Sunteți pe pagina 1din 15

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

FACULTATEA „BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR”


CATEDRA ” MANAGEMENT”

RAPORT

„Managementul riscurilor in afaceri”

Autor:
studenta grupei
învaţămînt cu frecvenţă redusă
Snejana

A verificat:
Stihi Liudmila
Chisinau 2011
CUPRINS
1. Descrierea activității întreprinderii cu capital mixt SA „Lactalis Alba”
Caracteristica generala a intreprinderii.
Analiza SWOT a intreprinderii.

1. Riscurile depistate si metodele de minimizare a acestora.


Definirea riscurilor si stabilirea influentei acestora asupra intreprinderii
Metode de minimizare a riscurilor.

3. Concurentii intreprinderii “ Lactalis Alba” SA


3.1 Analiza concurenţei întreprinderii „Lactalis Alba” SA.

Concluzii
Bibliografie

2
1.1 Caracteristica generala a intreprinderii
Compania Lactalis Alba activeaza de mult timp in domeniul alimentar in
Republica Moldova şi este specializată în producerea si comercializarea
produselor lactate. Este o societate cu capital mixt, Moldo-Franceza.
Scopul întreprinderii este de a aproviziona piaţa autohtonă cu produse lactate,
care corespund tuturor cerinţelor de calitate, si standartizate, colectarea,
prelucrarea, conservarea, comercializarea laptelui si a produselor lactate.
Principalele produse oferite de societate sunt :
- laptele de consum ;
- produsele lactate proaspete ;
- untul ;
- branzeturile ;
- iaurtul fluid ;
- biochefir ;
- chefir cu diferite adaosuri din fructe ;
- diferite tipuri de cascaval importat ;
- iaurturi si brinzica importata din Ucraina ;
In procesul de productie compania utilizeaza ca materie prima laptele proaspat
natural, colectat de la fermieri din satele RM.
Firma Lactalis Alba beneficiază de o dotare tehnica performantă, care îi
permite realizarea unei game diversificate de articole cu o productivitate înaltă.
Sediul central fiind la Chisinau dar linia de productie la Soroca.
Piaţa internă care apreciază în mod deosebit produsele Lactalis Alba,
constituie o preocupare permanentă pentru noi. Distribuţia realizîndu-se prin:
• reţeaua de magazine alimentare din oras,
• distribuitorii zonali localizaţi în toate regiunile Moldovei,
Principalele servicii prestate sunt distributia si comercializarea prin retea
proprie a produselor lactate, si a marfurilor alimentare.

3
Scopurile companiei Lactalis Alba stabilite pentru viitorul apropiat sunt:
1) promovarea mărcii Alba atît pe piaţa internă, cît şi pe cea externă,
2) menţinerea calităţii.
3) modernizarea continuă a dotării tehnice pentru alinierea la cerinţele mondiale
actuale.
4) păstrarea bazei de clienţi şi a preţurilor cît mai competitive.

4
1.2 Analiza SWOT a întrprinderii „Lactalis Alba” SA
SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezeşti „Strengthts” (Forţe,
Puncte forte), „Weaknesses” (Slăbiciuni, Puncte slabe), „Opportunities”
(Oportunităţi, Şanse) şi „Threats” (Ameninţări). Primele două privesc firma şi
reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc
impactul acestuia asupra activităţii firmei.

Puncte forte:
• datorită produselor şi preţurilor atractive întreprinderea se bucură de o imagine

favorabilă;
• folosirea in procesul de productie a laptelui proaspat si nu a laptelui praf ca alte

companii;
• utilizarea tehnologiilor de vîrf în procesul de producere;

• creşterea vînzărilor faţă de anii precedenţi;

• valori favorabile ale lichiditatii si solvabillitatii;

• societatea ofera o gama diversificata de produse lactate, acoperind o zona de

peste 50% din piata locala ;


• cresterea vanzarilor fata de anul precedent ;

• politica stabila de dividend, caracterizata prin variatii mici ale ratei

dividendului;
• societatea nu prezinta un grad mare de dependenta fata de un client sau un grup

de clienti.

Puncte slabe:
• fluctuaţia cadrelor

• profitabilitate in scadere fata de anul precedent ;

• materia prima lapte variaza de la un anotimp la altul, ceea ce imprima societatii

si o scadere a ofertei in timpul iernii ;


• situatie nefavorabila a echilibrului financiar la finalul anului 2007 ;

• multimea concurentilor ;

5
Oportunitaţi:
• pătrunderea pe noi pieţe de desfacere

• găsirea unor noi surse de materii prime, calitative şi ieftine

• extinderea nomenclatorului de poduse oferite

• existenţa cererii de noi produse pe pieţile existente

• existenţa cererii produselor companiei pe noi pieţe de desfacere

• posibilităţi de încheiere a unor alianţe, acorduri etc. avantajoase cu diverse

companii din străinătate

Ameninţări:
• costul materiei prime e în continuă creştere

• adoptarea unor reglementări legislative sau normative restrictive cu impact

nefavorabil
• intrarea intr-o perioadă de recesiune economică la nivel naţional sau

internaţional
• schimbări demografice nefavorabile

• schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor clienţilor

• creştere mai lentă, stagnare sau chiar recesiune a pieţei

• intrarea unor noi competitori pe piaţă

• cererea crescândă pentru produse de substituţie

• presiunea crescândă a concurenţei

• vulnerabilitate la fluctuaţiile mediului de afaceri

6
2.1 Definirea riscurilor si stabilirea influentei acestora asupra intreprinderii
Succesul în afaceri este influenţat în mod direct de capacitatea managerilor de
a fundamenta decizii în condiţii de risc, de a identifica şi a acţiona în sensul
valorificării oportunităţilor existente pe piaţă într-o perioadă determinată. Un
manager care ştie când să-şi asume un risc şi cum să conducă întreprinderea într-
un mediu concurenţial de afaceri este într-adevăr unul de succes, deoarece
performanţa, rezultatul final sunt o consecinţă, într-o fază de început, a
identificării, anticipării şi controlului riscurilor.
Dacă ar fi să analizăm riscurile la care e supusă întreprinderea „Lactalis Alba”,
am putea reliefa următoarele tipuri de riscuri:
 Riscul politic, dat fiind faptul că se apropie alegerile parlamentare, s-ar
putea produce o schimabare radicală în viaţa politică a Republicii Moldova, care
ar influenta mediul de afaceri, în ansamblu, dar şi activitatea companiei, în
particular.
 Riscul legat de sfera de producţie, care ar putea apărea în cazul în care s-
ar defecta cîteva utilaje sau ar exista întîrzieri în livrarea materiilor prime a căror
stocuri la întreprindere sunt zero. Aceasta contribuind la întreruperea procesului
de producţie.
 Riscul comercial, condiţionat de reorientarea cumpărătorilor produselor
Alba către produsele de acelaşi fel importate sau realizate de alte întreprinderi
concurente.
 Riscul legat de strategie, care s-ar putea ivi în momentul alegerii unei
noi pieţe de desfacere pentru comercializarea produselor.
 Riscurile operaţionale, legate de întîrzieri în livrarea comenzilor sau
existenţa anumitor dificultăţi în procesul de transpotare a comenzilor.
 Riscuri ce afectează bunurile, condiţionate de scoaterea din funcţiune a
utilajelor, rezultată din deţinerea în stare nefavorabilă a mijloacelor fixe
respective.
 Riscuri ce afectează personalul întreprinderii care pot fi reprezentate de
fluctuaţia cadrelor.

7
 Riscuri admisibile, la care poate fi atribuit riscul necomercializării
produselor într-o anumită perioadă de timp.
 Riscuri critice reprezentate de pericolul neacceptării sau necumpărării de
către consumatori a noilor produse importate.
 Riscuri catastrofale generate de pierderi în mărime egală sau mai mari
decît toată averea firmei, ceea ce ar putea conduce spre faliment, de exemplu
imobilizări de capital semnificative în anumite investiţii care nu aduc profit.

8
2.2 Metode de minimizare a riscurilor.
In conformitate cu zilele de astazi, probabilitatea aparitiei riscurilor aste imensa
de aceea antreprenorul trebuie sa ea toate masurile necesare de a evita evolutia
lor. Respectiv din nevoia de a le evita se sugereaza de a intreprinde urmatoarele
actiuni:
1. Alegerea corecta a personalului firmei in urma unui sistem mai complex
de selectare, cu prezentarea obligatorie de referinta.
2. Intocmirea corecta a contractului de afaceri, de munca cu indicarea de
termene limita, penalitati, informatii complete despre datele intreprinderii sau
datele personale, informatii de contact.
3. Actualizarea bazei informationale a intreprinderii atit la nivel de
parteneri , cit si la nivel de angajati sau altfel spus a se tine la curent cu ultimele
modificari efectuate in rechizitele intreprinderilor partener sau informatiile despre
modificarile effectuate in cadrul acestora.
4. Imbunatatirea fluxului informational intre diversele subdiviziuni ale
intreprinderii se realizeaza printro evidenta sistematica asupra activitatii
fiecareai subdiviziuni in parte si informarea corecta si oportuna a conducerii
pentru a se lua decizii eficiente.
5. Organizarea protectiei tainei comerciale a firmei care la rindul ei poate
favoriza sau defavoriza activitatea. Respectiv pentru protectia tainei comerciale a
firmei este necesar de a organiza corect:
- controlul asupra mijloacelor de copiere si multiplicare a documentelor;
- ocrotirea teritoriului organizatiei si a cladirilor;
- controlul asupra vizitelor facute pe teritoriul firmei de persoanele straine.

9
3.1 Analiza concurenţei întreprinderii „Lactalis Alba” SA
Cunoaşterea consumatorilor este o condiţie extrem de
necesară pentru succesul
pe piaţă, dar, în condiţiile actuale, nici pe departe nu mai este
suficientă. Întotdeauna când pe o piaţă oarecare există mai
multe întreprinderi care vând sau cumpără aceeaşi marfă, între
ele se va manifesta o anumită rivalitate. Această rivalitate este
cu atât mai puternică, cu cât creşterea pieţei este mai lentă, cu
cât numărul de concurenţi este mai mare şi cu cât diferenţele
dintre aceste întreprinderi (în ceea ce priveşte mărimea,
caracteristicile produsului, accesul la resurse, nivelul costurilor
etc.) sunt mai mici.
Concurenţa este cel mai riscant element al mediului pentru că,
în primul rând
reprezintă un studiu de conjunctură spre deosebire de ciclul de
producţie de exemplu, care este influenţat mai puţin de
conjunctură. Concurenţa reprezintă risc şi pentru că este foarte
receptivă la strategiile şi tacticele lansate pe piaţă. În al treilea
rând s-a demonstrat că o acţiune de concurenţă duce în mod
inevitabil la o reacţie de concurenţă. În final, o piaţă, potenţialul
de creştere a căreia este redus la zero, poate reînvia şi se poate
dezvolta dacă încep să se dezvolte relaţii de concurenţă (şi
invers).
Renumitul strateg Bruce Henderson menţiona că orice
strategie depinde de
concurenţă. Afirmaţia lui a fost demonstrată de către practicieni,
care spuneau la
rândul lor, dacă doreşti să ai succes pe piaţă cu un nou produs
sau serviciu, trebuie

10
mai întâi să cunoşti bine situaţia de pe această piaţă şi
concurenţa, apoi să determini avantajele companiei tale pe care
le ai faţă de concurenţi.
Primul pas în analiza cocurenţei îl reprezintă identificarea concurenţilor. Acest
proces presupune o analiză pieţei producătorilor de produse lactate şi apartenenţa
celor care sunt pe respectiva piaţă a unui anumit segment de piaţă, din cauza că nu
toţi concurenţii sunt la fel, fiecare din ei afectînd mai mult sau mai putin afacerea.
Actualmente pe pita RM activeaza si alte intreprinderi producatoare de priduse
lactate.
Pentru o analiză eficientă a acestora e necesară clasificarea lor în:
- direcţi- afacerile care oferă produse şi prestează servicii similare sau sunt
substituiente foarte apropiate a ceea ce oferă „Lactalis Alba” SA. Acestea sunt
companii de la care clienţii ar putea cumpăra cu uşurinţă în loc sa cumpere
aceleaşi produse de la întreprindere şi din acest motiv, concurenţa cea mai
intensă este din aceasta direcţie. În această categorie pot fi încadraţi:
SC”Lapmol” SRL Chisinau , „Incomlac” SA Balti, „JLC” SA Chisinau,
„Cupcini” SA.
- indirecţi- afacerile care ofera produse sau servicii care pot substitui produsele
pe care le oferă „Lactalis Alba” SA. Aceasta se adresează pieţei avînd valori si
obiective similare, însa livrează un produs apropiat. In cazul nostru nu avem astfel
de concurenti.
- viitoare- firmele deja existente care încă nu au intrat pe segmentul de piata pe
care se află compania analizată, dar s-ar putea extinde în orice moment. Şi anume,
atunci cînd concurenţa va observa că pe segmentul respectiv de piaţă
întreprinderea înregistrează succes, acestea vor încerca să reproducă produsele sau
să presteze servicii similare.
Un alt tip de clasificare, dată de marketing, este:
 Concurenţa pe produs reprezintă acele companii care oferă bunuri ce se
încadrează în aceeşi categorii de preţ şi au caracteristici similare: „JLC” SA,
SC „Lapmol”SRL, SA”Incomlac”, „Cupcini”SA.

11
 Concurenta pe ramura: în această categorie intra deja toţi producători de
produse lactate, sunt firme mult mai mici decit cele mentionate,deoarece nu toţi
clienţii sunt foarte specifici în cerinţele lor şi pot fi uşor convinşi.
 Concurenta pe substituienti, în această categorie intră toate întreprinderile
care fabrică produse asemănătoare, aici pot fi incluse şi companiile ce produc
ingheţata, cum ar fi: „Sandriliona” SRL, „Drancor” SA, „Incomlac” SA, etc.
 Concurenta pe clienţi, în cadrul acestui grup se desfăşoară lupta pentru
consumatorii care ar avea bani si ar fi dispusi sa cumpere produse de la „Lactalis
Alba”,insa ar procura orice alt produs care se incadreaza in suma respectiva.
Identificarea tuturor concurenţilor şi potenţialelor surse de concurenţă este o
sarcină imposibilă, concurentii indirecţi şi viitori putîndu-se cifra la zeci, sute sau
chiar mii. În schimb, trebuie trasat un prag cînd vine vorba de identificarea
concurenţilor şi anume în jurul celor care vor avea un impact real asupra afacerii
în timp.
Actualmente, în această categorie pot fi incluşi următorii concurenţi reali: SC
„Lapmol” SRL, „Incomlac” SA, „JLC” SA, „Cupcini” SA.
Aceşti 5 concurenţi sunt analizaţi detaliat în tabelul ce urmează:

Tabelul 1: Analiza concurentilor dupa anumite criterii

Criterii Concurenti
Lactalis Incomlac JLC Lapmol Cupcini
Alba
Calitatea 5 4 3 4 5
materiei prime

Pret 4 3 3 2 3

Calitatea 4 4 3 4 4
produselor
finite

12
Diversificarea 3 4 5 4 4
gamei
sortimentale

Canalulul de 5 3 5 2 2
distributie

MEDIA 4.2 3.6 3.8 3.2 3.6

Din calculele efectuate in tabel putem mentiona ca cel mai real concurent este
„JLC” ocupind o medie de 3.8 apoi urmeaza „Incomlac” SA, si „Cupcini”SA, ei
ocupind o medie semnificativa de 3.6, cel mai putin periculos este „Lapmolul”,
acesta acupind media cea mai mica in cercetare de 3.2.
Putem afirma ca compania „Lactalis Alba” SA are mai multi concurenti, fiecare
avind o pondere mai mica sau mai mare. Acest fapt ar trebui sa motiveze
compania sa fie mai receptiva la toate modificarile mediului extern, aici
incluzindu-se atit inovatiile tehnologice, calitatea inalta a produselor, cit si
doliantele consumatorilor.
Numai astfel firma ar putea oferi un produs perceput de client ca fiind diferit de
celelalte, mai bun şi anume aşa reuşind să se situeze în topul preferinţelor
cumpărătorilor.

13
Concluzii
Prin prezentul raport am indentificat riscurile specifice intreprinderii „ Lactalis
Alba” SA, am propus modele de gestiune a lor si am indentificat cele mai actuale
riscuri specifice gesnului de activitate realizate de intreprindere.
Actualmente fiecare intreprindere trebuie sa aiba un departament specializat in
acest domeniu pentru a evita cu succes riscurile iscate.
In concluzie, se zice ca in activitatea economica este considerat un
intreprinzator bun nu acel care evita riscurile, ci acel care le manevreaza in folosul
sau.
Observam ca si compania “Lactalis Alba” SA aste, ca si orice subiect economic
supus riscurilor, dar cu o pozitie bine stabilita pe piata RM si un management bun
aceasta este flexibila in fata lor, si respectiv le primeste ca pe un fenomen natural
si le indeparteaza cu precizie si indeminare.

14
Bibliografie
1. Stihi L „Managementul riscurilor in afaceri” Editura ASEM , Chisinau 2010
2. Horobet A „ Managementul riscurilor in investitiile internationale” Editura
Economica, Bucuresti 2005
3. Tomozei V „Riscuri si instrumente financiare de acoperire” Editura Evrica,
Chisinau 2002.

Site- ografia:
1. www. Google.md
2. www.alba.md

15