Sunteți pe pagina 1din 16

Academia de Studii Economice din Bucuresti

MANAGEMENTUL FINANCIAR
AL PROIECTELOR

Prof. univ. dr. Razvan Catalin DOBREA


Concepte de baza: obiective, scop,
rezultate, acţiuni în cadrul unui proiect

Obiective generale: impactul larg de dezvoltare la care contribuie proiectul /


programul la nivel naţional sau sectorial (legătura cu politicile şi
programele în domeniu)

Scop: soluţia pentru principalele probleme identificate (formulată ca beneficii


aduse grupurilor ţintă / beneficiarilor)

Obiective specifice: soluţia pentru principalele cauze ale problemelor


grupurilor ţintă / beneficiarilor (descriu serviciile sau produsele adresate
acestora)

Activităţi: sarcini prin care se îndeplinesc obiectivele imediate

Scopul proiectului este unic!


Scopul şi obiectivele unui proiect

Performanţă
Performanţa dorită

Limita bugetului Cost

Data limită

Timp
Formularea scopului

◼ enunțul să fie scurt, concis – KISS (Keep It Short


and Simple);
◼ este de preferat să se utilizeze și un verb: “să
realizeze” sau “realizarea”;
◼ scopul să fie unul singur;
◼ să nu se impună un anumit mod de soluționare a
problemei.
Obiectivele specifice
◼ Orice obiectiv trebuie să fie „specific”, în sensul
că este necesar să aibă legatură cu scopul său. Un
obiectiv care nu ne ajută sa avansăm către scopul
pe care ni l-am propus, nu îşi are sensul.
◼ Obiectivele clar definite constituie cea mai
importantă premisă a unui proiect și a desfășurării
managementului proiectului. Oricum, obiectivele
nu trebuie să fie doar specifice, ci și măsurabile,
abordabile, realiste și încadrate în timp (obiective
SMART).
Activitățile proiectului (1)
◼ Activitatea este un proces simplu de muncă care
consumă timp și resurse pentru realizarea sa.
◼ Sunt și multe alte situații care sunt denumite tot
activități:
 procesele naturale (uscare etc.),
 așteptări, care consumă timp, dar nu
consumă resurse și
 o serie de restricții (condiționări, denumite
și activități fictive), care nu consumă nici
timp, nici resurse, dar condiționează
începerea următoarelor activități după
terminarea altora (obligatoriu de efectuat
înainte).
Activitățile proiectului (2)
◼ Secțiunea destinată acestui segment al activităților
trebuie să cuprindă descrierea detaliată a ceea ce
urmează să se facă pentru atingerea obiectivelor:
 enunțarea fiecărei activități în parte. (Ce?)
 specificarea responsabilului activității
respective. (Cine?)
 specificarea resurselor de care este nevoie
(personal, timp, bani).
 încadrarea activităților în timp (Cât timp?)
 în ce fel acțiunile sunt dependente una de
cealaltă.
Componentele de bază ale
unei activități
◼ descrierea/denumirea activității;
◼ durata în timp (zile, săptămâni,luni);
◼ resursele (umane, materiale, echipamente) implicate;
◼ costurile asociate;
◼ livrabile (rezultatul direct al fiecărei activități);
◼ responsabilitatea activității.
Analiza părtilor interesate/factorilor interesați de proiect. Identificarea
și gestionarea relaţiilor de parteneriat pentru proiecte. Elaborarea
unei baze de date cu potențiali parteneri

Proiectele

se adreseaza problemelor pe care


le intampina anumite grupuri tinta,
diferiti beneficiari, pentru a
raspunde cat mai bine nevoilor si
intereselor lor.

Sunt influentate de diferiti


factori interesati
(stakeholders)
Analiza părţilor interesate de un proiect - I

a. Părţi interesate = persoane sau instituţii care


pot afecta sau pot fi afectate
de un proiect / program.

b. Întrebări cheie
Ale cui probleme şi oportunităţi sunt analizate?
Cine va avea beneficii şi cine va pierde
(şi sub ce formă) în urma proiectului?
Analiza părţilor interesate de proiect - II

Beneficiari = toţi cei care beneficiază de implementarea


unui proiect / program:
• grup ţintă = grup / entitate afectată de proiect / program în
mod direct şi pozitiv, la nivel de scop
• beneficiari finali = toţi cei care beneficiază de pe urma
proiectului pe termen lung, la nivel de societate sau sector
Parteneri = cei ce implementează proiectul / programul;
aceştia sunt cu siguranţă părţi interesate şi pot constitui
un grup ţintă al proiectului.
Analiza părţilor interesate III - paşi

1. Identificarea grupurilor de persoane / instituţiilor


(beneficiari, grupuri de interes, contractori, etc.) şi stabilirea
caracteristicilor grupurilor respective (sociale, economice,
statut, structură de grup)

2. Stabilirea intereselor şi a modalităţii de percepţie a


problemei (nevoi şi aspiraţii, interese, aşteptări şi îngrijorări,
potenţiale atitudini şi strategii, sensibilităţi faţă de probleme
precum egalitatea sexelor, mediu, minorităţi, etc.)
Analiza părţilor interesate IV - paşi

3. Analiza potenţialului şi a motivaţiilor acestora de a face


schimbări (puncte tari, puncte slabe, posibile contribuţii)

4. Concluziile analizei (răspuns la întrebările: Cum să ţii seama


de grup? Cum să tratezi cu grupul? Ce acţiuni să întreprinzi?)
SCOP
maximizarea beneficiilor proiectului şi
minimizarea potenţialului impact negativ al acestuia
(inclusiv a conflictelor cu părţile interesate)
Analiza părtilor interesate/factorilor interesați de proiect. Identificarea
și gestionarea relaţiilor de parteneriat pentru proiecte. Elaborarea
unei baze de date cu potențiali parteneri

◼ Construirea
parteneriatului - un
proces deliberat ce
implică aptitudini
specifice, strategii şi
cunoştinţe pe care
părţile implicate trebuie
să le cunoscă şi să le
folosească.
Analiza părtilor interesate/factorilor interesați de proiect. Identificarea
și gestionarea relaţiilor de parteneriat pentru proiecte. Elaborarea
unei baze de date cu potențiali parteneri

Managementul în cadrul unui parteneriat trebuie sa:

✓ stabilească o viziune de ansamblu;

✓ furnizeze instruire;

✓ impărtăşească cunoştinţele;

✓ definească aşteptările;

✓ ajute parteneriatul să funcţioneze propriu-zis.


Analiza părtilor interesate/factorilor interesați de proiect. Identificarea
și gestionarea relaţiilor de parteneriat pentru proiecte. Elaborarea
unei baze de date cu potențiali parteneri

Acordul de parteneriat, este un document obligatoriu pentru fiecare


partener şi care trebuie să conţină:

➢ denumirea şi adresa exactă a fiecărui partener;


➢ desemnarea liderului de proiect din cadrul partenerilor;
➢ numele şi funcţia reprezentanţilor legali ai fiecărui partener, inclusiv
a liderului de proiect, semnatari ai acordului de parteneriat;
➢ obiectivul Acordului de parteneriat;
➢ perioada de valabilitate a acordului de parteneriat;
➢ drepturile şi obligaţiile liderului şi ale partenerilor.

S-ar putea să vă placă și