Sunteți pe pagina 1din 5

Grădinița PP Nr1 Căsuța Piticilor, Horezu, Vâlcea, vă invită să participați la

Simpozionul Interjudețean ,,Metodele Interactive- Mijloc de Stimulare a Creativității”,


adresat tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Regulamentul acestuia
este prezentat în continuare:

REGULAMENT
SIMPOZION INTERJUDEŢEAN

METODELE INTERACTIVE – MIJLOC DE


STIMULARE A CREATIVITĂŢII

EDIŢIA A- V-A

HOREZU
25 februarie 2022
Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul de masă sau special, de stat sau
privat, preuniversitar sau universitar

Manifestările constau în prezentarea unor comunicări ştiinţifice şi practice.

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:

Secţiunea I: Referate şi comunicări ştiinţifice

Secţiunea II: Exemple de bune practici din activitatea instructiv-educativă

DATA: 25 februarie 2022

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE:

Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor:

 până la data de 15.02.2022(data limită), prin completarea fişei de înscriere (obligatoriu, pentru fiecare
participant) şi trimiterea prin e-mail, ca fişier separat de cel al lucrării, pe adresa:

-simpozioncreativitate26@yahoo.com , dar şi prin poştă , acordul de parteneriat si un plic autoadresat


timbrat corespunzător(3 lei), pe adresa:Grădiniţa PP Nr.1 Căsuţa Piticilor,str.Unirii, nr.30, loc. Horezu,
jud. Vâlcea, cod. 245800.

Lucrarea si fisa de înscriere se vor trimite ca fisiere separate, în acelasi email la adresa mai sus
mentionată, iar acordul de parteneriat si plicul autoadresat se vor trimite postal catre Prof. Pureca
Manuela, pe adresa grădiniței.

Redactarea lucrărilor:

 se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat Justify);
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu, se va scrie autorul şi instituţia de învăţământ (Times New Roman, 12, Bold);
 la două rânduri, sub numele autorului, se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume autor, anul,
titlul, editura;
 este necesar să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române! (lucrările care nu corespund
NU VOR FI PUBLICATE );
 în redactarea lucrării, vă rugăm să nu numerotaţi paginile;
 lucrarea va conţine 2-3 pagini –exceptie fac proiectele didactice,pentru care numarul de pagini nu
este limitat - şi va fi transmisă în format electronic, prin e-mailul sus menţionat, în fişier separat de
fișa de înscriere, cu următoarea denumire: - numele autorului şi titlul lucrării;
 lucrările primite, care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior, se vor constitui într-un
volum cu titlul simpozionului;

Se admit maxim 2 autori pe lucrare, fiecare autor primind o diplomă de participare, adeverințe şi
câte un cd cu revista simpozionului.
Pentru publicare, vă rugăm să respectaţi criteriile menţionate

- Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund, de aceea pentru
admiterea lucrării, vă rugăm să vă integraţi în tematica simpozionului şi să respectaţi condiţiile de
tehnoredactare.

--Pentru buna organizare a simpozionului, participanții pot dona suma de 15 lei, trimisă în plicul cu
acordurile de parteneriat și plicul autoadresat

*Notă: Organizatorii simpozionului urmăresc latura practică a activităţii didactice şi aşteaptă lucrări
originale!

Director, Coordonatori,

Tudor Mădălina Maria Prof. Emanuela Pureca

Prof. Nicolaescu Luminiţa

Prof. Munteanu Alexandra


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN

METODELE INTERACTIVE- MIJLOC DE STIMULARE A


CREATIVITĂŢII

Ediția a V a

Numele şi prenumele: ____________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________

Telefon/ adresa de e-mail: _________________________________________________________

Unitatea şcolară _________________________________________________________________

Localitatea ________________________Judeţul ________________________________________

Titlul lucrării___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Secţiunea______________________________________________________________________

Fişa de înscriere şi lucrarea, în format electronic, se trimit pe adresa de mail:

simpozioncreativitate26@yahoo.com

NOTĂ: Declar pe propria răspundere că materialul prezentat îmi aparţine în întregime si că toate sursele
folosite au fost menţionate în bibliografie, respectând legea dreptului de autor.

Semnătura
G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR” Şcoala ………………….………………………
Loc. Horezu Localitatea ………….…………………………
Str. Unirii, Nr. 30 Str. …………………………..…., Nr. ………..
Judeţul Vâlcea Judeţul ………………………..………………
Tel. 0250860730 Tel. …………………………..………………
E-mail: gradinita_horezu@yahoo.com E-mail: …………………………………….…
Nr. ……….. / ……………… Nr. ………………….. / ……………………

ACORD DE PARTENERIAT

încheiat astăzi___________________,între unităţile şcolare


Părţile contractante:
G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR”, loc. Horezu, Str. Unirii, Nr. 30, judeţul Vâlcea, reprezentată
de prof. Tudor Mădălina Maria, în calitate de director, Prof. Pureca Emanuela, Prof. Nicolaescu Luminița și
Prof. Munteanu Alexandra, în calitate de inițiatori al Proiectului Educaţional Interjudețean ,,METODELE
INTERACTIVE – MIJLOC DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII”, ediţia a V-a, Horezu, anul școlar 2021-
2022 ,şi
Şcoala......................................................................................................., judeţul ..................................
reprezentată de director....................................... şi profesor...................................................
...........................în calitate de partener al Proiectului Educaţional Interjudețean „METODELE
INTERACTIVE – MIJLOC DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII”, ediţia a V-a, Horezu, anul școlar 2021-
2022.
Şcoala coordonatoare se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a simpozionului;
- să mediatizeze rezultatele simpozionului;
- să emită şi să distribuie diplomele şi volumul cu ISSN participanţilor la simpozion.
Şcoala participantă se obligă:
-să popularizeze proiectul în cadrul unității;
- să respecte regulamentul de desfăşurare - participare al simpozionului;
- să trimită acordul de parteneriat.
Durata acordului:
Prezentul acord, intră în vigoare la data emiterii acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar
2021 – 2022.
Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata organizării şidesfăşurării proiectului.
Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de
colaborare între instituţiile de învăţământ pe plan județean/interjudețean/național.

Organizator, Partener,
G.P.P. NR.1 ,,CĂSUȚA PITICILOR” Şcoala........................................................
LOC. HOREZU, JUD. VÂLCEA

Director, Director,
Prof. Tudor Mădălina

Inițiatori proiect, Participant proiect,


Prof. Pureca Emanuela
Prof. Nicolaescu Luminița
Prof. Munteanu Alexandra

S-ar putea să vă placă și