Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, CORNETU


GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1
LOCALITATEA: CORNETU, JUD.ILFOV
GRUPA: MIXTĂ
EDUCATOARE: PROF. IULIANA NEACȘU
DATA: 20.02.2018

Tema anuală : ,,Cum este/a fost și va fi pe Pământ’’


Tema săptămânală : ,,Viețuitoarele pământului”
Tema zilei: ,,Animale sălbatice”
Tema activității: ,,Animale sălbatice din țara noastră”
Categoria de activitate: jocuri si activități liber alese
Centre de interes: Artă-Animale sălbatice din țara noastră- colorare în contur”
Joc de masa-“Puzzle”
Științe- Atlasul animalelor sălbatice-lipire

Scopul: Cultivarea sociabilității copiilor, a intereselor de cooperare între partenerii de joc, a


intercomunicării libere și civilizate între copii în timpul jocului.

Obiective operaționale: pe parcursul și la sfârșitul activității copiii vor fi capabili:


 O1-să coloreze animalele sălbatice raportându-se la realitatea înconjurătoare și a
materialul intuitiv;
 O2-să reconstituie imaginile sub forma de puzzle, pe baza explicațiilor educatoarei;
 O3-să intracționeze cu partenerii de joc;

Durata: 20 min
Strategii didactice:
 Metode și procedee: conversația, explicația, observația, munca în echipă, exercițiul, turul
galeriei;
 Materiale didactice:joc de puzzle, creioane colorate,desene cu animale sălbatice,lipici;

Bibliografie:
 Activități de joc recreativ si distractiv, manual pentru școli normale, EDP,București,1993
 Revista Învățământul primar și preșcolar”,ne.3-4/2016;
 Revista Învățământul preșcolar”,nr.3-4/2006
 Programa activităților instructive educative în grădinița de copii, București, 2000;
 Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar, 3-5 ani, Ediția a
III-a adăugită și revizuită, G Toma, M. Anghel, Editura: Delta Cart Educațional;
DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Secvențele activității Conținutul științific Stratrgii Evaluare


crt didactice
1. Momentul Aerisirea sălii de clasă;
organizatoric Aranjarea materialului și a
mobilierului;
Intrarea ordonată a copiilor în
sala de clasă; Conversația
Întâlnirea de dimineață;
Calendarul naturii;
Împărtășirea cu ceilalți;
Gimnastica de înviorae;
2 Introducerea în Copiii aleg un medalion care le Frontală
activitate și va indica centrul la care vor Conversația
repartizarea copiilor la lucra (bulinuțe roșii, galbene și
fiecare centru portocalii)
Copiii sunt rugati să se așeze la
centrul potrivit, conform culorii Observația
medalionului, prin versurile:
,,Unu-doi, unu-doi,
Mergem toți în pas vioi,
Către centre ne-ndreptăm
Și frumos o să lucrăm.”
3. Intuirea centrelor și ,,De aproape le privim
explicarea sarcinilor Ce înseamna fiecare
de lucru Să vedem dacă ghicim?” Conversația
Voi prezenta copiilor Frontală
materialele de la fiecare centru Exlicația
de interes și voi explica
sarcinile de lucru. Apoi voi
solicita câte un copil de la
fiecare centru să repete
sarcinile pe care le au de
realizat.
Artă: copiii observă creioanele
colorate și primesc informații Observația
despre modul de realizare al Pe grupe
lucrărilor;
Joc de masă:copiii regăsesc
piesele jocului de puzzle și
primesc informatii tehnice;
Științe: copiii vor crea atlasul
animalelor sălbatice, evident,
primind informații legate de
modul de realizare.
În timp ce copiii lucreză voi
supraveghea activitatea și le
voi oferi ajutor dacă vor avea
nevoie.
4.

Alături de educatoare, copiii Conversația


merg pe la toate centrele de
interes, oferă explicații în Frontală
Evaluare legătură cu îndeplinirea
sarcinilor și apreciază Observația
activitatea desfășurată Individuală

5 Încheierea activității Educatoarea propune copiilor


să strângă materialele și să
aranjeze scăunelele, dezvoltând Conversația Frontală
astfel copiilor deprinderi de Individuală
ordine și disciplină.
Se fac aprecieri verbale
generale și individuale asupra
modului de desfășurare a
activității la cele trei centre de
interes.

S-ar putea să vă placă și