Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE

ACTIVITATE

DATA:11.10.2021
GRUPA: MICA ”ALBINUTELE”
EDUCATOARE: DIACONESCU ANDREEA CRISTINA
TEMA ANUALĂ: Când/ cum şi de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI: ”Zvon de Toamna ”
SUBTEMA: ”De vorba cu fructisor ”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Știință 1
TEMA ACTIVITĂŢII: „MARUL”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare invatare de cunostinte
MIJLOC DE REALIZARE: Observare
SCOPUL ACTIVITĂŢI:
Îmbăgățirea cunștințelor copiilor despre măr prin observare
directă;
Dezvoltarea operaţiilor gândirii: analiza, sinteza, comparaţia;
Educarea spiritului de observație și a atenției;

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață
familiare
B3. Conceptul de sine
C3. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
D2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
E2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea
de probleme și cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE:
A1 -1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități
diversificate, specifice vârstei
-1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi
variate
B3 -3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite
situaţii educaţionale
C3- 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și
învăţarea în situații noi
1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții
din mediul apropiat
D2 - 2.1. Verbalizează experiențe senzoriale gustative, olfactive sau
vizuale
2.2. Întreabă pentru a cunoaște denumirea obiectelor, evenimentelor,
persoanelor
E2 -2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime,
formă, greutate, înălţime, lungime, volum

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
să recunoască un măr atât prin comparație, cât și prin enumerarea
caracteristicilor;
să analizeze global și parțial obiectul supus observării;
să descrie mărul, enumerând elemente caracteristice;
să participe cu interes la activitate.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea, munca în grup, analiza, sinteza
 MATERIAL DIDACTIC: mere de culori și mărimi diferite,
inclusiv un măr care a început să se strice, planșe didactice, cărți
ilustrate
 FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă;
DURATA: 15 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
 “Curriculum pentru educație timpurie”, OMEN 4694 -2019

 E. Gongea, G. Ruiu, S. Breben, M.Fulga, „Metode interactive


de grup” Ghid metodic – Ed. Arves, Craiova, 2007 .
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul Crearea condiţiilor
organizatoric necesare bunei desfăşurări a
activităţi:
*aerisirea sălii de grupă
*aranjarea mobilierului
*pregătirea materialului
didactic
*introducerea copiilor în
sala de grupă
„Acest pitic (un pitic de pluș) e -observarea
2.Captarea foarte supărat. El e supărat -surpriza comportamen
atenţiei pentru că prietena lui, Albă ca -conversaţia tului copiilor
Zăpada a fost păcălită de -jucăria
vrăjitoarea cea rea și a mușcat
din mărul otrăvit și asta
pentru că nu a fost atentă la
mărul pe care I l-a dat
vrăjitoarea. Piticul vrea să știe
tot ce se poate ști despre un
măr pentru a o învăța și pe
Albă ca Zăpada și astfel să nu
mai fie altă dată păcălită.Vreți
să îl ajutăm? ”
„Astăzi o să învățăm alături de -observarea
piticul nostrum tot ce se poate -explicaţia comportamen
3.Anunţarea despre măr. tului verbal şi
temei O să observăm „Mărul” nonverbal al
copiilor
Educatoarea le arată copiilor
4. Dirijarea mai multe mere pentru a
învăţării observa că toate merele sunt
rotunde ca o minge, că pot
avea coaja de culoare roșie,
galbenă, verziue, sau o
combinație de culori. observația
Prin intermediul pipăitului explicația -observarea
preșcolarii observă faptul că conversația comportamen
mărul are coaja netedă, fină. exercițiul tului verbal şi
Prin observarea planșelor problematizarea nonverbal al
didactice și întrebările copiilor
educatoarei copiii vor
conștientiza faptul că mărul
crește în măr care este un pom
fructifer și de aceea mărul
este un fruct.
Când educatoarea taie mai
multe mere copiii observă că
toate au o coajă subțire, iar
miezul este gălbui.
Se realizează sinteza parțială,
educatoarea enumerând
caracteristicile observate
până în acest moment.
Mirosindu-l îl vor putea
recunoaște după mirosul
specific, iar gustându-l vor fi
și mai atenți la parfumul și observația -observarea
textura specifică mărului, care explicația comportamen
nu este zemos ca o pară, dar conversația tului verbal şi
nici foarte greu de mestecat exercițiul nonverbal al
precum o gutuie acrișoară. copiilor
Vor observa de asemenea
caseta cu semințe de măr, de
culoare maronie, iar
educatoarea le explica faptul
că prin intermediul acelor
semințe putem avea mai mulți
meri dacă îi îngrijim
corespunzător. Aprecieri
Se realizează sinteza totală, verbale
educatoarea urmărind prin
întrebări toate caracteristicile
mărului:
-Ce este mărul?
-Unde crește mărul?
- Ce formă are mărul?
- Ce culoare poate avea coaja
lui?
- Cum este coaja?
- Cum este miezul?
-Ce gust are mărul?
-De ce nu mâncăm tot mărul?
- Cum se înmulțește mărul?
-Ce trebuie să facem înainte
de a mânca mărul?
- Cum putea avea grijă de
pomul măr pentru a avea
fructe bune?
La finalul activității copiii se
5.Asigurarea vor juca jocul „Ghicește ce-ai -explicatia -observarea
retenţiei şi a gustat!”. -conversatia modului de
transferului Fiecare copil primește, având -jocul participare la
ochii închiși, o bucățică dintr- joc
un fruct și trebuie să Aprecieri
ghicească folosindu-se doar de verbale
gust ce fruct a gustat.

Se fac aprecieri asupra


6.Încheierea modului de desfăşurare a
activităţii întregii activităţii. -aprecieri
Pentru că toţi copiii au fost -conversaţia verbale
cuminţi şi harnici, piticul îi -acordare de
recompensează cu buline recompense
vesele.

S-ar putea să vă placă și