Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC NR.

Școala: Gimnazială X Lugoj


Cadru didactic: Gugea (Bancsi) Izabela
Data: 21.09.2021
Clasa: a VIII-a B
Efectivul: T 16 ; B 6 ; F 10 ; S 0
Locul de desfășurare: terenul de sport din curtea școlii
Materiale folosite: fluier
Temele lecției:
1. Educarea vitezei de reacție la stimuli auditivi
2. Învățarea săriturii în lungime cu ½ pași la groapa cu nisip
Obiective:
- psihomotrice: să-și îmbunățească viteza de reacție la stimuli
să execute sărituri în lungime cu ½ pași la groapa cu nisip
- cognitive: să descrie mișcările efectuate
- afective: să simtă mulțumire atunci când reușesc executarea
- sociale: să ajute și să accepte ajutorul colegilor
VERIGI ȘI CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE FORMAȚII DE INDICAȚII
DURATĂ LUCRU METODICE
1.Organizarea - adunarea, alinierea, salutul și prezența; 2 min - în linie pe două rânduri
colectivului de elevi - verificarea stării de sănătate și a ținutei
(2’) vestimentare;
- comunicarea temelor lecției și obiectivelor
majore;
- întoarceri de pe loc
2. Pregătirea Exerciții din școala mersului și alergării: - în coloană câte unul pe - spatele drept,
organismului pentru - mers normal 1l laturile și diagonalele privirea înainte;
effort - mers pe varfuri cu bratele sus 1L terenului - brațele se mișca
(4’) -mers normal 1l pe langă corp
-mers pe calcaie cu bratele la spate 1L
-mers normal 1l
-mers fandat 1L
-alergare usoara 2 ture teren
- mers normal cu respirație 1L
-alergare cu genunchii la piept 1D
-mers normal 1L
-alergare cu pendularea gambelor spre 1D
inapoi
-mers normal 1L
-alergare cu pas adaugat cu întoarcere la 1D
fiecare doi pași;
-mers normal cu respirație 1L
3. Influiențarea selectivă Complex de exerciții libere - în coloană de
a aparatului locomotor Exerciţiul 1 3x gimnastică
(6’) P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șolduri, ☺☺☺☺
T1-2 aplecarea capului înainte ☺☺☺☺
T3-4 extensia capului ☺☺☺☺
T5-6 aplecarea capului spre stanga ☺☺☺☺
T7-8 aplecarea capului spre dreapta
Exerciţiul 2 ☺
P.I. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri 3x
T1-4 Rotarea capului spre stânga
T5-8 Rotarea capului spre dreapta.
Exerciţiul 3
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe umeri, 3x
T1-4 rotarea umerilor simultan, înainte,
T5-8 rotarea umerilor simultan înapoi
Exerciţiul 4
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe umeri,
T1-4 rotarea umerilor alternativ, înainte, 3x
T5-8 rotarea umerilor alternativ înapoi
Exerciţiul 5
P.I.Stând depărtat, brațele îndoite cu
mâinile la piept
T1-2 arcuirea brațelor îndoite
T3-4 întinderea brațelor lateral și arcuire , 4x
T5-6 extensia brațului drept sus și stâng
jos ,
T7-8 extensia brațului stâng sus și drept jos
Exerciţiul 6
P.I.Stând depărtat,
T1-2 mâna stângă pe șold, brațul drept
ridicat coroana, îndoirea trunchiului spre 4x
stânga și arcuire ,
T3-4 mâna dreaptă pe șold, brațul stâng
ridicat coroana , îndoirea trunchiului spre
dreapta și arcuire
Exerciţiul 7
P.I.Stând depărtat ,
T1-2 ridicarea brațelor sus și extensia
trunchiului 4x
T3-4 îndoirea trunchiului cu atingerea
palmelor pe sol și arcuire,
T 5,6,7,8 Idem T1,2
Exerciţiul 8
PI. Stând
T1 Fandare pe piciorul stâng înainte 3x
T2-3 Menţinere
T4 Revenire în PI
T5-8 Aceeaşi acţiune cu piciorul celălalt
Exercițiul 9
P.I. Stând 3x
T1. Fandare laterală pe piciorul stâng
T2-3 Menținere
T4 Revenire în P.I
T5-8 Aceeași acțiune cu celălalt picior
Exerciţiul 10
P.I. Stând, cu mâinile pe șolduri 3x
Sărituri cu ambele picioare înainte si înapoi
simultan și alternativ
4. Educarea aptitudinilor Tema 1: Educarea vitezei de reacție la
psihomotrice stimuli auditivi
(8’) - start de jos, din spatele unei linii pe 3x -în linie câte patru -se urmărește
distanță de 5m, la semnal sonor; Două serii execuția la comandă;
- plecare cu start de jor, din poziția „pe 3x
locuri”, din spatele unei linii pe Două serii
distanța de 5m, la semnalul fluierului;
- alergare rapidă pe loc în ritm impus 3x (pauza 20 -se urmărește ritmul
prin fluier, timp de 30sec; sec) execuției
- sărituri ca minge ape loc timp de 30 3x (pauză 20
sec sec)
2x (pauză 20
- în poziția culcat înainte, sprijin pe
sec)
palme, la semnalul fluierului, ridicare
în stand, săritură dreaptă și sprint pe
10m
2x (pauză 30
- ghemuit, cu spatelela direcția de sec)
alergare, la semnal sonor start și
alergare pe distanța de 15m
5. Învățarea Tema 2: Învățarea săriturii în lungime cu ½
/consolidarea pași la groapa cu nisip
/perfecționarea - bătaie și desprindere repetate, 2x (pauză 30 -în coloană câte 4 -se urmărește
/evaluarea deprinderilor precedate de 3 pași de alergare, cu sec) desprinderea
sau/și priceperilor aterizare pe piciorul de avântare
motrice - repetăm exercițiul anterior, dar cu 5 2x (pauza 20
(22’) pași de alergare sec)
- trecerea cu pas sărit peste 10 linii 3x (pauză 10 -în coloană câte unul
trasate pe sol; sec)
- alergare pe 20 m , iar la fiecare 4 pași 2x (pauză 20 -în linie pe două rânduri
executarea de pas sărit cu desprindere sec)
înaltă;
- cu elan de 7 pași, săritură peste 2x (pauză 20 -în coloană câte unul
gărduleț cu înalțimea de 40 cm și sec)
aterizarea pe ambele picioare la groapa
cu nisip;
- cu elan de 9 pași, bătaie, desprindere 2x (pauză 20
cu aterizare în groapa de nisip sec)
ghemuit;
1x
- concurs: cine sare cel mai corect?
6. Reducerea marilor - mers cu mișcări de inspiratie si expiratie 30” -în coloană câte unul pe
funcțiuni ale - scuturarea membrelor inferioare si 1min 30” laturile terenului
organismului superioare, exerciții de stretching
(2’)
7. Aprecieri și indicații - aprecieri pozitive și negative a activității 1’ -în linie pe două rânduri
(1’) desfășurate de elevi ;
- recomandări pentru activitatea din timpul
liber.
- Salutul

S-ar putea să vă placă și