Sunteți pe pagina 1din 5

AUDIEREA INCULPATULUI

In conformitate cu prevederile din Codul de procedură penală,


declaratiile invinuitului sau inculpatului constituie mijloace de probă și pot
servi la aflarea adevărului, în măsura în care sunt coroborate cu fapte și
imprejurări ce rezultă din ansamblul probelor, astfel încât este necesar să se
acorde atenție deosebită ascultări acestora, cu respectarea prevederilor
procedurale și a procedeelor criminalistice, în vederea stabilirii adevărului.
Exemplificăm importanța acestei activități și valoarea probantă a
recunoașterii prin redarea unor fragmente din declarațiile inculpatului
MIRCEA S., în varsta de 28 de ani, fără studii, neîncadrat în muncă, cercetat
pentru infracțiunea de omor deosebit de grav, comis asupra numitei Gizela F.
din orașul Orăștie.
Cadavrul susnumitei a fost descoperit la data de 20 septembrie 1984, în
pivnița imobilului în care locuia, prezentând contuzii în zona feței și două
plăgi despicate în regiunea cervicală, din care una secționa coloana
vertebrală.
Cu prilejul cercetarii la fața locului, în imobil a fost găsit un bilet de
călătorie emis de stația C.F.R. Mintia, astfel că cercetările au fost extinse și în
această localitate situată la distanță de circa 30 de km de locul faptei.
După circa o lună din investigație a rezultat că un cetățean din această
localitate, originar din satul Glodeni, județul Mures, l-a găzduit timp de
câteva zile pe MIRCEA S., cu care era consătean, dar în primele declarații nu
a relatat acest aspect.
Solicitându-se Poliției din Târgu-Mureș să verifice durata și scopul
vizitei, a generat suspiciune faptul că MIRCEA S. a negat efectuarea vreunei
vizite în județul Hunedoara.
In vederea elucidării acestui aspect, a fost reținut la Târgu-Mures, iar
un echipaj al Poliției Orăștie a asigurat aducerea lui în acest oraș și cercetarea
timp de câteva ore, până când a recunoscut fapta.
Inculpatul a fost audiat ulterior de mai multe ori de procurorul criminalist Tiberiu M.,
fiecare declarație având durata mai mare de o oră, cu numeroase întrebări de precizare și
control. Declarațiile au fost înregistrate integral pe bandă de magnetofon, neexistând alte
variante în perioada respectivă.
Redăm 4 fragmente din declarațiile inculpatului, cu ortografia
apropiată de dicția inculpatului, vorbitor de limba maghiară:

1
CAZUL GIZELA
1. Inculpatul Mircea; fragment din prima declarație inregistrată audio.
Fragmente din declarația luată la data de 8 octombrie 1984 de procurorul criminalist
Tiberiu M. de la Procuratura Județeană Hunedoara:
1. Faza relatării libere:
Inculpat: Eu am fost acasă, la Târgu-Mures, la Glodeni, am venit la Mintia, am mers jos la
șantier, am vorbit cu Helostian, maistru și am vorbit cu inginerul;
Procuror: Va amintiti cum il chema pe inginer?
Inculpat: Da.
Procuror: Cum?
Inculpat: Giurgiu, cu tovarășul inginer Giurgiu ș-am vorbit și cu Calo Alexandru; echipa nostră o
fost. Am mers acolo și nu o luat înapoi la lucru, am dormit o noapte acolo, la el, la Alexandru.
Dimineața am sculat, am venit jos, la curse. La șapte o fost curse. Am urcat în curse, am mers
până la Deva. La Deva, la gare, am dat jos, am mers să scot biletu pentru tren, să viu acasa la
Mures, la Glodeni. Am mers nuntru și văd că Cornel sta jos pe banca, acolo, în gare. Zice către
mine ,,unde mergi?”, zic către el ,,măă duc acase, la Glodeni”. Spune către mine ,,tu nu mergi
nicăieri, tu vii cu mine pân la Oraștia”. Zic către el ,,no hai să mergem, tu ai luat bilete?”,
,,da”, ,,no stai să iau și eu”.
Am luat un bilet pân la Oraștia; când ajuns la Orăstia, în gara, am dat jos; zice că hai să mergem
pe jos; no hai să mergem pe jos.
Am mers pân la centru pe jos; de acolo am luat, am mers la crâjma, am băut câte trei deți de…,
câte trei deți am băut eu, de asta de superior, rachiu superior; și Cornel o băut patru de vodca.
No, când am băut aia zice către mine ,,no, hai să mergem”. Am sculat din scaun, am venit afară;
o văzut doamna aia; zice către mine ,,uite mergem cu doamna aia”. Zic ,,cu care
doamna?”, ,,uite mergem acolo, o babă, uite cu tras de ….”, ,,no bine, și unde, unde este?”, ,,hai
că știu eu”. No, el merge, doamna nainte, Cornel merge dupa el, dar distanța o avut trei - patru
metri distanțe. Și eu după el mă duc, trei - patru metru distanțe, de la Cornel. Merge; când am
ajuns acolo, da nu zicea mie unde duce pe mine, că dacă zicea unde duce, eu n-aș merge cu ei, că
ce vrei să face el. Zice către mine ,,hai că aranjem noi”.
No, merge, merge, și când am ajuns acolo, la poarta, doamna ia cheia acolo sus, fostă pe poarta
acolo, pe beton si-o luat jos; pune-înuntru și deschis poarta. O mers doamna înuntru, Cornel o
mers dupa el înuntru. Zice Cornel către mine ,,hai și tu înuntru”. Am mers și eu înuntru.
Zice doamna ,,eu nu cunosc pe Cornel”; zice Cornel către doamna ,, doamna nu cunoaște
dumneavoastra pe mine ?”. Doamna, zice la Cornel că ,,nu cunosc eu pe Cornel”; Cornel zice
că ,,și eu nu cunosc pe doamna, pe baba ?”. Imi zice către mine că ,,hai, nu teme, hai înuntru”;
mă duc și eu după el.
Zice Cornel către mine ,,no, mergi sus, acolo”. O luat cheia, o mers sus să deschidă ușa la casa,
etaj acolo sus.
Când o deschis ușa am mers înuntru. Cornel o mers dupa ia, distanța un metru de la ușa; cand am
mers înuntru, el Cornel stătea aici în canapé, jos; doamna acolo în pat.

2
O pus jos tars, pe acolo pe lânga dulap. O fost un kil de lapte în el. No, mai vorbit, vorbit acolo
cu doamna asta Cornel, că ”cum mai ești doamna ?”. ”Îs așa și așa”. Și zice către mine ,,stai jos
și tu”. Eu am stat lângă ușa acolo; am luat scaun și am venit aicia lângă masa. O luat afara sticla,
o pus câte un pahar de țuica; am băut aia.
Zice către mine Cornel, ,,no, tu du-te afare”; eu am mers afare. Când am mers afare, am stat
afare vro 15 minute, afare.
Mă duc înapoi și văd că perdeaua de pe ușe o tras mai încolo să vadă că nu vine cineva din drum,
Cornel.
No bine cu asta am văzut, am mers înapoi. Văd că a pus jos pantaloni, asta pantofi, o dat
vestonul jos, o culcat lângă baba. Zic eu către el, iară la Cornel ,,hai să mergem Cornel”. Zice
,,du-te, mai lasă un pic, du-te mai afară un pic, că vezi că ce e aicia”.
No am mers iară afară, am așteaptat iară vro 10 - 15 minute.
Mă duc înapoi, și văd că acolo o drăgănează pe doamna. Cornel, o pus lângă el; doamna iară
lângă el. Zic către el ,,Cornel, hai mă”. ,,Nu”.
Am mers afară și apoi o venit doamna afara, după mine. A dus bidoane aia cu castraveti; o venit
jos acolo, lângă pivnița, deschis ușa, o mers înuntru, o pus pe dulapul aia castraveți, cu ligheanu.
Eu am văzut săcurea aia, lângă perete; eu am dat, când o venit afară, am dat aici în cap. O căzut
jos, în ceafă, aici, de două ori. Cum am dat nu știu; cum am dat că o curs sânge; de trei ori iar am
dat întruna. O căzut acolo jos.
Am prins-o, am dus acolo înuntru la pivnița, am pus acolo înuntru. O fost o fustă, nu știu, o fustă
lungă o fost. Am pus pe geam, am tras ușa; de un metru distanță am pus. Am pus ușa înapoi, am
pus lacatu pe el.
Mă duc înuntru la Cornel. No, zice către mine ,,hai să mergem în chiriași, acolo”, Zic eu ,,eu nu
mă duc nicăieri”.
El o mers, o adus niște casete; zece bucăți din casete, din ălea; o băgat și aia în geanta și o fost și
un lanț cu inel; tot aur era. O adus niște bani; nu știu cât o fost; cecuri, niste hârtie, nu știu de
care; pus și aia în geanta.
No, zice către mine ,,no hai, hai să mergem”. Am mers la poarta. Când am ieșit am mers în
stânga. Am mers în 300 de metri, am luat la dreapta, era un pod acolo, beton; Zice către
mine ,,no stai aicia”. Am stat, no fost nimeni pe drum. Zice către mine ,,no, i-a aicia 800 de lei”;
Zic ,,bine”. No, zice către mine ,,no, hai să mergem”.
Mergem, până la autogare, iar acolo am urcat; am stat o juma de ceas; am urcat pe atobuz, am
mers pân la gara. De acolo am luat bilete, am urcat pe tren, am mers pâna la Simeria, de acolo
am luat altu tren personal.
2. Faza întrebărilor de precizare:
Procuror: Pe la ce oră ați plecat, de acolo?
Inculpat: Pe la trei.
Procuror: La ce oră ați ajuns la Tg-Mures?
Inculpat: La șapte;
Procuror: În câte locuri ați schimbat trenul?

3
Inculpat: De două ori. No bine, eu am luat pe mine și am venit jos la autogare. Am întâlnit cu un
șigan, da nu, nu cunoștea că nu era de acolo. Verigheta am dat acolo, pentru 500 de lei.
Procuror: Pe Cornel cum îl mai cheamă?
Inculpat: A da, Cornel, Adam Cornel.
Procuror: Când ați coborât în Oraștie în ce dată era? în ce dată ați fost la Mintia, deci în ce zi?
Inculpat: Eu în data de 18 am mers în Mintia, în data de 19 am dormit acolo, în 19;
Procuror: La cine?
Inculpat: La Calo Alexandru;
Procuror: Când ați plecat din Mintia spre Deva?
Inculpat: Eu în 20 am venit în Deva; în data de 20, în septembrie 20.
Procuror: În Orăștie când ați ajuns?
Inculpat: În 20.
Procuror: Când a vorbit Cornel prima dată cu femeia aceia?
Inculpat: Acasă o vorbit, în curte la el.
Procuror: Deci când a ajuns în curte?
Inculpat: Da, în curte, atunci o vorbit.
Procuror: Când v-a spus Cornel să o loviti, sau ce v-a spus în legătura cu ea?
Inculpat: El o spus că uite aici, are niște treaba bună. Eu mă duc cu el înnuntru și tu vii după noi
când mergem înuntru, să vezi și tu. Am mers și eu după el, am stat jos.
Procuror: V-a spus el să o loviți pe femeie sau nu v-a spus?
Inculpat: Incă nu; după aia, când am mers înuntru. Incă nu o spus aia. Cand am mers înuntru,
atuncia zice către mine ,,no stai jos”. O fost o jumate palinca, o pus în pahare, la el una și alalalt;
ca greseala o dat jos, o spart sticla.
Procuror: Deci v-a spus el sau nu sa o loviți pe femeie?
Inculpat: Cand am mers înuntru, încă nu o spus să lovești, să lovești eu pe femeie. Cand am venit
afare, el o venit dupe mine; zice către doamna ,,stai că mă duc puțin afare”. Eu am venit să mă
duc la WC. Zice către mine ,,stai că și eu mă duc; auzi aicia, când vine doamna afare, să
lovesti”. Zic către el ,, pentru ce?”; ,,Este ceva treaba buna aici, vreau să iau de aici”.
Procuror: Cum a spus să o loviți?
Inculpat: El o spus că o arătat mie, uite acolo securea.
Procuror: Unde era securea?
Inculpat: Lângă pivnița, acolo lângă perete, unde era ușa.
Procuror: Afară sau în interior?
Inculpat: Afară, afară.
Procuror: Ce s-a întamplat cu toporul ? unde a rămas toporul după ce ați lovit-o pe femeie?
Inculpat: Toporul am adus sus la camera; acolo lângă, a fost patul și dulapul, acolo o fost și lîngă
dulap am pus, jos la parchet.
Procuror: În ce ați căutat acolo în camera, în ce mobilier?
Inculpat: Mobila aia mică.
Procuror: Cum o cheama pe mobila aceia mică?
Inculpat: Un dulap așa lângă pat o fost, așa mica;
4
Procuror: Cum îi spune mobilierului?
Inculpat: Noptiera, așa, nu era așa mare, așa.
Procuror: Cand ați ajuns sus cu toporul ați spus lui Cornel ca ați lovit-o și cum ați lovit-o?
Inculpat: Da.
Procuror: Ce i-ați spus lui?
Inculpat: Zic către el că am lovit-o de trei ori pe doamna, o căzut jos și că am pus înuntru la
pivnița. Atunci o inceput el să caute în dulap.
Procuror: Unde a mai cautat el în afara de dulap?
Inculpat: În noptiera aia, o fost un noptier, așa ca jumatea asta. O ridicat sus și o vazut acolo, o
fost niste lanțuri.
Procuror: N-a căutat în altă camera, în afară de dulap?
Inculpat: Intr-o cameră am văzut pe el. Eu unde am dus toporul, acolo o fost noptiera, ăla mic și
am ridicat și nu o fost nimic în el. Eu am venit de acolo. El o mers, o mers la dulapul ăl mare;
acolo o fost casetofon, radio;
Procuror: Cand s-a spart vreo sticlă acolo înauntru?
Inculpat: Da, cu aia, cu palinca, că o dat jos cu mâna, din greșeala.
Procuror: În care cameră?
Inculpat: Unde am mâncat, și acolo o dat jos pe masa, că acolo o fost și ouă, că acolo o căzut jos.
Procuror: Câte ouă?
Inculpat: Una.
Procuror: În ce erau învelite?
Inculpat: Una, în din astea de uișag, din ziar.
Procuror: Ce ați făcut cu banii când ați ajuns acasă, în sat?
Inculpat: Cu care bani?
Procuror: Cu banii pe care vi i-a dat Cornel.
Inculpat: Cu 800?
Procuror: Da.
Inculpat: 200 am dat la frate; da nu-i dulce frate ăsta.
Procuror: Cum îl cheamă?
Inculpat: Poradițo Iane.
Procuror: Și ceilalți bani?
Inculpat: Aia am mers jos la crâjma și i-am băut cu prietenii, una chema Preda Calman, Preda
Ianos……

……………………………………….

S-ar putea să vă placă și