Sunteți pe pagina 1din 1

Didactica matematicii în învățământul primar

TEMA DE CONTROL 2

1. Prezentați un demers didactic vizând direcționarea elevilor din ciclul primar în


rezolvarea urmatoarei probleme (denumită în continuare ”problema inițială”):

La concursul „Micul matematician“ fiecare întrebare valorează 3 sau 5 puncte, iar


răspunsurile greşite nu se iau în calcul. Ema a răspuns corect la 50 de întrebări,
obţinând un total de 220 de puncte. La câte întrebări de 5 puncte a răspuns
corect Ema?

Mai precis, trebuie să descrieți modul în care îi faceți pe elevi să ajungă independent la
rezolvarea problemei, punând întrebări și oferind explicații la nivelul lor de înțelegere.
(De aceea, rezolvările algebrice nu sunt acceptate!)

2. Modificați problema inițială, folosind alte date numerice. Anticipați dificultățile pe care
le-ar putea avea un elev în rezolvarea noii probleme (propusă de dumneavoastră),
presupunând că ați prezentat frontal (fără implicarea elevilor) rezolvarea problemei
inițiale.

Pentru această temă se va acorda un punctaj între 1 și 15 pct..


Punctul din oficiu se acordă doar dacă tema a fost postată pe platformă.
Termenul limită pentru postarea pe platforma cursului: duminică, 17 ianuarie 2021.
Temele postate după această dată, sau postate în alte secțiuni ale platformei decât cele
indicate, nu vor fi luate în considerare.

S-ar putea să vă placă și