Sunteți pe pagina 1din 2

ECHIPAMENTELE DE LUCRU ALE TRACTORULUI.

INTALAȚIA
HIDRAULICĂ.

Instalaţia hidraulicǎ a tractoarelor are rolul de a acţiona mecanismul de suspendare (la care se
cuplează maşinile agricole purtate) şi de a comanda de la distanţă cilindrii de forţă sau motoarele hi-
drostatice de antrenare a diferitelor organe de lucru ale maşinilor agricole.
Instalaţiile hidraulice se clasifică astfel:
I. După realizarea constructivă:
1). instalaţii hidraulice cu elemente separate, la care toate subansamblurile componente sunt
montate dispersat pe tractor;
2). instalaţii hidraulice semibloc, la care numai o parte din subansamblurile componente (dis-
tribuitorul hidraulic şi cilindrul hidraulic) sunt montate într-un bloc comun, iar celelalte (rezervorul,
pompa hidraulică, filtrul) individual;
3). instalaţii hidraulice monobloc, la care toate elementele componente sunt montate într-un
bloc comun.
II. După modul de funcţionare:
1). instalaţii hidraulice fără reglaje automate, care realizează numai comenzi de ridicare şi de
coborâre a maşinilor purtate;
2). instalaţii hidraulice cu reglaje automate, care, pe lângă comenzi de ridicare şi coborâre a
maşinii agricole, realizează şi controlul şi reglarea automată a condiţiilor de lucru a acesteia:
 reglaj de poziţie – se realizează reglarea automată a adâncimii de lucru a maşinii în sol,
indiferent de forţa de tracţiune;
 reglaj de forţă – se realizează reglarea automată a forţei de tracţiune la care lucrează maşi-
na în sol, indiferent de adâncimea de lucru;
 reglaj combinat (de poziţie şi de forţă) – se realizează concomitent atât reglajul de poziţie
cât şi reglajul (controlul) de forţă.
Pe tractoarele româneşti se folosesc instalaţii hidraulice cu elemente separate, fără reglaje au-
tomate şi instalaţii hidraulice de tip semibloc cu reglaje de forţă şi de poziţie.
Indiferent de tip, instalaţiile hidraulice de tractoare sunt formate, în general, din (fig. 1):
 rezervor de ulei;
 filtru de ulei;
 pompă hidraulică;
 distribuitor hidraulic;
 cilindri hidraulici;
 supape;
 elemente de legătură (conducte, furtu-
nuri).
Instalaţia hidraulicǎ cu reglaje automate es- te realizată pe tractoarele româneşti în varianta de
tip semibloc (U-300, U-340, U-445, U-650 M, U-850, U-1010, SM-445. Rezervorul, pompa și filtrul
sunt montate separat, fiind în principiu asemănătoare celor de la instalațiile hidraulice cu elemente
separate. Distribuitorul şi cilindrul de forţă, împreună cu arborele cu braţe ale mecanismului de sus-
pendare, formează aşa-numitul mecanism monobloc, fiind montate în partea din spate a carterului
transmisiei. Această instalaţie mai cuprinde şi dispozitive care asigură controlul şi reglarea automată a
parametrilor de lucru ai maşinii purtate.
Reglajul de poziţie asigură menţinerea automată a poziţiei maşinii la înălţimea sau adâncimea
de lucru reglată iniţial cu ajutorul manetei de comandă a distribuitorului, indiferent de variaţiile rezis-
tenţei la tracţiune a maşinii.
Reglajul de forţǎ asigură menţinerea constantă a rezistenţei la tracţiune a maşinii, prin variaţia
adâncimii de lucru.
Fig. 1 – Schema instalaţiei hidraulice:
1 – rezervor de ulei; 2 – pompă de ulei; 3 – distribuitor hidrau- lic; 4 – cilindru hidraulic

Mecanismul de suspendare al tractorului (ridică torul hidraulic)

Mecanismul de suspendare este folosit pentru cuplarea la tractor a maşinilor


horticole semipurtate sau purtate. Are în componenţă un arbore transversal cu două braţe,
doi tiranţi laterali, doi tiranţi verticali, tirant central reglabil ca lungime, lanţuri
stabilizatoare. Acţionarea mecanismului se realizează prin intermediul unui cilindru de
forţă comandat de instalaţia hidraulică a tractorului, prins cu un capăt la tractor iar cu
celălalt la unul din braţele arborelui. Mişcarea se transmite la tiranţii laterali prin tiranţii
verticali şi implicit la maşina din agregat care poate fi ridicată sau coborâtă după dorinţă.
Lanţurile stabilizatoare au rolul de anulare a jocului în plan transversal al maşinii
suspendate, în special în timpul transportului.