Sunteți pe pagina 1din 4

INVESTIȚII PNRR

DENUMIREA TEHNOLOGIE CAPACITATE BUGET ALOCAT


INVESTIȚIEI INSTALATĂ/NR/KM/NR. (EURO)
PROIECTE

I.1. Digitalizarea și tranziția către surse regenerabile de energie, cât și investiții în noi
capacități pentru producția de electricitate din surse regenerabile, cu adresabilitate
preponderent catre IMM-uri

Schemă de - Solar 950 MW 460.000.000


susținere de
instalare a - Eolian
centralelor de
producție energie
electrică din surse
RES

I.2 Infrastructura de distribuție de gaz natural în combinație cu hidrogenul verde precum


și capacități de producție de hidrogen verde și/sau folosirea acestuia pentru stocarea
energiei electrice

Infrastructură nouă 1870 km 400.000.000


de distribuție,
pregatită pentru
mixul (blending) de
gaze naturale cu
hidrogenul și alte
gaze decarbonate

Schema de 100 MW 115.000.000


susținere pentru
proiecte integrate
de producție
hidrogen verde
și/sau utilizarea
acestuia pentru
stocarea energiei
electrice

Suport tehnic prin 1.000.000


intermediul
instrumentului
privind asistența
tehnică pentru
dezvoltarea
Strategiei naționale
dedicată
hidrogenului

I.3. Investiții în capacități de producție flexibile și eficiente de energie electrică și


termică, pe gaz, pregătite pentru atingerea unei decarbonări adânci

Schema de 300.000.000
susținere pentru
centrale flexibile și
eficiente pentru
producția de
energie electrică și
termică pe gaz cu
emisii maxime de
250 gr. CO2/KWh
(CHP) în vederea
atingerii unei
decarbonizări
adânci conform
Anexa III DNSH din
ghidul tehnic
(2021/C58/01)

I.4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare si/sau reciclare a bateriilor, a


celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), producție a
materiilor prime folosite în industria asociată, precum și noi capacități de stocaj a
energiei electrice

Call de proiecte 240 MW 80.000.000


pentru capacitate
de stocaj de
energie electrică

Call de proiecte
pentru sprijinirea
dezvoltării lanțului
industrial de
producție si/sau
asamblare si /sau
reciclare a
0,5 GWh 150.000.000
bateriilor (inclusiv
echipamente
auxiliare), precum
și producție a
materiilor prime
folosite în industria
asociată

Call de proiecte 200 MW 50.000.000


pentru sprijinirea
dezvoltării lanțului
industrial de
producție și/sau
asamblare și/sau
reciclare a
celulelor și
panourilor
fotovoltaice
(inclusiv
echipamente
auxiliare), precum
și producție a
materiilor prime
folosite în industria
asociată

I.5. Schemă de stimulare a eficienței energetice în industrie și cresterea gradului de


reziliență

Schemă de 50 proiecte 64.000.000


stimulare a
eficienței
energetice în
industrie

Total buget alocat 1.620.000.000