Sunteți pe pagina 1din 238
NICOLA CORNICK Traducere din limba engieza ‘Anca Mihailescu LITERA Bucuresti 2020) Capitolul 1 Edinburgh, Scotia, apritie 1815 Em nevoie de zece minute cs ajungi cu rasua din Edinburgh New Town In Edinburgh Old Town, iar in actlezece minute eck aww cea mal incontrolabili erecta pe care o trie vreodata pa atund. In ultimgi sece an, invafase cf antiiparea era unui diatre cele mai bune afrodiziace. ar anticiparea pe cara o simtea in scare aceea era acuté gi aproape de nesuportat. Vizavi de el stitea fercia cate era motivul disconfortului sau Nuopatea vedea clarin lamina trecitoareafelinaelot, dari sien fea cu acuitate prezenta. Jacki putea simti micosul de iasomie care zAbovea tn parul sip pielea ei, Putea vedea umbra unt gam. bet care it arcuia bucee sub masci gi inca simfea gusta sarutas pe caret farase cu citeva minute mai devremo. Atunci es sese, dar intr-un mod jucius, care promitea mai mult ‘Aven yeputafiaunuiaventurier, dar trecuse multa vemede cand staleasecuo femete, Seintre dac asta explicadorinta hi nang but de arenunga la orice precauie ide ao lua tn patul hi pe aceg femele pe care o cunoscuse cx doa citeva ore tai derreme, Jack puta cum ocheama, Nui vizuse chip Sta doar io percenes att de acut sexual incat, dac8 nu o aveacurind, era percal et cexplodeze de frustrate, i respin- Jar ea tia asta. Ii dadea seama ci ea simjea tensiuneadin teu: x4, agteptarea care fl incordase precurn um ar zimbetul vag gi satisfacut de pe chip cu um posede chiar acolo, Ar fi veut si-istearga smut. Ar f veut si 0 in trasura, pentru ca fiecae inclinare a rtilor Pe pavaj si-] impinga si mat tare in trupul ei Nu avea idee de cei tlburs atit de tare, si mui plicea asta, pentru cdiladucea aproape ——- Nicola Cornice ment in care putes 8-7 piarda cont der mecieatalin cavovings, ME tity torise din nor itil ep brs sur. Un rin as bran gipalimprtildesdise vga risus desing sae epee permie nator capo le sui arin al rohit cy gs Fg aduna poal = nafs ack oS, Bind cas in jr 2D ‘hog, oa ind spre pe Royal Mie Binburg,Paea eds cg oy tune catia St Cle. Felina gm iy loa usoara. Pom a de mind sil tase de-a lungul ane! ae in parte de drum principal: ncunericul era de gee ul panteflocpe pata smteaploaia rece, si haina. Zidurilecliivlorinchiniate yrs ‘ to covers Trauzea sgomet udindu-i parul nal aoete spreprimedie; pe alelle acleaintnecag eatighiiucs meni arf venit sé ajte: Uncaptin ge ai et rgplata pentru nesabuita cutare 2 pasini, sq te arf ereatndbugind pentru moment doringa, dar ease ngyee inten pis corel deal ni setmtinses-sdrate Siena dein spate care era Gein idle, Sarat ga ehaaey stanuitor, alungand orice politesurii ceréné rispun.p, fi puse o mand pe dup ceafé gift os se peaei, impletindu.g deetleinpanla dig Fimbafierbinte atingind pea sugura pit dees ; Fae pesub peetna isin sub palmemsia sea lonsnas othe, Oapuct de tales o tase mai aproape saad e lipta de piepte ui, area ii fecS soldutile de ae Fre paspeants jung elarlsimfurllorcénd e! ra un baebat uonpernt, nv un novice, dar pea incapabils8 tite dorny ‘arStoare cave i aluneca acum prin vene. in echt sci o luming vaga, Ea fi z4mbi. Se desprinse de el doar pente a ivartimaneral unei si ascunse in col unui i dancin unbve.Apoiillui din now de mana gil tase in interior. (Cess nu era asa cum se agtepta el. Acolo, fn acea zona siracd nde cides tenciala de pe zidur gi pavajul era mizerabil, interio- rl era ca un palat in miniatura. Totul era lustruit, bogat si scli- pitor, din lem, argint s{ aur. Vazu totul doar in treacét, pentru 8 — Dane la miczul noptit «Aen l tease fn sus pe treptele de piated cuore laminoase ca nigte nestemate din draperile lang, care tinea noapten afar, pernele de pe canapea. Cind se opri ly capital scarilor ca 3-1 sarute din ‘nou, iilasa mana sa akmece in pantalonit tsi fimingie maul claproape cA expla acolo pe loc, Gala, plin de speranta side dorints, guraii era uscata gi inimaii bubuia in piepts Camerain care duse era eufndata in intuneric, Doar carbuni din foe ardeau rosati in semineu. Nu exista nic © lomanare. Ba fnchise usa cu tin clic ct se poate de discret sit ‘mase o clipa cu palmele sprijinite pe ea, Putea si o simta privin- dul, Intunericul fi ascujea rl, anturile; 0 auzea respicand, ti auzea cea rasuflaro ugoragitat§ care i spunea ci nu exa nici pe departe sade calma side controlata pe cit pirea. Asta dicho satisfactie salbatica. Nu iar fi placutsé fie singurul atat de aproape de pierde- reacontrolului Se ausi fognetul ugor al catifelei cand ea igi deofacu panglicile pelerinei, pe cate o lasa si alunece pe jos. Matasea fini a rochiei sdipi din now cand ea se migca, apropiindu-se de el i punanét mand pe piept. Degetele fi descheiara sigure nasturii dela jacheta, Tro trase de pe umeri si apoi igi ingropa degetele pe sub cimesa ca si atingt cildura piel Flo avzi cam inspir8 adénc in timp ce i lisa mainile salunece peste pieptu li {In chuda furtuni care se deztantaise inlauntral lui, rimase com- plet nemigcat gi o lisa sa exploreze. I se piru o mica victorie sa iixeziste Ba se intinse sa il saute, Era inalta, dar el era si mai inalt. fi prinse o buclaintre degete si simfi mitasoasi gi moale, Nu tia ce culoare avea pil ei pentru ci purtase o mantie debal mascat cu sglugi. Degetele lu cercetatoare gasira nigte agrafo care tineau alte bude. Trase, iar agrafele cizura cu un clinchet pe podeaua din lernn, iar parul ese revarsa peste mainile Iu, Ba fi muscé ugor buza de jos, apoi igi las’ limba sa alunece in gura hui, iar mintea lui se invartefi intro furtuna fntunecat’ de sen- ii vari o mana in parul ci ca sii tind capul nemiscatin timp ceo siruta, ciutind caldura gi dovinta gui, sporindwidorinta Bal ghida ca nerabdare. {pi impleti limba cu lu. fi mused buza ugor gil gustan profunzime, oS Doin ermal apis Ea fea cr at npg i rrulrece al unui pumnal si apoi se rasuciincot ca els itaie panei ‘orsjl. Bao nebunies8 fac asta pe intanevie, dae deat pant aurmé, strecurdnd lama pe dedesubst si auzind prima Ap material inainte ca acesta si cedeze dint-odaty, gs rochig jupele si alunece la picioarele ei Ly Eaera gocla. Simfea asta Ii simtea cildure corpuly Sisimte, din nou parfumul ei de iasomie, mai vag, diferit, dulea Si fiers epics eI amint de senzaiasnilore stviti depiepe uk si seintinse sre ea, dar brusc pumnaul fala gta ut fica tg ae in spate in timp ceeafipuse mana in Piept gil impinse Pulpele luise lipiré de marginea unui pat. Lama‘ Intepi maitare, iar elisi permite cd se lase pe spate pe cea mai moale, mai mare 5 ‘mai confortabilésaltea pe care simise tn viata lu Ea ii emulse camasa gil Incaleca, cu coapsele ipite deel. Cu g mana ti deschete nasturi dela pantaloni si pecmise madularulyi jisalteliber direct in mana i. Elinerct aio ristoare sub el, dat Jama de la gatul lu i avertiza si stealinigtit. Trasa 9 inie leness este pieptul si sternul lui, apoi mal jos pe abdomen, pana cand Partealaté a lamei atinse varful madularului incordat. in acelagi timp, ea il stranse in palm’, Dumnezeule, chiar era nebunal lar el era pe cale s-5i piarda mingile, Faaruncé pumnalal gi ‘meascd in corpul ei, Guralui se deschise Tntr-un strigtt cand ti simgi ferbinfeala $l umezeala, dar ea ii sorbi strigitele inte-un sarut, Se egind si se impinse mai adan, tot m: ‘adanc, mai strans, tot mai Strins, iar mintealui parca se imprist Otrasein jos pe el, in timp strigind cu disperare, —— Nicola Cornic 10 —— Dane fa mrezul noptit -—— Mina lu tAsni ei o apuet de incheietura exact cind ea diden sa se migte, O trace la Jog, lipind-o de es tinind-o nemigcata sti chnu e framosaa fugide ling un barbat asa de repede ups ce ai iubit? Soaapta ui i gidila paral. Simti cum fi Dups clips, allui Cu toate astes, ea nu spuse nimic. ~Cum te cheama? El voia si-i vorbeasca, aproape cu disperare. de parca legt- {ura fizica dintre ei mu era de ajuns. Era straniu, pentru ca pind atunci el nu dorise niciodata mal mult dela o femeie in afara de contactul fzic. tinge buzele "1 vise, iar el simti cum corpul ei se relaxea74 lang —Rose. Din vocea ei rizbitu 0 ugoard exitare inainte sa vorbeasca. Asadar, nu era numele ei Eu sunt Jack, E] nuumbla cu minciuni, jumatagi de adevar st nu era evaziv, Nu fistatea in Gre. a jpitrecu mana ugor peste pieptul lui in sermn de recunoastere. Poate ci era o femeie care nu vorbea mult, dar compensaasta inalte feluri, Simo furnicatura la acea atingere soars. ~ Vreau si te vad. -Nu. Raspunsul ei veni brusc si cu o nota de panic in voce. =De cena, jubito? Simtindu-i teama, el ii vorbi pe un ton bland, dindwi parul de pe fatS, dagetele mangaindu4 obrazul Ea ce migca usor in bratele lui, de parci ar fi fost stinjenita ide dermierdarea lui, si de blandetea voci, Elsi did seama c& 2 refuza intimitatea, Era straniu, mai ales cé tocmal Impartigisera ceamai intima experienta posibila. Nu vreau lumina. ‘Acum in glasul ef se simfi o nota poruncitoare, Asadar, era 0 femeie obignuita s& dea ordine. Asta o facea gi mai interesanta. ~Sidacd vreau eu? —Va trebui od te mulfumesti cu atingeri, ‘Nicola Cormick — Ea ii lui mina gii-o puse pe un san, Era discutia. Bligi didu seama, dar, cu toat seal intarejte cub palma lui, ia singelei cc ‘nf rispuns. Sejuci incet cu sini ci- cu degetele, buzele, digi i a ba -, lisindu-se distras si savurind exdamatite oi gi feat se arcuia sub atingerea lui. Ea continua sa indemne ¢ nae interupte,implorandud ed muy, 8 sugh mal tare any ieee tul in care plicerea se transforma in durere, Else simti din dures de excat area se desticapentri el ruginie she ated ss Dosece dur, mai dur, agaandu-se cu bratele de tabi Petultiin Gn ce elopatrunse. Bra silbatic si merusinat, avind Serzatia cs os intr~un vis fierbinte siintunecat, dar, chiar gn timp eo pose simfea atingerea unei umbre, de parc3 ceva undevanu era in, regu; Fra ca i cum ea cerea sa fle pedepsiti, fecare patrundere amajy, Uuluitn trapul ei, fecaremuscatura usoara pe sind eieran un fy ée penitenta, Pe parcursul nopti lungi, eat lisa si. jue lu, iar totul fa minunat, 1 Best menic eaten, cogs. gy Pan. facatot ce vracu patanat care fi spunea cdlipsea cova, tral peur anBures, cera si ancorezeintmitates ine ‘nal profun, cerca sto captureze ss 0 tin Jack nu-si dadea seama de ce vei ‘Weme ce el era un barbat care igi di Till amoroase, Poate cd cra provocare, nuces obi ‘ele si ascundi ceva. fa mod normal, femelle i In.ceva is We cre nu ere dele rents - Ti simtea risufirerte ol. Trebuie $4 fi stiut c@ eram eu, yy, Nu te cred 2g rai dort din prima clips in carey * hunky oy Garapile tale de vietute nu erau altegyy a ceunoseut i3* : oingelatorie: andra sau instinctul Incipatanat ling ota te ate, dar era incinoasa, atunci era una al, wera 0 mincinoasts aibi debug, " ande ‘aandiai. Earidicé din umeri bung ema, domnl Rutherford, ace mi cer say ny Balen irri 2. Pate 38 opine pg ca ia personnd cas poriacceptafptal cm oe despre Pr mele dimultia ani imi sugereazacé arog inci presupui choricefemie tebuies eet tae atit de mare, sidere irezistibil. iché.” . raise ine, Daca Jack nar & fost att de farios proba arf gist amuzant faptul Mairi MacLeod il cunostea tt dein HF omansoarea pe bral i lisnd mina si alurecespy cot, Pilea tera neteda gi calda sub atingerea lui, marginea ded. teld a manecii mangaindu-i degetele. ~Dar tot m-ai gist irezistibil, Lady Mairi, ziseel. Bie ca identitatea, fie nu. trase mai aproape, iar fustele ei se lipira de coapsele hu. in incordata ~ putea si simti asta in tot corpul ei gi ii vedea pul 34 Dans fa miezul nop, —— batind in scobitura pAtului. Intre ei scipara conptientizarea pre: ented coluilalt Ia fel de fierbinte gi de bruse precum flacara care aprindea iasca, ~Cred ca m-at ales pentru ca ma voiai, continua Jack bland si se apleca gi mai mult spre ea, soptinduila ureche: Poate ca a fost in stinet, poate ch nu fi-ai dat seama ce ficeai, dar mai dorit ca amant, ‘Acum, pentru prima data, observa alti expresie in ochii ef 31 stiu cd ea 5e temea exact de asta ~ far si vrea, il alasese po el din smultimea balului mascat din seara aceea dln cine stie ce motive i tunecate si profunde. Pret de o secunda, para speriata, dar apoi dispreful i alungi emotile gi barierele furdridicate fermla local lor. Nu te credeam romantic, domnule Rutherford, zise ea usor. i {mi pare rau c& sunt nevoit si-ti risipese din nou iluaiile, dar au cred c& senzatia cd al cunoaste pe cineva apropie oamenii. Astea sunt aiureli, Nu crecici dorinta e suficient de puternica pentruateapropia de neva? intreba Jack ironic. ~Singurul lneru puternic aici este imaginatia ta, domnule Rutherford, Tomul lui Mairi era rece acum, toaté emotia disparuse. Ease desprinse din stransoarea lui si seindeparta cu grijé, mata- seade un albastru deschis al rochiei foynind cand trecu pe lings el. -Nu mi-am imaginat noaptea aceea la Edinburgh, zise Jack. ‘Te-ai abandonat complet in bratele mele, fard ezitere sau rusine. Desi, dupa cum admiti, raspunzi la fel in fata oricdrui barbat care ajunge in patul tau, Mairi se intoarse sielintrerupse cu o migcare hotarata din mina, ‘Macar reusise sa 0 provoace. In obraji ii apanuse o culoare furioasa gi ochiisi capatasera o minunata culoare albastra, furtunoasé, ~ Ma jgnesti, iar observatile tale cu privirea caractevul si com- portamentul meu nu ma intereseaza. A venit vremnea sa pleci, Jack ii sustinu privicea, ~Nulle poti avez pe amandoua doamna, zise el. Fie esti o tarfa care igi imparte favorurile la intamplare, fie esti atrasi de mine, ‘az.in care ar trebui si renunti la pretinsa indiferenta. Cred ei nu Mi-ai spus un singur cuvant adevarat in dupi-amiaza asta. Fil nesta macar in privinta asta gi admite c& ma dorestil ——- Dans fa mieaul noptit_ —— batand in scobitura gatulu, Intre ei scapara constientiza zentei celuilalt la fel de fierbinte gi de bruse precasn fa aprindes iasea, ~Cred ca m-ai ales p apleci gi mai mult spre ea, goptind-i I stinct, poate 4 nu f-ai dat seama ce faceai, dar mai dorit ca ara ‘Acam, pentru prima data, observa alta exoresie in ochii ei si atin ci ea se temea exact de asta ~ fara sa veea, il alesese pe el din rmultimea balului mascat din seara aceea din cine pte cz tiv tunecate gi profunde, Pret de 0 sccunda, piru speriaté, dar apoi dispretul i alungi emotile gi bariorele furd ridicate ferma la locul lor. Nu te credeam romantic, domnule Rutherford, sice es usor. $i ‘mi pare rau cA sunt nevoita sé-ti risipesc din nou ilusiile, dar ni cred ca senzatia cA al cunoaste pe cineva apropie oamnenil. Astea sunt afureli ~Nu crezi ca dorinta c suficient de puternicd pentruate apropia de cineva? intreba Jack ironic. = Singurul lucr puternic aici este imaginatia ta, domnule Rutherford. “Tonul lui Mairi era rece acum, toata emotia disparuse. Base desprinsedin strinsoarea lui gi se indeparta cugrja, mata- sea de un albastru-deschis al rochiei fopnind cind trecu pe nga el =Nu mi-am imaginat noaptea aceea la Edinburgh, zize Jack. ‘Te-si abandonat complet in brafele mele, fara evitare sau rugine. Degi, dupa cum admit, raspunz la fel in fata oricarui barbat care ajunge in patul tau, Mair seintoarse gH] intrerupse cu o migcare hotarata din mana. Micar rouge si. provoace. in obrajifiapéruse o culoare furioasé si chi ii cipatasord o minunata culoare albastes, furtunoas’. =Ma jignesti, iar observatile tale cu privire la caracterul si com- porlamentul meu nu ma intereseaza. A venit vremea si plec sack 1 sushinu priviea, =Nu le pofi avea pe améndowa doarnnd, zise el, Fle esti o tarts ‘imparte favorurile la intamplare, fe esti atrasi de mine, caz in care ar trebui si renuntila pretinsa indiferenta. Cred cf nu micai spus un singur cavant adevirat in dupa-amiaza asta. Fit ‘mest macar in privinta asta gi admite cd ma dorestil tru ci mé voiai, continua Jace bl wreche: Poate cis fost in- 33 r-t—“‘“OC — ‘Nicola Cornick se tntuna eu privirle~ a hl slbaticd yi ferbinte, 9 toate, Nucunoscuse nidodata o femeieatat de inchistata, ti nu simtiseodorints atat de inten ca acum, astfel inc ie a barierele gist o oblige sii recumoasc’ pasiunea, Ridica © mind sit dada Ie o parte buclele roscate gy cata n dip in eae o atinse, ea inghett Eg list degeteeh alunece la baza gatului, poposind in scobitura de acolo, 0 Sinn tremurand, Era un gest matunt, dar revelator, care fi facu sAnge si clocoteasc, Piclea cise incslzea ugor sub atingerea lu, pute btand sub degetele lui. Se simtea calda gi tentanta, Else aplecd mai malt spre ea, astfl incat buzele lui ajunsera un centimetra de ale ci. Ochii ci devenira de un albastru incetosa, adormit, pe jumitate inchigi, El ig frecd buaele de ale ei, ca un sq. ttt abia simtit. Ea trase aer in piept. El simi aerul pe buzele lui 5 brusc fu cuprins de o dorinta fierbinte de ao trage in bratele Iyj side ao ameficu sarutari. in schimb, se controla fara mila gi o séruta din now, mai pro- fund, mai lung, Buzele ei se desfacura, se agatara de ale lui, tradand adevarul pe care refuzase si rosteascd In cuvinte. Ma wrei, zise el. Durerea din vintrele lui se intensifica. Intr-o secund, ‘isiaming; um statea ip trésurd in cdlatoria aceea neasteptata prin Edinburgh, ‘siaminti senzatia de anticipatie gi dorinta teriila. O saruta pent, 8 treia oara ~ avea gust dulce aga cum igi amintea; ii trecu limb Poste buza eide jos si patrunse in gura ei, s8se impleteascs cu ln baci, sirutul adincindu-se intr-o doringa evidenta. Dupa unalt Sarut,aspru siinsistent de data asta, el aproape cd Is perdu com, tro du lo parte trandairi care se sfau pe masd pentnuny Simfi ciupitura uneileme la gat. ~Foarfeca asta e la fel de taioasé ca orice ‘vocea usor ragus umnal,2iso Maiti gg lomnule Rutherford, Iinfelept sa se supund, Ridica o mana, taloasa. Bra, aga cum spusese ea, ~As putea si te dezarmes, zis, 36 na. trend degetelepestelama arte ascutiti. La fel prvi fone privireac Dans (a mieztdl opti Curo smuciturs ar fi fost destul de ugor, dar binuia eh Maiti arata de a. In plus Macleosd aven gilt armi aseanst pe a 1h pdseased un motiv ca 0 0 folor 4 paved ar fost bnewroas impotriva hui Ai piondut elementul-surpriza, zise © bine-venit aici, Se duse la usa gio deschise, La revedere, Rutherford, zise a. Apia nie} mai mult, nic mai putin detrei lached in negra care si Tescorteze pe Jack la uga din fat3. Evident, asteptasera si dea ‘buana gi sto salveze pe Maiti daci ea dada seranahtl. Exprestilelor erav ameningatoare, mai ales a celui care mu reusise sil Impiedice pedacksa intre, Acesta arata de parca ar fi avat ceva de dovedtt, Jack, cate se descurcase cu barbafi mult mai intimidanti in lo ‘uri mult mai intimidante deeat salonul lui Lady Mairi igi mabusi tun zimbet. Se gindi iute dacd merita s& creeze agitate si, din paca- te, se decise A mu o fac = Vad ca ai angajat o armata privat, cise el, permitand priviri sa se mute de la gicul de lachei in negru la chipul lui Mairi, De ce ieteama? Segindi pret de o clipaci ea nu avea si aspunda gi cA urma sé arunce afard pe caldaram fard alte conversati Sunt o vaduva bogata, rispunse ea dupa un moment foarte tung, O vaduva foarte bogati. Au existat... Ba ezita, Au primitame- ninjari de rapite, de cisitorie fortata. Mi-am angajat personal de protectie pentru ci nu am absolut nici o intentie s4 ma cisatoresc din nov, ~Mi-e mila de prostal care ar incerca sa te oblige si te casato- resti cul, xise Jack, Pari sa sti sd manuiesti o arma, filarunck o privire insolenta, studliind-o din cap pana in picioare gsivizu cum ise coloreaza obrajii din pricina inériznelii hi Ii ridica Darbia semeata ~ Ag putea fi tentata a folosesc din now o arma, zise ea, duct nu pled imediat din casa mea. Jack ran. =Nuai dece site temi de mine, iubito!zize el, Bu sunt chiar mat bbogat ca tine gi nu intentionez s& ma clsitoresc, ci doar si fac amor cutine. Din nou! abil. $n 3r

S-ar putea să vă placă și