Sunteți pe pagina 1din 10

Plan de afacere

SC ProCosmetic SA
Sinteza planului de afacere

Obiectul avut in vedere:


Compania SC ProCosmetic SRL este o firmă de  produse cosmetice din  România care
încearcă să își impună produsele atât pe plan național cât și internațional.
     Pentru anul 2021  compania ProCosmetic a stabilit o serie de obiective pe care va încerca să
le îndeplinească în totalitate:

 Realizarea a 4 noi produse destinate curățeniei  casei


 Sa devină cel mai bun producator de cosmetice din România
 Sa isi măreasca cifra de afaceri
 Sa comercializeze produsele in alte tări
 Obtinerea unui profit anual de 2.500.000 de euro.

Descrierea sintetica a afacerii


Compania acordă o atenție deosebită  produselor cosmetice pe care le fabrică.Acestea sunt
testate cu regularitate pentru a nu crea nici un disconfort consumatorilor.Astfel,compania a
investit 1 milion de euro în aparatură de specialitate pentru a dezvoltă noi produse pe care nu le
are în portofoliu în acest moment.
     Pentru a rămâne o companie competitivă pe piață cosmeticelor,această dezvoltă în
permanentă produse noi,în funcție de cererea din acest domeniu.

Informatii succinte despre firmă


La începutul anului 2000,firma a luat formă unei companii care producea numai
deodorante.În prezent,această are nu mai puțin de 10 produse cosmetice în portofoliu ca
:deodorante,șampoane,creme hidratante,vopsea de par,unguente,fonduri de ten.
     Începând cu anul 2005 strategia firmei a fost schimbată,această axându-se tot mai mult pe
diversificarea produselor pe care le poate produce și pe crearea unei rețele proprii de
distribuție,reprezentate prin cele 4 puncte de fabricație deschise în diverse orașe ale țării:
Timișoara,Iași,Cluj-Napoca,Craiova.
Necesarul de fonduri
În anul 2019,pentru a putea pune  în practică noile obiective de producție compania va fi
nevoită să contracteze un credit bancar în valoare de 60 000 euro.Acesta va fi returnat în
totalitate în aproximativ 12 luni de la dată preluării.

Rezultatele economico-financiare scontate


In urma creditului contractat compania ca putea obtine cateva beneficii referitoare la :

 creşterea  profitului cu cel puţin 14% în 2020 faţă de anul 2019

 creşterea  cotei de piaţa cu 11% în 2020 faţă de 2018

 creşterea  portofoliului de clienţi cu 24% in 2020 faţă de 2018

Echipa managerială

Echipa managerială este alcătuită din totalitatea personalului de conducere și execuție,care la


rândul lor se împart în subdiviziuni organizatorice:direcții,servicii și birouri cu caracter fuctional.
     În funcție de specificul activității fiecare birou și compartiment se subordonează astfel:
1. Directul general:biroul personal,salarizare,biroul de certificare al societății,protecția
mediului,biroul administrativ,grupul de consilieri.
2. Directorul de cercetare și producție:biroul de cercetare,biroul de proiectare,biroul tehnic,biroul
organizarea producției și a muncii,biroul de pregătire și urmărire a producției.
3. Directorul economico-financiar:biroul de contabilitate și audit intern,biroul de
marketing,biroul de investiții,biroul de aprovizionare,biroul de vânzări,biroul de distribuție și
transport.
     Societatea ProCosmetic este adminstrata de către 8 administratori care formează împreună
Consiliul de Administrație.Aceștia sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor pe o
perioada de 4 ani.În relațiile externe,compania este reprezentată de către președintele Consiliului
de Administrație în limitele imputernicirilor acordate de către Consiliul de Administrație.În cazul
lipsei acestuia,acest împuterniciri vor fi acordate de către unul din vicepreședinți care va fi
desemnat de președinte.
Prezentarea societatii comerciale/firmei

Denumirea firmei si data înființării: compania a fost fondată în anul 2000 sub numele de
ProCosmetic
Forma juridica de constituire: Societate pe Acțiuni
Cod unic de înregistrare: 4755
Codul C.A.E.N: 4162
Natura capitalului societarii: privat
Obiectul de activitate înscris in statut: producția și comercializarea produselor cosmetice.
Numele si numărul acționarilor, date personale: ProCosmetic este o companie constituita
de catre 22 de actionari.

Descrierea afacerii

Obiectivele prioritare si misiunea firmei


Obiectul principal al  firmei este acela  de a ajunge cel mai mare producător de produse
cosmetice din România,în timp ce misiunea acesteia este aceea de a oferi produse cosmetice de
cea mai bună calitate.

Nevoile consumatorilor ce urmează a fi satisfăcute

 Compania este axată pe comercializarea produselor cosmetice iar în viitor va dezvoltă și


produse de curățenie a casei.
     Compania are o politică strictă în vederea relației cu clienții,astfel dacă un client nu este
mulțumit în totalitate de produsele achizitonate acesta le poate returna și va primi banii înapoi.

Produsele ce urmează a fi fabricate

Produsele principale din portofoliul companiei sunt produsele cosmetice,spre exemplu: fond
de ten,deodeorante,unguente,creme,vopsea de par,etc.
     În viitor compania dorește să își extindă portofoliul cu câteva produse de curățare a casei.

Cantitățile anuale exprimate in unități fizice sau monetare

 Compania înregistrează anual o cifră de vânzare de aproximativ 175 miliarde de euro.

Necesarul de utilaje si dotări

Compania folosește utilaje de ultima generație în producția cosmeticelor.Astfel,anual sunt


cheltuiți circa 1 milion de euro în achizițonarea de utilaje noi și în perfecționarea procesului de
producție.

Situația actuala a firmei si perspectivele de dezvoltare


  La momentul actual,compania este una dintre cele mai cunoscute firme din România în
domeniul cosmeticelor.

     Ca perspectiva de dezvoltare,comapnia dorește să își comercializeze produsele și în afară


țării.

Descrierea amănunțita a produselor oferite

Caracteristicile tehnice si economice ale produselor oferite


Produsele companiei sunt realizate cu ingrediente sigure,în cea mai mare parte naturale.Spre
exemplu în procesul de producție al cosmeticelor sunt folosite ingrediente ca: apă de
trandafiri,extract de aloe vera,extract de mușețel,ulei de măsline.

Avantajul competitiv fată de produsele similare de pe piața

Compania are un avatanj în fața concurenței prin următoarele aspecte:

 preturi mai mici fata de concurentă


 calitatea excelentă
 ingredientele de origine naturală
 metodele de productie moderne
Tehnologiile de fabricație si gradul de noutate al produselor
 Cosmeticele realizate de către companie au fost testate cu rigurozitate înainte de a fi
comercializate pentru a nu pune în pericol sau a crea vreun disconfort clienților.

Canalele de distribuție si modalitățile de promovare


Produsele sunt comercializate în marile lanțuri de magazine precum: Cora,Carrefour și
Kaufland.Mai mult,acestea pot fi comandate și direct de pe site-ul companiei.
     Campania publicitară este realizată prin intermediul reclamelor din programele TV dar și prin
anunțuri de promovare pe rețelele de socializare Facebook și Instagram.

Preturile de vânzare
Prețurile produselor comercializat sunt accesibile tuturor clienților:

 produse pentru fată: 8 – 29 lei


 produse pentru ingirjirea părului: 11 – 31 lei
 produse de machiaj: 15 – 36 lei
 deodorante: 12- 22 lei

Definirea pieței

Partea de piața si vânzările estimate


Compania estimează că în anul 2022 urmeaz ă să depășească vânzările din anul curent,ceea ce
va înseama un profit estimativ de 10% în plus față de anul curent.
     Clienții cărora le sunt adresate produsele sunt clinetii individuali dar și cabinetele cosmetice.

Structura si dimensiunile cererii


     Dimensiunile cererii sunt protrivite,acestea nu depăsesc oferta.Datorită procesului de
productie modern,acesta reuseste să acopere fără probeleme cererea.

Prezentarea principalilor concurenți si ponderea deținută pe piață

Principalii concurenți ai companiei sunt:


 Farmec cu o cotă de piată de 29.7%
 Gerovital cu o cotă de piată de 13.6%
 Eucerin cu o cotă de piată de 9.2%

Segmentul de piața dorit de firmă si evoluția acestuia in următorii 1-5 ani

     Compania ProCosmetic dorește să se impună că lider de piață în România în ceea ce privește


produsele cosmetice.Astfel se dorește extinderea segmentului de piață,axându-se pe distribuirea
produselor cosmetice și de îngrijire a părului direct către cabinetele de specialitate.

Strategia de piața a întreprinderii

     Deoarece compania a are o experiență de 21 de ani în producerea cosmeticelor,aceasta are în


vedere extinderea activității și pătrunderea pe noi piețe.
     Strategia corporativă vizează creșterea prin diversificarea produselor oferite către clienți.
     Strategia de concentrare este axată pe dezvoltarea pieței,care este justificată prin poziția
actuală a firmei.
     Strategia de concentrare prin dezvoltare a produsului a fost încă de la început promovată în
cadrul companiei.
     Diversificarea din planul de dezvoltare al companiei se referă la dezvoltarea unei noi linii de
producție a produselor de curățenie a casei.
      Referitor la strategia concurențială,ProCosmetic a adoptat o strategie de diversificare a
produselor împreună cu o strategie de focusare asupra unui anumit grup de persoane care ar fi
motivate să folosească acest tip de produse.
     Compania  are în vedere extinderea și investirea în piețe externe.
     De asemenea,compania a decis să investească și într-un număr mare de reprezentanți direcți
pentru a-și face cunoscute produsele la cât mai mulți potențiali clienți.

Organizarea firmei si managementul acesteia

Descrierea membrilor echipei manageriale cu evidențierea punctelor forte si a punctelor


slabe ale fiecărui membru
Directorul general: este principalul pion al companiei.Acesta a dat întotdeauna dovadă de
profesionalism,atât în cadrul companiei și cât și în realatiile cu subalternii.
     Directul de cercetare: sarcina acestuia este de a realiza cercetări pentru crearea de noi produse
și îmbunătățirea celor actuale.Acesta a dat dovadă de seriozitate dar în anumite cazuri,mai ales în
cele care necesitau un timp limitat de execuție,acesta își pierde calmul.
     Directorul economico-financiar: acesta răspunde de partea financiară a companiei,studiază
permanent evoluția pieței și noile tendințe ale consumatorilor.
     Directorul de marketing: este răspunzător de promovarea companiei.Da dovadă de fiecare
dată de inventivitate,venind întotdeauna cu idei noi în față companiilor concurente.
     Directul CTC: acesta are în sarcina urmărirea activității din cadrul companiei.D ă dovadă de
seriozitate în responsabilitatea pe care o are.

Modalități de selectare si perfecționare a salariaților

Compania ProCosmetic lucrează doar cu angajați calificați în domeniu.Modul de selectare al


acestora se realizează prin intervievarea acestora.În cadrul interviului vor fi analizate anumite
aspecte: modul de cumincare,cunoștiintele pe care le au în legătură cu activitatea pe care o vor
practica.
     Anual se realizează perfecționarea și instruirea angajaților prin trimiterea acestora la cursuri
de specialitate.

Forma de salarizare

Salarizarea este bazată pe functia ocupată de fiecare angajat în cadrul companiei și de orele
lucrate.Salariul este acordat pe data de 15 a fiecărei luni.

Descrierea procesului de producție cu menționarea duratelor si cheltuielilor aferente


fiecărei etape a acestuia

Deorece compania are mai multe produse pe care le produce,va fi exemplificat procesul de
producție al cremei hidratante:

 Prima dată va fi necesară o examinare a cerintelor pietei pentru a putea observa ce


produs este cerut de către clienti.
 După identificarea produsului necesar clientilor se va trece la stabilirea ingredientelor din
care se va produce noua cremă hidratantă.Acest proces durează intre două si trei
saptamani si are un cost de aproximativ 220 lei/zi.
 După ce au fost stabilite ingredientele necesare se va trece la urmatoarea etapă,aceea de
achizitonare a acestora.Se stabilieste un numar de 5000 de bucati in prima faz ă a
fabricatiei ceea ce reprezintă un cost de 18 lei pe fiecare bucată.
 După stabilirea celor mai sus mentionate,inainte de a incepe productia totala stabilita se
realizeaza un singur produs pentru testarea acestuia.Acest proces dureaza intre 15 si 30 de
zile si va costa aproximativ 325 lei/zi.
 Dacă după realizarea studiului se constată că produsul nu provoacă alergii sau alt tip de
disconfort si isi indeplineste efectul scontat,acesta va fi adăugat in portofoliul companiei
si se va incepe productia in masă.
Necesarul de spațiu, instalații, personal(cantitativ si calitativ)

Toate laboratoarele cât și spațiile de producție ale companiei ProCosmetic au în


componentă aparatură de ultima generație pentru că produsele să fie la o calitate peste cea a
concurenței.În cadrul procesului de producție este implicat tot personalul companiei,fiecare
pe postul sau de specialitate.

Situația economico-financiară a societarii

Situația veniturilor si a cheltuielilor in ultimii 3 ani

Activitatea companiei ProCosmetic din ultimii trei ani este reprezentată astfel:
In anul 2018:
 Venituri: 129.214.389 Lei
 Cheltuieli: 19.254.219 Lei

In anul 2019:
 Venituri: 142.625.124 Lei
 Cheltuieli: 22.154.541 Lei

In anul 2020:
 Venituri: 175.213.568 Lei
 Cheltuieli: 39.541.285 Lei

Contul de profit pe ultimii 3 ani


In ultimii trei ani compania ProCosmetic nu a intregistrat pierderi,profitul din ultimii ani
demonstrează că activitatea firmei este una prosperă:

 Profitul din anul 2018: 4.241.365 Lei


 Profitul din anul 2019: 6.244.165 Lei
 Profitul din anul 2020: 8.254.632 Lei

S-ar putea să vă placă și