Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

GRĂDINIȚA Nr.16 Târgoviște


EDUCATOARE:Liliana Moldovan
GRUPA: mică (nivel I)
DATA:
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cine sunt/ suntem?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Sănătos, voios, frumos”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,O zi cu Maricica”
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de cunoștinte, priceperi și deprinderi
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii ”Vrei să fii ca Maricica?”
Tranziţii: „Două mânuțe” - cântec
”Fac gimnastică voios să cresc mare și frumos” – exerciții de gimnastică
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE
ALFABETIZARE: ”Dinții pieptenului“ (linia vertical)
ARTĂ: ”Prosopul”- dactilopictură
STIINȚĂ: ”De ce trebuie să folosim săpunul?” (experiment)
Joc distractiv: ”1,2,3 soare!”
Joc de atenție: ”Știti ce face colegul vostru?”
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
DOMENIUL ȘTIINȚA –D.S. Activitate matematică- ,,Obiectele de igienă le grupăm pe Maricica o
ajutăm’’- joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Formarea deprinderii de a forma grupe de obiecte după criteriul formă.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul activității copiii vor fi capabili:
 Să formeze grupe de obiecte după formă;
 Să denumească grupele de obiecte;

1
 Să aplice cu degetul culoarea pentru a decora prosopul;
 Să traseze linia verticală peste modelul punctat;
 Să experimenteze modul în care microbii sunt îndepărtați sub acțiunea săpunului;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, experimentul, jocul,
metoda „Turul galeriei”.
Material didactic:calendarul naturii, periuță de dinti, servețele, săpun, bețișoare de urechi, pieptene,
burete de baie, prosop, pahare, creioane, fișe, acuarele, coli de desen, apă, piper, săpun.

SARCINA DIDACTICĂ: Formarea de grupe după criteriul formă.


ELEMENTE DE JOC: Aplauze, închiderea și deschiderea ochilor, mișcarea, mânuirea materialului,
versuri vesele.
REGULILE JOCULUI :
Se recită versurile ”1,2,3, vino dacă vrei/ Să ne jucăm/ Pe Maricica să o ajutăm ajutăm”.
Copilul în dreptul căruia s-au terminat versurile va trebui să formeze grupe după criteriul formă . Dacă
sarcina a fost rezolvată corect copilul va fi aplaudat. Dacă sarcina nu a fost rezolvată corect copilul va
primi ajutor din partea colegilor.
DURATA: o zi
BIBLIOGRAFIE:
 ***Curriculum pentru invațământul prețcolar 3-6/7 ani, MECTS 2008;
 Magdalena Dumitrana., (2002), Activitățile matematice în grădiniță, București: Editura Compania;
 Magdalena Bulboacă, Marilena Alecu., (1996), Metodica activităților matematice în grădiniță și
clasa I, București: Editura Sigma;
 *** Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii., (2005), București: Editura V&
Integral.

2
SCENARIUL DIDACTIC
Activitatea debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă.
Întâlnirea de dimineaţă. Copiii stau aşezaţi pe scăunele în semicerc şi rostesc următoarele
versuri: Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ Haideţi să ne adunăm/ Cu toţii să ne salutăm!.
Are loc salutul: Bună dimineaţa, albinuțe,/ Mă bucur că sunteţi aici!. Urmează prezența: un
copil completează panoul de prezență. Apoi, se va completa calendarul naturii, cu datele necesare
(starea vremii și ziua respectivă). Tranziție: cântec ”Două mânuțe”
Activitatea de grup se va realiza prin intermediul jocului ,,Ridica-te sau ia loc!”. În cadrul
acestui joc se citeşte o listă de enunţuri legate de sănătate. Dacă enunțul este adevărat copiii se vor
ridica iar dacă enunțul este fals vor ramâne jos.
- Mă spăl pe dinti de cel puțin două ori pe zi.
- Mă spăl pe mâini inainte să mănânc.
- Trebuie să mâncăm multe dulciuri.
- Dimineața mă spăl pe fața și pe mâini.
- Noi ne spălăm cu apă și săpun.
- Nu avem voie să ne pieptănăm părul.
- Trebuie să mâncăm fructe și legume zilnic.
- Fructele trebuie să le mâncăm nespălate.
NOUTATEA zilei o reprezintă un ghiozdanel trimis de Maricica. Aceasta îi roagă pe copii să o
ajute să grupeze obiectele de igienă deoarece nu știe cum să le folosească și nu mai vrea să meargă
murdară la grădiniță.
Activitatea Matematică se va desfașura frontal prin jocul didactic „ Obiectele de igienă le
grupăm pe Maricica o ajutăm”, având ca sarcină didactică: formarea de grupe dupa un criteriu
formă. Ca elemente de joc, vor fi incluse aşteptarea, mișcarea, mânuirea materialului, versuri vesele,
închiderea şi deschiderea ochilor, aplauzele, ecusoane.
Activitatea va începe cu prezentarea regulilor jocului şi a modului de desfăşurare. Se recită
versurile ”1,2,3, vino dacă vrei/ Să ne jucăm/ Pe Maricica să o ajutăm”.Copilul în dreptul căruia s-au
terminat versurile va trebui să formeze o grupă după criteriul formă. Dacă sarcina a fost rezolvată
corect copilul va fi aplaudat. Dacă sarcina nu a fost rezolvată corect copilul va primi ajutor din partea
colegilor. Se va desfăşura un joc de probă pentru verificarea înţelegerii regulilor jocului de către copii,
apoi se va trece la desfăşurarea propriu-zisă a jocului. Copilul în dreptul căruia se termină versurile

3
va alege din cutie periuțele de dinți, formând astfel grupa periutelor de dinți. Un alt copil va forma
grupa servețelelor. Astfel se va proceda pană când toate obiectele se vor termina.
Copiii vor fi solicitați să spună de fiecare dată ce grupă au format și de ce după ce (pentru că
au aceiași formă, eu am format grupa …. ). Complicarea jocului se va realiza prin introducerea unui
element perturbator și anume aparția unei jucării printre grupele deja formate. In acest timp copiii vor
avea ochii inchiși.
Se va incheia jocul prin intermediul unei fișe de lucru avand ca sarcini : Să formeze grupe de
obiecte de acelasi fel ; Să coloreze grupa prosoapelor.
Tranziție : ”Fac gimnastică voios să cresc mare și frumos”
După parcurgerea cu succes a probelor copiii vor merge la centrele deschise, intuiesc
materialele de la fiecare centru, ascultă cerinţele educatoarei şi sarcinile pentru fiecare dintre centre.
La centrul ALBABETIZARE copiii au la dispozitie fișe de lucru și creioane colorate, ei, vor
trasa peste puncte linia verticală realizand astfel ”dinții” pieptenelui.
La centrul STIINȚĂ copiii vor realiza un experiment ”De ce trebuie să folosim săpunul?” În
cadrul acestui experiment copiii vor observa cum se îndepărtează microbii de deget dacă folosim
săpun.
La centrul ARTA copiii vor decora cu ajutorul degetelui prosopul.
După terminarea lucrului la măsuţe, lucrările copiilor vor fi afişate şi se vor evalua folosind
metoda turul galeriei.
În încheierea activităţii, se vor desfăşura jocurile ”1,2,3, soare!” si ”Stiti ce face colegul
vostru?”.

4
DESFASURAREA ACTIVITATII
ETAPELE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI
ACTIVITATII PROCEDEE
Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a
activităţii. Se va aerisi sala de grupă. Mijloacele de învăţământ vor fi
distribuite în centre. Mobilierul va fi aşezat corespunzător.
1.Moment Copiii vor fi introduşi în sala de grupă, unde vor participa la întâlnirea de
organizatoric dimineaţă, marcată prin:
- Salut;
- Prezenţa; Conversația
- Stabilirea coordonatelor temporale (anotimp, an, lună, ziua săptămânii);
Completarea calendarului naturii;
Tranziții:”Am două mânuțe“- cântec
2.Reactualizare Se vor reactualiza cunoștințele copiilor prin jocul ,,Ridica-te sau ia
a cunostințelor loc!”. Se citeşte o listă de enunţuri legate de sănătate. Dacă enunțul este Jocul
adevarat copiii se vor ridica iar dacă este fals vor ramâne jos.
3.Captarea Copiii vor primii din partea personajului din povestea Maricica un
atenţiei ghiozdanel cu obiectele de igiena ale acesteia. Deoarece fetița nu știe să le Conversația
grupeze le solictă ajutorul.

4.Anunţarea Se anunță copiii că vor desfășura o activitate numită ”O zi cu


temei şi a Maricica”, în cadrul careia la activitate matematică se vor juca jocul Conversatia
obiectivelor ”Obiectele de igienă le grupăm pe Maricica o ajutăm„. La centrul Arta
vor decora prosopul, la centrul Știință vor realiza un experiment iar la Explicația
centrul Alfabetizare vor trasa pe puncte linia verticală.
Domeniul Științe - Activitate matematică:
5.Prezentarea 1.Anunțarea jocului
conţinutului şi ” Obiectele de igienă le grupăm pe Maricica o ajutăm„ –joc didactic
dirijarea 2.Explicarea și demonstrarea regulilor jocului Explicatia
învăţării Se recită versurile ”1,2,3, vino dacă vrei/ Să ne jucăm/ Pe Maricica să o
ajutăm ”.Copilul în dreptul căruia s-au terminat versurile va trebui să
formeze grupe de obiecte după criteriul formă. Dacă sarcina a fost
rezolvată corect copilul va fi aplaudat. Dacă sarcina nu a fost rezolvată
corect copilul va primi ajutor din partea colegilor.
5
3. Executarea jocului de probă
Se va desfasura un joc de probă pentru verificarea înțelegerii regulilor
jocului de către copii. Demonstratia
4. Desfasurarea propriu-zisă a jocului Exerciţiul
Copilul în dreptul căruia se termină versurile va alege periuțele de dinți, Jocul
formând grupa periutelor de dinți. Un alt copil va forma grupa
serveșelelor.
Copiii vor fi solicitați să spună de fiecare dată ce grupă au format și de
ce după ce (pentru că au aceiași formă, eu am format grupa …. ). Problematizarea
Astfel se va proceda până când toate obiectele se vor termina.
5.Complicarea jocului
Se va realiza prin introducerea unui element perturbator și anume unei
jucării printre grupele deja formate.În acest timp copiii vor avea ochii
inchiși.
Se va incheia jocul prin intermediul unei fișe de lucru avand ca sarcini:
Să formeze grupe de obiecte de acelasi fel; Să coloreze grupa
prosoapelor.
6.Obtinerea După parcurgerea cu succes a probelor copiii vor merge la centrele Conversatia
performanței deschise, intuiesc materialele de la fiecare centru, ascultă cerinţele
educatoarei şi sarcinile pentru fiecare dintre centre. Explicația
ALBABETIZARE: La acest centru copiii vor trasa peste puncte linia
verticală realizând astfel filamentele periuței de dinți. Experimentul
STIINȚĂ: La acest centru copiii vor realiza un experiment ”De ce
trebuie să folosim săpunul?” În cadrul acestui experiment copiii vor Demonstrația
observa cum se îndepărtează microbii dacă folosim săpun.
ARTA: La acest centru copiii vor aplica culoarea pentru a decora Exercițiul
prosopul.
7 .Evaluarea După încheierea activităţilor la centre, copiii trec în grup pe la fiecare Turul galeriei
activitatii. centru. Ei apreciază activitatea proprie cât şi pe cea a colegilor.

6
ALA II
9. Asigurarea Joc distractiv: 1,2,3 Soare!
retentiei si a Un copil mijeşte la perete. Ceilalţi se aşează într-o linie la peretele opus.
transferului Scopul lor este să ajungă la peretele unde mijeşte copilul. Ei au voie să se
mişte doar atunci când nu sunt văzuţi. Înainte de a se uita, copilul care
mijeşte va spune „ 1,2,3, soare!” şi va întoarce repede capul în urmă. În Explicatia
acest moment, copiii vor înmărmuri în poziţia în care se află şi vor sta Demonstratia
nemişcaţi până când copilul va începe iar să mijească. Dacă copilul vede
pe cineva mişcându-se, persoana este trimisă înapoi la linia de start şi va
continua de acolo. Jocul
Joc de atentie: Stiti ce face colegul vostru?
Un copil mimează o deprindere igienică: spălatul, ștersul mâinilor,
folosirea batistei, spălatul dinților, pieptănatul, etc. Copilul care ghicețte
despre ce deprindere e vorba, o mimează împreună cu ceilalți. Cel care
ghicește primul deprinderea mimată, preia jocul, mimând o alta
deprindere spre a fi recunoscută. Copiii care nu au ghicit ce s-a mimat
primesc pedepse distractive
10. Incheierea Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a întregii activităţi,
activității implicând cât mai mulți copii. La final copiii vor primi suprize dulci din Conversația
partea Maricicăi.

S-ar putea să vă placă și