Sunteți pe pagina 1din 40

GRADINITA CU P.P.

ELENA FARAGO,CRAIOVA

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

PROF. ÎNV. PREȘC: OIȚĂ ALEXANDRA MARIA

1
PROIECT DE ACTIVITATE
1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP )

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Grădinița cu Program Prenlungit Elena Farago


DATA: 15.12.2021
PROF. INV. PRESC.: Oiță Alexandra Maria
GRUPA : NIVEL I
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „ Iarna, anotimpul veseliei”
TEMA SAPTAMANII: “Spiridușii Moșului”
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor
CATEGORIA DE ACTIVITATE : Activităţi de dezvoltare personală
 Rutina: - Sosirea copiilor la grădiniţă - deprinderi specifice
 Ala : Joc liber
 Întàlnirea de dimineață: “Bună dimineața!”
 Prezența: ,,Cine oare n-a venit?”
 Calendarul naturii: „A început o nouă zi/Cum e vremea azi copii?”
 Gimnastica de înviorare
 Noutatea zilei: ,,Scrisoare de la Mos Craciun”;
 Mesajul zilei: ,, Sa pregatim bradutul Mosului!”

2
 Tranzitii: - ,, Bat din palme clap, clap, clap" – cântec
 Rutina: Servirea mesei
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizarea interrelaţionării,
împărtăşirea cu ceilalţi şi formarea comportamentului empatic la preşcolari.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să completeze calendarul naturii și prezența;
O2- să sesizeze absența sau prezența unui coleg;
O3-să execute exerciţiile fizice pentru fiecare segment al corpului
O4- să respecte regulile (de igienă și de autoservire) și colegii în timpul activităţilor de rutină;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:conversaţia, jocul, învăţarea prin descoperire, exerciţiul;
Resurse materiale: braduti, decoratiuni, calendarul naturii, scrisoare ;
Forme de organizare: frontal, individual;

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani),(2019), M.E.C.T., Bucureşti,
 Vodiţă, Anca - Jocuri pentru preşcolari - Editura „Litera”-1998

SCENARIUL ZILEI

3
Programul va începe cu Întâlnirea de dimineață, debutând cu salutul. Voi rosti versurile:
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
La scaunele ne așezăm
Cu toţii să ne salutăm,
Bună dimineaţa, bună dimineața!”
Prezența: Într-un cosulet se afla buline zambitoare. Când îsi aude numele fiecare copil va răspunde prezent iar educatoarea va așeza bulina in
dreptul numelui copilului prezent, bulinele copiilor absenți vor fi așezate lângă numărând apoi preșcolarii prezenți și cei absenți.

Se trece la Calendarul naturii:


,,Calendaru-i încântat
Că va fi iar completat
Cu nori, fulgi, vânt, furtună
Mai bine cu vreme bună!
A-nceput o nouă zi.
Cum este vremea astăzi, copii?”
Se va completa de către copii calendarul naturii, specificând anotimpul în care ne aflăm, ziua, data. Se fac aprecieri asupra
vremii din ziua respectivă. ,În ce anotimp suntem?”; ,,Ce zi este astăzi?”; ,,Cum este vremea astăzi?”.

4
În fiecare dimineață trebuie să ne amintim că pentru a fi sănătoși, voinici trebuie să facem puțina gimnastica (gimnastica de
înviorare ):

“Bat din palme clap,clap,clap,


Din picioare trap,trap,trap,
Ne-nvartim,ne rasucim
Si la 3 ne oprim”

Luati seama bine


In picioare drepti!
Ochii toti la mine,
Mainile la piept
1, 2, 1, 2,
Luati seama bine,
Dupa cum v-am spus:
Ochii toti la mine
Mainile in sus
Luati seama bine
Cum v-am aratat:

5
Ochii toti la mine,
Mainile in lat

Noutatea zilei:,,Să pregatim bradutul Mosului!” – va fi prezentată sub formă de surpriză, prezentându-le copiilor o scrisoare
de la Mos Craciun pe care am găsit-o la ușa când am ajuns la gradință.

Prin Tranzitia: “Rândul iute să-l formăm/Lângă ușă ne așezăm/ Și cuminți să așteptăm/ Către baie să plecăm” vom merge la
baie.

La întoarcerea în sala de grupă, preșcolarii se vor spăla cu apă și săpun apoi vor servi gustarea. (rutină - servirea mesei)

PROIECT DE ACTIVITATE

6
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1)

UNITATEA DÎNVĂȚĂMÂNT Grădinița cu Program Prenlungit Elena Farago


DATA: 15.12.2021
PROF. INV. PRESC.: Oiță Alexandra Maria
GRUPA NIVEL I
TEMA ANUALA DE STUDIU: “Când,cum,și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Iarna, anotimpul veseliei”
TEMA SAPTAMANII: “Spiridușii Moșului”
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoștințe si deprinderi
CATEGORIA DE ACTIVITATE : Jocuri si activităţi liber alese
SCOPUL ACTIVITĂŢII:

~INFORMATIV

-consolidarea cunoştinţelor dobândite de copii despre sărbătoarea Crăciunului şi venirea lui Moş Crăciun,

~FORMATIV

-consolidarea muncii atât individual cât şi în echipă, utilizând abilităţi practice şi artistico-plastice însuşite.

~EDUCATIV

-cultivarea dragostei faţă de muncă

7
-educarea copiilor în spiritul colaborării cu partenerii

-dezvoltarea simţului estetic al copiilor

DOMENII DE DEZVOLTARE:

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ

C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

- Interacţiuni cu adulţii şi cu copiii de vârste apropiate,

- Curiozitate, interes şi iniţiativă în învăţare,

- Activare şi manifestare a potenţialului creativ.

COMPORTAMENTE VIZATE:

- Iniţiază, participă la interacţiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată,

- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi,

- Iniţiază activităţi de învăţare, interacţiuni cu copiii sau cu adulţii din mediul apropiat,

- Demonstrează creativitate prin actvitate artistico-plastice, muzicale, şi practice în conversaţii şi povestire creative.

8
CENTRE DE INTERES:
 ARTĂ: „Decorare Bradutul”
 CONSTRUCTII: ,, Bradutul din cuburi”
 JOC DE MASĂ: ,,Puzzel decoratiuni braduțului”

OBIECTIVE OPERATIONALE:
ARTĂ:
O1- Să lipească ornamentele în spațiile libere de pe brad
O2 - să utilizeze corect materialele puse la dispoziție;

JOC DE MASĂ:
O1 – să recunoască imaginile ilustrate pe fișă;
O2 – Să îmbine corect piesele puzzle formand imaginea bradului;

CONSTRUCTII:
O1 –să utilizeze corect materialele puse la dispoziție;
O2 – Să construiască bradul prin suprapunerea și îmbinarea cuburilor din plastic;

STRATEGII DIDACTICE:

9
Metode şi procedee:. conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.
Resurse materiale: puzzel,cuburi,jetoane,braduti;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Am așezat fiecare preșcolar la banca și scaunul propriu (au numele și fotografiile lipite) respectând distanțarea de un metru.
Fiecare copil primeste fișe sau materiale de la centre însă activitatea se desfășoară individual sau pe grupuri de maxim trei preșcolari.

BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru învățământul preșcolar , M.E.C.T, 2019


 Metoda proiectelor la vârste timpurii; (2002), M.E.C., Ed. Miniped, Bucureşti

PROIECT DE ACTIVITATE

10
Nr. Obiective Obiective Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare
Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Metode şi procedee Mijloace de
Crt. operatiunile operationale
învăţământ
1. Captarea şi Se va realiza prin Sunt atenți Observarea
orientarea prezentarea unui plic în care comporta-mentulu
atenţiei se află prima probă de la Conversația Plic copiilor
Mos Craciun.,,Trebuie sa Explicația
lucrați corect și frumos la
centrele pe care vi le-a
pregatit doamna
educatoare.Dacă veți lucra
frumos și corect veti primi la
sfarsit o surpriza de Mos
Craciun.”
2. Anunţarea O1 Dragii mei, după Explicația Fișă de lucru Observarea
temei şi a cum ați înțeles din scrisoarea Creioane comporta-mentulu
obiectivelor de la Mos Craciun noi ne copiilor
vom juca astăzi și vom
îndeplini anumite sarcini de
lucru, ducându-le la bun
O2 sfârșit.

11
Astfel, vom construi
un bradut din cuburi pentru
Mosu,vom realiza puzzel-uri
mici si vom decora bradutii
Mosului.
3 Prezentarea Le prezint copiilor fișele de Copiii desfasoara Observarea
noului la centrele care sunt deschise. activitatile propuse in Puzzel comporta-
conţinut şi La centrul Constructii liniste,pe scaunele Imagini, mentului copiilor
dirijarea prescolarii vor construi un Conversația Decoratiuni
învăţării bradut din cuburi verzi, la Bradut
O1 centru Joc de masă vor Explicația Cuburi
ansambla puzzel mici din 2
O2 sau 3 elemente,iar la centru
Arta vor decora bradutii
lipind pe spatiul
corespunzator decoratiuni.
Copiii sunt invitați să își
aleagă activitățile din centrul
dorit și se reamintește
comportamentul în timpul Demonstrația
activităților: vorbim în șoaptă Exercițiul

12
pentru a nu-i deranja pe
colegi, lucrăm ordonat,
utilizăm cu grijă materialele
puse la dispoziție și ducem la
bun sfârșit lucrarea începută.

Rotirea fișelor se va
face în așa fel încât toți copiii
să participe la activitățile de
la centre.Urmăresc modul în
care își rezolvă sarcinile de
pe fișe.

Obtinerea O1 După expirarea timpului, Conversația Lucrariile Evaluare globală


perfomante O2 lucrările vor fi analizate şi copiilor
i apreciate pe rând de toţi
copiii.
6. Închiderea Voi face aprecieri globale Conversația Aprecieri verbale
activitatii asupra participarii și
implicarii în activitățile
propuse. Voi anunța
câștigarea cheii pentru a

13
desface cufărul ce conține
următoarea activitate.

PROIECT DE ACTIVITATE
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu Program Prenlungit Elena Farago


DATA: 15.12.2021
PROF. INV. PRESC.: Oiță Alexandra Maria
GRUPA: NIVEL I
TEMA ANUALA DE STUDIU: “Când,cum,și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Iarna, anotimpul veseliei”

14
TEMA SAPTAMANII: “Spiridușii Moșului”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limba și Comunicare
DISCIPLINA: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: „Bradulet,bradut dragut..”-poezie
MIJLOC DE REALIZARE: Memorizare
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
~INFORMATIV
-consolidarea cunoştinţelor dobândite de copii despre sărbătoarea Crăciunului şi venirea lui Moş Crăciun,
-îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în
scopul realizării unor produse simple.
~FORMATIV
-consolidarea muncii atât individual cât şi în echipă, utilizând abilităţi practice şi artistico-plastice însuşite.
~EDUCATIV
-cultivarea dragostei faţă de muncă,
-educarea copiilor în spiritul colaborării cu partenerii
-dezvoltarea simţului estetic al copiilor
DOMENII DE DEZVOLTARE:
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:


 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)

15
 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
COMPORTAMENTE VIZATE:
 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
 2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
 2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
OBIECTIVE:
 Cognitive

OC1 - Să memoreze logic versurile poeziei


OC2 – Să reţină conţinutul de idei al poeziei îmbogăţindu-şi sfera de reprezentări despre anotimpul iarna
OC3 – - să recite expresiv, respectând pauzele , folosind un ton şi un ritm potrivit
 Psiho-motorii

OP2 – Să-și oordoneze mișcarile în funcție de sarcina primită;


OP3 - Să mânuiasca corect materialele puse la dispozție;
 Afectiv-atitudinale:

OA1 - Să participe activ la activitatile desfasurate manifestand interes si colegialitate;


OA2 – Să manifeste bucurie pentru rezultatul obținut;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul.
Resurse materiale: imagini cu bradutul,plic, versurile poieziei;

16
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE:
 Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar”, Ediţia a 2-a
revizuită, Editura Humanitas Educational, 2005.
 Curriculum pentru educație timpurie, M.E.C.T, 2019;

Nr. Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare


Activiatatea educatoarei Activitatea copiilor Metode şi Mijloace de
Crt. activităţii
procedee învăţământ

17
1. Captarea şi OA1 Se capteaza atentia prin Copiii sunt atenti Observarea
orientarea imaginea cu poezia comporta-
atenţiei ,,Bradulet,bradut dragut”, Conversația Plic cu poezia mentului
imagine trimisa de Mos Explicația Copiilor
Craciun.Imaginea va fi
scoasa din plicul Mosului.

2. Anunţarea OA2 Astazi vom invata o poezie Explicația Observarea


temei şi a care se numeste “ sistematica a
obiectivelor Bradulet,bradut dragut” copiilor
3. Reactualizar Se realizează printr-o Conversatia Imagini cu poezia Observarea
ea conversație despre sistematica a
cunoştinţelor anotimpul toamna, copiilor
adresându-se întrebări ca:
- În ce anotimp suntem?
- Care sunt fenomenele Analiza

18
caracteristice toamnei? raspunsurilo
- De ce ne place toamna? r

4. Prezentarea OC1 Se afişează imaginea care Copiii recita


noului ilustrează conţinutul pozia,repeta si sunt Observarea
conţinut şi poeziei.Vom descrie pe rand atenti pe scaunele comporta-
dirijarea continutul plansei. in semicerc mentului
învăţării Se lecturează poezia. copiilor
Se recită nuanţat poezia în
faţa copiilor.
Se memorează
poezia pe fragmente logice, Corectitudin
OC2 fiecare fragment fiind reluat ea realizarii
OP2 în legătură logică cu cel sarcinilor
următor.Se invata poezia pe Aplauze
versuri: primele doua
versuri, apoi urmatoarele
doua si tot asa, apoi se recita
toata poezia.

Se exerseaza

19
OC3 memorarea poeziei
individual cu fiecare copil,
antrenând ceilalţi copii să
ajute dacă ne încurcăm.

Se recita la final
poezia cu toti copiii,in cor.

5. Obținerea OP1 Cine reuşeşte să recite Explicația Fișă de lucru Evaluare


performanței frumos şi clar primeşte o scrisa
surpriza de la Mos Craciun.
Copiii sunt încurajaţi şi Exercițiul
apreciaţi într-un climat de
bucurie şi de stimulare a
efortului depus de fiecare.
6. Încheierea În incheierea activității se
activității vor face aprecieri asupra Conversația Aprecieri
modului în care au răspuns verbale
și s-au comportat copiii în
timpul activitatii de
educarea limbajului. Se
impart surprizele,bulinutele

20
de la Mos Craciun

PROIECT DE ACTIVITATE

21
UNITATEA DE INVATAMANT: Grădinița cu Program Prenlungit Elena Farago
DATA: 15.12.2021
PROF. INV. PRESC.: Oiță Alexandra Maria
GRUPA NIVEL I
TEMA ANUALA DE STUDIU:“Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: ,,Iarna, anotimpul veseliei”
TEMA SAPTAMANII: ,,Spiridușii Moșului”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Estetic si Creativ
DISCIPLINA: Educaţie artistico-plastică
TEMA ACTIVITĂȚII: „Bradutul lui Mos Craciun”
MIJLOC DE REALIZARE: Pictura cu buretei
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 INFORMATIV

—Formarea și consolidarea unor abilitați practice specifice nivelului de dezvoltare motrică-lipire.


 FORMATIV

—Formarea unor deprinderi necesare învățării prin acțiune


 EDUCATIV

—Dezvoltarea spiritului de ordine și acuratețe in efectuarea lucrărilor proprii și a altor copii.

22
---Consolidarea deprinderilor de utilizare corectă a instrumentelor de lucru și stimularea dorinței de a realiza o lucrare corecta;
DOMENII DE DEZVOLTARE
A. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:


 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare;
 Activare și manifestare a potențialului creativ;
COMPORTAMENTE VIZATE:
 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
 1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate;
 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;
OBIECTIVE:
a) cognitive:
OC1 - să identifice materialele de lucru primite pe măsuțe;
OC2 – să denumească cel putin 2 materialele puse la dispoziție ;
OC3 - Să realizeze lucrare corectă şi îngrijită respectând spațiul de lucru şi criteriile de realizare a lucrării;

b) afectiv-atitudinale:

23
OA1 - Să participe cu interes la activitatea propusă.
OA2 – Să-și dezvolte simțul estetic.
OA3 - Să manifeste bucurie pentru rezultatul obţinut.
c) psiho-motorii:

OP1 - Să execute corect mișcările de încălzire a mușchilor mici ai mâinii;.


OP2 - Să-şi coordoneze mişcările în funcţie de sarcina primită.
OP3 – Să-și dezvolte deprinderi practice de mânuire, prelucrare a materialelor.
STRATEGII DIDACTICE:
Strategia didactică:
• Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, turul galeriei.
• Materiale didactice: imagine cu bradutul, buretei , recompense, tempera,lucrare model;
• Forme de organizare: frontală, individuală;
• Forma de evaluare: continuă;
• Locul de desfaşurare: sala de clasă;
• Durata: 15 minute.
BIBLIOGRAFIE:
o Curriculum pentru învățământ preșcolar , 2019;
o Dumitru Gherghina, Didactica activităților instructive-educative pentru învățământul preșcolar, Ed.Didactica Nova, Craiova,
2005.

24
PROIECT DE ACTIVITATE

Etapele Obiective Desfăsurarea activității Strategia didactică Evaluarea


activităţii operaţionale Activitatea educatoarei Activitatea Metode Materiale
copiilor didactice didactice

25
Momentul Se asigură condiţiile Se aşază pe Conversatia
organizatoric necesare pentru buna scăunele la
desfăşurare a activităţii.Se măsuțe.
pregătesc materialele
necesare, se stabileşte
ordinea şi disciplina. Explicatia

Captarea OA1 Printr-o surpriză, un copil v-a scoate


atenţiei din cutia fermecată trimisă de Mos Copiii sunt Conversaţia Planşă colorata
Craciun un desen pictatcu bradutul. atenţi.
Îl voi prezenta apoi copiilor si le voi
spune ca Mos Craciun ne-a trimis
această imagine pentru a-l ajuta sa Frontală
aduca craciunul mai repede la noi. Imagini cu
bradutul,temp
era,buretei
Anunţarea Se anunţă copiii că astăzi vom picta
temei un bradut pentru a-l ajuta Mos Copiii sunt atenţi Explicţia
Craciun sa aduca Craciunul mai
repede la noi in tara.

Dirijarea OC1 Se explică copiilor sarcina de lucru. Copiii sunt atenţi Explicatia Continuă-

26
învaţării Se prezentă copiilor planșa model. formativă prin
analiza
răspunsurilor si
Se solicită copiii să intuiască Demonstraţia încurajarea
copiilor.
materialele necesare realizării temei
OC2
propuse.
Se efectuează exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii:

OP2
1.Mâna lebădă o fac
Care dă mereu din cap.
OC3
OP1 Lebedele în jur privesc
Mâinile eu le rotesc.
 
2.Ploaia cade ne-ncetat,
Varful degetelor bat
Iar apoi le răsfiram
Si la un pian cântăm.

Se urmăreşte rezolvarea lucrăr


ilor, dând indicaţii acolo unde este
cazul.

27
Obţinerea OA1 Se vor expune lucrările pe un panou Copiii vor Conversaţia Lucrarile
performan raspunde la copiilor
şi se vor fixa criteriile de analiză a
ţei întrebări.
lucrărilor:
Au terminat lucrarea?
Turul galeriei
Lucrarea este îngrijită, curată?
Se va chema câte un copil care va
alege o lucrarea pe baza criteriilor
fixate mai devreme.
La final se va aprecia fiecare lucrare
în parte.

Evaluarea OA2 Se fixează tema: Ce am desenat noi Răspund la Conversa-ţia Evaluarea


astăzi? întrebarea adresată lucrărilor.
Se fac aprecieri si recomandări
asupra modului de lucru și se împart
recompensele.

28
PROIECT DE ACTIVITATE
4. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE ( ALA 2)

UNITATEA DE INVATAMANT: Grădinița cu Program Prenlungit Elena Farago


DATA: 15.12.2021
PROF. INV. PRESC.: Oiță Alexandra Maria
GRUPA NIVEL I
TEMA ANUALA DE STUDIU:”Când, cum și de ce se întâmplă?”

29
TEMA PROIECTULUI: ,,Iarna, anotimpul veseliei”
TEMA SAPTAMANII: ,,Spiridușii Moșului”
CATEGORIA DE ACTIVITATE : Jocuri si activităţi liber alese
FORMA DE REALIZARE: “Dansul fulgilor de nea” – joc distractiv

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
-Dezvoltarea spiritului de observaţie şi atenție a spiritului competitiv și de fair-play,
-Satisfacerea nevoii de mișcare a copilului.
-Crearea unei atmosfere de relaxare, buna dispoziţie.
DOMENII DE DEZVOLTARE:
A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
- Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă famliare.
- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării
- Interacţiuni cu adulţii şi copiii de vârste apropiate
COMPORTOMANTE VIZATE:
- Îşi coordonează muşchii în desfaşurarea unor activităţi
- Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare
- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
- Se orientează în spaţiu pe baza simţurilor

30
- Iniţiază, participă la interacţiuni pozitive cu copiii de vârstă apropiată.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 - Să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului;
O2- Să participe activ (în spiritul regulilor jocului) aducându- şi contribuţia la reuşita echipei;
O3- Să execute corect miscarile propuse ;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.
Resurse materiale: plic (scrisoare), cd player, fulgi de nea;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru inavatamantul prescolar, M.E.C.T, 2019;
 „Jocuri pentru preşcolari”- Editura Aramis, 2000;

31
PROIECT DE ACTIVITATE
Nr. Etapele Obiective Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare /
Crt activităţii operationale
Activitatea educatoarei Activitatea Metode şi Mijloace de
.
copiilor procedee învăţământ

32
1. Captarea şi Elementul surpriză având Copiii sunt Observarea
orientarea menirea de a le crea o stare atenti comporta-
atenţiei afectivă pozitivă prin noutatea Conversaţi Coronițe cu mentului
situaţiei şi trezirea interesului a fulgi Copiilor
pentru dans. Copii primesc Explicația
coronițe cu fulgi CD-Player

2. Anunţarea Motivarea la nivelul de Conversaţia Observarea


temei şi a înţelegere al copiilor a scopului Explicația sistematica a
obiectivelor şi obiectivelor urmărite. Copiii copiilor
vor fi anunțați că vor desfășura
dansul t,,Dansul fulgilor ”.
4. Prezentarea O1 Explicarea modului de Sunt atenti Conversaţia
noului desfășurare a dansului. Explicația Observarea
conţinut şi Demonstrati comporta-
dirijarea Copiii se vor lua de mânuțe și a mentului
învăţării O2 vor forma un cerc pe covor stând copiilor
in ghemuit.Se vor reactualiza Coronițe cu
mișcările dansului pe care copiii fulgi
îl cunosc.
CD-Player Corectitudine

33
a realizarii
b)Desfășurarea propriu-zisă a Executa sarcinilor
dansului tematic miscarile Aplauze
Se va urmări derularea acțiunii dansului
de dans, respectarea
coregrafiei , cooperarea și
O3 spiritul de echipă .
La începerea muzicii copiii
incep ,,Dansul Fulgilor” ținand
cont de ritmul,versurile melodiei
și pașii de dans. ,,Fulgușorii”
pun in scenă elementele de dans
invățate.
6. Închierea O1 Activitatea se încheie cu Sunt
activității aprecieri generale şi individuale atenti,raspund Conversatia Aprecieri
privind comportamentul copiilor la intrebari verbale
în cadrul activităţii.Antrenarea
copiilor în autoevaluarea şi
evaluarea rezultatelor activităţii
desfăşurate.

34
SCRISOAREA MOSULUI

35
DRAGI COPII,

Stiu ca astazi este o zi importanta pentru voi,vad ca sunteti foarte frumosi, dar vreau sa vad ca sunteti si cei mai
cuminti din gradinita.
Am aflat ca voi stiti foarte multe lucruri despre mine, iar ca sa fiu sigur ca asa este v-am pregatit cateva sarcini surpriza si
daca reusiti sa le indepliniti cu succes, adica sa raspundeti corect si numai cand sunteti intrebati, lucrati ordonat si mai ales in
liniste,la sfarsitul activitatilor ma veti ajuta sa aduc Craciunul mai repede la voi, iar copiii cuminti vor fi recompensati!
Asa ca dragi copii, sa trecem la treaba!
Deschideti plicul si urmati instructiunile!
Mult succes!
Astept numai rezultate bune

CENTRUL ARTA
DECORATIUNI

36
CENTRUL JOC DE MASA

37
38
39
40

S-ar putea să vă placă și