Sunteți pe pagina 1din 140

ADINA MOLDOVEANU

DIETA MINŢII

ediţie online
Colecţia
NOUA SPIRITUALITATE
este coordonată de
DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

© Editura Şcoala Ardeleană, 2020


Cluj-Napoca, str. Mecanicilor nr. 48
Redacţia: tel. 0364-117.252; 0728.084.801
e-mail: office@scoalaardeleanacluj.ro,
redactie@scoalaardeleanacluj.ro
Difuzare: tel./fax 0364-117.246; 0728.084.803
e-mail: difuzare@scoalaardeleanacluj.ro,
esadifuzare@gmail.com
www.scoalaardeleanacluj.ro

ISBN 978-606-797-623-6

Ediţia online reproduce întocmai ediţia tipărită.

Imagine coperta I: Adina Moldoveanu, Mama Primordială,


acril pe pânză, 50x70, 2020

Coperta: Alexandra Mureşan


Editor: Vasile George Dâncu
Tehnoredactare: Cristina Braiţ
ADINA MOLDOVEANU

DIETA MINŢII
Prefaţă de
Dumitru Constantin-Dulcan

Cluj-Napoca, 2020
Cuprins

Prefaţă de Dumitru Constantin-Dulcan...........9

Cuvânt înainte.......................................................13
PARTEA I
CALEA CĂII
Capitolul 1
Meditaţia...............................................................23
Capitolul 2
Alchimia.................................................................27
Capitolul 3
Zeciuiala.................................................................35
Capitolul 4
Cauză şi efect........................................................41
Capitolul 5
Sănătatea...............................................................45
Capitolul 6
Rugăciunea............................................................47
Capitolul 7
Matematica...........................................................51
Capitolul 8
Jocurile de noroc. ................................................55
Capitolul 9
Puterea...................................................................59
Capitolul 10
Iubirea de sine........................................................63
Capitolul 11
Cina cea de Taină.................................................67
Capitolul 12
Elementele naturii............................................... 71
Capitolul 13
Karma.................................................................... 73
Epilog:
Mahalo. ................................................................ 75

TRANZIŢIA......................................................... 79

PARTEA A II-A
DIETA MINŢII
Ce este Dieta Minţii?.......................................... 85
Capitolul 1
Când a început totul?......................................... 87
Capitolul 2
Cine este prietenul secret?................................. 91
Capitolul 3
Inspiraţia. ............................................................. 97
Capitolul 4
Echilibrul: a da şi a primi. ................................101
Capitolul 5
Meditaţia.............................................................109
Capitolul 6
Momentul potrivit.............................................117
Capitolul 7
Recunoştinţa.......................................................121
Reţeta...................................................................133

Bibliografie..........................................................135
Lui Dumnezeu, care mi-a dat şansa să-mi
îndeplinesc misiunea personală,
părinţilor mei, care m-au învăţat să fiu cea
mai bună versiune a mea în fiecare zi,
tuturor oamenilor care sunt deschişi să înveţe
dedic această carte!
Prefaţă

Înscriindu-se în trend-ul unui anumit tip de


literatură al zilelor noastre, Adina Moldoveanu
vine cu o carte care, deşi într-un volum mic, include
toate sfaturile necesare fiinţei umane pentru a-şi
edifica o viaţă de succes.
Termenul de dietă este simbolic folosit,
referindu-se, prin extensie, la toate acele metode
care, prin voinţă şi efort, pot conduce la o dezvol­
tare şi la o împlinire a personalităţii în plan multidi­
mensional, spiritual, fizic şi social.
Dotată cu un fin spirit de observare a reali­
tăţii, Adina Moldoveanu a recurs la studiul unor
surse de cunoaştere, de la vechile scrieri până
la cele moderne, voind să-şi explice de ce viaţa
este afectată de multe sinuozităţi, de frustrări şi
de neîmpliniri şi ce soluţii pot exista pentru a fi
evitate. Aşa a ajuns să înţeleagă legile morale pe
care se sprijină Universul şi necesitatea ca acestea
să fie respectate ca o condiţie fără de care nimic
nu se poate construi benefic şi trainic.
S-ar putea crede că programul propus de
Adina Moldoveanu este o cale complicată şi
îmbâcsită de bigotism. Este exclus. Totul se poate
esenţializa în câteva sfaturi: în tot ceea ce facem
şi gândim, să urmărim doar binele şi să evităm
10 . Dumitru Constantin-Dulcan

răul. Să nu urâm şi să nu defăimăm pe nimeni.


Să iertăm, ca să fim iertaţi. Nu toţi oamenii au
acelaşi nivel de evoluţie spirituală. Unii se matu­
rizează mai târziu şi nu sunt pe deplin conştienţi
de răul pe care îl generează celorlalţi, dar cândva
vor ajunge şi ei la acelaşi final. Dacă nu furi, nu
eşti furat. Dacă nu dăruieşti, nu ţi se va dărui.
Obiectivele vizate de autoare prin cartea sa
sunt cele pe care şi le doreşte orice fiinţă umană
care se respectă pe sine: bunătate, frumuseţe de
caracter, capacitatea de creaţie şi puterea de a-i
iubi necondiţionat pe semeni.
Poate că cea mai dorită realizare dintre toate
promisiunile descrise în cartea Adinei Moldoveanu
este nevoia de abundenţă. Modului de a obţine
abundenţa îi sunt dedicate multe cărţi de acest
gen în lume, dar maniera descrisă de autoare mi
se pare a fi cea mai convingătoare, confirmată prin
rezultatele concrete obţinute prin cursurile pe care
le predă. Toate sursele, inclusiv cele cu suport
ştiinţific credibil, susţin ideea că, dacă acţionăm
în acord cu legile Universului, putem beneficia
de toate darurile acestuia.
La modul realist vorbind, eu nu ştiu câtă
abundenţă putem spera de la Univers, dar ştiu
sigur că lucrarea Adinei Moldoveanu conţine
foarte multe sfaturi înţelepte, pe care dacă ni le-am
însuşi cu toţii, în lume ar fi doar pace şi armonie.
Este cel mai mare merit al acestei cărţi pentru
Prefaţă . 11

suflet, pe care ar trebui să o avem cu toţii în casele


noastre, ca pe o carte de rugăciune, pentru a ne
reaminti că nu suntem singuri în Univers şi că
întotdeauna avem deasupra noastră o protecţie
oferită din iubire.

Dumitru Constantin-Dulcan
Cuvânt înainte
Sunt recunoscătoare că am şansa să vă împăr-
tăşesc o mică parte a experienţei mele de jumătate
de secol în această viaţă.
Este uimitor cum, odată trezit, omul reuşeşte
să capteze adevăratele mesaje pe care nu le-a înţeles
în momentul producerii lor.
Cum reuşeşti să schimbi interpretarea unei
acţiuni, sau o situaţie, care pe moment ţi-a dat
un anume sentiment, o anume trăire, fără să fi
conştientizat binele în perspectivă.
Este o magie să descoperi adevăratul sens al
Planului Divin în viaţa ta.
Este de fapt un proces de devenire, de des-
coperire a sufletului tău.
Ce se întâmplă când te trezeşti spiritual? Se
produce un proces de eliberare a conştiinţei ce
somatizează într-o criză de personalitate şi nu mai
înţelegi nimic; nimeni nu te înţelege, pentru că nu
ştii să răspunzi la întrebări.
Dar, pas cu pas, te acomodezi cu noul eu, cu
noua ta personalitate, şi te iubeşti şi te accepţi aşa
cum eşti.
Nu este o boală, cum mulţi din jurul tău au
tendinţa de a crede, este tocmai invers.
Prin trezirea spirituală ai capacitatea de a
trata orice încercare îţi iese în întâmpinare în viaţa
14 . Adina Moldoveanu

ta: fie că este vorba de o problemă de sănătate,


fie că este o relaţie nocivă, fie că este o încercare
materială.
În această carte veţi descoperi toate fazele
acestei călătorii, faze prin care am trecut atât eu,
cât şi prieteni de-ai mei, clienţi, cursanţi.
Trezirea spirituală este un ciclu continuu;
odată iniţiat, continuă să se aprofundeze sau, cum
zicea un profesor de la Kabbalah: „Pe măsură ce
înveţi mai mult, îţi dai seama că ştii din ce în ce
mai puţin”.
Am luat iniţiativa să marchez un prim ciclu
de 9 ani de transformare profundă de la conştien-
tizarea trezirii mele spirituale prin această carte,
care se doreşte a fi un ghid de călătorie spirituală.
Prima parte se numeşte Calea Căii sau ceea
ce s-ar traduce prin găsirea Maestrului Interior.
Apoi urmează un capitol de tranziţie la a
doua parte, care este încununarea mai multor ani
de cursuri şi tabere de profunde transformări atât
pentru mine, cât şi pentru cei care au luat parte la
acestea. Această parte este Dieta Minţii, care dă şi
titlul cărţii.
Intenţia mea este să vă arăt tot procesul, nu
numai rezultatul.
Să tratăm cauza, nu efectul.
O să vedeţi cum anumite relatări din acest
proces vor rezona cu diferite experienţe din viaţa
voastră şi vă vor da claritate asupra lor.
Dieta Minţii . 15

Veţi găsi răspunsuri şi veţi învăţa cum să


trataţi diferite situaţii conflictuale care pot apărea
în viaţa voastră.
Este o ştiinţă sacră, descoperită în multiplele
mele căutări: de la Creştinism la Budism, apoi la
Kabbalah. De la medicina chineză la medicina
egipteană. De la NLP la numerologie. Este un Dar
Divin dat ca o reţetă pentru abundenţă în toate
domeniile vieţii.
Este o carte a magiei intelectuale pentru că,
nu-i aşa, degeaba citeşti dacă nu aplici prin tehnici
elaborate de iniţiaţi în timpul unui ritual sacru.
Toate trăirile mistice îţi dau perspectiva
noului sine pentru elaborarea echilibrului sacru.
România a fost de-a lungul timpului un
spaţiu multicultural.
Toate civilizaţiile care au trecut pe aici şi-au
lăsat amprenta asupra gândirii mistice, dar nu
au schimbat valorile intrinsece ale acestui spaţiu
sacru.
Tocmai de aceea mă consider binecuvântată
ca m-am născut aici şi că am acces la acest fluviu
nesfârşit de abundenţă.
La fel aveţi şi voi acces, dacă cunoaşteţi
mecanismul declanşator.
Acest mecanism eliberează vechiul eu,
încastrat în mijloace dependente şi robotice de
programare socială.
În acest fel, veţi redescoperi sinele pierdut
şi uitat.
16 . Adina Moldoveanu

Veţi înţelege curgerea Voii Sale printr-o


dependenţă etică cu Sursa.
Vă veţi îndrăgosti de procesul cunoaşterii şi
veţi învăţa cum să vă construiţi o relaţie sănătoasă
cu ceilalţi.
Veţi învăţa să vă dezvoltaţi spiritul compe-
tiţional, cum să vă echilibraţi emoţional şi să vă
amelioraţi situaţiile de sănătate.
Veţi călători într-o experienţă imersivă de
regăsire mistică.
PARTEA I
CALEA CĂII
Scriu aceste gânduri/rânduri cu profundă recu-
noştinţă faţă de cei care, cu binecuvântare, mi-au
încredinţat această misiune.
Mulţumesc tuturor Maeştrilor ascendenţi care
m-au sprijinit în această lucrare.
Facă-se Voia Ta, Doamne!
AMIN!

De curând, am ales să fac numai Voia Domnului.


Pur şi simplu.
Am tot ceea ce vreau ca să fac ceea ce trebuie şi
tot ceea ce trebuie ca să fac ceea ce vreau.
Stau şi mă uit pe geam, aşteptând să vină un
client.
Nu am nimic programat. Sunt pur şi simplu la
Voia Domnului.
Este un sentiment unic şi, totodată, o mare res-
ponsabilitate, pentru că, dacă încerci un singur gând
negativ, totul se năruie.
Dar dacă ai numai iubire necondiţionată, com-
pasiune, pace şi iertare, totul devine atât de simplu!

Cum ajungi aici?


Prin autocontrol.
Uşor de spus, greu de făcut – o să spuneţi!
20 . Adina Moldoveanu

Poate. Eu nu consider că este greu, nici uşor,


doar este! Este o cale pe care o alegi şi nu eşti obligat
s-o urmezi. Dar odată ce te-ai angajat pe ea, trebuie să
ţii drumul drept pe autostradă.
O să povestesc în această carte drumul meu şi
al multora dintre clienţii mei şi cu siguranţă că vă
veţi regăsi printre eroii acestei cărţi.
După mai mulţi ani de căutări sub îndrumarea
celor mai înţelepţi Maeştri pe care am avut curiozita-
tea să-i întâlnesc sau cu care am intrat în meditaţii,
am ajuns să determin ceea ce eu numesc Calea Căii,
adică drumul pe care fiecare îl poate găsi atunci când
îşi doreşte ascensiunea spirituală.
Stau şi mă uit pe geam, aşteptând să vină un
client şi îmi alung gândul: „Doamne, trimite-mi un
client ca să am cum să-mi plătesc factura de gaze”. Şi
spun: „Doamne, trimite-i la mine pe toţi oamenii pe
care am misiunea să-i vindec”, şi astfel toate grijile
dispar ca prin farmec şi aştept cu detaşare să se înde-
plinească voia Domnului. Majoritatea celor din jurul
meu nu înţeleg de ce nu îmi găsesc un serviciu ca
lumea. Puţini înţeleg că eu îndeplinesc o misiune
personală şi până acum nu am încercat o satisfacţie
mai mare decât să văd oameni vindecaţi atât la trup,
cât şi la suflet!
Mă simt atât de binecuvântată!
Cel mai greu mi-a fost să înţeleg de ce în anumite
zile nu am niciun client! Prima oară m-am neliniştit,
pentru că am crezut că am greşit undeva! Dar apoi,
aflată în stare de meditaţie profundă, de relaxare,
Dieta Minţii . 21

am înţeles că pur şi simplu Divinitatea mi-a acordat


răgazul necesar odihnei.
Este de-a dreptul fascinant să vezi cum lucrează
Universul!
Capitolul 1.
Meditaţia
Timpul şi spaţiul sunt aici, acum. Pur şi
simplu nu ştiu ce să fac! Încotro s-o apuc! Ce este
acesta? Un nod karmic? Sau ce? După ce ultimul
Maestru mi-a spus că şi-a terminat misiunea faţă
de mine, m-am întrebat încotro s-o apuc. Spre
următorul Maestru. Nu doresc să fiu un nomad
spiritual! Vreau doar să scap din această stare
tulbure şi să-mi găsesc liniştea sufletească. Oare
voi reuşi în această viaţă? Sau nu-mi este dat? Pe
cine să întreb?
Ooof! Şi deodată îmi aduc aminte cuvintele
lui Dalai Lama: meditează la spaţiul dintre gânduri.
Dar cum aş putea să fac toate acestea când m-au
năpădit atâtea gânduri? 3, 3, 3; 2, 2, 2; 1, 1, 1...
Încet, încet îmi relaxez scalpul, apoi faţa, apoi
umerii, pieptul, mâinile... până când întregul corp
este într-o stare de maximă relaxare. Şi merg pe
malul mării... Şi aud valurile... Şi simt apa cum
îmi mângâie picioarele... Şi la un moment dat
văd o casă înconjurată de o mică grădină foarte
cochetă. Cine ar îngriji o grădină pe malul mării?!
Ar trebui să fie un om de-a dreptul pasionat!
Păşesc cu sfială spre poarta proprietăţii, când... Ce
să vezi?! Un bătrân cu părul alb, strâns la spate,
pigulea la trandafiri...
24 . Adina Moldoveanu

– Bună ziua, zic. Ce grădină îngrijită aveţi!


Asta arată că sunteţi cu adevărat pasionat!
– Bună să-ţi fie inima! zice. Este adevărat!
Fac numai ceea ce-mi place, de aceea plantele îmi
răspund aşa frumos! Ce te aduce prin acest capăt
de lume? spune fără să ridice privirea.
– Ei, îmi caut liniştea sufletească! Ştiţi vreun
Maestru prin zonă?!
– Ha-ha! râde el. Uită-te la trandafirii aceştia!
Acum îi plivesc pentru ca să facă mai mulţi
boboci! Dar crezi că m-au întrebat când au făcut
prima frunzuliţă sau când au îmbobocit ori când
au înflorit? Nu, au găsit propriile resurse ca să-şi
urmeze ciclul. Crezi că natura e mai deşteaptă
decât noi? De fapt... este. Trandafirul din grădina
mea nu se uită la trandafirul din gradina vecinului
ca să vadă dacă este mai bine udat sau dacă face
flori mai frumoase. Natura nu judecă! Pur şi
simplu urmează ciclul creaţiei, fără să întrebe în
stânga şi-n dreapta! Tu de ce cauţi în altă parte?
– Hmm... mi-aş dori să fiu o plantă, să nu
am facturi de plătit, copii de crescut, o soacră de
întreţinut...
– Şi totuşi, nu cred că ţi-ai dori!
– De ce nu?
– Pentru că oamenii pot mai mult decât plan­
tele, pot urma calea spirituală!
– Cu ce mă ajută asta?
– Gândeşte-te! Şi făcu o pauză... Cu cât eşti
mai sus pe acest munte, cu atât ai acces mai repede
la creaţie!
Dieta Minţii . 25

– Mda, asta dacă-mi doresc aşa ceva! Ce m-ar


face să-mi doresc asta şi nu să fiu un om normal?
– Ce înţelegi printr-un om normal?
– Un om cu casă, familie, copii, cu un serviciu
bun, care să le asigure celor din familie un trai
decent. Îmi doresc prea mult?
– De fapt, ai dreptate! De ce să nu fii un
roboţel care să facă ce-au făcut şi părinţii tăi şi toţi
prietenii şi să fii în rând cu lumea, nu?
– De ce aş fi diferită?
– A fi diferit este o alegere şi în acelaşi timp o
răspundere, realizezi? Faptul că ai ajuns pe acest
mal înseamnă că, într-un fel sau altul, ai ales deja.
Mă înşel cumva?!
– Am ales, aşa este, dar nu am ştiut spre ce
am pornit!
– Am înţeles! Ai dat de greu!
– Nu, de fapt greul până acum a fost! Am
învăţat ani de zile de la cei mai mari Maeştri şi
acum nu ştiu ce să fac cu aceste învăţături!
– Ei bine, nu trebuie să mai faci nimic, decât
să contempli ce ai învăţat! Ai avut până acum
timpul şi spaţiul să faci asta?
– Nu, pentru că am alergat de la unul la altul
să învăţ cât mai mult!
– Începe cu lecţia 1: stai şi contemplă
nimicul!
– Cum aşa?!
– Pur şi simplu! Goleşte-ţi mintea de tot şi
de toate! Nu te gândi la nimic! Şi apoi contemplă
nimicul! Şi stai aşa cât de mult poţi! În prima zi
26 . Adina Moldoveanu

vei putea să stai cinci secunde, apoi zece şi vei


ajunge cu strădanie la ore de contemplare!
– Şi atunci, înseamnă că am pierdut toţi
aceşti ani în care am învăţat atâtea, dacă trebuie
să contemplu nimicul?!
– Nicidecum! Dar pentru a putea integra în
structurile tale toată această învăţătură, trebuie să
începi de la zero.
Capitolul 2.
Alchimia

Eram aşa de fericită! Zburdam de-a dreptul


pe plajă ca un căluţ! Reuşisem ca vreme de două
ore să meditez la nimic! Uau! Nu îmi venea să
cred! Am luat-o pas cu pas: prima oară nu cinci
secunde, cum mi-a spus, ci şapte... Apoi zece,
apoi un minut şi aşa mai departe, până am ajuns
la două ore, mai mult sau mai puţin. Şi nu era
vorba de durată, cât de liniştea acelui nimic... Nu
credeam să fie atâta pace în nimic! Mai degrabă
nu putea nimeni pătrunde în nimic şi de aceea,
odată intrat în stare, nu mai aveai gânduri, griji,
nevoi! Erai pur şi simplu totul sau nimic! Erai
una cu Unul! O stare de maximă revelaţie. Mai
că nu îmi mai doream să ies din această stare! Era
ceea ce nu aş fi căutat niciodată dacă acest bătrân
grădinar nu îmi sugera... De fapt, m-a şi învăţat!
Trebuie să mă duc să-i mulţumesc şi, de ce
nu, să văd dacă mai are şi alte lecţii pentru mine!
Păşeam agale pe cărarea ce ducea la micuţa
lui casă, când un dulău începu să latre la mine
de dincolo de gard. Şi se căţăra pe poartă, vrând
parcă să mă gonească. Ca să fiu sinceră, prima
oară nu-l remarcasem, iar acum nu ştiam cum
28 . Adina Moldoveanu

să reacţionez. Părea de-a dreptul fioros! Cred că,


dacă ar fi reuşit să sară gardul, ar fi putut să mă
dărâme.
M-am dat un pas înapoi şi am încercat să
văd dacă dincolo de el se zărea stăpânul. Poate
nu era acasă şi atunci nu avea rost să mai încerc.
De fapt, stăpânul culegea frunze şi părea că
nici nu mă bagă în seamă.
– Bună ziua, spun. Putem să discutăm un
pic?
– Desigur, răspunde. Ce te opreşte?
– Doar câinele.
– Dacă nu ţi-ar fi teamă, nu te-ar lătra. Ştii
că cei care fac mult zgomot nu muşcă! îmi zice în
zeflemea.
– Bine, puteţi să-l legaţi ca să discutăm în
linişte?
– În primul rând, niciodată nu leg animalele,
apoi nu cred că legat nu ar mai lătra... Totul ţine
de tine. Linişte dai, linişte primeşti! Ce zici? Facem
pactul?
Of, pe toate trebuie să le fac eu! De ce oare? îmi
zic în gând. Şi nu găsesc altă cale să mă liniştesc
decât gândindu-mă la nimic, aşa cum exersasem.
Sincer, nu ştiu cât am stat în această stare, dar
la un moment dat l-am auzit vorbind pe o voce
joasă, ce m-a adus cu picioarele pe pământ:
– Ce doreai să discutăm?
– Aşadar... Unde este câinele? zic eu mirată,
căutându-l cu privirea.
Dieta Minţii . 29

– Care câine?
– Cel care lătra mai devreme!
– Nu ştiu despre ce vorbeşti. Poate a fost
numai în închipuirea ta! Sau aveai nevoie de un
motiv ca să te cerţi cu mine!
– Nicidecum! Jur! A fost un câine care lătra
înfricoşător, mai să sară gardul!
– Draga mea, repet: nu mai am câine! Din
păcate, a murit anul trecut şi nu mi-am mai luat
altul! Detaşează-te! Hai să trecem la ceea ce doreai
să discutăm!
– Aş dori, în primul rând, să vă mulţumesc
pentru prima lecţie, spun eu după o pauză. Chiar
nu ştiam de unde să încep! Este revoltător ca,
după atâţia ani de căutări, să nu ştiu unde este T0.
De aceea vă sunt profund recunoscătoare.
– Vrei să spui că ai reuşit să vezi, să simţi, să
trăieşti nimicul?
– Da.
– Povesteşte-mi!
Şi încep să-i povestesc...
– Doar atât?
– Ar mai fi de spus, dar nu găsesc cuvintele
prin care să exprim ce am simţit!
– Înţeleg, în regulă! Atunci continuă!
– Adică? Asta e lecţia următoare?
– De ce-ar mai fi şi altceva?
– Pentru că nu vreau să rămân la parter!
– Asta era! Păi mai trebuie să insişti, astfel
încât să construieşti o bază solidă pentru ce va
mai urma! Deci, continuă!
30 . Adina Moldoveanu

Uf, ce dezamăgită sunt! îmi spun în gând.


– Renunţă la a mai avea aşteptări, ca să nu
mai ai dezamăgiri!
Ei, parcă mi-a citit gândurile!
– Ne vedem după ce nu o să mai ai dulăi în
cap. La revedere!
Şi astfel mă concediază.
Unde am greşit? mă întreb. Eram convinsă
că acel câine era real şi începusem să cred că el
este cel care aiurează! Şi totuşi, m-am furişat sub
un palmier şi am început să meditez din nou, iar
şi iar! Mai aruncam un ochi spre grădină, să văd
dacă nu cumva apare dulăul!
După două zile revin, smerită şi fără nicio
aşteptare. Ce-o fi, o fi! Poate doar atât am de învăţat
de la el! Poate în nimic se află totul şi atunci trebuie
să aprofundez! De unde să ştiu eu ce îmi rezervă
soarta?
L-am găsit în spatele grădinii, aranjând nişte
arbuşti.
– Bună ziua! strig cu voce tare. Am revenit!
– Ei, bine ai revenit! Numai puţin, să termin
ce am început! Smerenia este un pisc la care ajung
foarte puţini oameni, aşa cum şi hoţul de pe cruce
s-a mântuit, pentru că smerenia este o virtute, îmi
zice el pe un ton neaşteptat de cald.
De fapt, dacă nu ai aşteptări, poţi să ai chiar
surprize plăcute!
– Ce mai faci? Cum merge construcţia? mă
întreabă amuzat.
Dieta Minţii . 31

– Ei bine, nu am făcut decât să exersez şi


să-mi alung orice urmă de interacţiuni exterioare.
– Sună promiţător! Poţi să-mi spui acum ce
te-a făcut să percepi că cineva te ataca ultima oară
când ai venit? mă întreabă.
– Sincer, privind acum cu detaşare, cred că
eram puţin supărată că mi-au furat oglinzile de la
maşină şi atunci aveam impresia că toată lumea
are ceva cu mine! De aceea mă gândesc că am
reacţionat cu atâta teamă.
– Şi apoi? Ce te-a făcut să te detaşezi?
– Mă tem că nu pot să definesc ceva, dar
faptul că am lărgit spaţiul dintre gânduri şi că am
meditat la nimic cred că m-a făcut să uit.
– De fapt este mult mai simplu: ai transfor-
mat răul în bine! Ai reuşit să ierţi, căci, nu-i aşa,
cine suntem noi să judecăm? Undeva în Univers
s-a produs reglarea conturilor a ceea ce-ai făcut
mai demult, iar tu nu trebuia decât să-ţi primeşti
lecţia, să priveşti cu detaşare spectacolul vieţii tale
şi să ierţi. Nu ştiu dacă realizezi ce pas important
ai făcut în evoluţia ta spirituală! Aşa cum natura
îşi ia din noroi apa pentru a se hrăni, fără să judece
noroiul că este prea murdar, tot aşa şi noi, fiinţele,
trebuie să ne luăm hrana spirituală din ceea ce ne
oferă Universul.
– Mda, nu am conştientizat faptul că am
transformat noroiul în hrană vitală! Spune-mi, te
rog, pe tine cine te-a învăţat?
32 . Adina Moldoveanu

– Hmm, dacă îmi aduc bine aminte, am avut


şi eu un început în asta. Povestea mea sună cam
aşa: eram în vacanţă, în Egipt, cu nişte prieteni
care aveau preocupări terestre, când ghidul
ne-a propus o excursie la muntele Sinai, pe care
Moise a primit cele zece porunci. Pe acest munte
se află mănăstirea Sfânta Ecaterina, unde în a
treia zi de Paşte am avut prilejul să fim onoraţi
cu o slujbă specială. După slujbă am primit,
odată cu miruirea, şi un inel din argint care,
spune legenda, îţi aduce noroc şi te ajută să îţi
îndeplineşti dorinţele. Întorcându-mă la hotel,
pun inelul pe noptieră şi, când să adorm, cio-
căneşte la uşă camerista şi-mi spune că doreşte
să facă exact în momentul acela curăţenie. Iau
repede geanta de plajă şi ies supărat din cameră.
Pe măsură ce mă îndreptam către plajă, îmi aduc
aminte de inelul uitat pe noptieră. Mă întorc şi
bineînţeles că acesta nu mai era acolo. Mă uit pe
hol după cameristă şi o văd făcând curăţenie în
altă cameră. Mă uit în ochii ei, nefiind în stare s-o
întreb ceva. Ea, cu vinovăţie, lasă ochii în jos şi
îmi dau seama că l-a luat. În momentul acela am
înţeles. Mi-am zis: deşi practic l-a furat, poate
că ea are nevoie mai mare de inel decât mine.
Şi m-am întors către plajă, încercând să înţeleg
ce s-a întâmplat cu mine, care până atunci eram
justiţiarul, omul care nu accepta nici măcar să fie
înşelat, darămite furat.
Dieta Minţii . 33

Mă simţeam atât de împăcat cu mine însumi


şi, mai mult decât atât, aveam senzaţia că i-am
făcut un bine cameristei în misiunea mea de a-i
aduce acel inel! Până la urmă, păcatul este al ei
dacă a furat, şi cine sunt eu să o judec? După cum
ştim, a altcuiva este această sarcină. O căldură
imensă mi-a scăldat trupul şi am simţit cum
pur şi simplu am devenit alt om, cu o nouă per-
spectivă asupra vieţii. Mi-am dat seama că stă
doar în puterea mea să observ faptele pe care le
percep a fi negative şi să le transform în paşi către
prosperitate.
– Cum adică? Te-ai îmbogăţit după aceea?
– Draga mea, prosperitatea este un concept
care nu este definit prin bani. Banii sunt doar o
consecinţă a prosperităţii. Ei vin în momentul în
care atitudinea ta faţă de Univers se acordează
legilor acestuia.
Ceea ce însă am denumit aici prin prosperi-
tate este doar amplificarea tuturor darurilor prin
care noi ne manifestăm potenţialul divin.
– Mda, povestea ta mă face să cred că, dacă
toţi oamenii ar gândi aşa, nu ar trebui să mai
existe tribunale şi avocaţii ar muri de foame.
– Percepţia creează realitatea. Ei bine, asta
o vom explica într-o nouă lecţie. Acum aş dori
să te duci să meditezi la cele expuse, astfel încât
să asimilezi în structurile tale acest mecanism
magnific. Porneşti de la parter şi urci cu liftul
34 . Adina Moldoveanu

la etajul 1, în laboratorul de alchimie. Iei o foaie


de hârtie şi scrii primele cinci lucruri pe care le
doreşti transformate în viaţa ta şi începi să le
lucrezi, unul câte unul. Spor la treabă!
Capitolul 3.
Zeciuiala

Nu ştiam ce să scriu: era atât de greu! Pe de


o parte, să te limitezi la cinci, să le aşezi în ordinea
importanţei lor, offfff, ce lecţii îmi dă bătrânul
grădinar! De ce ar trebui să-l ascult? De ce ar şti
el ce alţi oameni nu mi-au putut spune? Şi totuşi,
până acum, faptul că l-am ascultat mi-a făcut
doar bine! Până acum am înţeles nişte lucruri şi
mi le-a pus în ordine! Aşa că... De ce nu? Ce am
de pierdut?
Cinci lucruri pe care le doresc transformate...
De fapt, ceea ce pot îmbunătăţi în viaţa mea... Ei
bine, banii, relaţiile cu ceilalţi oameni, sănătatea,
relaţia cu copiii...
Cu lista în mână, mă duc hotărâtă la grădină
şi îl văd cum se chinuia singur să urce via pe o
boltă. Mă uit la el şi îl întreb:
– Doriţi să vă ajut?
– Dacă eşti aşa de bună! îmi răspunde. Dar
să nu te aştepţi să te plătesc!
– Sincer, mi-ar prinde bine nişte bani, dar
vă ajut şi fără, numai să mă lămuriţi cu lista!
– Hmm! Prin tot ceea ce faci, nu faci nimic
fără un scop anume! Nu ai încercat niciodată să
36 . Adina Moldoveanu

faci ceva voluntar? Şi fără să spui nimănui? Şi fără


să aştepţi nici măcar recunoştinţă?
– Mai dau bani celor nevoiaşi, mai ajut nişte
biserici tibetane cu bani, îi mai dau menajerei bani
în avans când îmi solicită, cum să nu fac acte cari-
tabile?! răspund mândră.
– Mda! Ceea ce îmi spui nu sunt chiar acte
care se înscriu în ce te-am întrebat! Eu te întreb
dacă ai făcut vreodată ceva pur şi simplu, fără să
te gândeşti la consecinţe!
– Stai! Îmi aduc aminte! Acum câţiva ani eram
foarte cochetă: eram tot timpul coafată şi purtam
tocuri! Ieşisem de la un eveniment şi începuse
să plouă, eu – coafată proaspăt, cu umbrelă! O
prietenă de-a mea se chinuia să pornească maşina
şi m-a rugat s-o împing: pe tocuri, coafată! Îţi dai
seama! Era pur şi simplu un sacrificiu! Dar am stat
şi m-am gândit: Pe naiba! Trebuie să termin odată
cu ataşamentul acesta pentru lucrurile cochete!
Asta nu înseamnă că nu m-am mai coafat sau
nu am mai umblat pe tocuri! Aşadar, am închis
umbrela deoarece nu puteam împinge maşina cu
o singură mână şi am început s-o fac. De pe strada
vecină a apărut un băiat care ne-a ajutat şi el şi am
reuşit să pornim maşina. Prietena mea a dorit să-l
plătească pe acel băiat pentru că ne-a ajutat, dar
a dispărut în ploaia deasă, cum a apărut. Aceasta
este întâmplarea! Acesta nu este un act voluntar?
– Este, într-adevăr! Şi mă bucur că ai făcut-o!
Ştii, când facem astfel de acte, Divinitatea ne
Dieta Minţii . 37

trimite tot timpul ajutoare... de multe ori, ca


să putem avea acces la puşculiţă. Universul ne
încearcă!
– Adică... ce vrei să spui?! întreb eu nedumerită.
– Adică ne ajută să scăpăm de ataşamente
făcând o faptă bună! Este un plan atât de complex!
Şi toată lumea are de câştigat! Realizezi? În cazul
tău, prietena ta a văzut că se poate baza pe tine la
nevoie! Tu ai scăpat de ataşament, prin propria ta
decizie! Şi îngerul şi-a îndeplinit misiunea! Este o
situaţie în care toată lumea are de câştigat!
– Adevărul este că nu am gândit din această
perspectivă, că Universul a stricat maşina prietenei
mele pe ploaie ca să-mi rezolv eu acest ataşament!
– Ce alte ataşamente mai ai?
– Păi, banii, chiar sunt primii pe lista mea,
mă gândesc că, dacă transform acest ataşament,
rezolv şi problema.
– Ştii... Banii sunt o energie... De altfel,
necesară pentru îndeplinirea multor planuri
divine. În legătura pe care o creezi cu această
energie este important modul în care te comporţi
faţă de ei: îi respecţi sau poţi să-i respingi, dacă în
altă viaţă ai făcut jurământ de sărăcie. Dacă nu
îi respecţi îndeajuns, poţi să-i arunci sau poţi să
te mulţumeşti cu ceea ce ai. Lecţia asta se trage
din cele mai vechi timpuri şi, culmea, legile nu
s-au schimbat nici în ziua de azi! Ştii, vechii babi-
lonieni erau nişte oameni foarte bogaţi pentru că
respectau banul! Şi, mai mult decât atât, dădeau
38 . Adina Moldoveanu

câte zece procente pe acte caritabile fără să aştepte


nimic în schimb! Nu ca în zilele noastre, când
oamenii bogaţi fac acte caritabile şi astfel îşi fac
publicitate! Atât timp cât respecţi această regulă,
banii vin atât cât trebuie! Ce înseamnă asta? Dacă
nu furi, nu vei fi furat! Dacă nu eşti zgârcit, şi
alţii vor fi generoşi cu tine! Dacă ajuţi oameni
aflaţi în nevoie, şi alţii te vor ajuta pe tine când
vei avea nevoie! Dacă eşti atentă, Universul îţi dă
întotdeauna mai mult tocmai ca să ai de unde
să dai zeciuiala! Mulţi neglijează această regulă
şi se miră cum de nu le mai vin bani! Dacă nu
pui lemne pe foc, soba nu are cum să dea căldură!
Practic, prin acest gest, tu plăteşti căldura! Ştii,
sunt mulţi oameni care spun: Atunci când voi
câştiga la loto, voi face acte caritabile! Nu este rău
nici aşa! Dar atitudinea pe care ar trebui s-o ai ca
să te subordonezi legilor Universului este: am
acum o sută de lei şi dau zece lei, când o să am un
milion, o să dau o sută de mii. Din cât ai, dai, căci
dar din dar se face rai!
– Am înţeles! În regulă, am aflat mecanismul
prin care se fac banii! Dar cum să mă detaşez?
– Există mai multe metode: pur şi simplu
sau prin pierderi!
– Cum adică?
– Adică, dacă nu eşti în stare să înţelegi că
Divinitatea va avea grijă de tine şi îţi va da cât îţi
va trebui în conformitate cu misiunea ta personală
din această viaţă, atunci vei avea parte de mai
Dieta Minţii . 39

multe lecţii: una din ele este prin pierdere, adică


în urma unui divorţ poţi pierde ce ai acumulat
într-o mare perioadă de timp şi este lecţia ta să te
detaşezi, să laşi totul în urmă şi să începi o nouă
viaţă bazată pe legile Universului; sau poţi fi furat
şi să suferi foarte mult, concentrându-ţi atenţia
asupra urii pentru cel care ţi-a făcut una ca asta
în loc să accepţi lecţia şi să mergi mai departe!
Sau să pierzi o afacere pe care o considerai esen­
ţială în viaţa ta, nerealizând că nu iei nimic cu
tine după ce ieşi din această viaţă! Sau când eşti
concediat de o companie unde câştigai destul de
bine încât să-ţi plăteşti facturile şi nu înţelegi cu
ce ai greşit, când de fapt ar trebui să înţelegi că ţi
s-a terminat misiunea personală la acel serviciu
şi trebuie să treci în următoare etapă a vieţii tale,
unde vei câştiga bani altfel! Mai este ceva de
spus, cu privire la atitudinea pe care o ai asupra
banilor: te laşi înrobit de ei. Lucrezi tu pentru bani
sau lucrează ei pentru tine? În momentul în care
reuşeşti să înţelegi acest aspect, se face transfor-
marea şi îţi vei obţine eliberarea.
– Of! Ce greu e!
– Nu este greu! Ţine de liberul tău arbitru!
Numai tu alegi cum să trăieşti: ca sclav sau
ca imperator! Du-te şi meditează la asta şi îţi
mulţumesc pentru ajutor! Şi să ştii că aceste
lucruri ţi le-aş fi spus chiar dacă nu m-ai fi ajutat!
Pentru că eu am ajuns la maturitatea spirituală
în care iubesc necondiţionat oamenii, animalele,
40 . Adina Moldoveanu

florile, dealurile, munţii, mările şi oceanele, cerul


şi pământul şi tot ce este creaţie!
Şi mai este ceva: ţine de principiul hermene-
utic numit legea polarităţii: aleg ce fac cu un obiect
precum cuţitul; tai pâine şi hrănesc oamenii sau
pot omorî pe cineva; percepţia creează realita-
tea! Am liber arbitru şi aleg ce fac cu un obiect
precum cuţitul! În momentul în care sunt numai
iubire, nu percep că am buzunarul gol şi că nu am
cu ce cumpăra de la magazin, ci aleg să fac altceva
în ziua respectivă pentru că desigur că nu era zi
de cumpărături...
Este simplu... Lumina cunoaşte întunericul,
întunericul nu se cunoaşte decât pe sine, că dacă ar
cunoaşte Lumina, aş fi Lumină, aşa că fii Lumină!
Trăim în aceste timpuri atât de fascinante
graţie anului 2012, când a fost o ultimă strigare
la trompeta celestă pentru a ne îndrepta către
Lumină! Marea deschidere a Universului ne
cheamă la amplificarea potenţelor divine.
Capitolul 4.
Cauză şi efect
Stăteam şi mă gândeam cât de nedreaptă am
fost, să îi cer ceva în schimbul ajutorului meu! De
fapt, el mă ajutase cu mult înainte să-i cer ceva,
necondiţionat şi cu inima deschisă.
Am meditat la cele spuse de el şi am realizat
câte mai am de învăţat, căci legile simple, de
bun-simţ, le uităm de multe ori de-a lungul istoriei
şi apoi ne plângem că se năruie imperiile...
Un ou spart de o forţă exterioară înseamnă
sfârşitul unei vieţi, un ou spart de o forţă interi-
oară înseamnă începutul unei noi vieţi.
Ce efect poate avea faptul că păstrez numai
pentru mine, într-un mod pur şi simplu egoist,
toate meritele materiale, nerecunoscând în acest
fel graţia divină?
Efectul este că îţi scade dreptul divin în bani,
adică Universul nu te mai premiază pentru ceea
ce faci deoarece încalci regulile... Şi acolo nimeni
nu poate fi mituit ca să treci neobservat!
Şi extrapolând... În toate, noi vedem doar
efectele: boala este tot un efect, iar motivul este
aşa-numita cauză spirituală a bolii. De multe ori
medicina alopată tratează efectul, neluând în con-
siderare ce a creat acest efect.
42 . Adina Moldoveanu

Câţi dintre noi cugetăm înainte de a lansa


un gând în Univers? Câţi conştientizăm efectele
pe care le poate avea această energie primordială
numită gând? Apoi, când gândul se transformă în
cuvânt, adică începe să prindă formă de energie,
sau atunci când el se transformă în faptă, el se
materializează. Ce bine ar fi dacă am fi atenţi
la puterea pe care o poate avea un simplu gând,
darămite un cuvânt sau faptă!
Cred că, dacă am şti asta, ne-am gândi de
două ori înainte să rostim un cuvânt sau să trecem
la fapte, pentru că, aşa cum o faptă binecuvântată
aduce lumină în viaţa unui om, şi reciproca este
adevărată.
Şi mai este ceva: de multe ori se promo-
vează ideea de a răspunde cu aceeaşi monedă.
Fals! Este cel mai rău lucru pe care îl poţi face:
să amplifici răul! Pentru că, atunci când cineva îţi
adresează injurii, evident că prima reacţie este să
nu te laşi călcat în picioare şi să răspunzi la fel.
Dar ce ar fi dacă ai întoarce şi celălalt obraz, adică
la rău ai răspunde cu o non-reacţie? Astfel vei
reuşi să transformi – adică să sublimezi – răul în
bine! Şi vei vedea că şi persoana care te ceartă va
descoperi că nu are pământ fertil pentru aşa ceva
şi se va descuraja!
Este fascinant să vezi ce efect benefic poate
să aibă un singur gând bun pentru oamenii aflaţi
în suferinţă! Este atât de simplu să îmbrăţişezi cu
căldură şi dragoste un copil ca să nu mai plângă!
Dieta Minţii . 43

Până şi o floare este mai frumoasă când o iubeşti


şi îndrepţi către ea energie pozitivă. De multe
ori, aleg să mă plimb pe strada mea şi să admir
grădinile vecinilor. Dar este adevărat că unele
grădini sunt mai frumoase ca altele deoarece omul
îşi pune amprenta asupra locului în care stă.
Capitolul 5.
Sănătatea

Având aceste lucruri în minte, mă îndrept


către grădina Maestrului şi mă gândeam care este
raportul dintre cauză şi efect în privinţa sănătăţii.
Şi cum fiecare boală are o cauză spirituală.
De exemplu, Alzheimer are ca punct de
pornire o cauză mentală a omului respectiv:
dorinţa de a părăsi planeta. Adică este incapabil
să înfrunte şi să accepte viaţa aşa cum este ea
(în Vindecarea prin gândire de Valeriu Popa).
– Cum vindec omul diagnosticat astfel?
– Este simplu: iert şi eliberez trecutul! Aceasta
este soluţia! Cel care se uită pe sine se regăseşte. Cel care
iartă este iertat. Cel care moare se naşte în viaţa
veşnică, spune Sfântul Francisc de Assisi. Binele nu
poate învinge fără tine! Şi mai spune: acolo unde
este gelozie, lasă-mă să pun Dragostea, acolo
unde este ceartă, lasă-mă să pun Unitatea, acolo
unde sunt erezii, lasă-mă să pun Adevărul, acolo
unde este îndoială, lasă-mă să pun Credinţa.
– Da, ştiu, un vechi proverb indian spune că
iertarea este cel mai frumos cadou pe care poţi
să-l faci unui om.
– Aşa este, însă aceşti bolnavi refuză legătura
cu Divinitatea. Aceste persoane sunt supărate
pe Dumnezeu şi nu înţeleg ce caută pe această
46 . Adina Moldoveanu

planetă. Nu au centrii energetici superiori şi de


aceea le este afectată memoria şi raţiunea.
Boala corpului fizic este ultima consecinţă
a unei greşeli spirituale, mentale sau emoţio-
nale. Sunt greşeli făcute faţă de Divinitate prin
încălcarea legilor spirituale. Sau în urma unui
conflict cu Divinitatea, în care te consideri nedrep-
tăţit. Se produce o alterare a corpului spiritual,
lucru care produce în timp o deformare a corpului
emoţional.
De exemplu, dereglările tiroidei sunt lucruri
nespuse, dar gândite negativ şi inhibate. Ei bine,
acolo, undeva, ele au lăsat o amprentă şi se mani­
festă astfel.
Aşadar, boala trece de la suflet la energetic
şi de la energetic la trup, şi vindecarea se face în
acelaşi sens: suflet-câmp-trup.
Totodată, trebuie să vezi şi din altă perspec-
tivă: boala este în esenţă un lucru pozitiv, deoarece
trage un semnal de alarmă. Descoperirea faptului
că greşim undeva şi trebuie să ne corectăm, şi astfel
să ne însănătoşim, este o cale de evoluţie. Este o
lecţie prin care ne putem demonstra virtuţile:
credinţa, iertarea, iubirea, răbdarea, toleranţa.
Capitolul 6.
Rugăciunea
Cei mai mulţi dintre noi aleg să se roage
atunci când doresc ca Divinitatea să le îndepli-
nească o dorinţă. Fie că suntem creştini, budişti,
hinduşi sau mahomedani, avem acelaşi fel de a-i
invoca pe cei îndreptăţiţi să ne ajute. Cum facem
această rugăciune, depinde de la o cultură la
alta! Studiind mai multe culturi, am constatat că
Vajrasattva este identic cu Arhanghelul Mihail,
asigurând protecţie şi tăierea legăturilor malefice
şi cei care îl invocă vor vedea că este vorba de
aceeaşi energie. Tot aşa, Buddha al medicinii
este similar cu Arhanghelul Rafael şi exemplele
pot continua. Cel mai frumos a spus-o un lama
tibetan atunci când a venit în România, la Iaşi,
la moaştele Sfintei Parascheva, şi a observat că
poziţia de rugăciune tibetană, aşa-numita gasho,
este similară celei în care noi, creştinii, ne rugăm,
împreunând mâinile în dreptul inimii.
Dar am totuşi o nelămurire pe care vreau
s-o discut cu grădinarul, aşa încât mă îndrept
către locul faptei.
El stătea pe bancă, părând că meditează, şi
nu aş fi dorit să-l deranjez, însă el, cu un calm de
netăgăduit, mă întrebă:
48 . Adina Moldoveanu

– Ai vreo nelămurire?
– Da, răspund, mirată că ştie ce gândesc.
– Grăieşte!
– Mă întreb dacă, atunci când eu mă rog să
fiu într-o relaţie cu cineva anume, nu cumva stric
planul divin, că poate mie în momentul acesta nu
mi-i se potriveşte acel spirit pentru evoluţia mea
spirituală.
– Este adevărat! Dar este mai mult decât
atât! De fapt, tu încalci liberul arbitru al celuilalt!
Şi evident că doreşti să schimbi planul divin!
– Şi cum aş putea să mă rog astfel încât să nu
fac un păcat aşa mare?
– Povestea cu păcatul o s-o detaliem în altă
zi, însă ai dreptate: încalci de fapt o lege univer-
sală, şi anume liberul arbitru. Poţi însă să te rogi
numai pentru tine: de exemplu, ca Universul să
îţi scoată în cale spiritul optim pentru ascensiu-
nea ta spirituală în acest moment al vieţii. Dacă
însă tu te rogi numai pentru domnul respectiv,
ceea ce faci este să îngrădeşti multiplele posibi-
lităţi pe care Divinitatea doreşte să ţi le scoată în
cale. Acum... Mai depinde şi de puterea ta interi-
oară, de credinţa ta în a te ruga ca să-ţi iasă. Însă
oricum ar fi, încalci legea şi plăteşti!
– Dar dacă îmi asum?
– Ce anume? Plata?
– Nu! Fapta!
– Dacă îţi asumi fapta, îţi asumi şi plata!
– Am înţeles!
Dieta Minţii . 49

– Sau dacă îţi doreşti un serviciu anume,


trebuie să ceri serviciul optim pentru această
perioadă de elevare spirituală. Pentru că nu poţi
lucra într-un cazino, de exemplu, dacă tu vrei să
te dezvolţi spiritual, pentru că e de vibraţie joasă.
– Uf! Ce greşit m-am rugat în toţi aceşti ani!
– Era o lecţie care trebuia învăţată! Nu te
mai acuza gratuit! Iartă-te! Continuă!
Capitolul 7.
Matematica
– Mai am totuşi o nelămurire.
– Numai una?! mă întreabă zâmbind. Spune,
draga mea!
– În copilărie, s-a zbătut permanent în mine
dragostea pentru ştiinţele exacte, în speţă mate-
matica, şi cele umaniste – literatura. Acestea, com­
binate cu ştiinţele ezoterice, pot părea un ghiveci
pentru un neiniţiat. Te întreb eu: ce influenţă au
avut toate acestea asupra evoluţiei mele spirituale,
că nu văd legătura?
– Păi se leagă! Deşi aparent nu au nicio
legătură! Cum nu putem defini Divinitatea, tot
aşa nu putem defini infinitul, el este acceptat ca
axiomă: avem credinţă deoarece există. Căutând
mai profund în matematică, vedem că ştim tot
mai puţin şi, când nu avem explicaţie la o ecuaţie,
obţinem rezultatul infinit. Dar nu putem con-
ceptualiza infinitul în natură pentru că noi ne
raportăm doar la realitatea văzută. Şi atunci, nu
crezi că ţi-a fost răstignită mintea pentru a te
pregăti pentru revelaţia divină?
– Mda, eu mă gândeam că matematica
m-a învăţat să devin mai organizată, dar nu mă
gândisem la filosofia din spatele numerelor.
52 . Adina Moldoveanu

– Gândeşte-te că matematica te învaţă să fii


cu bună credinţă şi să respecţi taina şi te educă la
smerenie.
– Adevărul este că simţeam cum pătrund
tot mai adânc taina în momentul în care reuşeam
să rezolv o problemă şi în clipa când îi găseam şi
mai multe soluţii priveam creaţia divină din mai
multe perspective. Este fascinant să descoperi cât
de complexă este realitatea aparent banală!
– Cum simţi infinitul?
– Îl simt nesfârşit, simt că mă copleşeşte,
simt că îl pot cuprinde, dar în acelaşi timp că mă
şi cuprinde, îl simt ca pe un univers în univers şi
este calea care mă duce la sursă.
– De ce crezi că 1 ori infinit este egal infinit?
– Pentru că unul face parte din infinit şi
toţi suntem unul, orice multiplicat la infinit se
auto-integrează.
– Aşadar, ce face matematica?
– Mă readuce la sursă, mă unifică, mă rein-
tegrează la creaţie... De ce mi-au trebuit patruzeci
de ani să înţeleg toate acestea?
– Pentru că fiecare etapă a vieţii tale este
o piesă de puzzle şi abia acum începi să vezi
ansamblul! Crezi că, dacă îţi spunea cineva la
şapte ani să înveţi matematică pentru că aşa te vei
smeri în faţa Domnului, înţelegeai ceva?
– Ei, nu la şapte, dar la paisprezece aş fi
înţeles.
Dieta Minţii . 53

– La paisprezece ani ai înţeles care este


legătura între Eminescu, Shakespeare şi Baudelaire,
nu divinitatea era importantă pentru tine, însă
matematica a sădit sămânţa pentru mai târziu şi,
atunci când ai udat îndeajuns copacul, el a făcut
şi fructe!
– Mda, ai dreptate!
Capitolul 8.
Jocurile de noroc

– Cu toată matematica şi abilităţile paranor-


male, nu am reuşit să devin o persoană pasionată
de jocuri de noroc!
– Cum aşa?
– Am încercat şi la loto, şi la cazino...
– Păi crezi că Dumnezeu ţi-a dat toate aceste
daruri divine să le foloseşti în felul acesta?
– Nu, dar în orgoliul meu voiam să le demon-
strez celor din jur că pot, pentru că ei doreau o
dovadă! Dar cel mai interesant moment a fost în
Rhodos, când m-au luat nişte prieteni cu o barcă
cu motor şi, împreună cu un grup pestriţ de
jucători înrăiţi, au zis că tot nu ieşisem undeva de
ziua mea, să merg la sfârşit de săptămână acolo.
Mă şi gândeam ce să fac eu acolo, că eu nu joc!
Probabil că este ispita, am gândit.
Ajungem noi în acel loc şi în holul hotelului
ne întâmpină directorul, care şchiopăta.
L-am întrebat ce a păţit şi mi-a spus că a
jucat cincisprezece ore poker şi, când s-a ridicat,
nu a mai putut să meargă. Atunci i-am spus că
pot să-l fac bine cu Reiki şi trebuie doar să-mi
dea tălpile, ca să îi aplic tratamentul. Şi eu, care
56 . Adina Moldoveanu

mă gândeam ce caut acolo! După trei şedinţe


succesive i-a trecut şi a fost foarte bucuros.
Apoi toţi s-au dus la cazino şi m-au chemat
şi pe mine la ruletă, unde câţiva tocmai câştiga-
seră. M-am speriat când mi-am dat seama că pot
chiar intui numerele ce vor ieşi. Spuneam în gând
numărul şi chiar ieşea! Am rezistat cu greu să
nu particip, mai ales că sumele puse în joc erau
foarte mari. Am fost chemată la un moment dat
de şeful pazei, care făcuse temperatură 40° şi
nu se putea ridica din pat. A fost cred chemarea
unui înger, deoarece nu ştiu cât mai rezistam. Am
făcut omul bine şi mi-au propus să deschidem o
clinică de terapie alternativă. Le-am spus că nu
este scopul pentru care fac lucrurile acestea, dar
le-am mulţumit pentru ofertă. Şi aşa s-a sfârşit un
weekend minunat în care am realizat că misiunea
mea în viaţă era să fac terapii, şi nicidecum să fiu
o jucătoare.
– A fost şi un test de credinţă, dacă mă întrebi,
spuse el gânditor.
– Desigur, aşa l-am perceput şi eu, mai ales
că totul a fost gratis şi exact locul meu nu s-a
completat.
– Ştii, în vechime, Maeştrii noştri atlanţi
ne-au învăţat să nu cădem în păcatul luciferic al
mândriei şi să nu folosim puterile divine pentru
uzul propriu, ci pentru interesul semenilor noştri.
Ar trebui să nu uităm asta!
– De aceea s-a scufundat Atlantida, nu?
Dieta Minţii . 57

– Da, din păcate.


– Mulţumesc pentru sfat! De mult voiam să
vorbesc cu cineva despre aceste lucruri!
– Cu drag, oricând!
Capitolul 9.
Puterea

– Încă ceva, te rog! spun eu întorcând capul.


– Te rog!
– Am uneori temeri referitor la propria-mi
putere. Mă tem că alţii m-ar putea dezaproba
sau mă vor părăsi dacă voi permite adevăratei
mele puteri să strălucească. Totodată, îmi este
frică să nu abuzez de aceasta...
– Dezvăluirea propriei puteri trebuie să-ţi
întărească relaţiile, stima de sine şi misiunea
personală, pentru că vine din iubire. Toţi oamenii
sunt făcuţi după chipul şi asemănarea Creatorului
şi au puteri lăuntrice nelimitate, numai că trebuie
să vezi dincolo de bariera pe care singură ţi-o
impui. Atât timp cât chakra inimii este deschisă,
nu poţi abuza de putere, aşa cum nu poţi abuza
de infinit.
Această putere amplifică darurile divine,
vindecătoare. Tot ceea ce trebuie să faci este
să te accepţi aşa cum eşti, fără limitări, şi să
manifeşti puterea.
Mulţi oameni se autoflagelează, îşi refuză
puterea şi astfel îşi reprimă misiunea personală
din această întrupare. Sunt aşa-numiţii depresivi
60 . Adina Moldoveanu

din naştere, oameni cărora nimic nu le convine,


consideră că totul le este potrivnic şi nu le poţi
intra în voie nicicum.
Dacă ar accepta măcar pentru o secundă
sămânţa din care au fost sădiţi, aşa cum copacul
este veşnic recunoscător seminţei din care a
crescut şi de aceea nu opreşte ciclul, ci an de an
face alte seminţe, contribuind astfel la creaţia
divină, ar putea să-şi reveleze potenţialul.
Acceptând soarele atunci când îmbrăţi-
şează copacul sau ploaia când îl hrăneşte, natura
este integrată Universului; cine suntem noi, să
reprimăm darul acesta?
Este ca şi cum copilul nu vrea să sugă la
sânul mamei; gândeşte-te ce sentiment ar avea
mama! Mama îi dă puterea, îl alimentează cu
iubire şi îl hrăneşte în acelaşi timp. Cum poţi
refuza aşa ceva?!
În felul acesta recunoşti Creaţia şi te pleci
în faţa Ei.
Puterea manifestată în planul iubirii este
întoarcerea la Sursă, este începutul a toate, este
liantul prin care ne unim cu Unul şi ne reîntregim.
Întoarcerea acasă este Calea Căii; pe oricare
dintre drumuri am lua-o, tot acolo ajungem, fie că
este calea creştină, budistă, hindusă, cabalică....
– Te ascult şi realizez că toată strădania mea
de a rămâne în Cruce de fapt este conceptuali-
zată. De fapt, trebuie să fiu pe verticală în acord
Dieta Minţii . 61

cu sinele superior, cu mintea, trupul, sufletul, şi


pe orizontală, prin iubire, în armonie cu cei din
jurul meu, şi nu contează ce religie adopt, că tot
acolo ajung, nu-i aşa?
– Desigur.
Capitolul 10.
Iubirea de sine
– Legea atracţiei nu se reflectă şi în ceea ce
a spus Hermes Trismegistul acum câteva mii de
ani: ce e sus e şi jos? întreb eu fără nicio legătură.
– Atrag ceea ce îmi oglindeşte gândurile şi
emoţiile actuale... îmi răspunde el după câteva
secunde. Ce e sus e şi jos e un principiu universal
valabil, cu foarte multe implicaţii. Desigur, poţi să
pui oglinda şi pe orizontală şi să extrapolezi legea
atracţiei. Ce legătură are cu puterea manifestată?
– Păi are! Atât timp cât eu manifest iubirea,
evident că atrag iubire şi, mai mult decât atât,
graţie divină, nu?
– Foarte bine tricotezi! râde el cu poftă.
– Dilema mea este următoarea: unde îşi face
loc compromisul?
– De ce trebuie să facem compromisuri?
– Păi trebuie! Vrem să învăţăm, vrem să
citim o carte, vrem să participăm la cursuri, dar
cum găsim echilibrul cu viaţa de familie, că nu
trăim în peşteri, să facem numai rugăciuni?
– Compromisul slăbeşte planul divin pe care
doreşti să-l manifeşti. Rezistă imboldului de a
ceda sau de a face plăcere altora! În cele din urmă,
acele persoane vor fi mulţumite de rezultat. Însă,
64 . Adina Moldoveanu

urmând o cale Divină, alţii s-ar putea să nu îţi


împărtăşească viziunea. Explică-le, dar nu tinde
să-ţi aperi acţiunile!
– De ce atrag tot timpul bărbaţi oportunişti?
– Pentru că ai o dependenţă de bani de care
trebuie să scapi. Ei sunt atraşi de dorinţa ta de a
face bani, de a profita de oportunităţi, ceea ce nu
e rău în esenţă, numai că orice calitate în exces
se transformă în defect. Dacă scopul tău ar fi, de
exemplu, să creezi cât mai multe locuri de muncă
pentru a hrăni cât mai multe familii, banii ar veni
oricum, dar dacă tu nu îţi corectezi gândirea,
atragi oameni cu o gândire greşită. În momentul
în care te vei schimba, aceşti oameni nu vor mai
rezona cu tine decât dacă se vor schimba şi ei.
Este ceea ce se numeşte diferenţă de potenţial
în cuplu. Unul se trezeşte spiritual şi se încolo-
nează pe calea spirituală, iar celălalt, nu.
Unul se înalţă în vibraţie şi, la un moment
dat, nu mai este pe aceeaşi lungime de undă cu
celălalt.
– Şi care este soluţia pentru aceste cupluri?
– Există două variante: ori cel care a luat-o
în sus se opreşte şi îşi ratează astfel misiunea
personală că să-l aştepte şi pe celălalt să evolueze
(fapt care poate să nu se întâmple în viaţa asta),
ori îşi vede de drumul lui şi se despart. Cunosc
mulţi oameni cu un real potenţial spiritual care
s-au pierdut pe drum din cauza zonei de confort
din care nu doreau să iasă.
Dieta Minţii . 65

– Să înţeleg că încurajaţi divorţurile?


– Nicidecum, încurajez doar îndeplinirea
misiunii personale pe acest pământ, calea evoluţiei
spirituale. Dacă tu, care trăieşti într-un astfel de
cuplu, accepţi compromisul, este alegerea ta, ai
liber arbitru. Părerea mea este că, dacă cel care
rămâne pe loc nutreşte măcar un sentiment de
iubire, aşa, la nivelul lui, ar trebui să respecte ceea
ce faci tu pentru ascensiunea personală şi, mai
mult decât atât, să ia exemplu. Însă nici măcar tu
nu poţi să-l forţezi să facă ceva, pentru că fiecare
avem un ritm propriu.
– Mda, duhovnicul meu spune că orice spirit
se naşte singur şi moare singur, restul sunt
ataşamente. Chiar cu atâta cinism trebuie să-i
privim pe cei din jur?
– Nu este o perspectivă cinică, este realistă.
– Şi unde este iubirea?
– Diferenţa dintre iubirea pământeană, plină
de gelozii şi posesivitate pătimaşă, şi iubirea
divină este necondiţionarea. Trebuie să-l iubeşti
pe aproapele tău ca pe tine însuţi, cum zice Iisus,
adică aşa cum e, fără să-l schimbi, dar rezonând
cu sclipirea Divină din el.
– Adevărul este că am clienţi care nu reuşesc
să îşi găsească un partener. Şi le spun să înceapă
cu ei înşişi, pentru că de multe ori ei nu se iubesc
pe ei. Atunci, prin legea atracţiei, ce atrag ei?
Nimic sau, mai rău, dacă se urăsc, atrag oameni
negativişti. Nu ştiu de ce multor oameni li se pare
bizar să se iubească pe ei înşişi.
66 . Adina Moldoveanu

Tu ştii că sunt oameni care nu se uită în


oglindă cu anii? Şi, atunci când se uită, nu le place
ce văd? Dacă Dumnezeu ne-a făcut după chipul
şi asemănarea sa, cum putem noi oare să negăm
aceasta? De fapt, îl negăm pe Dumnezeu sau
suntem supăraţi pe el, nu-i aşa?
– Este adevărat că mulţi oameni au tendinţa
să dea vina pe ceilalţi pentru ce li se întâmplă,
chiar pe Dumnezeu, pentru că ei nu sunt con-
ştienţi de legea atracţiei: nu are cum să fie altul
de vină când tu ai creat cauza şi efectul a venit.
Numai că ei văd doar efectul şi neagă cauza. Prin
introspecţie, în stare de relaxare poţi vedea cauza
şi s-o tratezi singur, fără a mai fi nevoie să dai
vina pe altcineva pentru ce ţi se întâmplă ţie.
– Şi, revin, aşa cum e sus, aşa e şi jos! Dacă
transcendem noţiunea de timp şi spaţiu şi nu mai
privim în dualism, vom realiza că cerul e oglindi-
rea pământului.
– Putem face asta?
– Da, dacă ne îndepărtăm de gândirea opo­
zabilă, îl înlocuim pe sau cu şi. Budiştii spun că
forţele opuse sunt în permanentă mişcare, în yin
e şi yang... Într-un ciclu continuu.
Dacă lumea nu ar mai trăi doar pe verticală,
precum cei dogmatici, sau doar pe orizontală,
precum cei ancoraţi în material, ar găsi o cale de
mijloc, s-ar centra şi ar exista într-un axis mundi...
Acum se filtrează de la nivel de individ
până la nivel de planetă.
Capitolul 11.
Cina cea de Taină

Mă uit de multe ori la Cina cea de Taină şi


încerc să mă conectez cu pictorul.
Ce mister ascunde? Ce doreşte să ne transmită
Leonardo da Vinci? De fapt, ce a înţeles el şi nu am
înţeles noi?
Cu aceste gânduri mă duc la grădină şi îl
întreb pe bătrân:
– Cum aş putea afla ce a vrut să transmită
Leonardo da Vinci prin Cina cea de Taină?
– Ai intrat vreodată în meditaţia transcen-
dentală? mă întreabă aparent fără nicio noimă.
– Ce este aceasta?
– E un proces ce permite gândurilor să se
aşeze precum valurile oceanului după furtună.
Oceanul nu se goleşte, doar se linişteşte. Când
s-a liniştit complet, experienţa nu este cea a unor
valuri localizate (gânduri), ci este cea a nemărgi-
nitului în liniştea adâncului oceanului. Această
stare de linişte a conştiinţei nemărginite este
conştiinţă pură sau transcendentală; în limba
sanscrită, samadhi.
– Bine, şi ce legătură are cu Cina cea de Taină?
– Păi are, deoarece Iisus nu şi-a ales întâm-
plător apostolii; el a vrut să reprezinte diferitele
stări ale conştiinţei.
68 . Adina Moldoveanu

– Ar trebui să transcend creştinismul, să trec


dincolo de dogme ca să înţeleg această...
– Iisus nu a creat dogme, oamenii au făcut
asta. El a vrut să arate că trebuie să depăşim şi
trădarea lui Iuda, şi necredinţa lui Toma, şi aşa mai
departe. Fiecare apostol are ceva ce îl defineşte pri-
mordial şi, dacă eşti atentă, vei observa că aceştia, în
anii petrecuţi alături de El, şi-au depăşit aceste stări
prin învăţăturile date de Iisus. Ceea ce înseamnă
că, odată învăţate pildele din Evanghelie, ne-am
învăţat lecţiile, am depăşit diferitele stadii de con-
ştiinţă şi putem să ne mântuim, să fim asemenea
Lui sau, cum spun alte tradiţii, să ne iluminăm.
– Se poate spune că Leonardo ştia aceste
detalii?
– Dacă stai şi te gândeşti că el a surprins
reacţiile diferite ale apostolilor în momentul în
care Iisus le-a spus că unul dintre discipolii săi
îl va trăda, felul în care a redat furtuna născută
în sufletul discipolilor la auzul cuvintelor: „Unul
dintre voi mă va trăda!”
– Şi Maria Magdalena?
– Este acceptarea noastră Yin, nu numai
Yang. Este înţelegerea principiului feminin.
– De ce apostolii, după ce au stat atât lângă
Iisus, nu au acceptat ce le-a spus? Nu credeau că
între ei este un trădător?
– La nivel incipient, da, dar dacă ne uităm
dincolo de aparenţe, este mai mult decât atât.
Odată ce transcenzi diferitele stări de conştiinţă,
Dieta Minţii . 69

este mult mai greu să stai acolo, să înţelegi Voia


Domnului sau să respecţi Legile Universale. Ceea
ce nu au înţeles apostolii la o primă vedere este
că Iisus făcea numai voia Domnului şi, chiar
dacă El ştia dinainte ce se va întâmpla, accepta
cu smerenie Voia Sa, fără să comenteze. Ei, aici
este dovada credinţei supreme! Şi, mai mult decât
atât, dă o lecţie ce va schimba mentalitatea unei
planete. Ştii, sunt destui oameni care cu stoicism
reuşesc să se ridice spiritual, dar puţini se menţin
acolo. În momentul în care ai ajuns acolo, chiar
dacă treci o singură dată în viaţă pe roşu, ţi se ia
carnetul, nu te scuză nimeni. Dacă eşti mai jos, nu
sunt atâtea pretenţii de la tine. Universul doreşte
oameni de calitate, nu arlechini.
– Aşadar, dacă venim şi mărturisim la spove-
danie că am făcut păcatele respective, ne ridicăm
în stările de conştiinţă?
– Acesta este un mod simplist de a privi
lucrurile.
– Adică aşa-numitele păcate nu sunt probe
pe care noi trebuie să le trecem?
– Ce este de fapt păcatul? Maria Egipteanca
a păcătuit.
Capitolul 12.
Elementele naturii

– Ai observat că la baza tuturor religiilor, fie


că e vorba de şamanism, de creştinism, de budism,
de taoism sau de hermetism, sunt elementele apă,
aer, foc, pământ, iar acestea unifică toate credinţele?
– Şi la creştini?
– Da, vorbim de îngerii apei, cerului, focului,
pământului. Totodată, creştinismul se bazează
pe o complementaritate, pe mama natură: „Din
pământ aţi venit şi în pământ vă veţi întoarce”.
Burta din care ne naştem toţi este burta mamei
pământeşti. În jurul nucleului de Divinitate este
un dans al elementelor, pentru că, da, la bază
avem aceeaşi Divinitate.
– Şi dogmele?
– Ne prindem în dogme ca în nişte pânze
de păianjen, când putem privi unitatea în diversi-
tate. Uită-te la natură: niciun copac nu este identic
cu celălalt.
– Nu este la fel şi cu oamenii?
– Ba da, ei sunt o îngemănare a elementelor
naturii. La unii predomină focul, la alţii, apa… Şi
tot aşa.
Caracterul este determinat de elementul
predominant şi Maeştrii BaZi pot să îţi corecteze
72 . Adina Moldoveanu

Feng-Shui-ul personal. Ei sunt cei care, analizând


elementele, pot să te sfătuiască ce este mai bine
pentru tine în această viaţă sau într-o anume cir-
cumstanţă, fapt ce te face să descoperi misiunea
ta personală în această viaţă.
– Păi nu atitudinea naşte caracterul şi carac-
terul destinul?
– Este adevărat, dar atitudinea de unde
vine? Din elementul care te defineşte: dacă eşti
foc, o să arzi, dacă eşti apă, o să curgi sau o să
stingi focul…
– Şi fricile? Ele de unde vin? Sunt o parte a
caracterului, nu-i aşa? Ce element le determină?
– S-a demonstrat ştiinţific că ne naştem cu
două frici: cea de prăbuşire în gol şi cea de zgomote
puternice. Restul fricilor le învăţăm…
– Hmm, prăbuşirea în gol… Cred că ni se
trage de la Căderea din Rai…
Face o pauză… Şi nu răspunde.
– Gândeşte-te: dacă aprinzi lumina în camera
unui copil căruia îi este frică de întuneric, dispare
frica. Tot aşa şi în suflet…
– Deci nu are legătură…
– Ba da, totul are legătură! Nu mai avea o
viziune duală!
Capitolul 13.
Karma

– Este totul în karma?


– Apropo: ştii ce înseamnă karma? Este un
verb care înseamnă a acţiona... Surprinzător, nu?
Ce înseamnă aceasta? Karma este afirmarea
liberului arbitru al omului. Cum timpul tău e
limitat, nu îl irosi trăind viaţa altuia, acţionează!
Karma este legea care lucrează pentru dreptate!
Tu creezi realităţi la diferite niveluri:
mental – cu gândul –, emoţional – prin senti-
mente –, faptic – prin acţiuni. De fapt, de-a lungul
vieţii creăm universuri energetice, care rămân
chiar şi după moartea fizică. De aceea preotul
la slujba de înmormântare dezleagă, dezagregă
doar pe cele spirituale.
Fiecare existenţă este răsplata sau pedeapsa
precedentei, pentru că ne întâlnim cu toate uni-
versurile generate.
La tibetani, lama, conform Cărţii tibetane
a morţilor, te ghidează la trecere şi îţi şopteşte
adevărul care te va elibera. Se creează astfel nişte
legături supraconceptuale, pentru că amprenta
energetică se şterge şi informaţia rămâne neputin-
cioasă în manifestare.
74 . Adina Moldoveanu

Karma este mâna tămăduitoare a lui


Dumnezeu.
Trăim într-un câmp unificat al conştiinţei.
Înotăm într-o energie comună.
Tot ceea ce trebuie să facem noi, oamenii,
ce convieţuim ca piesele unui puzzle, este să ne
unificăm cunoaşterea.
Trebuie să ne rafinăm simţurile astfel încât
să percepem dincolo.
Tot ce am făcut în viaţa asta sau în altele ne
determină drumul.
Şi toţi suntem datori cu o cursă.
Ca să ne definitivăm spiritual, să atingem
fericirea cea mult aclamată, nu trebuie să mergem
neapărat în Tibet sau în alte locuri cu încărcare
spirituală, pentru că fericirea nu e definită de
locaţie, ci de aici, acum.
Epilog:
Mahalo
– Tu ştii atâtea... Unde ai învăţat toate acestea?
Ce maeştri te-au îndrumat, precum pliculeţul de
ceai în cană? Pentru că, nu-i aşa, toate aceste înţe-
lepciuni nu le poţi lua numai din cărţi...
– Aşa este: dacă eşti un avid cititor, creezi
un dualism – trebuie să fii şi un avid practicant.
Dar sufletul are un fruct esenţial, care se numeşte
adevăr. Autenticitatea vine din trăire, sufletul
este indisolubil legat de Dumnezeu şi există un
singur suflet răsfrânt în mii de atitudini trecătoare.
Spiritul devine liber doar atunci când
încetează să mai fie sprijin. Spiritul este adevă-
ratul tău scut.
Alege propria ta cale luând din toate părţile
tot ce este mai bun şi aşa vei transcende. Avem
bucăţi de cunoaştere, pe care trebuie să le unificăm.
Limita este infinitul.
Originalul apare în mod spontan, cum spune
Lao Zi.
– Ce înţelegi prin maestru spiritual? Că
maestru poate fi şi un om simplu, de exemplu
un tâmplar.
– Înţeleg un om care ne învaţă desăvârşirea
spirituală.
76 . Adina Moldoveanu

– Adică un profesor!
Eu aş dori să fie imaginea cea mai virtuoasă
a Luminii. Sau cum scrie în Biblie „Fiţi desăvâr-
şiţi precum Tatăl vostru este”.
Şi deodată realizez că nu ştiu cine este acest
grădinar şi îl întreb:
– Dar cine eşti tu?
– Eu sunt Maestrul tău interior! Eu sunt
esenţa conectării la Divinitate, care este în tine!
– Nu se poate! Adică totul este o iluzie? Toate
învăţăturile tale, toate discuţiile noastre? întreb
nervoasă.
– Nu acţiona ca un inhibitor de potenţial!
Ignoranţă se numeşte! Mă ceartă: Ştii cum spun
budiştii? „Fie ca să fiu binecuvântat în următoa-
rea viaţă cu un Maestru!”
– Da, şi la noi, la români, este Arsenie Boca, şi
acesta spune: „Doamne, îţi mulţumesc că pot să-ţi
mulţumesc”. Şi atunci, vrei să spui că am vorbit
singură?
– Nu, nu ai vorbit singură! Ai vorbit cu
Maestrul tău interior, care se află în fiecare, numai
că trebuie descoperit!
– Şi atunci, religiile la ce sunt bune?
– Ele te aşază pe cărare, oricare ar fi ea.
– Deci totul se rezumă la un unic adevăr. De
ce nu luăm ca de la Maeştri tot ce este bun din
fiecare şi să facem un sistem unitar global?
– Globalizarea este înţeleasă diferit deocam-
dată: s-a înţeles numai unirea sistemelor, nu şi să
Dieta Minţii . 77

se ia ce este mai bun de la fiecare. Este un proces!


O nouă paradigmă spirituală!
– Dacă oamenii ar revela Maestrul interior,
ar putea să vadă dincolo de aspectele iluzorii ale
vieţii?
– Desigur! Dar explică-i unui ateu cum arată
Divinitatea fără s-o vadă, când el preferă să
creadă într-un sac cu un milion de dolari pe care
nu i-a văzut niciodată!
– Cum am reuşit să stau de vorbă cu tine?
– Totul a început într-o după-amiază, când
stăteai şi aşteptai un client...
Tranziţia
Găsirea maestrului interior este doar un prim
pas în devenirea spirituală.
Este un pas important fără de care nu poţi să
gestionezi un echilibru emoţional.
Conform numerologiei pitagoreice, fiecare
an dintr-un ciclu de 9 se calibrează pe o anumită
energie. Astfel, în anul 3 am regăsit stabilitatea,
aşa cum aveam să învăţ mai târziu. În următorul
an am căutat un pol de înrădăcinare pentru a
pune toată cunoaşterea acumulată într-o formă
pe înţelesul tuturor.
Pe măsură ce căutam mai mult, îmi dădeam
seama că toate sistemele învăţate se aseamănă la
un moment dat şi atunci intuitiv mi-am dat seama
ca au rădăcina în ceva comun.
Mi-am adus aminte de încercarea mea,
eşuată de două ori, de a accede cunoaşterea
Kabbalah. Milenii de-a rândul această cunoaştere
a fost rezervată bărbaţilor elevaţi. Acum se găsesc
destule cărţi pe piaţă spre a crede că, citindu-le,
ştii ceva, dar nu este aşa. Adevăratele mistere se
relevă în şcoli mistice. După ce am citit tot ce era
pe piaţă, am întrebat oameni din domeniu cum
aş putea eu, ca femeie, fără să cunosc limba, să
accesez asemenea cunoaştere. Şi răspunsul a fost,
la diferenţă de 5 ani, acelaşi: nu poţi.
80 . Adina Moldoveanu

Şi atunci m-am întors la ancora mea intimă:


Voia Domnului. Am zis că numai El poate face
posibil acest lucru, dincolo de voinţa oamenilor.
Şi aşa s-a întâmplat.
După ce am scris prima parte a acestei
cărţi, m-am gândit că ar fi bine s-o public în SUA
pentru o mai bună distribuire pe piaţă. Am
plecat singură în SUA şi am stabilit întâlniri cu
editori. Dar niciunul nu a fost disponibil în cele
trei săptămâni petrecute acolo, deşi confirma-
seră. Capotând, L-am întrebat pe Dumnezeu de
ce m-a adus în SUA dacă nu am realizat nimic. Şi
atunci s-a întâmplat miracolul. Stăteam la cafeaua
de dimineaţă în New York, deodată privirea se
ridică şi... Ce văd în faţa mea?! Universitatea
Kabbalah. Mi-am zis: cum este posibil?! În fiecare
zi am băut cafeaua aici şi nu am văzut. Dar până
acum nu ajunsesem la nivelul în care egoul să nu
îmi mai dicteze interesul în acel oraş. Acum mă
lăsasem bătută şi acceptam Voia Sa, oricare ar fi
fost ea. Numai în momentul în care alegi să laşi
Universul să-ţi arate calea, atunci se întâmplă. Şi
uite-aşa am descoperit Kabbalah!
Am intrat în universitate şi mi s-a spus să
aştept să fiu intervievată de Rabin.
Acesta mi-a spus trei lucruri:
„Ce bine că ai venit, de când te aşteptam!
Eşti conştientă că nu eşti în prima viaţă la
Kabbalah?!
Ca să reuşeşti, trebuie să încerci de 3 ori.”
Dieta Minţii . 81

Pe moment nu mi-am dat seama ce a vrut să


spună, şi cred că mirarea mea l-a amuzat, pentru
că a zâmbit precum Moş Crăciun.
Au trecut mai mult de două săptămâni până
mi-am dat seama ce a vrut să spună.
Încă mă gândesc ce impact au avut acele
cuvinte asupra dezvoltării mele spirituale.
În cărţile sfinte, lectură obligatorie la facultate,
se spune că oponentul (sau ego-ul) se descurajează
dacă îl supunem de trei ori aceleiaşi încercări, şi
atunci se relevă ceea ce sufletul doreşte.
Asta practic e o validare a faptului că nu
doreşti să studiezi această ştiinţă doar din ego sau
pentru că aşa e moda, ci pentru că într-adevăr ai
dorinţa de cunoaştere.
Astfel am pătruns într-o lume miraculoasă,
care mi-a dat răspunsul la multe întrebări.
Una dintre întrebări era iubirea. Nu sunt
o fiinţă atât de romantică să cred că iubirea
înseamnă lumânări aprinse şi flori, dar am înţeles
de ce Iisus a venit să ne înveţe iubirea. După ce
Vechiul Testament a venit să pună bazele unei
societăţi bazate pe principii (vezi cele 10 porunci),
Noul Testament a venit să ne înveţe cum putem
trece la următorul nivel: iubirea Hristică.
De altfel, în limba ebraică cuvântul „iubire”
şi „unu” sunt la fel din punct de vedere al valorii
numerologice. Aceasta ne indică că iubirea are
puterea să unifice şi să facă, din doi, unu. Orice
este spart poate fi rezolvat cu iubire. Orice lipseşte
82 . Adina Moldoveanu

poate fi remediat cu iubire. Iubirea este, şi tot


timpul a fost, cel mai bun şi unicul răspuns.
Când mergeam la meditaţiile de la
Universitate, erau de cele mai multe ori în limba
ebraică, limbă pe care nu o stăpânesc, şi eram
foarte stresată că nu m-am învrednicit s-o învăţ.
Dar a venit soţia unui profesor şi m-a liniştit, spu-
nându-mi că nu am de ce să fiu stresată, ar fi bine
să fiu recunoscătoare. M-am uitat mirată la ea şi
am întrebat: de ce? Ea mi-a spus că în felul acesta
mă pot conecta la vibraţia cuvintelor, fără să-mi
activez partea raţională a creierului, prin care
înţelegeam ce exprimă cuvintele, şi astfel aveam
mai mult de câştigat decât cei care ştiau limba. Şi
într-adevăr am început să percep energia dincolo
de cuvinte, să intuiesc mesajul şi să mă conectez
astfel la un nivel superior de elevare spirituală.
În acest fel am început să traduc din nou ce
învăţasem din alte sisteme şi să dăruiesc multidi-
mensional cunoaşterea.
În acest fel am început să am clienţi din
diferite niveluri de cunoaştere, cu care astfel
intram în rezonanţă.
După ce am terminat facultatea, am realizat
că am făcut doar un prim pas şi că această tehnică
se dobândeşte prin studiu aprofundat şi continuu
pentru tot restul vieţii.
Şi vorba unui profesor de la Kabbalah: „Cu
cât înveţi mai mult, îţi dai seama că ştii mai puţin”.
Astfel s-a născut Dieta Minţii.
PARTEA A II-A
DIETA MINŢII
Ce este Dieta Minţii?
Este o idee inovativă despre cum să contro-
lezi mintea pentru a obţine tot ceea ce e mai bun
în viaţa ta.
O stare a minţii în bunăstare generează
în acelaşi timp relaţii mai bune între oameni şi
abundenţă în orice aspect al vieţii noastre.
De aceea este foarte important să verificăm
ce Dietă aplicăm Minţii.
Putem vedea în această carte cum procedăm
pentru a obţine aceasta.
Începând din copilărie, am primit diferite
programe: din educaţie, obiceiuri, acţiunile noastre
şi reacţiile noastre în diferite situaţii.
Când ne trezim şi conştientizăm deplin viaţa
de zi cu zi, ieşim din modul robotic şi realizăm că
să trăim într-un anumit mediu poate nu este de
ajutor în misiunea noastră personală în viaţă.
Acţionăm atunci să corectăm patternurile
noastre mentale.
De fapt, ceea ce trebuie să facem este o deto-
xifiere mentală, pentru a acţiona din inimă.
Dieta Minţii este o nouă paradigmă.
Este o schimbare în viaţa noastră care oferă
o nouă perspectivă ce reprezintă calea de a ajunge
la o gândire abundentă.
86 . Adina Moldoveanu

Emerson a zis: „Gândurile sunt seminţele


acţiunilor”.
De aceea este foarte important să dăm atenţie
şi să avem grija gândurilor noastre.
Ce credem va deveni realitate, dar credem
în ceva?
Ce gânduri ai despre asta?
Vii şi vezi sau citeşti şi acţionezi?
Această carte va fi pentru tine ca o şedinţă
de terapie.
Imaginează-ţi că eşti la cabinet, discutând
despre gândurile tale cu mine.
Poate ai o situaţie legată de relaţia ta cu par-
tenerul de viaţă sau poate o problemă de sănătate
sau, mult mai întâlnit, un blocaj material.
Orice situaţie enumerată mai sus este generată
de mintea ta, aşadar vom descoperi împreună cauza
acestei probleme.
Vei pleca cu o reţetă simplă, care va rezolva
cauza problemei tale, nu efectul.
La sfârşitul acestei cărţi, vei primi o reţetă
specifică şi paşi pentru manifestarea abundenţei
de fiecare zi.
Capitolul 1.
Când a început totul?
Cu primul gând!
Prima oară a fost gândul şi, în concordanţă
cu acesta, Dumnezeu a început să acţioneze.
Aşadar, orice acţiune a noastră începe cu un
gând, aşa cum suntem seminţe ale lui Dumnezeu,
după chipul şi asemănarea Sa.
Gândeşte-te cum ai venit în această lume:
prima oară, părinţii tăi s-au gândit să conceapă
un copil, apoi au făcut acţiunea de concepere.
După nouă luni, ai fost născut în această lume.
Care a fost primul tău gând?
Îţi aminteşti?
Crezi că avem amintiri gândindu-ne înapoi
la acel moment al vieţii noastre sau mai devreme?
Da şi nu.
Ce vrei să spui cu asta? mă vei întreba.
„Da” înseamnă că îţi poţi aminti şi îţi voi
spune cum poţi face asta şi în ce condiţii. Şi „Nu”,
pentru că în mod normal nu-ţi aminteşti aceste
prime gânduri.
Doresc să te întreb ceva: ai avut un moment
în viaţa ta când nu te-ai simţit confortabil cu
mama ta, nu ai avut o relaţie bună cu ea şi nu ştii
de ce, ea nu ţi-a făcut ceva special, dar tu chiar
88 . Adina Moldoveanu

nu poţi avea o bună comunicare cu ea, şi asta te


enervează?
Toţi prietenii tăi pot găsi în mama lor un
prieten de nădejde, dar tu, nu.
Care este cauza acestei situaţii?
Dacă te uiţi în urmă, nu poţi găsi un anumit
moment când au început toate. Dar, lucrând
împreună, vom găsi sămânţa acestei lipse de
comunicare.
Din experienţa mea, aceste situaţii pot începe
încă din placentă, pentru că, DA, noi ca fetuşi
simţim gândurile părinţilor noştri şi în special cele
ale mamei.
Dacă mama noastră simte un disconfort
când află că este însărcinată, noi simţim respin-
gere şi această sămânţă implementată în gândurile
noastre generează neiertare.
Dar cine suntem noi să judecam acţiunile
oamenilor?
Treaba noastră în această lume nu este să
judecăm. Doar Dumnezeu o poate face.
Ca oameni, treaba noastră este să fim con-
ştienţi de acest aspect şi să iertăm acţiunile şi
comportamentele celorlalţi oameni.
Să ne eliberăm de prejudecăţi, de tot ceea
ce nu ne lasă să evoluăm şi să ne adaptăm noilor
valori sociale. O perioadă de introspecţie ne oferă
şansa să nu mai judecăm persoanele şi evenimen-
tele din viaţa noastră, ci să ne asumăm responsa-
bilitatea asupra propriei persoane şi a propriilor
Dieta Minţii . 89

acţiuni, atât trecute, cât şi prezente. Eliberarea de


prejudecăţi şi critici ne eliberează mintea şi inima.
Toţi ne dorim eliberarea pentru a fi liberi. Dar ce
înseamnă pentru tine eliberarea?
Când câştigi pacea minţii, inima ta va începe
să transmită şi vei auzi respiraţia Iubirii.
Este aşa mult de înfăptuit dacă ai o Dietă a
Minţii!
Ia-ţi timp şi gândeşte-te la asta!
La sfârşitul acestei cărţi, o să găseşti medi-
taţiile pe care le poţi face dacă doreşti să renunţi
la ceva.
Prima este meditaţia de iertare de sine şi de
alţii.
Abundenţa are multiple aspecte: bani, relaţii
interpersonale şi sănătate.
Când vorbim despre abundenţă, ne gândim
adeseori la un aspect al vieţii.
Poate nu ai bani suficienţi sau nu ai job-ul
care te face fericit, ori casa visurilor tale, sau maşina
perfectă. Toate aceste nevoi definesc abundenţa
materială.
Când nu eşti satisfăcut cu partenerul tău de
viaţă, sau doreşti să ai un partener atunci când
nu ai, ori doreşti o relaţie mai bună cu colegii tăi,
cu prietenii sau rudele, aceste aspecte definesc
abundenţa relaţiilor interpersonale.
Când ai probleme cu sănătatea, începând de
la o durere specifică şi mergând până la cancer,
asta înseamnă că ai nevoie de abundenţă în
sănătate.
90 . Adina Moldoveanu

Ce ar fi dacă ţi-aş spune că toate aceste situaţii


vin din minte?
Ce ar fi dacă ţi-aş spune că toate aceste situaţii
au o cauză spirituală?
M-ai crede?
Poate vei răspunde: „Dacă este aşa simplu,
de ce aşa mulţi oameni au probleme materiale, de
relaţii interumane şi de sănătate?”.
Ai dreptate! Este simplu: de aceea mulţi
oameni nu cred.
Nu spun ceva nou!
Din timpuri străvechi, toate civilizaţiile au
avut această cunoaştere în directă conexiune cu
Divinitatea.
În Vechiul Testament este scris că Dumnezeu
ne-a dat toată abundenţa de care avem nevoie, dar
am pierdut-o.
De aceea este nevoie s-o câştigăm.
Chiar dacă pare, nu este un proces simplu!
Dacă ştim mecanismul, dacă ştii cum să faci
Dieta Minţii, o să obţii mai devreme sau mai
târziu atât cât Dumnezeu are pregătit pentru tine.
O să găseşti în această carte tehnologia antică
pentru a accesa abundenţa infinită din Univers.
Da, este adevărat!
Este o infinită abundenţă aşteptându-te!
Ce aştepţi?
Eşti gata să începi?
Capitolul 2.
Cine este prietenul secret?
Ştii cine este prietenul secret al abundenţei?
Ştii ce acţiuni putem întreprinde ca să mani-
festăm ce avem nevoie în viaţa noastră?

Intenţia:
Da, primul lucru de care avem nevoie este
să manifestăm intenţia să facem ceva!
Intenţia este cheia!
Pentru că orice se întâmplă în tot Universul
îşi are izvoarele în intenţie şi inspiraţie!
Hai să vorbim despre intenţie!
Când dorim să acţionăm, prima oară ne
stabilim intenţia să facem ceva, nu-i aşa?
Cum dăm putere intenţiei noastre?
Intenţionăm să facem atâtea lucruri, dar poate
nu le realizăm pe toate.
Care este secretul din spatele intenţiei?
Toţi putem da putere intenţiei noastre când
devenim conştienţi de gândurile noastre.
Acesta este rolul Dietei Minţii.
Când a fi conştient devine un obicei, devenim
un canal pur de manifestare a puterii intenţiei.
92 . Adina Moldoveanu

Fiind în armonie cu puterea intenţiei, obţinem


tot ce avem nevoie pentru a crea.
Avem diferite aspecte ale intenţiei:
- frumuseţe;
- creativitate;
- bunătate;
- iubire;
- expansiune;
- abundenţă;
- receptivitate.

După cum poţi vedea, abundenţa este unul


dintre acestea.
Imaginează-ţi dacă le combini!
Imaginează-ţi că doreşti să manifeşti abundenţa
creând ceva cu iubire, bunătate, frumuseţe, pentru a
dezvolta receptivitatea oamenilor!
Asta este tot ce avem nevoie!
Dar este un proces: avem nevoie să procedam
pas cu pas.
Cel mai important este primul pas.
„Nu este greu să munceşti, greu este să te
pui în poziţia de a munci”, a zis Brâncuşi.
Aşadar, care este primul pas în acest caz?
Să stabileşti intenţia: ce doreşti să faci, ce
doreşti să obţii?
Şi: de ce?
Gândeşte-te pentru o secundă!
Ştim din fizica cuantică faptul că intenţia
este un câmp unificat de energie care influenţează
orice în existenţă – câmpul imposibilităţilor!
Dieta Minţii . 93

Aşadar, dacă noi toţi interacţionăm, asta


înseamnă că intenţia noastră creează o conexiune
cu intenţiile altora, precum „efectul fluture”.
De aceea, este important să avem grijă de
gândurile, de intenţiile noastre.
În orice caz, ar fi mult mai benefic să ne
gândim de două ori înainte de a ne stabili intenţia.
Este demonstrat că avem 17 secunde de când
generăm un gând până când acesta se implemen-
tează în conştiinţa universală (Abraham Hicks).
Aşadar, avem timp să anulăm un posibil
gând greşit.
Ce defineşte ce este un gând rău sau un gând
bun?
Unul dintre maeştrii mei spunea: „Nu este
bine sau rău, doar este”.
Aceasta este o stare elevată a minţii, unde ai
conştientizarea de a nu judeca dacă este bun sau
rău, de a fi deasupra acestora.
Cum selectam gândurile noastre?
Deoarece suntem toţi interconectaţi, ce ar fi
dacă ţi-aş spune că intenţia ta are şanse mai bune
de manifestare dacă nu gândeşti egoist şi luând în
considerare doar beneficiile tale, dar gândindu-te
şi la beneficiile celorlalţi implicaţi?
Când transcenzi paradigma „eu, eu, eu”,
gândurile tale pot deveni autocreatoare în Univers.
Hai să luăm un exemplu: să spunem că
doreşti să cumperi o casă. Primul tău gând este:
„Am nevoie de bani să cumpăr o casă pentru a
94 . Adina Moldoveanu

avea tot confortul de care am nevoie”. Acesta este


un mod de gândire „eu, eu, eu”, pentru că mă
implică doar pe mine. Aşadar, nu vei avea putere
creatoare la această intenţie. Cum te gândeşti că
îţi va răspunde Universul? „Hai să-l facem să se
eleveze spiritual pentru a-şi da seama că nu e
doar el în Univers, dar este o parte a Universului,
aşa cum este mâna stângă o parte a corpului.”
Dacă doreşti numai să ai o mână stângă
lungă, acest lucru nu este posibil fără creşterea
întregului corp.
Aşadar, Dumnezeu îţi va da câteva lecţii
înainte ca intenţia ta să se manifeste.
Din experienţa mea la cabinet, va fi un
moment revelator acela când vei realiza că nu
faci nimic fără aprobarea Universului. Aceasta se
numeşte Inspiraţie. Vom vorbi despre asta într-un
alt capitol.
În al doilea rând, Dumnezeu îţi va da câteva
lecţii pentru a-ţi arăta că nu eşti singur în Univers.
Trebuie să te gândeşti la mai mult decât propria-ţi
bunăstare, trebuie să te gândeşti şi la bunăstarea
celor din jurul tău.
Gândeşte-te la câte persoane vor fi fericite
din situaţia de a-ţi cumpăra tu o casă. Agentul
imobiliar, notarul, firma care îţi mută mobila şi alte
persoane care sunt implicate în acest proces.
Nu numai tu!
Imaginează-ţi cum te simţi când vezi atât de
mulţi oameni în jurul tău care sunt fericiţi! Este
uimitor, nu-i aşa?
Dieta Minţii . 95

Când schimbi perspectiva, viaţa ta va fi mai


fericită!
Dar Dumnezeu poate avea planuri şi mai
bune pentru noi.
O să-ţi dau un exemplu extraordinar ca să
vezi cum Graţia lui Dumnezeu ne poate atinge
viaţa.
Într-o zi un client a venit la cabinet şi era foarte
dezamăgit pentru că Dumnezeu nu i-a ascultat
dorinţa, deşi a urmat toţi paşii din programul
meu. L-am întrebat despre ce dorinţă este vorba.
Mi-a spus că este pianist şi că a început acum 5 ani
să-şi strângă nişte bani pentru a cumpăra un pian
pentru a delecta lumea cu talentul său. Dar el şi
soţia aşteptau un copil şi aveau nevoie de o casă
mai mare, şi atunci toţi banii pe care i-a strâns se
vor duce spre aceasta. Cum şi-ar putea el îndeplini
misiunea personală în viaţă astfel? m-a întrebat.
Se ruga în continuare să primească bani pentru
pian! Am râs. Pentru că am realizat că Dumnezeu
i-a dat deja mai mult decât îşi imaginase! Iar el
nu putea vedea! Clientul a devenit confuz. Nu
înţelegea ce vreau să spun. L-am întrebat de ce
nu s-a rugat pentru un pian, nu pentru bani să
cumpere pianul. De ce nu se roagă pentru o casă,
nu pentru bani s-o cumpere?! De ce nu stabilim
intenţia să primim orice avem nevoie pentru ca
noi şi familia noastră să ne facem misiunea în
viaţă?! I-am spus că ceea ce a făcut nu este rău, dar
ar fi bine să-şi extindă conştiinţa pentru a primi
mai mult şi să fie recunoscător pentru ce are deja.
96 . Adina Moldoveanu

Recunoştinţa este un factor important în acest


proces.
Cu această stare de spirit, el a plecat acasă şi
a început să lucreze.

Dieta Minţii este o temă de casă de fiecare zi.


Este la fel cum îţi periezi dinţii în fiecare zi
sau obiceiul de a face duş în fiecare zi.
Rezultatul a venit câteva săptămâni mai
târziu: a venit personal la cabinet să-mi spună ce
s-a întâmplat.
Nu o să crezi: a găsit să cumpere o casă
cu un pian în ea. Moştenitorii proprietarului nu
au mai putut să-l scoată afară pentru că era prea
mare, iar casa suferise modificări. Aşadar, l-au
lăsat în casă.
Dumnezeu are căi infinite de împlinire a
misiunii noastre personale.
Când schimbi focusul şi extinzi conştiinţa
în afara convingerilor limitative, îţi vei schimba
viaţa în bine.
Eşti gata să vezi imaginea de ansamblu?! Să
păşeşti dincolo de convingerile limitative? Aceasta
este arta de a cere nu bani, ci obiectul dorit! Atunci
manifestă intenţia cu inspiraţie!
Să vedem ce înseamnă inspiraţia!
Capitolul 3.
Inspiraţia

Inspiraţia vine de la „in” şi „spirit”, ceea ce


înseamnă conexiunea omului cu Divinul!
Cum putem face aceasta?
Depinde ce fel de om eşti.
Dacă eşti un om religios, poţi crede în
Dumnezeul Tău. Dacă eşti o persoană care gândeşte
cu preponderenţă raţional, poţi crede în ceva ce
te ajută.
Este important să crezi că altceva în afară de
ego este puterea care te inspiră să faci ceva.
Dacă crezi că poţi face orice de unul singur,
aceasta este o minciună.
Poate o să crezi: care este scopul pentru care
suntem noi aici, dacă nu să acţionăm?
Este adevărat, dar având intenţia înţeleaptă
că suntem doar un canal de manifestare a Puterii
Divine.
Diferenţa dintre putere şi forţă este că prima
celulă stem vine de la Dumnezeu şi a doua din
ego.
Când putem diferenţia între putere şi forţă
în Univers, o să facem lucruri în viaţă nu numai
pentru noi, ci pentru toţi oamenii.
98 . Adina Moldoveanu

Calitatea obiectivelor noastre determină


calitatea viitorului nostru.
Dieta Minţii vine cu o nouă strategie să
implementeze calitatea în viaţa ta.
De unde crezi că îţi vin ideile?
Este un moment de inspiraţie?
Vine de la Spirit sau este doar o idee
egocentrică?
Cum determini calitatea obiectivului tău?
Ei bine, nu este uşor.
Aceasta depinde de conexiunea dintre minte
şi inimă.
Când ne rugăm în modul corect, cum am
învăţat, coborâm mintea în inimă.
În acel moment sacru, începem să simţim
dacă inima noastră este deschisă sau nu spre acel
obiectiv.
Acum e momentul când dăm putere în
Univers şi spunem: „Dacă vine de la tine, Doamne,
te rog fă tot ce este necesar să devină realitate”.
De obicei, oamenii fac multe lucruri fără să
fie în conexiune cu ghidarea Divină.
De aceea, ei încep să aibă multe obstacole.
Nimic nu există fără un motiv.
Obstacolele sunt o încercare să decizi dacă
obiectivele sunt corecte.
Dacă realizezi că este o oportunitate pentru
tine să dai putere acestui obiectiv, o să câştigi.
Dacă te plângi, atragi energiile negative care te
vor duce departe de obiectivul tău.
Dieta Minţii . 99

Ei bine, mă vei întreba: cum putem explica


noţiunea de liber arbitru?
Dacă am liber arbitru, pot face orice îmi
doresc în această lume?
Da şi nu. Depinde ce doreşti să obţii.
Dacă doreşti inspiraţie, ai nevoie să accepţi
Indicaţiile Divine.
Dacă doreşti să faci lucruri în felul tău, nu o
să ajungi prea departe.
Universul are legi foarte clare. Nimic nu
se întâmplă din pură coincidenţă. Când ai pacea
minţii aplicând Dieta Minţii, Ghidarea Divină
va veni neîntârziat.
Capitolul 4.
Echilibrul: a da şi a primi
Cel mai bun moment pentru a primi abun­
denţă este când Dumnezeu ţi-o oferă. Ce mai
aştepţi? Nu cere doar pentru tine, cere pentru toţi.
Crezi că nu este momentul potrivit?
De ce nu îţi vine o idee specifică acum?
Doar să ai ceva la care să poţi visa!
Nu, acum este momentul!
Eşti destinat să ai abundenţă şi îngerii ţi-o
aduc chiar acum. Gândeşte-te că destinul vieţii
tale va ajuta o mulţime de oameni. Ai încredere
ca Dumnezeu şi îngerii te ajută să-ţi îndeplineşti
obiectivele chiar acum.
Îngerii sunt manifestări magnifice ale Voii
lui Dumnezeu, dar ei nu au liber arbitru să intervină
în vieţile noastre să ne ajute dacă nu le cerem.
În acelaşi timp, aşa cum nu urmăreşti chelnerul
în bucătărie după ce ţi-a luat comanda la restau-
rant, nu ai nevoie să verifici cu îngerii dacă mani-
festarea dorinţei tale va deveni realitate.
Dar odată ce intenţia este să utilizezi
abundenţa să-i ajuţi pe ceilalţi, Universul va
răspunde mai repede.
Este o parte a programului Dietei Minţii
să te facă să nu te îngrijorezi în ce fel te va găsi
abundenţa.
102 . Adina Moldoveanu

Aşa cum am spus în exemplul cu pianul,


Dumnezeu are diferite feluri de a se manifesta
pentru că El are acces la toate posibilităţile ce
există în Univers.
Dacă te gândeşti că aşteptările tale sunt în
mod constant depăşite prin darurile primite, o să
primeşti mult mai mult.
Îngerii abundenţei joacă un rol important în
contractul tău Divin.
Este important să avem o balanţă între a da
şi a primi.
Când nu eşti deschis să primeşti, singura
persoană prejudiciată eşti tu.
Multe persoane se plâng că ele nu au primit
niciodată, că ele doar dau şi mulţumesc alte
persoane.
Este aceasta o stare de spirit corectă?
Tu construieşti un furnizor de putere când
accepţi să primeşti. Şi această putere va inspira pe
alţii.
Când eşti o lumină puternică, strălucind prin
exemplul propriu cum dai şi primeşti cu graţie,
devii astfel un canal de lumină al lui Dumnezeu
şi îi inspiri pe ceilalţi.
Credinţa pe care o dezvolţi în fiecare zi este
înţelepciune şi intuiţie pe care le primeşti de la
Dumnezeu.
Fii sigur că îngerii o să-ţi arate calea.
Când sistemul tău de credinţă rezidă în putere,
devii mult mai încrezător în dorinţele tale.
Dieta Minţii . 103
Vei şti că totul se întâmplă pentru un motiv
şi momentul optim va veni.
Sunt de asemenea persoane care primesc fără
să dea nimic înapoi.
Ei colectează lucruri materiale şi vine un
moment în viaţa lor când poate pierd totul.
Şi vin la mine şi mă întreabă: „De ce e
Dumnezeu aşa de crud?”.
Nu vorbesc de miliardari, vorbesc de oameni
normali care nu au avut un obicei de a oferi
înainte de un anume moment.
Şi vin la mine şi mă întreabă: „Cum este
posibil să fiu şomer când sunt o persoană bună
şi am 3 copii acasă?”.
Şi prima întrebare pe care o pun este: „Faci
zeciuiala?”.
Şi răspunsul este de obicei: „Nu am bani să
fac zeciuiala!”.
Şi nici nu o să ai în viitor dacă ai această
atitudine faţă de Univers.
Dar ce înseamnă a face zeciuiala?
Hai să explicăm:
Banii vin din Univers cu mai mult de 10%
faţă de cât avem nevoie de fapt, conform studiilor
kabbalistice.
De ce 10 şi nu 8 sau 12?
În acord cu ce spun scripturile antice, Universul
este împărţit în 10 subuniversuri principale.
Fiecare subunivers este corespunzător cu o
anume stare de conştiinţă, aşa cum sunt diferi-
tele niveluri din arborele vieţii.
104 . Adina Moldoveanu

Aşadar, ca o ceapă, pe care e nevoie s-o


decojeşti ca să fie bună de mâncat, noi avem
nevoie să curăţăm banii pe care îi primim pentru
a-i putea utiliza corect.
Când ai 100 $, ai nevoie să dai 10 $ din banii
tăi să fie purificaţi şi utilizaţi să satisfacă nevoile
materiale constante.
În acelaşi fel cum dai 10 $ din 100 $, tot aşa
dai şi 100.000 $ din 1.000.000 $.
Acesta este un job lunar: să faci zeciuiala.
Aceasta ai de făcut dacă îţi doreşti satisfac-
ţie constantă a nevoilor materiale.
Dacă îţi doreşti să câştigi mai mult, ai nevoie
să faci ceva mai mult: caritate.
Caritatea e diferită de zeciuială.
Caritatea este ceea ce faci atunci când doreşti
să-ţi îmbunătăţeşti un sector din viaţa ta.
Când doreşti o sănătate mai bună, donezi
spitalelor sau oricărui program de sănătate, când
îţi doreşti mai mare acces la cunoaştere, donezi
şcolilor şi aşa mai departe.
Când am învăţat această tehnică, viaţa mea
era în degringoladă.
Nu a fost simplu să îmi schimb atitudinea
faţă de câştig, dar când am început să fac Dieta
Minţii, să mă organizez, am realizat beneficiile
din viaţa mea.
Mai mult decât atât, când am început să
împărtăşesc această cultură cursanţilor şi per-
soanelor care aveau nevoie, viaţa mea s-a îmbu-
nătăţit la un alt nivel.
Dieta Minţii . 105
Când mă uit în urmă, nu îmi pot imagina
viaţa cu o altă atitudine.
Dar ce mă face cu adevărat fericită nu este
numai îmbunătăţirea vieţii mele, ci şi a vieţii
miilor de oameni pe care i-am impactat.
Imaginaţi-vă ce se întâmplă acum în comu-
nitatea noastră: ne ajutăm reciproc prin zeciuială,
cu fiecare dar ne îmbunătăţim viaţa şi ajutăm mai
mulţi oameni să-şi atingă scopul.
Dând şi primind în echilibru este o artă, dar
poate fi învăţată, poate fi predată, poate eleva
conştiinţa noastră.
Dar zeciuiala trebuie făcută cu conştiinţa
adecvată.
Eşti încântat să faci ceva ce furnizează un
antidot negativităţii din viaţa ta, ceva ce îţi va da
izvorul abundenţei.
Aşadar, cum măsori conştiinţa cu care dai?
În primul rând, este vital să fii onest cu tine
despre cum stai. Întreabă-te continuu: ce fel de
dăruitor sunt?
În cele ce urmează îţi voi împărtăşi nivelu-
rile de conştiinţă ale celui care dăruieşte, de la cel
mai mic la cel mai mare. Unde eşti tu?
Cel care dăruieşte cu invidie: „Nu vreau cu
adevărat să dau şi, când dau, dau cu invidie”.
Cel care este un donator: „Dau cât de puţin
îmi pot permite şi cât de puţin faţă de cât aş putea,
dar sunt fericit să contribui”.
106 . Adina Moldoveanu

Cel care împarte reactiv: „Cineva m-a rugat


să-i fac o favoare. Sau cineva apropiat are nevoie
de ajutor şi accept”.
Cel care împarte proactiv: „Nu este nevoie
să fiu întrebat. Văd că cineva are nevoie şi iau
iniţiativa să-l ajut”.
Cel care împarte incomod: Acesta este un
act de caritate în afara zonei de confort. Poţi să
nu-i fi dat acestei persoane înainte sau poţi să te
simţi incomod să dăruieşti, dar dai oricum.
Împărţirea fără recunoaştere: Aceasta se
numeşte anonima. Ştii unde se duc banii, dar
persoana sau organizaţia care primeşte nu ştie
cine este donatorul.
Împărţirea fără agendă: Nu ştii unde se duc
banii, iar cel care primeşte nu ştie de unde vin.
Zeciuiala ta este aranjată de o terţă parte, precum
un membru al familiei sau un prieten de încredere.
Acesta este într-adevăr un înalt nivel de împărţire.
Acţiune pro activă de împărţire: Aici tu
opreşti durerea cuiva înainte chiar să se întâmple.
Anticipezi că este o situaţie negativă ce se abate
asupra lor şi împarţi cu ei pentru a evita această
situaţie, mai degrabă decât să aştepţi ca ei să aibă
probleme, apoi să ajuţi. Acesta este un nivel extra-
ordinar de împărţire.
Împărţirea la scală globală: Dai unei organi-
zaţii care nu numai că are grijă de lucruri la scară
mică, dar încearcă să schimbe lumea. Aceasta este
Dieta Minţii . 107
zeciuiala la nivel global – zeciuiala ce poate afecta
schimbările la nivel global.
Toate de mai sus
Acestea sunt diferitele niveluri de contribu-
ţie. Întotdeauna întrebă-te unde stai pe această
scară, pentru că claritatea este foarte importantă.
Nu trebuie să aştepţi înainte să dai şi după să
începi să câştigi protecţia zeciuielii.
Poţi să-ţi construieşti zeciuiala în planul tău
financiar.
Capitolul 5.
Meditaţia

Mulţi oameni mă întreabă cum de ştiu aşa


de multe lucruri.
Şi cum pot primi ghidare Divină.
Ei bine, meditaţia este una dintre metode.
„Ha, ha!” o să râdeţi. Nu avem timp pentru
asta.
Avem o grămadă de făcut: serviciu, copii,
viaţă personală, prieteni, hobby-uri şi aşa mai
departe.
Da, aveţi dreptate.
Dar care este prioritatea ta?
Să te încarci cu energia de care ai nevoie
pentru acestea sau s-o consumi?
Din când în când, chiar şi telefoanele mobile
au nevoie să fie încărcate.
Gândeşte-te la noi ca oameni.
Avem corp, minte, spirit.
Toate acestea au nevoie de ceva: corpul are
nevoie de hrană, mintea are nevoie de gânduri
(altă formă de hrană). Şi spiritul? Ce putem livra
spiritului?
Spiritul are nevoie să facă ceva care iubeşte,
ceva de vibraţie înaltă.
Cum conectăm spiritul la această frecvenţă?
110 . Adina Moldoveanu

Este demonstrat în fizica cuantică că tot ce


există în Univers este vibraţie.
Când găsim un moment să medităm, ne
conectăm cu sursa Universului.
Şi suntem pe aceeaşi frecvenţă cu Dumnezeu.
Vă imaginaţi ce fel de dar este acesta?
Este ca şi cum ai avea un radio: este în
puterea ta să schimbi programul – şi, implicit,
frecvenţele – pe programul potrivit şi să fii pe
aceeaşi frecvenţă cu sinele tău cel mai înalt, dar
nu ştim aceasta pentru că nu avem timp.
Gândeşte-te la asta!
Este şansa noastră să schimbăm ce nu ne place
în viaţa noastră, avem nevoie doar să deschidem
radioul.
Dumnezeu ne aşteaptă. Fiecare răspuns
este acolo. În spaţiul sacru pe care îl creăm.
Dacă îţi găseşti câteva momente în viaţă când
doreşti să-ţi atingi obiectivele, fă-ţi timp pentru
asta.
Cum medităm?
Sunt câteva tehnici pe care le utilizez de
obicei în cursurile mele şi o să vă dau acum câteva
indicaţii.
Trebuie să ştii că nu este niciodată prea
târziu sau prea devreme să începi să meditezi.
Am mame care vin la cursurile mele cu
copii de 3 ani şi ei meditează foarte bine, poate
chiar mai bine decât adulţii. Şi o să vă spun de
ce: ei sunt atât de inocenţi, de pacifişti, nu sunt
Dieta Minţii . 111
încă raţionali, de aceea ei pot intra în starea de
meditaţie foarte uşor.
De fapt, până la vârsta de 7 ani, creierul lor
funcţionează în stare alfa, adică o frecvenţă între 7 şi
12 Hz, care este frecvenţa corectă pentru meditaţie
(în Distruge-ţi obiceiurile nocive de Dr. Joe Dispenza).
Imaginează-ţi cum ar fi dacă toţi părinţii
şi-ar învăţa copiii să mediteze! Lumea noastră ar
fi mai pacifistă.
Şi nu este niciodată prea târziu. Am pensio-
nari care vin la cursurile Dietei Minţii şi care sunt
mai conectaţi cu Dumnezeu înţelegând astfel
lecţiile vieţii.
Este magic să vezi cum vieţile oamenilor se
schimbă în bine.
Aşadar, cum intrăm în starea de meditaţie?
Poţi să stai într-un fotoliu sau oriunde te
simţi confortabil.
Apoi închide ochii.
Începe să respiri conştient, inspiră, expiră, şi
ascultă-ţi mintea.
O grămadă de gânduri o să te invadeze: ce
ţi-au spus colegii azi, ce o să găteşti la cina, cine
plăteşte şcoala copiilor şi aşa mai departe.
Dalai Lama spune că trebuie să măreşti
distanţa dintre gânduri pentru a atinge pacea
minţii.
Aşadar, fă-o!
Imaginează-ţi cu fiecare respiraţie pe care
o inspiri că aduci în corpul tău, în mintea ta
112 . Adina Moldoveanu

lumină, pace, iubire, compasiune, iertare şi, cu


fiecare expiraţie, eliberând orice durere, orice gând
negativ, orice este nociv.
Respiraţie după respiraţie, devii din ce în ce
mai relaxat şi mai împăcat.
Odată ce eşti în această stare a minţii, îţi
poţi aminti un moment bun din viaţa ta, când
s-a întâmplat ceva extraordinar. Aminteşte-ţi
cum te-ai simţit, aminteşte-ţi câtă fericire ai creat
în jurul tău, aminteşte-ţi cât de mult ai inspirat
oamenii din jurul tău.
În acest moment de fericire, imaginează-ţi
unde este Dumnezeu: Dumnezeu este în tine.
Simte Lumina sursei din tine, din jurul
tău, la dreapta, la stânga, deasupra, dedesubt şi
din nou în tine şi împrejurul tău.
Eşti precum Sursa!
Numai Lumina!
Pentru că Dumnezeu ne-a creat precum este
El şi acum, în acest moment magic, poţi cere ce
doreşti să primeşti: poate fi un sfat sau o con-
firmare că ceea ce faci este bine, sau poţi pur şi
simplu să taci şi să asculţi ceea ce Universul îţi
spune.
În acest moment sacru, vei primi inspiraţie
clară direct de la Sursă şi vei ştii ce să faci.
După ce primeşti ce doreşti, te întorci încet
către aici, acum.
În acest fel vei cunoaşte cu siguranţă ghidarea
Divină şi vei simţi că eşti în direcţia corectă.
Dieta Minţii . 113
Unii oameni mă întreabă despre cariera lor.
Unii se simt limitaţi în carierele lor, dar ai nevoie
să ştii că posibilităţile sunt nelimitate.
Dacă eşti o minte deschisă să primeşti orice
este benefic pentru tine şi oamenii din jurul tău,
dacă eşti gata să gândeşti în afara limitei de confort,
vei primi mai mult decât îţi imaginezi.
Am avut o clientă care a lucrat într-o companie
multinaţională cu filiale în toată lumea. A început
să se plângă că supervizorul ei nu a promovat-o
la nivelul de manager, deşi lucra peste program
şi merita promovarea. Mai mult decât atât, la
sfârşitul anului i-a dat calificative proaste la
evaluare, fiind în pericolul de a fi dată afară.
Avea un prieten în altă ţară şi am întrebat-o de
ce nu aplică pentru un post acolo, în aceeaşi
companie. I-a fost frică să plece în altă ţară,
gândindu-se că aici avea aparent tot ce îşi dorea:
casă, maşină, job, familie.
A stat în această situaţie mai mult de doi
ani şi a devenit anxioasă. Am luat-o în programul
de tabără al Dietei Minţii. Meditând în fiecare
zi şi aplicând metodele din program, după o
săptămână a fost gata să-şi schimbe viaţa.
Algoritmul pe care l-a utilizat pentru a găsi
răspunsul potrivit este:
„Te rog dă-mi un semnal clar şi ghidare
despre opţiunea mea în directă concordanţă cu
misiunea mea Divină în ceea ce priveşte cariera
care îmi face inima să se bucure”.
114 . Adina Moldoveanu

Apoi, a notat sentimentele intuitive şi ideile,


tot aşa cum veneau în mod repetitiv semne fizice,
ce sunt mesaje din lumea de dincolo.
A decis să aplice pentru un job în ţara prie-
tenului ei; deşi nu era nimic disponibil, s-a creat
un post pentru ea. Deşi salariul era aparent mai
mic acolo, şi a fost şi aceasta o încercare pentru
ego-ul ei, acum avea deja metoda prin care putea
evalua situaţia şi a trecut testul cu brio. După
câteva interviuri, a obţinut postul.
S-a mutat în ţara respectivă, s-a căsătorit cu
prietenul ei, a închiriat casa pe care o avea aici şi
astfel s-a generat un venit suplimentar. Mai mult
decât atât, acolo a fost evaluată corect şi propusă
imediat după o perioadă de probă ca manager, cu
un salariu mult mai mare decât îşi imagina.
Când primeşti ghidare divină, orice altceva
o urmează.
Meditaţia are multe beneficii:
- ţine inima sănătoasă şi reduce riscul de
boli ale inimii;
- reduce tensiunea;
- reduce nivelul lactozei, reducând astfel
atacurile de anxietate;
- reduce orice tensiune relaţionată cu durerea
de cap, ulcerul, insomnia, muşchii;
- îmbunătăţeşte sistemul imunitar;
- măreşte nivelul de energie, găsindu-ţi astfel
propria sursă de energie;
- calmează mintea;
Dieta Minţii . 115
- îmbunătăţeşte concentrarea;
- îţi oferă o claritate mai bună;
- îmbunătăţeşte comunicarea;
- ajută la relaxare şi la întinerirea minţii şi a
corpului.
Acestea sunt doar câteva beneficii ale
meditaţiei.
Meditaţia te face conştient că atitudinea ta
internă determină fericirea ta.
Cu meditaţia, psihicul este supus unei
schimbări şi fiecare celulă din corp este umplută
cu mai multă prană (energie).
Ca o consecinţă a bucuriei, păcii şi entuzias-
mului, nivelul de prană din corp se măreşte.
Meditaţia este ca o sămânţă. Cu cât vei investi
mai multă iubire când cultivi o sămânţă, cu atât
va înflori mai mult în iubire.
Capitolul 6.
Momentul potrivit
O mulţime de oameni mă întreabă: „Când
este momentul potrivit să meditez?”.
Ei bine, oricând, dar, conform scrierilor
străvechi, sunt câteva momente specifice când
primeşti mult mai mult când meditezi.
Vechii egipteni aveau cultul soarelui Zeului
Ra, a cărui înţelepciune spunea că primul moment
al zilei, când lumina apare – zori de zi –, este cel
mai bun moment de contemplare.
În acele timpuri, se credea că toate formele
de viaţă au fost create de Ra, care le chema pe toate
în existenţă strigându-le pe numele lor secrete.
Aşadar, toate secretele sunt ascunse în acest
moment specific al zilei.
Mai departe, evreii au preluat această cunoaş-
tere şi au rafinat-o într-un ritual specific.
Fiind treji la acest moment şi meditând,
putem capta mai multe informaţii despre cine
suntem şi ce căutăm în această viaţă.
Utilizând acest canal divin, avem posibilita-
tea să primim graţia divină din plin.
Avem şansa să accesăm memoria ances-
trală pentru a deveni persoane mai bune.
118 . Adina Moldoveanu

Un alt moment important este Minutul de


aur.
Este de asemenea cunoscut din timpuri
străvechi, când toate persoanele elevate aveau
acces la ştiinţa numerologiei.
Data ta de naştere determină acest moment
specific.
De exemplu: dacă eşti născut pe 13 octombrie,
minutul tău de aur este la ora 13:10 în timpul zilei.
Dacă eşti născut pe 27 iunie, se inversează,
pentru că ziua are doar 24 de ore, şi atunci celebrezi
minutul tău de aur la ora 6:27 a.m. în fiecare zi.
Este foarte simplu să te opreşti din ceea ce
faci pentru un minut şi să te gândeşti la conexiu-
nea ta cu sinele tău cel mai înalt.
În acest fel, eşti încărcat maxim, pentru
toată ziua, cu energie şi cunoaştere.
În tabăra noastră anuală a Dietei Minţii,
exersăm această tehnică în fiecare zi şi vedem
peste doar o săptămână cum lucrurile se schimbă.
Este un miracol cum oameni care nu au
meditat niciodată pot face asta singuri după doar
o săptămână.
Bineînţeles, e mult mai uşor când eşti într-un
grup de meditaţie.
De ce?
Pentru că se creează o frecvenţă înaltă de
manifestare, o energie iubitoare care ridică poten-
ţialul fiecăruia indiferent de ce a făcut până atunci.
Ce se întâmplă după ce lumea pleacă din
tabără?
Dieta Minţii . 119
Mintea ta va avea o ancoră şi vei şti unde să
găseşti pacea ta interioară.
Când doreşti să-ţi depăşeşti dificultăţile şi
să atingi împlinirea, postul este recomandat.
Când posteşti, mâncarea ta va fi cea spi-
rituală. Pentru că energia corpului tău nu va fi
consumată pentru digestie, toate sinapsele tale
vor fi deschise către cunoaşterea supremă.
Imaginează-ţi conexiunea: toată ziua!
Aşadar, momentul potrivit pentru a medita
este fiecare moment al zilei.
Pentru a obţine un înalt nivel de cunoaştere,
e bine să posteşti şi să meditezi pentru alţii.
Când vei avea timp să faci, fără să spui, fără
să anunţi pe nimeni, cu atât mai mult vei primi.
Dar ia-o pas cu pas.
Învaţă fiecare pas şi predă mai departe. Nu
ţine cunoaşterea numai pentru tine.
Dumnezeu ne-a dat acces la cunoaştere
pentru a o împărtăşi.
Cel mai mare beneficiu este s-o împărtăşeşti
fără a fi recunoscut.
Este un dar de la Graţia Divină, aşa că
utilizează-l cu blândeţe.
Orice are un scop, nimic nu e întâmplător.
În meditaţie, vei afla cum să acţionezi în
viaţa ta şi cum să reacţionezi la lecţiile vieţii.
Acesta este marele test.
Abundenţa este peste tot şi în fiecare colţ al
Universului când eşti conectat la acesta şi eşti în
120 . Adina Moldoveanu

rezonanţă. O să experimentezi Big Bangul, pentru


că devii co-creator.
Când meditezi, înveţi cum să te detaşezi de
rezultat, faci o mare schimbare în mintea ta, şi vei
şti cum să rezişti tentaţiilor şi să exersezi răbdarea.
Răbdarea este cheia schimbărilor de durată.
Când faci o schimbare prin Dieta Minţii, îţi
validezi lucrurile bune din viaţa ta şi pas cu pas le
vei face chiar mai bune.
Transcende aşteptările către apreciere şi lumea
ta se schimbă instantaneu.
Dieta Minţii te învaţă cum să restricţionezi
mintea pentru a simţi inima.
Îmi amintesc o secvenţă din filmul Cloud
Atlas (Atlasul norilor):
„Vieţile noastre nu sunt ale noastre. De la
pântece la mormânt, suntem legaţi de ceilalţi.
Trecut şi prezent. Şi, prin fiecare crimă şi fiecare
gest de amabilitate, dăm naştere viitorului nostru”.
Marile schimbări din lume sunt rezultatul
multor schimbări mici în noi.
Capitolul 7.
Recunoştinţa
Când spui: „Am făcut tot, mi-am setat intenţia
corectă, cu inspiraţie, cu ghidare Divină, dar totuşi
nimic nu se întâmplă. Ce lipseşte?”.
Ceva foarte important lipseşte: recunoştinţa.
Crezi ca este posibil să obţii ceva fără să
spui „mulţumesc”?
Dacă câteva persoane cred că este posibil,
pentru Univers nu este.
Atitudinea ta creează tot.
Când accesezi Dieta Minţii, ai nevoie să
ştii că atitudinea corectă este recunoştinţa, dacă
doreşti să obţii ceva.
Care este procedura?
Este simplu!
Notezi: pentru că doar aşa aduci frecvenţa
din mintea subconştientă în cea conştientă.
Recunoştinţa este cea mai bună frecvenţă
pe care o putem avea.
Aşadar, utilizeaz-o!
Scrie pe hârtie în fiecare zi a vieţii tale pentru
ce eşti recunoscător.
Începând cu sănătatea, cu faptul că ai
ce mânca, pentru că, după cum ştii bine, sunt
oameni pe această planetă care nu au, pentru că
122 . Adina Moldoveanu

ai unde locui, pentru că Dumnezeu ţi-a dat o nouă


zi în această lume unde îţi poţi manifesta toate abi-
lităţile pentru a-ţi îndeplini misiunea personală,
pentru că ai avut bani să-ţi umpli rezervorul
maşinii, sau pentru un telefon pe care l-ai primit de
la un prieten drag, pentru că ai oameni pozitivi în
jurul tău, sau pentru că Dumnezeu ţi-a dat şansa să
înveţi din această carte. Sunt atât de multe lucruri
pentru care să fii recunoscător în fiecare zi, dar nu
uita să faci asta!
Vei vedea rezultatele.
Acum ştii cum să dobândeşti, menţii şi să
amplifici o afacere, un vis sau chiar să-ţi îmbună-
tăţeşti sănătatea sau relaţia.
Pare simplu, dar nu este.
Reclamă un ritual zilnic din partea noastră.
Atragem ceea ce suntem pregătiţi să primim.
Dumnezeu ne-a creat fericiţi, de aceea suntem
deja fericiţi acum în adevărul spiritual.
Dumnezeu a plasat toate răspunsurile pentru
tine în inima ta.

Roagă-te şi ascultă!

Foarte important în ritualul zilnic este curăţarea


spirituală.
Nu ne putem conecta cu Sursa Divină fără
să ne curăţăm mintea şi sufletul.
Dieta Minţii . 123
Ai nevoie de curăţarea spirituală?

Mulţi dintre noi iau deliberat, conştient


decizia să facă o curăţare sau o dietă de detoxifiere
cel puţin o dată pe an, pentru a ajuta organismul să
se reseteze şi să se simtă mai bine.
Petrecem atât de mult timp fixaţi pe corpul
nostru fizic şi dietă, de ce nu şi pe cel spiritual?
Sunt 5 semne că ai nevoie de curăţare
spirituală:
1. Cari după tine amintiri care nu te pot lăsa
să mergi mai departe?
2. Te simţi vinovat pentru ceva ce ai spus
sau ai făcut? Regreţi ceva?
3. Eşti lipsit de direcţie sau te simţi confuz
pe calea pe care mergi? Te simţi blocat, pierdut
sau nemotivat?
4. Nu poţi accepta evenimente aşa cum
sunt ele? Îţi doreşti constant ca lucrurile să fi fost
diferite? Sau cauţi constant o schimbare?
5. Ai emoţii zăvorâte care vor să iasă la
suprafaţă? Simţi că faci ceva greşit sau profitând
de alţii?
Dacă unele dintre aceste situaţii rezonează
cu tine, cel mai probabil ai nevoie de o curăţare
spirituală.
124 . Adina Moldoveanu

Ce este curăţarea spirituală?

Facem o curăţare fizică, dietă, care este


compusă de obicei din reguli de a mânca asta şi
nu altceva, exerciţii şi aşa mai departe.
În curăţarea spirituală vorbim despre alinierea
adevărului tău interior cu ce doreşti în momentul
prezent.

În cele ce urmează ai 11 sarcini de curăţare


spirituală. Utilizează-le pe toate sau doar una
care te atrage.
Este posibil, atunci când le parcurgi, să simţi
o emoţie puternică pentru una dintre ele, pe care
e bine s-o foloseşti pentru că ai rezonat cu ea.

Sarcina 1: Ce ai nevoie să plece: depozitele


de pe creier

Începe să scrii repede şi furios despre orice


îţi trece prin minte. Aceasta este faza în care depo-
zitele acumulate în creier ies şi te eliberează. Nu
este timpul să dai înapoi, scrie orice îţi vine în
minte, provoacă-te să menţii scrisul chiar dacă
ideile nu curg. Scopul este să scrii încontinuu
pentru cel puţin 5 minute, până tot ce ai în minte
se revarsă afară, pe hârtie.
Dieta Minţii . 125
Sarcina 2: Stai în emoţiile tale

Odată ce ai eliberat gândurile pe pagina


din faţa ta, ai o şansă ca o mulţime de emoţii să
iasă la suprafaţă şi să fiarbă împrejur. Stai în ele,
dă-ţi voie să le simţi, plângând, ţipând, sărind,
dansând, desenând, orice ai nevoie să le eliberezi.
Când rezişti emoţiilor tale, ele devin blocate
şi dezvoltă patternuri subconştiente care te trag
înapoi. Când îţi dai voie să plonjezi total în starea
emotivă fără restricţii, poţi înota în acest ocean,
poţi să treci dincolo de emoţii: să le transcenzi.

Sarcina 3: Stai cu emoţiile tale

Acum că ai avut şansa să analizezi setarea


minţii tale emoţionale şi ai utilizat corpul să facă
munca de eliberare, este timpul să stai cu emoţiile
tale în pace şi predare. Când îţi dai voie să accepţi
emoţiile tale fără să le judeci, când îţi dai voie să
simţi fără a fi implicat, când îţi dai permisiu-
nea să simţi orice ai nevoie să simţi, acesta este
momentul când dai voie vindecării şi curăţării să
aibă loc.
Permite oricărei emoţii să te spele, permite-ţi
să simţi, dar nu judeca sau nu te angaja în mrejele
emoţiilor tale. Doar stai cu ele, onorându-le pentru
tot ce te-au învăţat, permiţându-le să se mişte cu
şi fără constrângere.
126 . Adina Moldoveanu

Sarcina 4: Munca de respiraţie: exerciţiu


pentru suflet

Începe să respiri profund şi încet. Când


iei aer în piept, simte expansiunea abdomenu-
lui tău, coloana vertebrală, pieptul şi când dai
drumul respiraţiei, simte stomacul slăbit înăuntru
şi vertebrele şi pieptul relaxat.
Când inspiri din nou, vizualizează respira-
ţia mişcându-se în adâncul corpului tău – inspiră
şi expiră. Repetă procesul 5-10 minute.

Sarcina 5: Meditează pe muzică de vindecare

Pune o muzică de meditaţie sau vindecare


şi ori stai jos, în poziţie de lotus, ori stai pe scaun
cu ochii închişi.
Începe meditaţia şi în acest timp permite
muzicii să te pătrundă şi să te cureţe.
Stai şi relaxează-te în melodie şi permite
minţii, inimii şi sufletului să se odihnească în
această vibraţie. Dacă îţi vin gânduri diverse,
încearcă să nu te implici, în schimb priveşte-le ca
un observator. Propune-ţi să meditezi pentru cel
puţin 20 de minute.

Sarcina 6: Setează intenţia, spune o rugăciune

Când revii din starea meditativă, începe să


scrii sau să spui o rugăciune sau o intenţie pentru
Dieta Minţii . 127
curăţarea ta. Purcede cu orice îţi vine în inimă şi
minte mai întâi, de îndată ce sufletul se relaxează.
Nu petrece prea mult timp gândindu-te la intenţia
ta, fă-o repede, simplu şi scurt.

Sarcina 7: Iartă şi lasă să plece: epurarea

Cu activitatea mentală focusată, acum e


timpul să eliberezi şi să permiţi spaţiului pentru
intenţia exprimată să fie primit. Înţelege şi per-
mite-ţi să laşi să plece, să te ierţi, să-i ierţi pe
ceilalţi, găseşte spaţiul în inima ta să te desprinzi
de ce nu îţi mai serveşte.
Poţi să găseşti benefic să scrii o scrisoare care
să cuprindă intenţia ta de a te elibera de experien-
ţele trecute sau frici şi să le accepţi.
Acest pas poate fi cel mai provocator, deci
fii răbdător şi gentil cu tine.

Sarcina 8: Cere suport Divin

Ca parte a epurării, cere ajutor Divin să te


ajute să te eliberezi şi să permiţi iertării să intre în
inima ta, minte, corp şi suflet.
Roagă suportul tău Divin să te ajute să
eliberezi tot ce te ţine înapoi pentru a-ţi atinge cel
mai înalt scop. Cere să te ghideze şi să te susţină
în acest proces şi să trimită către tine toate persoa-
nele necesare sau mesajele care te pot ajuta.
128 . Adina Moldoveanu

Sarcina 9: Primeşte binecuvântarea

Este timpul să chemi sistemul de suport divin


şi să le ceri binecuvântarea. Permite-ţi să primeşti
binecuvântarea lor şi simte cu inima deschisă. Eşti
vrednic, apreciat şi meriţi să primeşti această bine-
cuvântare. Permite-ţi s-o înţelegi şi să o integrezi.
Apoi, simte binecuvântarea cum te spală precum
valurile.

Sarcina 10: Mulţumeşte

Acum că eşti curăţat, este timpul să mul-


ţumeşti la tot ce a făcut parte din călătoria şi
procesul tău, sistemului tău divin de asemenea, şi
ţie pentru că ai făcut paşii să cureţi şi să-ţi onorezi
sufletul şi inima. Mulţumeşte tuturor celor care
te-au ajutat şi ghidat, mulţumeşte tuturor celor
care te-au ghidat pe calea ta, mulţumeşte pentru
ce ai şi tot ceea ce eşti.

Sarcina 11: Întreţinerea sufletului

La fel ca în orice plan de dietă, dacă nu îţi


menţii obiceiurile sănătoase pe care le-ai dobândit
în timpul curăţării, o să te întorci de unde ai plecat.
Fă un efort să-ţi faci timp în fiecare zi să
onorezi sufletul şi spiritul. Meditează, fă ceva
creativ, mergi în natură, notează într-un jurnal,
Dieta Minţii . 129
practică recunoştinţa, fă respiraţii, fă o prioritate
din a avea activităţi care te fac să te simţi bine.
Poţi exersa spunând Rugăciunea de curăţare
zilnic, ca de exemplu:
„Curăţ mintea, corpul, spiritul de toate resen-
timentele, negativitatea, fricile din trecut, prezent
şi viitor. Chem Lumina divină să-mi hrănească
inima şi sufletul şi să mă ghideze către calea cea
mai înaltă. Pentru aceasta mulţumesc”.
Beneficiile curăţării spirituale sunt nepre-
ţuite, deci ce aştepţi?

Să ai abundenţă este o artă, care trebuie dez-


voltată, implementată şi întreţinută, dar secretul
împlinirii pe termen lung cere să fii în conexiune
cu creaţia.
Fericirea nu se întâmplă primind tot ce vrei.
Fericirea începe fiind recunoscător pentru
ceea ce ai deja.

Programul Dieta Minţii este un pilon puternic


pentru a implementa noi începuturi în tot ceea ce
îţi doreşti să întreprinzi.
Timpul pentru a crea noul adevăr pentru
tine este aici, timpul să accesezi adevărul pătrun-
zător este aici, timpul pentru a rescrie gândurile
tale este aici.
Utilizează energia să intri în contact cu
adevărul tău şi să creezi o voce interioară iubitoare,
bună şi pacifistă. Utilizează această energie să
130 . Adina Moldoveanu

clarifici ce gânduri nu îţi mai servesc, pentru a crea


noi începuturi pe care le doreşti.
Este timpul să începi fresh, este timpul să-ţi
recalibrezi acele credinţe despre tine în ceva
iubitor, încurajator şi blând, şi acest program te
va ghida la fiecare pas.
Dorinţa ta de schimbare trebuie să fie mai
mare decât dorinţa de a rămâne la fel.
Acceptă ce este, lasă să plece ce a fost şi ai
încredere în ce va fi.
„Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în
necaz. Stăruiţi în rugăciune” (Romani 12:12).
Mi-am revelat strategia pentru a crea
schimbare personală pentru a-ţi împlini obiecti-
vele abundenţei.
Universul te va asculta mai mult când
manifeşti intenţia cu inspiraţie în meditaţie.
Nu-ţi spun asta pentru a obţine ceva.
Te învăţ din experienţa mea personală şi a
oamenilor pe care i-am consiliat.
Tot ce este scris în această carte vine din
experienţa mea de peste 25 de ani.
Am văzut oameni schimbându-şi viaţa în
bine după ce au utilizat Dieta Minţii.
Sunt atât de recunoscătoare că Dumnezeu
m-a învrednicit să manifest această extraordinară
cunoaştere!
Nu-ţi poţi imagina cum s-au întâmplat toate.
În cea de a doua tabără din anul 2016, era
în data de 9.9.2016, care înseamnă, din punct de
Dieta Minţii . 131
vedere numerologic, 999. A fost un portal de
profunde transformări pentru noi toţi.
Stând în meditaţie pe cel mai înalt vârf al
insulei Egina, din Grecia, acolo unde Zeus şi-a
construit primul templu, am primit ghidarea să
organizez munca mea de peste 25 de ani într-un
sistem care poate fi accesibil pentru oricine. Şi
am întrebat: de ce eu? Ce am făcut să merit o aşa
onoare?
Şi El mi-a spus că a venit timpul să-mi aduc
propria contribuţie la conştiinţa planetară, s-o
elevăm la o vibraţie superioară.
M-am simţit copleşită, dar am ştiut din
toată inima că voi avea toate resursele necesare să
împlinesc această misiune.
Nu-ţi pot explica în cuvinte cât de recunos-
cătoare sunt.
Toate binecuvântările se duc către tine,
cititorule!
Şi ştiu că Dieta Minţii îţi va eleva corpul,
mintea, sufletul să obţii cât de mult îţi doreşti,
astfel încât să-ţi împlineşti destinul.
Binecuvântările vin către cei care ştiu că
totul este o binecuvântare.
Fie ca porţile lui Dumnezeu să fie deschise
pentru tine!
Timpul a venit.
Fie ca pacea să fie cu tine!
Şi aşa să fie!

Cu iubire, Adina
Reţeta:

7 paşi pentru abundenţă în viaţă:

1. Gândeşte!
2. Stabileşte intenţia!
3. Află inspiraţia!
4. Meditează pentru conexiune!
5. Zeciuieşte pentru echilibru!
6. Stabileşte momentul corect!
7. Fii recunoscător!
Bibliografie
1. Aïvanhov, Omraam Mikhaël, Credinţa care
mută munţii, Editura Prosveta, 2005.
2. Berg, Rav, kabbalist, Immortality: The Inevitability
of Eternal Life, Kabbalah Publishing, 2007.
3. Berg, Rav, kabbalist, Nano: Technology of Mind
Over Matter, Kabbalah Publishing, 2008.
4. Berg, Yehuda, The Power of Kabbalah, Kabbalah
Publishing, 2013.
5. Berg, Yehuda, True Prosperity, Kabbalah
Publishing, 2005.
6. Constantin-Dulcan, Dumitru, Inteligenţa
Materiei, ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită,
Editura Eikon, 2009.
7. Hawkins, David R., Putere versus Forţă, Editura
Cartea Daath, 2007.
8. Lipton, Bruce H., Dr., Biologia credinţei, Editura
For You, 2017.
9. Wattles, Wallace D., Ştiinţa îmbogăţirii, Editura
Pavcon, 2016.
10. William, Anthony, Medium Medical, Adevăr
Divin, 2016.
11. The Zohar, Director Rav Berg, 24 de volume,
The Kabbalah Centre International, Inc., 2003.
Utilizarea acestei cărţi electronice e permisă
doar în scop strict personal.

Dreptul de folosință a cărții nu este transferabil.

Fără acceptul scris, în prealabil,


al S.C. Cartea Ardeleană S.R.L. din Cluj-N apoca,
este interzisă reproducerea parțială sau integrală,
sub orice formă şi prin orice mijloc.

Pentru orice alt gen de utilizare,


cu scop comercial sau necomercial,
vă rugăm să ne contactați.

www.scoalaardeleanacluj.ro

S-ar putea să vă placă și