Sunteți pe pagina 1din 13

Stilurile de învățare

Vizate de palierul procesării informației/ modul în care e procesată


informația de către individ
Modelul Dunn și Dunn este o expresie a preferințelor
individuale în ceea ce privește mediul concret de
1. Modelul învățare, preferințe descrise pe baza componentei
interacțiunii cu mediul de învățare.
stilurilor de
învățare a lui Modelul are 5 dimensiuni:
1. Preferința pentru mediu sau dimensiunea ambientală:
Dunn și Dunn cuprinde elemente cum ar fi, iluminatul, sunetul,
temperatura și design.
(1979)
2. Aspectele motivațional-emoționale: vizează motivația,
perseverența, responsabilitatea și structura. Unele
persoane au rezultate mai bune dacă rezolvă
concomitent mai multe sarcini, alții preferă să realizeze
una singură pentru a putea învăța eficient, unii au o
motivație intrinsecă, alții extrinsecă.

3.Dimensiunea socială a învățării: pune accentul pe indici de natură social-
relațională, unii preferă să rezolve o sarcină singuri sau în echipă, cu
adulți/colegi, iar alții preferă să fie singuri atunci când se confruntă cu un subiect
dificil.

4.Dimensiunea fiziologică: conține determinanți de natură perceptuală


(auditivă, vizuală, tactilă sau kinestezică), elemente legate de bioritmul zilnic,
consumul de alimente și mișcarea. Unii elevi/studenți rețin mai repede o
informație dacă aceasta este prezentată oral, alții dacă aceasta implică stimuli
vizuali. Unele persoane preferă să învețe dimineața, altele, noaptea.

5.Dimensiunea psihologică: este reprezentată de factori ce țin de procesarea


informației, preferința emisferică, impulsivitatea sau reflexivitatea, modul de
procesare. Unii indivizi au nevoie ca informația să fie structurată, alții preferă să
și-o structureze ei.
Astfel putem identifica 4 stiluri de procesare a
informației:
• Procesare ambientală;
• Procesare emoțională;
• Procesare sociologică;
• Procesare fiziologică.

Stilul de învățare se modifică de-a lungul timpului


în funcție de modul de procesare a informației
(global sau analitic), vârstă, gen, rezultatele școlare.

O critică adusă acestui model este faptul că o


puternică revendicare făcută pentru impactul asupra
aplicabilității în educație este discutabilă datorită
limitărilor în multe studii suportive și din cauza
independenței restrânse oferite de acest model.

Honey și Mumford au elaborat o teorie proprie a
stilurilor de învățare, care identifică patru
modalități / stiluri individuale de învățare:
2. Modelul lui
Honey si 1.Stilul activist („Voi încerca orice măcar o
dată”):
Mumford (1982): - pregătit în orice moment să încerce o nouă
activitate;
- se implică în experiențe noi.

2. Stilul teoretic („Dacă e logic, e bine”):


- preia informațiile prin analiză, observare și
gândire, întrebându-se constant cum
relaționează lucrurile între ele;
- se găsește în departamentul care se ocupă cu
cercetări,planificări.

3. Stilul pragmatic („Dacă funcționează
bine”):
- pune în practică cunoștințele
acumulate;
- se axează pe partea tehnică,
specializându-se frecvent în fizică.

4. Stilul reflexiv („Am nevoie de timp să


mă gândesc la acest lucru”):
- reflectă asupra unei experiențe
încercând să-i dea semnificație și să-i
identifice toate posibilitățile;
- abilitate imaginativă, interese culturale
variate;
- manifestă preferințe artistice, buni
consilieri, directori sau artiști.

3. Modelul lui David Kolb (1984)
Acest model propune o tipologie a trăsăturilor individuale în
învățare care pornește de la premisa că procesarea informației este
influențată de experiența pe care o acumulăm/deținem la un
moment dat.
Kolb pune accent pe dimensiunea cognitivă, luând în
considerare 2 dimensiuni esențiale ale procesului de învățare, și
anume, perceperea (descrie gândirea concretă/ abstractă) și
procesarea informațiilor (activă/ reflexivă).

Astfel rezultă 4 tipuri de învățare:


• Conceptualizare abstractă;
• Experimentare activă;
• Experiență concretă;
• Observare reflexivă.
Modelul este imaginat circular și presupune că fiecare individ va parcurge toate cele 4
tipologii.
Kolb (apud Roman, 2011) indetifică astfel 4 stiluri de învățare:
• Stilul acomodator – cel care apelează la experiențe concrete și experimentare activă;
• Stilul divergent - cel care folosește experiența concretă (sentimente) și observarea reflexivă
(privește și ascultă);
• Stilul convergent - cel care învață apelând la conceptualizarea abstractă (gândire) și
experimentare activă (acțiune);
• Stilul asimilator - cel care apelează la conceptualizarea abstractă și observarea reflexivă.
Ø se abate asupra componentei fiziologice a
stilurilor de învățare;
4. Modelul lui Ø utilizează într-un mod integrat cele două
emisfere cerebrale;
Bernice Ø Potrivit teoriei lateralității, fiecare emisferă
McCarthy: cerebrală are un mod diferit de gândire:
- emisfera stângă este adepta sarcinilor de
învățare tradițională, este specifică analizei;
- emisfera dreaptă este adepta
rezumatelor, imaginilor, tiparelor;
=> Integritatea celor două emisfere
cerebrale are ca scop dezvoltarea gândirii și
învățării de ordin superior.

Există patru stiluri de învățare:
1. Stilul imaginativ („de ce”):
• persoanele care adoptă acest stil sunt interesate de semnificațiile personale, caută motive pentru a învăța;
• se caută legături între informații și întrebuințarea acestora.

2. Stilul analitic ( „ce”):


• aprofundarea ințelegerii, a conceptelor și a proceselor;
• familiarizați cu expunerile, prelegerile, proiectele independente și analiza datelor.

3. Stilul bazat pe simț comun („cum”):


• se aplică ceea ce s-a învățat;
• se dorește experimentarea și testarea cunoștințelor acumulate;
• elevii/studenții care adoptă acest stil sunt implicați în realizarea lucrurilor într-un mod cât mai eficient.

4. Stilul dinamic („dacă”):


• implicați în descoperiri proprii;
• muncă independentă;
• asumarea riscurilor.

5. Modelul Conține patru dimensiuni:
- activ-reflexiv;

stilurilor de - concret-intuitiv;
- vizual-verbal;

învățare de - secvențial-global.

Richard Felder și 1. Stilul activ („să încercăm, să vedem cum merge”):

Linda Silverman: - reținerea și înțelegerea informațiilor mai bine atunci când


acționează asupra acestora, prin discuții, aplicându-le sau
explicându-le altora.

2. Stilul reflexiv („mai întâi să ne gândim”):


- preferă să se gândească la informații în liniște, lucrează
singuri.

3. Stilul concret:
- preferă să rezolve problemele prin metode cunoscute, nu
agreează complicațiile și surprizele, sunt precauți și nu
acceptă cursurile în care legătura cu lumea reală, nu este
ușor vizibilă.

4. Stilul intuitiv:
- înțeleg cu ușurință conceptele noi, chiar dacă sunt abstracte;
- preferă învățarea prin descoperire.
5. Stilul vizual:
- își amintesc mai bine ceea ce văd (filme, demonstrații,
scheme).
6. Stilul verbal:
- rețin mai mult prin intermediul cuvintelor, a explicațiilor scrise
sau orale.
7. Stilul global:
- învață în salturi, reținând materialul aproape la întâmplare fără
a vedea conexiunile dintre părți;
- rezolvă rapid problemele complexe însă întâmpină probleme în
a explica cum au ajuns la rezultat.
8. Stilul secvențial:
- realizează comprehesiunea în secvenţe lineare, unde fiecare pas
decurge logic din cel anterior. Urmează pattern-urile logice în
rezolvarea de probleme.
Bibliografie
• Bernat, S.E., (2003). Tehnica învățării eficiente. Cluj-Napoca: Editura
Presa Universitară Clujeană
• Golu, P., (2001). Psihologia învăţării şi a dezvoltării. Bucureşti:
Editura Fundaţiei Humanitas
• Roman, D., (2011). Stiluri de învățare la studenți. Oradea: Editura
Universității din Oradea.

S-ar putea să vă placă și