Sunteți pe pagina 1din 7

GRADINITA CU P.P.

“VOINICEII”

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 07.12.2021
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Gradiniţa cu P.P. ,,Elena Farago”, Craiova
NIVELUL: I
GRUPA: Mică B „Puișorii Moțați”
EDUCATOARE: Burada-Iancu Delia-Cristina
TEMA: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Pe cărările iernii”
SUBTEMA: „Povești la gura sobei”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Limbă şi Comunicare
TEMA ACTIVITĂȚII: „Săculețul cu surprize”
TIPUL DE ACTIVITATE: sistematizare și consolidare de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Informativ:
 Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre povești/basme și personajele acestora,
exersând un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
Formativ:
 Dezvoltarea gândirii logice a copilului;
Educativ:
 Sensibilizarea copiilor la expresivitatea limbajului prin însuşirea unor cuvinte şi
expresii cu valoare emotivă.

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE


Dimensiuni ale dezvoltării: Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
Comportamente: 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în
situații noi.
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII
ȘI SCRIERII
Dimensiuni ale dezvoltării: Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
Comportamente: 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea
înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă);
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării
ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);
Dimensiuni ale dezvoltării: Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
Comportamente: 2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de
comunicare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Cognitive:
O1: să denumească corect personajul ales;
O2: să identifice personajele din poveste/basm, făcând apel la imaginile prezentate;
O3: să caracterizeze personajele din poveşti, făcând diferenţa dintre personaje bune (pozitive)
şi personaje rele (negative);
O4: să asocieze personajul ales cu o imagine din poveste;
O5: să grupeze personajele cu imaginea potrivită din poveste;
O6: să se exprime coerent, corect din punct de vedere gramatical, răspunzând adecvat la întrebări;
O7: să răspundă corect la anumite cerințe ale educatoarei, folosind un limbaj corect din punct
de vedere gramatical;
 Psiho-motorii
O1: să adopte o poziție corespunzătoare pe scăunele pe tot parcursul activității;
O2: să mânuiască materialul didactic pus la dispoziție.
 Afectiv-atitudinale:
O1: să participe conştient la realizarea sarcinii de joc;
O2: să respecte regulile jocului desfăşurat;
O3: să participe conștient și activ la activitate;
O4: să manifeste interes şi plăcere pentru activitatea desfășurată.

SARCINA DIDACTICĂ:
 recunoașterea poveștilor din care fac parte personajele;
 selectarea personajelor în funcție de cerințe;
 recunoașterea personajelor din poveștile cunoscute;
 așezarea pe panou a jetoanelor cu personaje sub imaginea potrivită din poveste .

REGULILE JOCULUI:
La atingerea copilului cu bagheta fermecată, acesta trebuie sa aleagă din săcuțul
fermecat un jeton cu un personaj, pe care trebuie să îl recunoască. În a doua parte a jocului,
copilul trebuie să asocieze personajul ales cu imaginea potrivită din poveste. Răspunsurile
corecte vor fi recompensate cu aplauze. Cei care greșesc vor fi scoși temporar din joc.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, bagheta fermecată, mânuirea materialelor, aplauze.

DESFĂȘURAREA JOCULUI:
Jocul începe cu prezentarea săculețului cu surprise și a baghetei fermecate. La
atingerea copilului cu bagheta fermecată, acesta trebuie sa aleagă din săcuțul fermecat un
jeton cu un personaj, pe care trebuie să îl recunoască și să precizeze dacă acesta este
bun/pozitiv sau rău/negativ. Continuăm apoi ca toate jetoanele cu personaje din săculeț să fie
alese și recunoascute de copii.
Partea doua a jocului o vom complica, iar copiii trebuie să vină pe rând la panou și să
asocieze personajul ales cu imaginea potrivită din poveste. Cei care greșesc vor fi scoși
temporar din joc.
Exemplu: Se aleg din săculeț pe rând de câte un copil personaje din povești, precum:
Albă ca Zăpada, ursul, vulpea, piticii etc.
Se asociază ursul cu imaginea sugestivă din povestea Ursul păcălit de vulpe de la
panou.

VARIANTĂ:
Copiii care în prima parte a jocului au ales personaje care nu fac parte din poveștile de
la panou (Ursul păcălit de vulpe, Punguța cu doi bani, Albă ca Zăpada și cei șapte pitici),
trebuie să spună din ce poveste face parte personajul și să îl aseșe la tabla magnetică.

STRATEGIA DIDACTICA:
 Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, problematizarea, jocul,
exerciţiul problematizant.
 Mijloace de învăţământ: săculețul cu jetoane, imagini din povești, baghetă
fermecată, panou, tabla magnetică.
 Forma de evaluare: continuă prin aprecierea răspunsurilor, observarea
comportamentului preșolarilor, analiza răspunsurilor.
 Forma de organizare: frontal, individual.
RESURSE:
 umane – 24 preşcolari
 temporale – 15-20 minute
 spaţiale – sala de grupă
 bibliografice:
1. *** Curriculum pentru educaţie timpurie, M.E.N, 2019
2. *** Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care
operează curriculumul pentru educație timpurie 2019
3. Chiș, O. (coord.), Chiș, V. (ref. Șt.), Glava, A. (coord.), Tătaru, L. (coord.), (2014),
Piramida conoașterii, Editura Diamant, Pitești.
4. Mătăsaru, Maria; Chiriloaie, Maria; Nedelcu, Carmen; Pricopoaia, Viorica; Mătăsaru,
Lavinia, Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar, Editura Casei Corpului
Didactic, Bacău, 2008.
STRATEGII
EVENIMENT DIDACTICE
CONŢINUT ŞTIINȚIFIC ȘI SARCINI DE ÎNVĂȚARE EVALUARE OBSERVAȚII
DIDACTIC Metode si Mijloace
procedee didactice
1.Moment Se asigură condițiile necesare unei bune desfășurări a activității:
organizatoric aerisirea sălii de grupă, pregatirea materialului didactic, aranjarea
mobilierului, intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. Observarea
2. Reactualizarea Se poartă o scurta discuție cu copiii despre povești, titluri de povești comportamentului
cunoştinţelor cunoscute, personaje.
3. Captarea Introducerea în activitate se face cu ajutorul unei scrisori trimisă de Conversaţia Plicul cu
atenţiei Zâna Poveștilor. Le citesc copiilor ce ne scrie aceasta în scrisoarea Explicaţia scrisoarea
găsită în cutia postală a grădiniței.
„Dragi copii,
Numele meu este Zâna Poveștilor și domnesc peste Împărăția
Poveștilor. Eu iubesc foarte mult copiii și îmi pare rău că nu am
reușit să ajung astăzi în vizită la grupa voastră. Și pentru că sunt
sigură că știți foarte multe povești.
Vă anunț cu bucurie
Că astăzi veți face o călătorie,
Nu veți călători cu avioane,
Mașini, vapoare sau autocare.
Azi veți călători cu mare zor
În lumea minunată a poveștilor.
Vă veți juca, vă veți distra,
Dar sigur veți și învăța.
În acest scop, v-am trimis o cutie cu câteva plicuri surpriză, pe care
le puteți folosi în activitatea voastră de astăzi și o baghetă fermecată.
Sunt sigură că vă veți descurca de minune pe parcursul întregii
activități.
Cu drag,
Zâna Poveștilor”
4. Enunţarea Se anunță tema și obiectivele activității în termeni accesibili Conversaţia Evaluare orală
temei şi a preșcolarilor. Se precizează sarcinile și regulile jocului.
obiectivelor Astăzi vom pătrunde în lumea minunată a poveştilor prin
intermediul unui joc numit „Săculețul cu surprize”, pe care o să-l
desfăşurăm, cu ajutorul săculețului și al baghetei fermecate. În jocul
pe care îl vom desfășura, recunoaștem personajele, spunem dacă
acestea sunt bune sau rele și vom grupa personajele cu povestea din
care fac parte.
Haideţi să-i demonstrăm Zânei Poveştilor că noi iubim poveştile.
5.Desfăşurarea Copiii sunt așezați în semicerc. Fiecare copil trebuie să rezolve Expunerea Săculețul Observarea
activităţii sarcina primită pentru a o convinge pe Zână ca ei iubesc poveștile. cu comportamentului
Se intuiesc materialele împreună cu copiii și sunt prezentate regulile surprize copiilor
de joc: (siluete cu
a) Explicarea La atingerea copilului cu bagheta fermecată, acesta trebuie sa aleagă personaje
sarcinii şi fixarea din săcuțul fermecat un jeton cu un personaj, pe care trebuie să îl din
regulilor jocului recunoască și să precizeze dacă acesta este bun/pozitiv sau Conversaţia povești,
rău/negativ.. imagini
Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu aplauze. Cei care din
greșesc vor fi scoși temporar din joc. povești)
b)Executarea
jocului de proba Voi desfășura jocul de probă pentru a mă asigura că toți copiii au Exercițiul Evaluare orală
de către copii înțeles sarcina și regulile jocului.
Copilul ales de bagheta fermecată, va alege un personaj și rezolvă
sarcina. (Eu am ales ursul din povestea „Ursul păcălit de vulpe”
Ursul este un personaj bun.)

c)Executarea 1. La atingerea copilului cu bagheta fermecată, acesta extrage o Jocul


jocului propriu-zis imagine din săcuțul fermecat un jeton cu un personaj, pe care îl
recunoaște și spune dacă acesta este bun/pozitiv sau rău/negativ.
Continuăm apoi ca toate jetoanele cu personaje din săculeț să fie
alese și recunoascute de copii.
Exemplu: Se aleg din săculeț pe rând de câte un copil personaje din
povești, precum: Albă ca Zăpada, ursul, vulpea, piticii, Scufița
Roșie, capra, un ied, un purceluș etc și fiecare copil spune dacă
personajul ales de el este bun sau nu.
2.Partea doua a jocului se complica, iar copiii vin pe rând la panou și
asociază personajul ales cu imaginea potrivită din poveste. Cei care
greșesc sunt scoși temporar din joc.
Exemplu: Se asociază ursul și vulpea cu imaginea sugestivă din
povestea Ursul păcălit de vulpe de la panou.
Se asociază cei șapte pitici și Albă ca Zăpada cu imaginea sugestivă
din povestea „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” de la panou.

VARIANTĂ:
Copiii care în prima parte a jocului au ales personaje care nu fac
parte din poveștile de la panou (Ursul păcălit de vulpe, Punguța cu
doi bani, Albă ca Zăpada și cei șapte pitici), preum: Scufița Roșie,
capra, un ied, un purceluș, trebuie să spună din ce poveste fac parte
personajele și să le aseșe la tabla magnetică.
6. Asigurarea Se realizează printr-o serie de întrebări, precum: Conversaţia Evaluare orală
retenției și a - Câți pitici sunt în basmul „Albă ca zăpada și …..? (cei șapte pitici);
transferului - Care sunt personajele din basmul Ursul păcălit de vulpe? (Vulpea
și ursul);
- Cum este vulpea? (șireată, vicleană)
- Cine pleacă prin pădure la bunicuța să îi ducă mâncare? (Scufița
Roșie);
7. Încheierea Fac aprecieri asupra desfăşurării activităţii raportându-mă la
activitatii obiectivele operaţionale stabilite, a efortului şi progresului realizat Explicaţia Apreciere verbală
de copii.

S-ar putea să vă placă și