Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI” 

CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Pedagogia învățământului Primar și Preșcolar

Anul 2, Semestru II, Învățământ la distanță

Nume: Moldovan Alexandra-Alina

Examen Instruire asistată de calculator și platforme educaționale

1.Analizați comparativ conceptele: Distance Learning, Online Learning, e-Learning, și


Blended Learning. Evidențiați caracteristicile comune, diferențele, relația cu predarea și
învățarea tradițională. 2,5 p

In zilele noastre formarile online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai
multe institute si companii ofera cursuri online. Cu toate acestea, in ciuda popularitatii
educatiei online, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, in mare parte datorita
conceptiei gresite. In acelasi timp, in ciuda popularitatii In crestere a cursurilor online,
formarea traditionala (in clasa) se lupta si incearca sa adopte mijloace mai noi de a mentine
interesul cursantilor. Exista intotdeauna doua fete ale unei monede. Pentru unii indivizi,
formarea on-line este mai potrivita, in timp ce pentru altii formarea in clasa este metoda
preferata.
E- learning este invatarea mediata electronic, invatarea eficienta.
Ideea centrala a invatamantului fundamentat tehnologic este ca elevul\studentul\cursantul nu
trebuie sa vina constant la scoala pentru a se instrui, ci scoala vine la elev, cu toata oferta sa
curriculara, prin intermediul calculatorului si Internetului. Cursantul “intra” accesand
browserul de Internet, intr-o “clasa virtuala”, participa la activitati didactice, interactioneaza
cu colegii si cu formatorul, lectureaza bibliogafia.
Blended Learning reprezinta procesul incorporarii a diverse stiluri de invatare, care se poate
realiza prin intermediul reserselor fizice si virtuale mixte. Instructorul poate combina, de
asemenea, doua sau mai multe metode de livrare a instruirii.
Online learning este o forma mai recenta a instruirii asistate de computer, apropiindu-se ca
reper temporal de e-learning. Invatarea on-line a inceput sa se dezvolte din 1990 pana in
prezent.
Caracteristici comune:
 Accesibilitate – d.p.d.v. tehnic (nelimitată – dependentă doar de infrastructura
electronică)
 Sistematizarea şi structurarea informaţiilor
 Posibilitatea arhivării suporturilor de învăţare şi a sarcinilor indeplinite
 Posibilitatea “controlării” întregii activităţi a cursanţilor pe platformă
 Accesibilitate – d.p.d.v. psihologic şi pedagogic (cunoştinţele, informaţiile,
competenţele se transmit şi se formează mult mai uşor)
 Dezvoltă competenţele de utilizare a noilor tehnologii (un “bonus” necesar)
 Autonomie în formare
 Ergonomie în utilizarea spaţiului şi timpului de lucru
 Libertatea de a alege locul, momentul, sursele necesare rezolvării sarcinilor de
învăţare
 Este un tip de învăţare eficientă

Caracteristici diferite:

• Absenţa nemijlocită a educatorului/formatorului


• Imposibilitatea împărtărşirii emoţiilor
• Imposibilitatea realizării coeziunii reale de grup
• Necesitatea unei infrastructuri electronice funcţionale decente (dependenţa de mediul
electronic de învăţare)
• Implicarea unor minime competenţe digitale atât din partea tutorilor, cât şi din partea
cursanţilor
• Sarcinile de învăţare şi implicit de evaluare sunt imposibil de controlat (dacă cursantul
fraudează rezolvarea corectă a lor – plagiază, implică alte persoane etc.)
• Necesitatea stăpânirii unor cunoştinţe tehnologice, de operare cu calculatorul, pe lângă
competenţele didactice

Relația cu predarea și învățarea tradițională:

• La nivelul grupului de lucru şi la nivel extins, prin intermediul altor utilizatori ai


platformei
• Acces la informaţii postate de tutore sau de ceilalţi colegi, posibilitatea de a împărtăşi
grupului informaţie
• In realizarea sarcinilor, în instruire (paradigma instruiri/învăţării colaborative)
• Blended learning – tipul de învăţare susţinut de e-learning
• Cunoaştere – de tip generalizat, holistică (gr. “holos” – tot, întreg, total, în ansamblu –
Aristotel “Întregul (holos) reprezintă mai mult decât suma părţilor componente”)
• Relaţionare – la nivel de grupă de lucru şi la nivel extins
• Dezvoltare profesională şi personală
2. Analizați o platformă online din perspectiva caracteristicilor unei clase virtuale. 1,5 p

Clasa virtuală este o categorie de aplicaţii software numită mediu virtual de învăţare
(Virtual Learning Environment (VLE)) special proiectat pentru a facilita managementul
activităţilor didactice şi de învăţare ale elevilor.

De exemplu, Zoom a devenit una dintre cele mai importante aplicații software de
conferințe video din lume, în contextul epidemiei mondiale de coronavirus, a telemuncii și a
școlii online.
Aplicația permite interacțiunea cu colegii de muncă atunci când întâlnirile în persoană nu sunt
posibile și a înregistrat un mare succes și pentru evenimentele sociale.

Este în același timp utilă și pentru școala online. Zoom a devenit un instrument


esențial pentru echipele care doresc să păstreze legătura și să-și continue fluxul zilnic de
lucru, cu întreruperi minime.
Pentru o conferință prin zoom este nevoie de o cameră web sau a un telefon inteligent.

Pentru ca cineva să se alăture unei ședințe Zoom, trebuie să îi cunoască ID-ul și parola,
pe care le primește de la gazda conferinței. Invitația trebuie să conțină un link sau un ID și o
parolă pentru ședința Zoom.

De asemenea, platforma este gratis si poate fi instalata pe laptop, telefon sau computer
si vă puteți alătura oricărei întâlniri cu un ID de întâlnire furnizat. Vă puteți alătura unei
întâlniri, puteți partaja un ecran, puteți adăuga contacte etc.

3. Ce măsuri instituționale ce pot fi luate la nivelul sistemului educațional sprijină


implementarea în activitatea didactică a noilor tehnologii? 2 p

In sistemul de educaţie din întreaga lume sunt implementate tot mai multe inovaţii
tehnice şi electronice şi, în primul rând, sunt utilizate în procesul didactic tehnologii
informaţionale de ultimă ora.

În ceea ce priveşte implementarea activităţii proiectate, utilizarea tehnologiilor


educaţionale moderne reprezintă un mijloc de facilitare a lecţiei prin creşterea atractivităţii şi
prin realizarea unei comunicări mai fidele între cadrul didactic şi elev (elevii pot recepta mai
clar ceea ce li se transmite, avându-se în vedere receptarea pe mai multe canale ale
cunoaşterii).

Pot fi utilizate, în acest sens materiale PPT, care, pe lângă designul atractiv, facilitează
o mai bună coerenţă în prezentare, precum şi contactul permanent a elevului cu varianta
vizual-auditivă a învăţării.  În spaţiul lecţiei pot fi inserate materiale create anterior sau pot fi
create astfel de materiale împreună cu elevii, în cazul în care există conexiune la Internet în
sala de clasă. Aceste materiale dezvoltă creativitatea elevilor şi asigură o învăţare de plăcere.
Tehnologiile moderne sunt eficiente nu numai în transmiterea noilor unoştinţe, ci şi în
consolidare deprinderilor formate şi în realizare transferului de informaţii între diferitele
domenii ale cunoşterii. Astfel, se pot realiza lecţii recapitulative cu ajutorul materialelor PPT,
exerciţiile propuse având la dispoziţie posibilitatea autocorectării răspunsului eronat,
solicitării sprijinului în identificare răspunsului corect, aprecierii în situaţia unui răspuns just,
identificării unor informaţii conexe. La final de lecţie se poate realiza o sinteză sub forma
unui flyer realizat de elevi, aceasta prezentând atractivitate şi utilitate prin
consolidarea capacităţii de sinteză, dar şi prin dezvoltarea abilităţilor de utilizare a mijloacelor
TIC. Tehnologiile educaţionale moderne favorizează într-un mod cu totul deosebit învăţarea
prin descoperire atât la capitolul informaţii, cât şi în ceea ce priveşte varietatea modalităţilor
de utilizare a computerului în sine cu economie de efort  şi timp.

S-ar putea să vă placă și