Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA PROIECTULUI

Optimizarea unui voiaj pe pe o rută stabilită…….......... cu ajutorul softurilor de


la bordul navei (SPOS, MET-MANAGER, BON-VOIAJE, GNOME TOTAL
TIDE/ATT-uri, etc.,)

Cuprins

Capitolul 1...................................................................................................................................
Descrierea tehnică a navei .....si descrierea echipamentelor si mijloacelor de receptie a
informarilor hidrometeorologice..................................................................................................
Capitolul 2
Descrierea softului (softurilor utilizate) ................................ ...............................
Capitolul 3
Studiul evoluției în timp real al factorilor hidrometeorologici ( mecano - fizici ) cu
ajutorulu softurilor de la bordul navei. Măsuri recomandate pe durata voiajului.............
3.1 Prezentarea condițiilor hidrometeorologice generale aferente rutei................................
3.1.1 Configurația geografică...............................................................................................
3.1.2. Considerații climatice.................................................................................................
3.1.3 Considerații hidrologice...............................................................................................

3.2 Algoritmul de optimizare a voiajului pe ruta ...................... prin utilizarea softului ...........
..................................................................................................................................................
3.2.1 Selectarea elementelor de afișaj...................................................................................
3.2.2 Viteza navei.................................................................................................................
3.2.3 Calculul combustibilului greu......................................................................................
3.2.4 Realizarea rutei de navigație cu ajutorul softului .......................................................
3.3 Monitorizarea voiajului cu ajutorul softului ......................................................................
3.3.1. Prima zi de voiaj.........................................................................................................
3.3.2 A doua zi de voiaj, ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.3.x. Ultima zi de voiaj........................................................................................................
3.4 Avantajele utilizării softului ..............................................................................................
3.5 Măsuri recomandate pe durata voiajului............................................................................
3.6 Concluzii.............................................................................................................................
Bibliografie..................................................................................................................................
Anexe...........................................................................................................................................