Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Interfete industriale si retele de schimb de date


Din punct de vedere tehnic, interfețele dintr-un sistem de automatizare sunt descrise astfel:
•Interfețe între straturile de execuție și coordonare;
•Interfețe între dispozitivele din stratul de coordonare;
•Interfețe între straturile de management pentru operațiuni la distanță.
Straturile de top ale rețelelor de automatizare au schimb de date prin medii Ethernet. Aceste straturi conțin
interfețele care permit fluxul de semnale de control între controlere și HMI.
Straturi de sisteme de automatizare industrială cu interfețe de schimb de date. O altă tendință emergentă este
aceea de a implica utilizarea controlerelor și controlerelor de senzori cu venirea I/O-urilor, de exemplu.
Eșecul de a primi sau de a primi date de la HMI este considerată pierdere a vizibilității. Cadrele care sunt
trimise între controlere sunt critice și ar putea duce la opriri.
2. Componentele ale Rotii Intreprinderii

 Customer
o Arată unde ar trebui să fie focalizarea
o Rezultatele finale are trebui sa contribuie cu ceva de valoare pentru clien
 People and Teamwork in Orgnaization
o Puterea intreprinderii se bazeza pe oameni, organizatie si cultura
 Shared Knowledge and Systems
o Sistemele informatice si masinile inteligente sprijina oamenii si procesele
 Key Processes
o Definiția produsului/procesului: Cum
o Producție: planificarea realității
o Asistență clienți: satisfacerea nevoilor clienților
 Concurect Engineering
o Rețele de calculatoare și umane
o Informațiile trebuie partajate
 Virtual Enterprise
o Procese de subcontractare
o Economie globală de scară
o Comunicare eficientă esențială
 Resources
o Intrări: capital, cunoștințe, materiale
o Ieșiri: Produse finite
o Analogia celulară de biologie
 Infrastructure
o Concurenta globala
o Materii prime, energie, transporturi, instituții de cercetare, forță de muncă etc.

3. Traductoarele in sisteme de achizitie de date

Traductoarele în SAD realizează transformarea unei forme de energie în alta – în cazul


mărimilor active, fie realizează modularea unei energii în funcție de parametrul de la intrare. În
funcție de cerințele care sunt impuse de sistem de alege și traductorul. Printre unele cerințe pot fi
considerate: 
1. Realizarea prelucrarea primară a informației; 
2. Asigurarea siguranței ridicate în exploatare; 
3. Furnizarea unui semnal suficient de mare la ieșire și o precizie ridicată; 
4. Suportarea suprasarcinii de durată fără afecțiuni, etc. 
Traductoarele pot fi clasificate: după natura mărimii electrice de la intrare (pentru mărimi
geometrice, mecanice, de temperatură, pentru mărimi mecanice, pentru radiații, pentru mărimi de
compoziție), după principiul de funcționare (generatoare, parametrice), după mărimea de ieșire
(analogice, digitale). 

S-ar putea să vă placă și