Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

”O poveste cu norișori”
-DLC –

PROF.ÎNV.PREȘC. DIACONESCU ANDREEA CRISTINA


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ELENA FARAGO”
GRUPA MICĂ „ALBINUȚELE”

1
DATA: 09.11.2021
GRUPA: Grupa mică
EDUCATOARE: Diaconescu Andreea Cristina
TEMA ANUALĂ: „Cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA PROIECTULUI: Săptămână independentă
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Zâmbet, râs și veselie
DOMENIUL EXPERIENTIAL: Domeniul limbă și comunicare (DLC)
TEMA ACTIVITĂȚII: O poveste cu norișori
MIJLOC DE REALIZARE: Lectura educatoarei
TIPUL ACTIVITĂȚII: însușire de cunoștințe
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Activizarea și îmbogățirea vocabularului cu cuvinte și expresii
noi; recunoaşterea emoţiilor de baza în situaţii simple, familiare.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
☺Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
☺ Autocontrol și expresivitate emoțională;
COMPORTAMENTE VIZATE:
☺ Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării
lui (comunicare receptivă);
☺ Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);
☺ Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare,
obiecte de artă etc.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
☺ să identifice simbolurile specifice emoţiilor : bucurie, tristeţe, furie şi frică,etc.
☺ sǎ audieze povestea “O poveste cu norișori” de Maria Chiriac, urmărind evoluţia
personajelor;
☺ sǎ identifice la personajele poveştii emoţiile de bază (bucurie, tristeţe, furie, teamă);
☺ să exemplifice cel puţin o situaţie din experienţa lor de viaţă, trăirea emoţiilor
prezentate;

2
☺ să exprime pantomimic emoţiile: bucurie, tristeţe, furie şi frică;
☺ să lipeasca emotia care il reprezinta.
STRATEGII DIDACTICE :
a) metode şi procedee: conversaţia euristică, convorbirea, explicaţia, exerciţiul,
observaţia, jocul, problematizarea, expunerea, turul galeriei.
b) material didactic: jetoane şi simboluri ale emoţiilor principale,tabla magnetică, planşe.
c) forme de organizare: frontal, individual.
RESURSE: umane: educatoarea şi grupa de copii;
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă;
DURATA: 15 minute
BIBLIOGRAFIE:
☺ Băban Adriana, ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003
☺Breben, Silvia, ,,Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară
şi şcolară mică” , Ed. Reprograph, Craiova, 2010
☺ V. Preda, M. Pletea, F. Grama, A. Cocoş, D. Oprea, M. Călin, - „Ghid pentru proiecte
tematice”, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005

3
DEMERSUL DIDACTIC
STRATEGII DIDACTICE
EVALUARE/
Nr. ETAPELE CONŢINUTUL METODE ŞI
Metode şi Mijloace de
Crt. ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFIC INDICATORI
procedee învăţământ

1. Momentul Se amenajează spaţiul Mobilierul Observarea


organizatoric clasei într-o manieră grupei comportamentului
optimă desfăşurării copiilor
activităţii propuse.

2. Captarea Se va realiza prin Surpriza Planșă cu Observarea


atenţiei intermediul poeziei Ţica Conversaţia poezie sistematică a
Emoţica ( Anexa 1) comportamente-lor
copiilor

3. Anunţarea Copiii sunt anunţaţi că Conversaţia Observ


temei şi a vor învăţa să recunoască Explicaţia interesul manifestat
obiectivelor diferite emoţii, să le de copii
denumească şi apoi să le
interpreteze. Se
precizează şi numele
poveştii şi sarcinile ce
revin copiilor: de a
asculta cu atenţie
povestea ,, O poveste cu

4
norișori”

4. Prezentarea Se propune un joc – Expunerea Jetoane


noului conţinut CUM MÂ SIMT Jocul
şi dirijarea ASTÂZI? Pe rând,
învăţării fiecare copil alege un Mima Cutie Observarea
jeton care va reprezenta Jetoane comportamentu-lui
emoția lui din ziua copiilor
respectivă și va mima Poveste
emoţia respectivă. terapeutică
Expunerea textului
Se redă cât mai
expresiv conţinutul
poveştii, ţinându- se cont
de modularea vocii, a Problematizarea
ritmului vorbirii pe
parcursul expunerii, pe Conversaţia
pauzele logice, Flipchart
psihologice şi Exerciţiul
gramaticale, accentuarea
sau scăderea intensităţii Aprecieri pozitive
vocii, folosirea mimicii asupra
şi gesticii răspunsurilor
corespunzătoare, etc. copiilor
Pentru fiecare
personaj voi avea
imagini pe care le voi
aşeza în ordine pe
flipchart.
Fixarea continutului

5
Se va realiza prin
identificarea la
personajele poveştii a
emoţiilor de bază şi prin
exemplificarea a cel
puţin o situaţie din
experienţa lor de viaţă/
trăirea emoţiilor
prezentate.
p
5. Joc – ”Interviul Conversaţia
poznaş,, euristică Aprecierea verbală
• Dacă ai fi o floare, ce asupra
floare ai fi? Problematizarea răspunsurilor
• Dacă ai fi un animal, ce copiilor
animal ai fi? Descoperirea
• Dacă ai fi o culoare, ce
culoare ai fi?
• Dacă ai fi un personaj
din desene animate sau
un erou din cărți, cine ai
vrea să fii?

6. Obţinerea Copiii vor lipi emoția Lipire Coli Rezolvarea corectă


performanţei care ii reprezintă. Lipici a sarcinilor de
lucru

7. Încheierea Se realizează prin Turul galeriei Lucrările Aprecieri generale


activităţii metoda turul galeriei. Conversaţia copiilor şi individuale
Copiii își vor exprima
opiniile proprii despre ce

6
au realizat astazi.
Se va face aprecierea
întregii activități

ANEXA 1

S-ar putea să vă placă și