Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,CINE

SUNT/SUNTEM?”

TEMA INDEPENDENTĂ
SĂPTĂMÂNALĂ: ,,MÂNDRU SUNT DE
ȚARA MEA!”
SEMESTRUL: I
DURATA PROIECTULUI: 3.12.2019 -29.11.2019

1
PERIOADA SUBTEMA PROIECTULUI

SAPTAMANA 1 2.12.2019 – 6.12.2019 „1 Decembrie, zi de sărbătoare”

SCOPUL / SCOPURILE PROIECTULUI:


 Fixarea şi consolidarea semnificaţiei unor evenimente tradiţionale,
religioase şi culturale
 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie, care definesc portretul spiritual al
poporului roman
 Stimularea interesului părinților copiilor prin implicarea directă şi indirectă în aceste
activităţi

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:

Dezvoltare cognitivă

 Formarea capacității de a sesiza unele aspecte ale lumii înconjurătoare


 Formarea virtuţilor creştine şi utilizarea comportamentului moral religios
 Recunoașterea însemnelor naţionale: stema, steagul (semnificaţia culorilor din
drapelul naţional, harta României, imnul naţional, atitudinea de respect în timpul
intonării acestuia)
 Identificarea elementelor locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuiesc
 Operarea cu reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice,
operaţii, concepte de spaţiu, forme geometrice, înţelegerea modelelor, măsurare) în diferite
contexte de învăţare
 Obţinerea unor efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice
picturii
 Intonarea unor cântece pentru copii
 Recunoașterea unor fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale
 Manifestarea interesului pentru utilizarea tehnologiei, conștientizând modul în care
aceasta îmbunătăţeşte şi afectează viaţa

Dezvoltare socio-emoțională

 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, manifestând prietenie,
toleranţă, armonie, concomitent cu pregătirea unei atmosfere de sărbătoare, învăţarea
autocontrolului
 să-şi manifeste admiraţia faţă de tradiţiile/obiceiurile moştenite de la înaintaşii noştri
 să trăiască bucuria de a lucra/colinda împreună

2
 să simtă mândria de a fi român
 să accepte unele responsabilităţi în cadrul diferitelor grupuri de apartenenţă

Dezvoltare fizică, a sănătății și igienei personale

 Participarea în mod regulat la activităţi fizice variate (jocuri de mişcare, alergare,


dans, jocuri sportive)
 Formarea unor deprinderi motrice de bază
 Executarea unor dansuri euritmice şi populare
 Utilizarea motricităţii fine a mâinilor şi degetelor în contexte variate de activitate
 Utilizarea conştientă a simţurilor în interacţiunea cu mediul
 Manifestarea autonomă a unor deprinderi de păstrare a sănătăţii și a igienei
personale
 Respectarea regulilor de comportament şi de securitate personală în diferite situaţii

Dezvoltarea limbajului și a comunicării

 Exersarea capacităţii de pronunţie corectă a sunetelor, cuvintelor


 Descrierea verbală sau grafică a unor obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător
folosind surse de informare diverse
 Identificarea/recunoașterea unor sunete, litere, cuvinte; punerea în corespondenţă
sunet-literă
 Formularea de mesaje simple în comunicarea cu ceilalţi, cu respectarea unor reguli
de bază de exprimare corectă
 Manifestarea interesului pentru a asculta poveşti sau a povești, respectând
succesiunea evenimentelor
 Manifestarea interesului pentru cărţi şi pentru citit

Dezvoltarea capacităților și atitudinilor în învățare

 Manifestarea curiozităţii şi interesului privind schimbările/ fenomenele/


evenimentele din jur, pentru a experimenta şi învăţa lucruri noi
 Manifestarea iniţiativei în interacţiuni şi activităţi
 Demonstrarea capacităţii de concentrare şi persistenţă în realizarea unor activităţi
de învăţare
 Manifestarea creativităţii în jocuri şi activităţi zilnice

3
HARTA PROIECTULUI

1Decembrie- Ziua
Naţională a României

1 Decembrie, zi de Imnul ţării:,,Deşteaptă-te,


sărbătoare române!”
Mândru sunt de țara mea
Drapel: semnificație
culori

Stema

INVENTAR DE PROBLEME:

CUNOŞTINŢELE
CE ŞTIM? CE VREM SĂ AFLĂM? TRANSMISE DE
- Ce sărbătorim la 1 EDUCATOARE
 Ţara noastră se numeşte România; Decembrie? -cunoştinţe despre însemnele
 Locuitorii ţării noastre se numesc - De ce a fost aleasă această naţionale: stema, steagul
români; zi ca Ziua Naţională a (semnificaţia culorilor din
 Noi vorbim limba română; României? drapelul naţional, harta
 De sărbători românii se îmbracă în - Care sunt însemnele ţării României, imnul naţional,
costume populare; noastre? atitudinea de respect în timpul
- Ce simbolizează culorile intonării acestuia)
drapelului naţional? -elementele locale specifice
- Care sunt obiceiurile şi ţării noastre şi zonei în care
tradiţiile locale şi locuiesc
naţionale? Pământ)
- Care sunt părţile - norme de comportare
componente ale specifice asigurării sănătăţii şi
costumului popular? protecţiei omului şi naturii
- Cum se toarce cu furca şi -cunoştinţe despre creaţii
fusul? artistice corespunzătoare
- Ce sunt datinile? specificului de vârstă al
copilului preşcolar şi
preocupărilor acestuia

4
RESURSE
UMANE MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP
- copii - planşe, reviste şi pliante cu - povestirea -două săptămâni
- educatoare imagini de Crăciun - explicaţia
- părinţi - cărţi cu poezii şi povestiri - demonstraţia
- bunici despre, cărţi, reviste de - braingstorming-ul
- preot specialitate - exerciţiul
- costume populare - jocul
- seturi de construcţie: cuburi - problematizarea
plastic, combino, arco, material - turul galeriei
mărunt - experimentul
- Lego mic/mare - observarea
- maşinuţe mici/mari/mijlocii spontană şi dirijată
- personaje în miniatură - convorbirea
- vase, coşuri, lădiţe , fişe de lucru euristică
adaptate temei - învăţarea în
- atlase şi enciclopedii, jocuri grupuri mici
manipulative cu diferite sarcini de - munca pe echipe
sortare şi clasificare
- hârtie albă, hârtie glasată,
autocolant, hârtie creponată
- acuarele, pensule, vase cu apă,
carioca
- forfecuţe, lipici
- creioane colorate, cerate, tablă,
markere
- plastilină, planşete
- sfoară
- basme în bucăţele
- domino, mozaic, mărgele
- tăbliţe magnetice, cifre
- joc cu ştampile, şabloane pentru
copiere în contur şi pe contur,

5
SCRISOARE DE INTENŢIE

Stimaţi părinţi şi bunici, grupa mare derulează, în perioada 3.12.2019 -29.11.2019 un


proiect cu tema ,,MÂNDRU SUNT DE ŢARA MEA!”
În cadrul acestuia, copiii vor discuta şi vor învăţa despre tot ceea ce este legat de
informaţiile despre poporul român, sărbătorile naţionale şi locale, despre tradiţiile şi obiceiurile
strămoşeşti.
Pentru a satisface curiozitatea copiilor, vă rugăm să fiţi alături de noi la
realizarea activităţilor, sprijinindu-ne cu informaţii şi materiale pe această temă.
Pentru ca activităţile noastre să fie cât mai plăcute şi interesante, vă rugăm să
le mijlociţi informarea corectă şi căutarea materialelor necesare: ilustraţii, cărţi cu
poezii, CD-uri cu cântece şi dansuri populare, colinde, costume naţionale autohtone,
obiecte tradiţionale (linguri de lemn, panglică tricoloră, vase de lut, obiecte pentru
colindat) etc.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor!

S-ar putea să vă placă și