Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Scoala Gimnaziala Nr.4 Moreni


Profesor: Iancu Florian
Disciplina : Educație fizică și sport
Clasa: Pregătitoare
Efectivul clasei: 17 elevi ( 8 baieți / 9 fete)
Data: 20.01.2022
Durata lecției: 45’
Loc de desfasurare: teren de sport (20m x 40 m)
Materiale necesare: 10 mingii handbal, 10 jaloane, 1 fluier, 1 cronometru.

TEME :
1. Viteza de reacție
2. Prinderea și pasarea mingii cu două mâini

Tipul lecției : Mixt (Educare / Învățare)


Scopul lecției : Îmbunătățirea indicilor de viteză prin mișcări rapide la nivelul membrelor
inferioare. Învățarea prinderii și pasării mingei cu accent pe tăria și direcția aruncării.

COMPETENTE SPECIFICE:

1.2. Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte


2.2. Exersarea vitezei de reacţie şi de execuţie, cu ajutorul semnalelor vizuale şi auditive
3.1. Acceptarea şi respectarea unui sistem de reguli simple

COMPETENȚE DERIVATE:
1. PSIHO-MOTORII:
- obținerea unui nivel optim de educare a vitezei de reactie la semnalele acustice și vizuale;
- prinderea mingii cu brațele întinse prin amortizare și degetele răsfirate și pasarea acesteia cu două
mâini, sau cu o mână urmărind tăria și direcția aruncării.
2. COGNITIVE:
- identificarea procedeele folosite pentru dezvoltarea vitezei;
- folosirea procedeele de prindere și pasarea mingii în jocuri pregătitoare învățătii jocurilor
sportive.
3. AFECTIV-ATITUDINALE:
- manifestarea interesului fața de activitatea practică;
- coloborarea și încurajarea colegilor în realizarea activității.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.Metode și procedee metodice : -explicația, demonstrația, observare sistemică, apreciere verbală,
evaluare formativă/sumativă, algoritimizare, exersarea complexelor de dezvoltare fizică armonioasă,
exersarea actelor si acţiunilor motrice în condiţii relativ constante; exersarea mai multor deprinderi şi/sau
priceperi motrice.
2.Mijloace didactice: exerciții de front și formații, exercitii pentru captarea atentiei, exercitii din școala
alergării și săriturii, sisteme de acționare specifice vitezei , prinderii și pasării mingii de handbal.
3.Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, pe echipe.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cârstea Gh. ,,Teoria și metodica educației fizice și sportului’’, Ed.An-Da, București 2000
2. Constantinescu Octav și alții - Metodica predării educației fizice în ciclul primar-Ed.Gheorghe
Alexandru , Craiova 2008
3. Scarlat E.Scarlat M-Educație fizică și sport - Editura Didactică și Pedagogică București 2003
4. Programa de educaţie fizică nr. 3418 / 19.03.2013.
Verigi
și Conținut Dozare Formatii de lucru și Obs.
durată indicatii metodice
1.Organizarea -Adunarea, alinierea, raportul și 30” -în linie pe un rând;
colectivului de salutul;
elevi -Verificarea stării de sănătate și a 10”
2’ ținutei vestimentare; - Conştientizarea elevilor pentru o
-Comunicarea temelor lecției; 40” ţinută adecvată şi curată, captarea
-Exerciții de atenție, întoarceri la 10x atenției privind sarcinile de îndeplinit. -
comandă Ridicarea stării emoționale.
-explicaţia, demonstraţia
Mers si variante de mers: -în coloană câte unul;
2.Pregătirea - mers normal 1L
organismului -pe varfuri cu bratele sus; 1d 00000000
pentru efort. -mers normal 1l 0
-pe calcaie cu mainile la spate; 1d 0
6’ -mers normal 1l 0
Alergare si variante de alergare: 0
-alergare usoara; 1L 0
-alergare cu joc de glezne 1d 0
-mer normal 1l 0 000000
-alergare cu genunchii sus 1d - Previnrea accidentelor şi pregătirea
-mers nromal 1l organismului pentru desfășurarea
-alergare cu pendularea gambei 1d diferitelor acțiuni și activități motrice.
inapoi. - Stimularea marilor functiuni, educarea
-mers normal 1l perceptiilor temporale si spatiale,
-alergare cu pas adaugat 1d cresterea interesului, a excitabilitătii
-mers normal 1l optime a sistemului nervos central.
-pas saltat 1d
-mers normal 1l -Observare sistemică.
-alergare cu pas adaugat 1d -Apreciere verbală
-mers normal 1l
-pas sarit 1d -Întărirea sănătăţii, influenţarea
-mers normal 1l aspectului fizic
-mers ghemuit 1d
-mers liniştitor cu relaxarea 1L
braţelor şi picioarelor, cu
exerciţii de respiraţie.
-Joc buchetele 8x

3. Influențarea Exercitiul nr.1. - în linie pe 4 rânduri


selectivă a P.I. Stând depărtat:
aparatului T1-2 Aplecarea capului înainte
locomotor T3-4 Extensia capului 2x8T
T5-6 Aplecarea capului lat stg
7’ T7-8 Aplecarea capului lat dr
Exerciţiul nr.2.
P.I. Stând depărtat :
-rotări de braţe spre înainte
simultan;
-rotări de braţe spre înapoi
simultan; 2x 8T
Exerciţiul nr. 3.
P.I. Stând depărtat cu bratele - Educarea atitudinii corporale,
corectarea deficientelor atitudinale si
Indoite la nivelul pieptului cele segmentare, tonicitate si troficitate
T 1-2 arcuirea bratelor cu si suplete musculară, mobilitate
ducerea coatelor spre inapoi. articulară, educarea respiratiei.
T 3-4 extensii cu intinderea 2x8T
bratelor
T 5-6 ducerea alternativa a
bratului stang sus cu arcuire. Observare sistemică.
T 7-8 ducerea bratelui drept sus
cu arcuire.
Exerciţiul nr. 4. Apreciere verbală
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe
şolduri:
T1-2. Îndoirea trunchiului spre 2x8T
stânga cu arcuire
T3-4. Îndoirea trunchiului spre - Previnea accidentelor şi pregătirea
dreapta cu arcuire; organismului pentru desfăsurarea
T5-6 Răsucirea trunchiului spre diferitelor acțiuni și activități motrice
stânga cu arcuire; complexe.
T7-8 Răsucirea trunchiului spre
dreapta cu arcuire;
Exerciţiul nr. 5.
P.I. Stând depărtat la două laţimi
de umeri cu braţele întinse sus pe -Exersarea complexului de dezvoltare
lângă cap: fizică armonioasă
T1.-2. Extensia trunchiului cu
arcuire;
T3-4. Îndoirea trunchiului înainte 2x8T
cu arcuire.
T5-6-indoirea trunchiului lateral
stanga
T7-8-indoirea trunchiului lateral
dreapta 2x8T -Întărirea sănătăţii și influenţarea
Exerciţiul nr. 6. aspectului fizic
P.I. Stând depărtat :

T1-8-ducerea braţului stâng la Observare sistemică.


piciorul drept- ducerea braţului
drept la piciorul stâng; Apreciere verbală
Exerciţiul nr. 7.
P.I. Stând depărtat: 2x8T
-T1-2 fandare laterală spre
stânga;
-T3-4 fandare laterală spre
dreapta
-T5-6-idem spre stanga 2x8T
-T7-8-idem spre dreapta
Exercitiul nr.8.
P.I. Stând
- fandare înainte cu piciorul 2x8T
stâng;
- fandare înainte cu piciorul drept
Exercitiul nr.9.
P.I.-stand departat
T1-8-sarituri cu apropierea si
departarea picioarelor
Joc ”Buchețelele”-elevii aleargă
pe jumatate de teren, la semnalul 10x
sonor profesorul va striga un
numar iar elevii se vor grupa în
funcție de numărul strigat câte
doi, câte trei, câte patru etc.
Tema 1 :Viteza de reacție patru coloane a câte 6 elevi
1. Stând cu fața spre direcția de 1x
1.Dezvoltarea alergare (poziția startul de sus) la
calității motrice semnal sonor alergare pe direcția 0 0 0 0
viteză 0 0 0 0
de deplasare pe distanța de 10m, 0 0 0 0 x
10’ min tempou 4/4 0 0 0 0
2. Stând cu spatele spre direcția 1x
de alergare la semnalul sonor
alergare pe direcția de deplasare
pe distanța de 10m, tempou 4/4
3. Stând ghemuit, la semnalul 1x Explicația
sonor alergare pe direcția de Demonstrația
deplasare, pe distanța de 10m, Algoritmizarea
tempou 4/4
4.Stând ghemuit cu spatele, la 1x - Tehnologii de coordonare a unor părti
semnalul sonor alergare pe ale organismului si întregului corp.
direcția de deplasare, pe distanța
de 10m, tempou 4/4 Observare sistemică.
5. Ștafete cu obiecte 2-3x Apreciere verbală
Stând înapoia liniei de plecare,
la semnalul sonor alergare până - exersarea actelor si acţiunilor motrice
la un jalon aflat la o distanta de în condiţii relativ constante
10 m, recuperează o minge
(handbal) și se întoarce în viteză
maximă, unde predă ștafeta
urmatorului, acesta aleragă în
dribling și o lasă la jalon,
întorcându-se fără minge
-preda stafeta urmatorului care
recupereaza mingea s.a.m.d,
tempo 4/4, pauză pasivă 30’’
Tema 2: Prinderea și pasarea - pe perechi
Învățarea mingii cu două mâini 2x20 1 0
priceperilor și 1. Câte doi față în față la 1 0
deprinderilor distanța de 2-3 m, pasarea mingii 1 0
motrice cu doua mâini de la piept și de
specifice deasupra capului, pauză pasivă 0 0 0 0 0 0 0
jocului de 30’’.
handbal 2. Câte doi față în față la distanța
2x6-8
de 2 m, pasarea mingii cu o 0 0 0 0 0 0 0
mână pe deasupra umărului,
15’ prinderea acesteia cu două mâini Explicația
pauză pasivă 30’’. Demonstrația

Algoritmizarea
Observare sistemică.
Apreciere verbală
Joc ,,Mingea în, Zig –Zag’’ -Formarea mecanismului de bază, fixarea
Se împarte colectivul în douî grupe
așezate în linie față în față, la 3-4 m stereotipă, formarea capacității de aplicare și
distanță una de alta și 1 m între generalizare.
elevi. Pasele încep de la stânga spre
dreapta de la o grupă la alta, mingea Reguli privind condiţiile igienice, factorilor
trebuind să treacă pe la fiecare naturali de călire, refacerea după efort pentru
jucător în ordinea așezării.Cine randamentul scontat la orele următoare.
scapă mingea sau dă pasa greșita
are 1 punct penalizare. Câșrtigă -Testarea capacităţii de revenire a elevilor și
jucatorii cu cele mai puține puncte scăderea nivelului de efort.
penalizare.

-alergare usoara si mers din ce 3-4x -în coloană câte unu


5.Revenirea mai lent. Reguli privind condiţiile igienice,
organismului -mers cu exercitii de respiratie factorilor naturali de călire, refacerea
dupa efort 1L după efort pentru randamentul scontat la
3’
orele următoare.
-Testarea capacităţii de revenire a
elevilor și scăderea nivelului de efort.
Observare sistemică.
Apreciere verbală

6.Concluzii -adunarea; 10” -în linie pe un rând


aprecieri, -aprecieri asupra desfăşurării 30”
recomandari orei;
2’ -evidenţieri pozitive şi 30” -Evaluare formativă
deficienţe; -Apreciere verbală
-feed-back-ul îndeplinirii 30” -Conversatia
competentelor.
-recomandări pentru elevii care 20” -Formarea capacitătii de apreciere,
nu execută corect; autoapreciere si de practicare a
-alinierea, salutul şi părăsirea 10” exercitiului fizic.
terenului de sport în mod
ordonat.

S-ar putea să vă placă și