faţa de frumos, curat, prin realizarea unor lucrări proprii utilizând
tehnica picturii, desenului, colajului, modelajului;

TEHNICI DE EVALUARE:

a) Secvenţială:
 probe orale: evidenţierea aspectelor legate de temă, ghicitori, convorbire, observarea
curentă, verificarea, explicaţia, conversaţia, problematizarea, munca pe grupe, jocul de rol,
turul galeriei.
 probe scrise: fişe.
 probe practice: act. Experimentale, observarea sistematică, autoevaluarea, interevaluarea,
coevaluarea;

b) Finală
 Expoziţie cu lucrările realizate pe parcursul proiectului “PRIMAVARĂ DRAGĂ, BINE AI
VENIT!” {invitaţi parinţi, preşcolari şi toţi participanţii la proiect};
 Mini spectacol tematic.
 CD cu poze din activităţile desfăşurate pe parcursul derulării proiectului.
BIBLIOTECA CONSTRUCŢII ARTĂ
-carţi şi reviste, -cuburi din plastic, -creioane colorate, carioaca,
-fişe de lucru, -chibrituri, tempera, pensule,
-enciclopedii, atlase -patratul Tangram, -plastilină, suport de lucru,
-imagini cu caracteristici ale -forme geometrice din platic -hartie, foarfece,
anotimpului primavara, -carţi de colorat,
-jetoane -fişe,
-creioane colorate, carioca, coli -panou pentru expunerea
A4. lucrărilor
JOC DE ROL ŞTIINŢĂ JOC DE MASĂ
-marionete, -imagini, -puzzle,
-jetoane, -enciclopedii, -joc cu cifre,
-păpuşi, -flori naturale, -fişe de lucru,
-mijloace de transport, -jetoane, -jetoane,
-accesorii pentru realizarea -calendarul naturii -pioneze
jocului de rol

LISTA DE PROBLEME

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


-că vremea este capricioasă -de ce se încălzeşte?
-că afară se încălzeşte -ce se întâmplă afară cu iarba, copacii, păsările
-că începe să învârtească natura -ce fac păsările în timpul primăverii?
-că ne îmbrăcăm mai subţire -ce fac oamenii, copiii?
-că au vinit păsările călătoare -cum apar florile şi componenţa lor
-că înfloresc florile -cum se îngrijesc florile
-că se plantează răsaduri şi cum se seamană -cum se plantează răsaduri şi se seamană
seminţe de legume seminţe de legume
-că animalele şi insectele prind viaţă
SĂPTĂMÂNA 02.05.2011-06.05.2011

“AU ÎNFLORIT GRĂDINILE”

DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)


02.05.2011 ADP: Bună dimineaţa, “Primavară”
ALA: Joc de rol: “De-a bunicii şi nepoţii”
Joc de construcţie: “Căşuţa cu gard”
ADP: “Povestea copacelului care nu a înflorit încă”
ADE: Educarea limbajului “Copacelul”- memorizare, de Georgeta Rusu
ADP: Activitate opţională: “Strada nu e loc de joacă”
ALA: Observare spontană “Primavara copaceii au înflorit”
03.05.2011 ADP: “Eu sunt o floare, un copacel…”
ALA: Biblioteca “Primavara în grădină”- citire de imagini
Joc de creaţie “Suntem tâmplari şi facem mobilier pentru grădină”
DS: Cunoaşterea mediului “Infloresc grădinile”- observare
ADP: Continuă poezia
ALA: Joc cu text şi cânt “Hora-n poeniţă”
ADP: Dans popular
04.05.2011 ADP: Întâlnirea de dimineaţă “Copacelul din curtea grădiniţei a înflorit”
ALA: Sector- Joc de rol: “Papuşile pleacă la plimbare”
Sector: “Ştiinţă”, “Cine ajută copaceii să crească?” (discuţie liberă)
ADP: Cântec “Floricica de pe şes”, “Copacelul din grădină”
ADE DOS: Decupare prin înţepare “Copacelul”
DLC: Joc muzical “Cântă la fel ca mine!”
ALA: Pictură “Copaci cu flori”
ADP: Să observam grădina
05.05.2011 ADP: “Astăzi primesc în dar o floare!”
ALA: Sector artă- pictură- culorile primăverii
ADP: Exerciţii de stimulare a comunicării orale “Utilizarea adjectivului în
exprimare”
ADE: Activitate matematică “Să aşezăm în coş 1-10 floricele”
Educaţie fizică “Drum peste punte!” – mers îîn echilibru pe o suprafaţă
înalţată”
ALA: Jocuri în aer liber
ADP: Observăm ce se întamplă în curtea grădiniţei
06.05.2011 ADP: Căutăm în natură semnele
ALA: Sector Construcţie “Gard pentru grădină”
Joc de rol “Copiii se joacă”
Ştiinţă: “Citire de imagini- povesti din grădina înflorită”
ADP: Modelaj “Copacelul cu flori”
ALA: Jocuri distractive la alegerea copiilor
SĂPTĂMÂNA 09.05.2011-13.05.2011

“ÎN GRĂDINA DE LEGUME”

DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)


09.05.2011 ADP: Întâlnirea de dimineaţă “Ce mi-a povestit grădinarul?”
ALA: Joc pentru cunoaşterea mediului “Căutăm legumele” (caută umbra potrivită)
Joc de rol “De-a gospodinele”
ADP: Joc cu text şi cânt “Ţăranul e pe camp!”
ADE: Activitate integrată DS+DEC “Legume de primavară”
ADP: Desen/haşurare legume preferate
ALA: Joc sensorial “Ghiceşte ce ai gustat!”
ADP: Activitate opţională: “Un căţel merge ape stop”-lectura educatoarei
10.05.2011 ADP: Întâlnirea de dimineaţă
ALA: Modelaj “Ridichea”, “Coşul cu ridichi”
Joc sensorial “Săculeţul fermecat”
ADP: Joc de mişcare “Culegem ridichi, ceapă verde”
ADE: Poveste “Ridichea uriaşă”
ADP: Cântec “Azi plouă, azi plouă”
ALA: Joc cu text şi cânt “Ţăranul e pe camp”
ADP: Deprinderi de ordine interioară
11.05.2011 ADP: Primavara pe strada mea!
ALA: Citire de imagini “Primavara în gradina mea”
Construcţii “Gard pentru grădina de legume”
ADP: “Plouă, bate vântul, a ieşit soarele”
ADE: Activitate matematică, joc didactic “Mare, mic!”, “Numără câte legume sunt
în coş”- Joc exerciţiu cu material individual
Educaţie muzicală- cântec
ALA: Pictură “Coşul cu legume”
12.05.2011 ADP: Întâlnirea de dimineaţă “Cum este astazi?”
ALA: Lipire “Ridichea”, “Coloram legume”
ADP: Joc de atenţie “Cioc hoc, treci la loc!”
ADE DOS: Educaţie pentru societate “Ceapa” de Nina Cassian
Educaţie fizică: “Şarpele îşi trage coada”- târâre pe abdomen cu sprijin
pe antebraţ
ADP: Memorizare “Copăcelul”
ALA: Joc pentru stimulare a comunicarii orale “Spune ceva despre”
ADP: Facem salată de legume
13.05.2011 ADP: Mănânc fructe şi legume, cresc sănătos
ALA: Joc de rol “La bucătărie”, Joc de construcţie “Lăzi pentru legume”
ADP: Joc sensorial “Sfoara cu surprise”
ADE: Lipire “Legume de primavară”
ALA: Audiţie CD
ADP: Jucăriile la locul lor

SĂPTÂMANA 16.05.2011-20.05.2011

“CE SE MIŞCĂ PRIN IARBĂ?”

DATA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TURA I)


16.05.2011 ADP: Povestire “Povestea fluturaşului”
ALA: Citire de imagini “Întâmplări în grădina mea!”
Joc de rol “De-a bunicii şi nepoţii”
ADP: Facem ordine în clasă
ADE: Educarea limbajului “Buburuzei”- poveste
ADP: Activitate opţională “Unde ne plimbăm cu bicicleta”- convorbire
ALA: Audiţie CD “Dumbrava minunată”
17.05.2011 ADP: Întâlnirea de dimineaţă- “Am găsit un carabuş”
ALA: Pictură “Fluturi coloraţi”
ADP: Joc de construcţii pe suprafeţe plane
DS: Cunoaşterea mediului “Copii se joacă prin parc”- lectură după imagini
ADP: Jocuri de mişcare la alegerea copiilor
ALA: Observăm iarba şi plantele din curte
18.05.2011 ADP: Întâlnirea de dimineaţă – “Natura dimineaţa”
ALA: Joc de creaţie plastică “Copiii se joacă în iarbă”
Modelaj “Melcul”
Joc de construcţie “Covoraş colorat”
ADP: Joc de mişcare “Zboară, zboară”
ADE DOS: Memorizare “Nimănui să nu-i faci rău!”
DEC: Cântec “Vine melcul supărat”
ADP: Jocuri de mişcare în curte
19.05.2011 ADP: Întâlnirea de dimineaţă- “Bună dimineaţa, fluturaşilor!”
ALA: Joc de masă “Unde se potriveşte?”
Artă “Fluturi mari, mici, coloraţi”
ADP: “Fără violenţă” (medierea conflictelor)
ADE: Activitate matematică “Numără şi aşează, cifra potrivită”
Educaţie fizică – Deplasare pe palme şi genunchi “Gândacii merg prin iarbă”
ADP: “Ghiceşte cine te-a strigat?”
20.05.2011 ADP: Terminarea lucrărilor efectuate pe parcursul săptămânii
ALA: Artă: Modelaj “Buburuza şi furnica”
Pictura: Flori şi fluturi
ADE: Lipire: “Fluturi”
ADP: Jocuri cu jucării preferate
ALA: Joc de mişcare în “Atinge balonul”
ADP: Jocuri în aer liber

S-ar putea să vă placă și