Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluarea finală la disciplina BIOREMEDIERE constă în

– examen (60%)șisusținereproiect laborator (40%)

Rezolvarea testului grilă la Examen se realizează direct în acest fișier:

- bolduiți răspunsul/răspunsurile corecte

- scrieți răspunsurile corecte în spațiile destinate răspunsului

- fiecare răspuns corect este notat cu 0,5 puncte plus 1 punct din oficiu

- după rezolvare încărcați acest fișier pe platforma Moodle

- FIȘIERUL ÎL SALVAȚI CU NUMELE DVS. (să apară în denumirea


fișierului doar numele dvs.)

- examenul se desfășoară 08.02.2021, în intervalul 17:00 – 19:00

- depășirea orei 19:00 atrage dupa sine scăderea punctajului

- întrebările sunt formulate din materialul încărcat pe platforma Moodle.

Dacă sunt probleme la încărcarea fișierului pe platformă sau alte probleme


tehnice, vă rog să mă anunțați în timp util pentru rezolvare.

Doar în cazul în care întâmpinați probleme cu încărcarea pe platforma Moodle


puteți trimite testul la adresa alexdanaa@yahoo.com în intervalul 17:00-19:00.

Conf.dr. Daniela Alexandrescu

SUCCES!

1
EXAMEN

BIOREMEDIERE

1. Bioventilarea solului se realizează prin :

a. este metabolismul poluanţilor înţesuturile plantelor


b. se introduce oxigen în solurile contaminate nesaturate printr-o
circulaţie forţată a aerului (extracţie sau injecţie cu aer) pentru a
spori concentraţia de oxigen şi pentru a stimula biodegradarea.
c. este un procedeu de folosire a plantelor pentru îndepărtarea,transferarea,
stabilizarea şi distrugerea poluanţilor fenomene aleatoare

2. Tehnologia de tratare pe baza mlaştinilor amenajate foloseşte

foloseşte procese geochimice şi biologice inerente într-un ecosistem artificial


de mlaştini pentru acumularea şi îndepărtarea metalelor, materiilor explozive şi
a altor poluanţi din apele de alimentare. Procesul poate folosi metode de filtrare
sau degradare.

3. Fitoremedierea apelor subterane in situ este un set de procese care


utilizează:
a. plantele
b. animalele
c. solul

4. Cultivarea pământului – descriere proces


Cultivarea terenului este o tehnologie de bioremediere folosită la scară largă care
implică de obicei instalarea de conducte şi alte metode pentru controlarea scurgerii
poluanţilor, ceea ce necesită excavarea solurilor contaminate . Mediile poluate se
aşează în straturi aliniate care se întorc periodic sau care se ară pentru aerisirea solului.

5. Fitoremedierea solului – aplicabilitate (enumerați)

2
Fitoremedierea se poate aplica pentru remedierea metalelor,
pesticidelor, solvenţilor, ţiţeiuluibrut, PAH şi apelor de infiltraţie din
gropile de gunoi.

6. Ce biotehnologie de tratare a solului reprezintă imaginea următoare:


Composting

7. Bioventilarea este o tehnologie care poate dura de la câteva luni la câțiva


ani.

8. Fitoremedierea solului – descriere proces

Fitoremedierea este un procedeu de folosire a plantelor pentru îndepărtarea,


transferarea, stabilizarea şi distrugerea poluanţilor din sol şi sedimente.
Mecanismele fitoremedierii include biodegradarea avansată a rizosferei,
fitoacumularea, fitodegradarea şi fitostabilizarea.

3
9. Biotehnologiile de tratare a apelor subterane ex situ sunt:
a. Mlaștini amenajate
b. Bioaugmentarea
c. Biopile

10.Composting-ul – descriere proces


- Composting-ul este un proces biologic controlat prin care poluanţii organici
(de exemplu PAH) sunt transformaţi de microorganisme (în condiţii aerobe
şi anaerobe) în produşi derivaţi inofensivi,stabilizaţi.
- În mod normal, condiţiile termoelectrice (54 la 65 °C) trebuie menţinute
pentru a îngrăşa corespunzător solul contaminat cu poluanţi organici
periculoşi.
- Temperaturile ridicate rezultă din căldura produsă de microorganisme în
timpul degrad ării materiilor organice din deşeuri. În majoritatea cazurilor,
acest lucru se realizează pin folosirea microorganismelor locale.
- Solurile sunt excavate şi amestecate cu materiale de umplutură şi
amendamente organice cum ar fi talaşul, deş euri animale şi vegetale, în
vederea creşterii porozităţii amestecului care va fi descompus. Eficienţa
maximă la degradare se realizează prin menţinerea oxigenării (cum ar fi
întoarcerea zilnică a brazdelor), a irigaţiilor dacă este cazul, şi monitorizarea
atentă a umidităţii din sol şi a temperaturii.
- Există 3 tipuri de procese folosite în composting: îngrăşarea movilelor statice
aerisite (compostul se ridică în grămezi şi de aeriseşte cu suflante sau pompe
de aspiraţie), prin composting în vase agitate mecanic (compostul este plasat
în vasul reactorului unde este amestecat şi aerisit), şi composting-ul pe
brazde (compostul este plasat în movile lungi cunoscute sub numele de
brazde şi care sunt amestecate periodic cu echipamente mobile).
- Îngrăşarea pe brazde este considerată de obicei drept cea mai rentabilă
opţiune de composting din punctul de vedere al costului. În acelaşi timp,
poate prezenta şi cele mia mari erupţii trecătoare. Dacă în sol sunt prezenţi
VOC sau SVOC, ar putea fi necesară controlarea gazelor reziduale.

11.Cultivarea pământului este o tehnologie pe termen mediu și lung

4
12. Bioremedierea – definiție

Bioremedierea reprezinta utilizarea organismelor vii (microorganisme,


plante etc.) pentrua ameliora şi restaura starea ecologică a unui substrat
poluat sau degradat (zonă, teren, acvifer etc.) la parametrii de calitate mai
buni, favorabili vieţii, nedăunători, nepoluanţi sau pentru a-l readuce la
starea de mai înainte (Ball,2002).

Bioremedierea este o tehnologie modern de tratare a poluanţilor care


utilizează factori biologici (microorganisme) pentru transformarea anumitor
substanţe chimice în forme finale mai puţin nocive/periculoase, în mod ideal,
la CO2 şi H2O, care sunt netoxice şi sunt eliberate în mediu fără a modifica
substanţial echilibrul ecosistemelor. Bioremedierea se bazează pe capacitatea
unor compuşi chimici de a fi biodegradaţi.

13.Fitoacumularea în cadrul procesului de Fitoremediere a solului reprezintă:


a. doar asimilarea poluanţilor de către rădăcinile plantelor
b. doar mutarea acestora în trunchi şi frunze
c. asimilarea poluanţilor de către rădăcinile plantelorşi
mutarea /acumularea (fitoextracţia) acestora în trunchi şi
frunze

14.Poluanţii trataţi cu succes prin cultivarea pământului sunt:


hidrocarburilor petroliere. Dat fiind că hidrocarburile mai uşoare şi mai
volatile cum ar fi benzina sunt tratate cu succes prin procese care se
bazează pe volatilizare (cum ar fi aspiraţia vaporilor din sol), folosirea
tehnologiei de remediere în discuţie se limitează de obicei la hidrocarburi
mai grele.

15. Fitoremedierea apelor subterane in situ – aplicabilitate

5
Fitoremedierea poate fi folosită pentru curăţarea poluanţilor organici din
apele de suprafaţă, pânza freatică, apele de infiltraţie şi apele reziduale
industriale şi urbane. Plantele mai produc şi enzime cum ar fi
dehalogenaza şi oxigenaza care ajută la catalizarea degradării.

16.În procesul de Bioventilare se introduce:


a. oxigen în apa contaminată
b. plante în solul contaminat
c. oxigen în solul contaminat

17. În procesul de Composting, solul contaminat este excavat şi amestecat


cumateriale de umplutură şi amendamente organice cum ar fi:

a. îngrăşăminte naturale
b. deşeuri de plante (de exemplu cartofi)
c. fân
d. resturi de lemn

18. Biotehnologiile de tratare a apelor subterane in situ sunt:


a. Mlaștini amenajate
b. Fitoremedierea
c. Composting-ul