Sunteți pe pagina 1din 1

Didactica matematicii în învățământul primar

TEMA DE CONTROL 1

În programa școlară pentru disciplina matematică apar, la clasa a IV-a, următoarele:

 Competența specifică 3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor


figurilor şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte.
 Exemplu de activitate de învățare: completarea desenului unei figuri geometrice
după o axă de simetrie.

Discutați cu colegi din școala în care predați, cu colegi de la școlile din localitatea
dumneavoastră, sau cu îndrumătorii de practică pedagogică despre experiența lor
privind aceste elemente ale programei.
De asemenea, citiți explicațiile din manualele școlare în uz (pe care le puteți accesa
online la adresa: https://www.manuale.edu.ro/) și deschideți activitățile multimedia
interactive de învățare (AMII) prezente în manualele on-line.

Ulterior:
1. Descrieți concluziile acestor convorbiri și lecturi în tema de control; obligatoriu,
descrieți cel puțin un AMII din manualele studiate.

2. Detaliați o succesiune de activități didactice, despre care credeți că este utilă pentru
predarea la clasă a lecției Axa de simetrie.

Pentru această temă se va acorda un punctaj între 1 și 15 pct..


Punctul din oficiu se acordă doar dacă tema a fost postată pe platformă.
Termenul limită pentru postarea pe platforma cursului: duminică, 17 ianuarie 2021.
Temele postate după această dată, sau postate în alte secțiuni ale platformei decât cele
indicate, nu vor fi luate în considerare.

S-ar putea să vă placă și