Sunteți pe pagina 1din 1

Legea 15/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

171/2020
privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Legea 15/2022 din 2022.01.11


Status: Act neintrat în vigoare
Versiune de la: 11 ianuarie 2022

Intră în vigoare:
14 ianuarie 2022 An

Legea 15/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020


privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Dată act: 11-ian-2022
Emitent: Parlamentul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic
Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 171 din 14 octombrie 2020 privind
modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 15 octombrie 2020.
-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi


ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR


ION-MARCEL CIOLACU
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 33 din data de 11 ianuarie 2022