Sunteți pe pagina 1din 89

Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

Teste de autoevaluare – postate pe platforma facultății

1. La procesul decizional din UE participă instituțiile:


A. Parlamentul, Curtea de Justiție;
B. Comisia, Curtea de Conturi, Consiliul.
C. Consiliul, Parlamentul, Comisia;

2. Principiile de receptare a normelor internaţionale în dreptul intern sunt:


A. monist și umanist.
B. monist și dualist.
C. monist și penalist.

3. Procedura legislativă ordinară cuprinde mai multe etape:


A. prima lectură; a doua lectură; concilierea ; judecata.
B. prima lectură; a doua lectură; concilierea ; a treia lectură.
C. prima lectură; a doua lectură; judecata; a treia lectură.

4. Inaintea adoptării Tratatului de la Lisabona (2007), cine dispunea de


personalitate juridică in UE?
A. Comunitațile;
B. Uniunea Europeana;
C. si UE, si Comunitatile.

5. Consiliul European are calitatea de instituție comunitară?


A. este virtual comunitară.
B. da;
C. nu;

6. Fac parte din triunghiul instituțional al Uniunii Europene:


A. Parlamentul, Consiliul, Curtea de Justitie.

1
Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE


B. Parlamentul, Consiliul, Comisia;
C. Consiliul, Comisia, Curtea de Justitie,

7. Când a solicitat Romania aderarea la UE?


A. la 22 iunie 1996.
B. la 22 iunie 1994;
C. la 22 iunie 1995;

8. În cadrul Procedurii întrebărilor preliminare, Curtea de Justiţie:


A. se substituie instanţelor judecătoreşti din statele membre (care sunt instanţele de
drept comun în materia dreptului comunitar) privind interpretarea dreptului comunitar.
B. colaborează cu instanţele judecătoreşti din statele membre (care sunt instanţele de
drept comun în materia dreptului comunitar) privind interpretarea dreptului comunitar.
C. C.nu colaborează cu instanţele judecătoreşti din statele membre (care sunt instanţele
de drept comun în materia dreptului comunitar) privind interpretarea dreptului
comunitar.

9. Tratatele comunitare au o structură aproape identică,care se bazează pe patru


categorii de clauze:
A. preambulul şi dispoziţiile preliminarii;
- dispoziţii instituţionale;
- dispoziţii materiale;
- dispoziţii civile.
B. preambulul şi dispoziţiile preliminarii;
- dispoziţii instituţionale;
- dispoziţii materiale;
- dispoziţii finale.
C. preambulul şi dispoziţiile penale;
- dispoziţii instituţionale;
- dispoziţii materiale;
- dispoziţii finale.

2
Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE


10. Consiliul European a luat ființă:
A. prin hotararea Parlamentului European;
B. pe cale neconventionala (prin decizia șefilor de stat sau de guvern).
C. pe cale conventionala (prin tratatele instituind Comunitatile);

11. Care sunt cele 6 state care au semnat In 1951 Tratatul instituind Comunitatea
Europeană a Carbunelui și Oțelului?
A. Franța, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg;
B. Franța, Italia, Olanda, Austria, Suedia, Belgia;
C. Franța, Belgia, Luxemburg, Norvegia, Suedia, Finlanda.

12. Au atribuții de control In cadrul Uniunii Europene următoarele instituții:


A. Parlamentul, Consiliul
B. Consiliul, Curtea de Justitie;
C. Curtea de Justitie, Curtea de Conturi.

13. Iniţial, Consiliul (în calitatea sa de for decizional) era obligat ca înaintea
adoptării unor acte legislative:
A. să consulte Curtea de Justiție.
B. să consulte Parlamentul European și Tribunalul.
C. să consulte Parlamentul European, care nu era învestit cu puteri legislative.

14. Recomadările şi avizele se disting faţă de celelalte acte prin faptul că:.
A. sunt obligatorii si executorii.
B. sunt obligatorii.
C. nu sunt obligatorii

15. Cetațenia UE:


A. se manifestă în paralel cu ea.
B. neagă, înlocuiește cetățenia națională;
C. completează cetațenia națională;

3
Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

16. Conform art. 295 TFUE:


A. Parlamentul European, Consiliul şi Comisia nu cooperează.
B. Parlamentul European, Consiliul şi Comisia se consultă reciproc şi
organizează, de comun acord, condiţiile cooperării lor.
C. Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au atribuții comune.

17. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are în componenţă:


A. Tribunalul de Prima Instanță
B. Tribunalul Penal International si Curtea Europeana a Drepturilor Omului
C. toate trei.

18. Consiliul Uniunii Europene este principalul for legislativ al Uniunii Europene:
A. singur.
B. singur sau împreună cu Parlamentul European.
C. împreună cu Parlamentul European si cu Tribunalul.

19. Dreptul Uniunii este:


A. un drept extern al acesteia
B. un drept intern al acesteia.
C. un drept international al acesteia.

20. Dreptul de retragere unilaterală al unui stat membru din UE a fost introdus de
A. Tratatul de la Roma;
B. Tratatul de la Bruxelles:
C. Tratatul de la Lisabona;

21. Tratatul UE (TUE) cuprinde dispoziții:


A. dispoziții din ambele categorii.
B. specifice pilonilor 2 si 3;

4
Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE


C. comune celor trei piloni;

22. Potrivit art. 288 TFUE, decizia este :


A. obligatorie în toate elementele sale.
B. obligatorie în toate elementele sale, iar în cazul în care se indică destinatarii,
decizia este obligatorie numai pentru aceştia.
C. obligatorie doar în unele dintre elementele sale, iar în cazul în care se indică
destinatarii, decizia este obligatorie numai pentru aceştia.

23. Comisia Europeană are iniţiativa legislativă în virtutea căreia:


A. adopta proiecte de acte normative impreuna cu Parlamentul.
B. pregăteşte şi prezintă Consiliului şi Parlamentului European proiecte de acte
normative.
C. adopta proiecte de acte normative.

24. Normele juridice de drept unional sunt aplicabile în ordinea juridică a statelor
membre:
A. direct şi prioritar .
B. imediat şi direct;
C. imediat, direct şi prioritar;

25. Principiul naționalității (criteriul apartenenței la o națiune):


A. ramane un factor neutru in raportul celor doua tipuri de cetatenii.
B. unește cetățenia UE de cetățenia statelor membre;
C. desparte cetatenia UE de aceea a statelor membre;

26. Dreptul Uniunii este:


A. un drept internațional al acesteia
B. un drept extern al acesteia.
C. un drept supranațional.

5
Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE


27. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are în componenţă:
A. Tribunalul de Prima Instanță
B. Tribunalul Penal International si Curtea Europeana a Drepturilor Omului
C. toate trei.

28. Actul Unic European (AUE) cuprindea prevederi:


A. de cooperare In cadrul politicii externe si de securitate;
B. de revizuire a Tratatelor institutive;
C. ambele tipuri de prevederi.

29. Principiul subsidiarității este:


A. dezirabil pentru orice structură de stat ori asociere comunitară.
B. un apanaj al statului unitar;
C. un apanaj al federalismului;

30. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie este asigurat prin:


A. politica comună a vizelor şi altor premise de şedere de scurtă durată;
B. absenţa oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne ale
Uniunii Europene; politica comună a vizelor şi altor premise de şedere de scurtă
durată;
C. absenţa oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne ale
Uniunii Europene;

31. Care este autenticul suport al integrării europene?


A. internaționalismul și federalizarea?
B. unitatea în diversitate etno-culturală.
C. nationalismul exclusivist?

32. Odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, procedura de codecizie a fost


redenumită:
A. „procedura legislativă ordinară“.

6
Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE


B. „singura procedură legislativă “.
C. „procedura ordonată“.

33. Conform art. 288 TFUE, regulamentul


A. are aplicabilitate generală, este obligatoriu în toate elementele sale şi nu este direct
aplicabil în orice stat membru.
B. are aplicabilitate generală, nu este obligatoriu în toate elementele sale şi este direct
aplicabil în orice stat membru.
C. are aplicabilitate generală, este obligatoriu în toate elementele sale şi este direct
aplicabil în orice stat membru.

34. Tratatul care a stabilit ca denumirea acestei instituţii să fie „Curtea de Justiţie
a Uniunii Europene" este:
A. Tratatul de la Paris.
B. Tratatul de la Lisabona.
C. Tratatul de la Roma.

35. Cine dispune asupra aprobării finale a ansamblului bugetului UE?


A. Consiliul Uniunii;
B. Parlamentul European;
C. Comisia Europeana.

36. Curtea deliberează în camera de consiliu, la deliberări luând parte:


A. numai judecătorii care au participat la faza orală a procedurii şi, eventual,
raportorul adjunct însărcinat cu studierea cauzei.
B. toti judecătorii indifferent daca au participat la faza orală a procedurii şi, eventual,
raportorul adjunct însărcinat cu studierea cauzei.
C. numai judecătorii care au participat la faza scrisa a procedurii şi, eventual, raportorul
adjunct însărcinat cu studierea cauzei.

37. În cadrul procedurii avizului conform, Parlamentul European are la dispoziţie:


A. doar exprimarea acordului faţă de actul respectiv, putând propune sau impune
amendamente.

7
Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE


B. doar exprimarea acordului sau opoziţiei faţă de actul respectiv, neputând
propune sau impune amendamente.
C. doar exprimarea acordului sau opoziţiei faţă de actul respectiv, putând propune sau
impune amendamente.

38. Indiferent de natura cauzei, procedura Curtii de Justiție a UE include:


A. doar o fază orală care, în general, este publică.
B. o fază scrisă şi o fază orală care, în general, este publică.
C. o fază scrisă şi o fază filmată care, în general, este publică.

39. Dreptul primar sau originar al UE este format din:


A. tratatele institutive şi cele modificatoare, exclusiv protocoalele şi declaraţiile
anexate lor, precum şi tratatele de aderare a noilor membri.
B. tratatele institutive şi cele modificatoare, inclusiv protocoalele şi declaraţiile anexate
lor, fara tratatele de aderare a noilor membri.
C. tratatele institutive şi cele modificatoare, inclusiv protocoalele şi declaraţiile
anexate lor, precum şi tratatele de aderare a noilor membri

40. In ce privește natura juridică a autorității sale, Parlamentul European este:


A. un regim de adunare europeana;
B. o Constituanta la nivelul UE
C. o institutie democratică a reprezentării voinței politice a cetatenilor europeni;

41. Piața Comună In materie nucleară a fost creată prin:


A. Tratatul CECO;
B. Tratatul CEEA.
C. Tratatul CEE;

42. Conform precizărilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dreptul Uniunii


este distinct de sistemele de drept naţionale şi are următoarele caracteristici:
A. aplicabilitate imediată, aplicabilitate directă şi aplicabilitate prioritară.
B. aplicabilitate imediată, aplicabilitate indirectă şi aplicabilitate prioritară.

8
Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE


C. aplicabilitate imediată, aplicabilitate directă şi aplicabilitate secundară.

43. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii, instituţiile adoptă:


A. legi;
directive;
decizii;
recomandări şi avize.
B. regulamente;
acte;
decizii;
recomandări şi avize
C. regulamente;
directive;
decizii;
recomandări şi avize.

44. Uniunea vamală s-a realizat la:


A. 1 iulie 1968;
B. 1 iulie 1970.
C. 31 decembrie 1969;

45. Principiului supremaţiei dreptului Uniunii :


A. nu se regăseşte în niciunul dintre textele tratatelor, aceasta realizându-se în
practica jurisdicţională a Curţii de Justiţie.
B. se regăseşte în textele regulamenrelor.
C. se regăseşte în textele tratatelor.

46. Uniunea Europena reprezintă cel mai mare teritoriu comercial din lume şi
numară in present:
A. 27 de state membre .
B. 29 de state membre .

9
Rodica Baban

DREPTUL UNIUNII EUROPENE


C. 28 de state membre .

47. Dreptul Uniunii a luat naştere prin acordul de voinţă al statelor membre?
A. da;
B. nu;
C. statele nu au nicio legătură.

48. Structura de bază a sistemului instituțional al UE este formată din:


A. Consiliul, Comisia, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi;
B. Parlamentul, Comisia, Curtea de Justitie, Curtea de Conturi;
C. Parlamentul, Comisia, Curtea de Justitie, Consiliul.

49. Directiva are forţă obligatorie:


A. pentru statele terţe în ceea ce priveşte rezultatul ce trebuie obţinut dar lasă
instanţelor naţionale competenţele legate de forma şi mijloacele utilizate în acest scop.
B. pentru statele membre în ceea ce priveşte rezultatul ce trebuie obţinut dar lasă
instanţelor naţionale competenţele legate de forma şi mijloacele utilizate în acest
scop.
C. pentru statele membre în ceea ce priveşte rezultatul ce trebuie obţinut dar nu lasă
instanţelor naţionale competenţele legate de forma şi mijloacele utilizate în acest scop.

50. Actul Unic European (AUE) a reprezentat:


A. un factor neutru in raport cu integrarea.
B. pasul decisiv al trecerii la Uniunea Europeana;
C. o blocare a procesului integrarii;

10
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

1. Care sunt izvoarele primare (principale) ale dreptului comunitar?

a. tratatele constitutive si cele care le-au modificat;

b. tratatele bilaterale dintre statele membre;

c. tratatele UE cu alte tari terte.

2. Sub ce denumire mai este cunoscut in limbajul curent Dreptul Uniunii


Europene?

a. drepturile si libertatile fundamentale;

b. acquis-ul comunitar;

c. drepturile fundamentale ale omului.

3. Ce caracter are regulamentul ca izvor de drept?

a. obligatoriu pentru toate statele membre;

b. se adreseaza numai anumitor state;

c. este lasat la aprecierea Curtii Europene de Justitie.

4. Care este scopul unei directive?

a. implementarea directiilor stabilite in consens;

b. directionarea normelor de drept comunitar;

c. armonizarea colaborarii dintre sistemul juridic comunitar si cel national.

5. Ce caracter are regulamentul fata de statele membre?

a. partial;

b. obligatoriu;

c. limitat;

1
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

6. Care sunt izvoarele derivate de drept comunitar?

a. luarile de pozitie din sesiunile Parlamentului European;

b. declaratiile si tratatele interstatale;

c. regulamentul, directiva, decizia, recomandarile.

7. Care este regula in ceea ce priveste adresabilitatea unui directive?

a. tuturor statelor membre;

b. numai anumitor state membre;

c. acelora care o accepta.

8. Cum este calificat Dreptul Uniunii Europene?

a. o specie suigeneris a dreptului in general;

b. o ramura de drept international;

c. un summum de drepturi ale statelor membre.

9. In cadrul izvoarelor dreptului comunitar, decizia, pentru cine este un act


obligatoriu?

a. Pentru toate statele membre;

b. Pentru statele destinatare;

c. Pentru statele care o accepta.

10. Care este rolul recomandarilor si avizelor?

a. de a stabili prioritatea adoptarii legilor;

b. de a interzice adoptarea unor legi neconstitutionale;

c. de a orienta comportamentul si legislatia statelor

11. Pentru ce motiv intervin Conventiile comunitare?

2
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
a. inlocuirea tratatelor constitutive;

b. a completa tratatele deja existente;

c. a desfiinta un tratat deja existent.

12. Ce au la baza izvoarele de drept comunitar?

a. izvoare primare de drept comunitar;

b. izvoare colaterale de drept comunitar;

c. izvoare adiacente ale dreptului comunitar.

13. In structura izvoarelor de drept comunitar, ce fel de izvoare ocupa un loc


important?

a. Izvoarele cutumiare de drept comunitar;

b. Izvoarele constitutionale de drept comunitar;

c. Izvoarele derivate de drept comunitar.

14. Dintre izvoarele de drept comunitar nescrise, cine ocupa cel mai important loc?

a. declaratiile sefilor statelor membre in Parlamentul European;

b. obiectiile prim-ministrilor la summit-urile europene;

c. jurisprudenta Curtii de Justitie Europene.

15. Ordinea juridica comunitara a fost definita de:

a. Curtea Drepturilor Omului

b. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene

c. Curtea Suprema de Justitie

16. Care pilon al U.E ii apartine in exclusivitate Consiliului:

a. pilonul III

3
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
b. pilonul I

c. pilonul II

17. In care dintre piloni Comisia Europeana, Consiliul Uniunii European si


Parlamentul European se implica toate in luarea deciziilor:

a. Pilonul I

b. Pilonul II

c. Pilonul III

18. Carta Drepturilor Fundamentale a U.E a fost proclamata in:

a. La Nice decembrie 2000

b. Viena in aprilie 2006

c. Lisabona in 2007

19. Unde este situata Curtea Europeana a drepturilor Omului?

a. Haga

b. Strasbourg

c. Luxemburg

20. In procesul decizional al institutiilor europene care dintre actele adoptate sunt
aplicabile obligatoriu pentru statele membre?

a. Recomandarile si avizele

b. Directiva

c. Actele atipice comunitare

21. Aplicarea regulamentului are caracter:

a. Obligatoriu pentru toate statele membre

b. Aplicarea lui este facultativa pentru statele uniunii

4
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
c. Obligatoriu pentru o parte din statele member

22. Care din urmatoarele caracteristici nu apartine directivei?

a. Are efect asupra tuturor statelor membre

b. Reprezinta un sistem de legiferare indirect

c. Stabileste formele si metodele prin care se atinge rezultatul

23. Caracteristica deciziei ca act european emis este:

a. Are efect indirect in ceea ce il priveste pe destinatar.

b. Este obligatoriu in toate elementele sale dar numai pentru destinatarul sau.

c. Nu este un act administrativ individual.

24. CEDO este adoptata in cadrul si sub egida Consiliului Europei la:

a. Maastricht 1992

b. Roma 4 noiembrie 1950

c. Nice 7 decembrie 2000

25. Tratatul de la Lisabona semnat la 3 decembrie 2007 va intra in vigoare:

a. In anul 200

b. In anul 202

c. Dupa ratificarea sa de toate statele member

26. Care din urmatoarele acte se afla in vârful ierarhiei actelor comunitare?

a. Regulamentele si directivele

b. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si a Otelului; Tratatul


instituind Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea
Europeana a Energiei Atomice

c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europac. Tratatul instituind o Constitutie


pentru Europa

5
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

27. Ordinea Juridica Europeana:

a. este o ordine juridica veche

b. este o ordine juridica autonoma fata de ordinea jurdica internationala

c. nu este integrata in sistemul national al statelor member

28. Al treilea pilon al Uniunii Europene priveste:

a. tratatele constitutive

b. colaborarea politiei si justitiei in materie penala

c. se refera doar la colaborarea sistemelor judiciare

29. Directiva:

a. este obligatorie

b. este direct aplicabila ti creeaza drepturi si obligatii de care jurisdictiile nationale


trebuie sa tina seama

c. Nu este direct aplicabila

30. Directiva:

a. este un act folosit la nivel comunitar pentru armonizarea sau coordonarea


legislatiilor nationale si care obliga orice stat membru destinatar cu privire la
rezultatul care trebuie atins;

b. are o forta normativa nelimitata.

c. este direct aplicabila

31. O traspunspunere incorecta a directivei:

a. nu constituie o incalcare a obligatiilor comunitare;

b. este de natura sa angajeze raspunderea statului membru in fata Curtii de


Justitie a Comunitatilor Europene;

c. face ca persoana vatamata sa nu poata pretinde repararea prejudiciului suferit

6
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
32. Caracterele fundamentale ale ordinii juridice comunitare sunt:

a. este o ordine juridica autonoma;

b. este o ordine juridica integrata in dreptul statelor membre;

c. este o ordine juridica dependenta

33. Care sunt cele trei mari domenii de drepturi fundamentale protejate de Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

a. drepturile civile, drepturile economice si respectiv drepturile politice si sociale,

b. dreptul fundamental la viata, dreptul la protejarea imaginii si la protectia datelor cu


character personal.

c. drepturile civile, drepturile penale si drepturile economice.

34. Carta drepturilor fundamentale ale omului este:

a. un document obligatoriu pentru statele membre,

b. un document complet nou care a protejat drepturi ce nu se regaseau in nici un al tact


pana la acel moment,

c. o lege déjà stabilita care aduna intr-un singur document drepturile déjà
recunoscute in alte acte.

35. Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana este comun cu cel de


aderare al:

a. Croatiei,

b. Lituaniei,

c. Bulgariei.

36. Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana a fost elaborat pe baza


acelorasi principii ca si:

a. Tratatul de la Lisabona;

b. Tratatul de aderare a celor zece state care au aderat la mai 2004;

c. Tratatul de aderare al Belgiei.

7
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

37. Actul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana are:

a. un continut total diferit de cel al Protocolului de aderare;

b. un continut aproape identic cu cel al Protocolului de aderare

c. un continut specific Romaniei

38. Partea intai a Protocolului de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana


cuprinde:

a. Principiile;

b. Adaptarea Constitutiei:

c. Dispozitii introductive.

39. Acordurile bilaterale privind pescuitul incheiate de Romania inainte de


aderare:

a. vor fi adminstrate de Uniune;

b. vor fi abrogate;

c. vor fi adminstrate in continuare de tara noastra.

40. Dupa semnarea Tratatului de aderare si pana la momentul aderarii efective a


Romaniei la U.E., aceasta a beneficiat de:

a. statutul de stat nemembru;

b. statutul de observator pasiv;

c. statutul de observator activ in cadrul institutiilor europene.

41. Primul Raport de monitorizare al Romaniei de catre Comisia europeana in


vederea aderarii la U.E. a fost publicat la data de:

a. 25 octombrie 2005;

b. 6 mai 2006;

c. 26 septembrie 2006.

8
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

42. Raportul de monitorizare privind situatia pregatirii Romaniei si Bulgariei


pentru aderarea la U.E. a fost prezentat la:

a. Bruxelles - 6 mai 2006;

b. Strasbourg - 26 septembrie 2006;

c. Luxemburg - 20 ianuarie 2005.

43. Raportul Comisiei europene prezentat la data de 26 septembrie 2006 cuprinde


date despre progesele facute de Romania in:

a. economie si agricultura;

b. politica fiscala;

c. lupta impotriva coruptiei la nivel inalt.si in domeniul justitiei.

44. Camerele reunite ale Parlamentului Romaniei au ratificat Tratatul de aderare


la:

a. 7 mai 2005;

b. 26 septembrie 2006;

c. 27 mai 2007.

45. Camerele reunite ale Parlamentului Romaniei au ratificat Tratatul de aderare


prin:

a. Legea 57/2005;

b. Legea 25/2006;

c. Legea 69/2007.

46. Romania a depus instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea


Europeana la data de:

a. 20 octombrie 2005;

b. 2 februarie 2007;

c. 27 mai 2005.

9
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

47. Romania a depus instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea


Europeana:

a. inainte de Bulgaria;

b. dupa Bulgaria;

c. concomitent cu Bulgaria.

48. Ceremonia depunerii instrumentelor de ratificare a Tratatului de aderare al


Romaniei la UE a avut loc la:

a. Paris;

b. Bruxelles;

c. Roma.

49. Statul care a indeplinit functia de depozitar al Tratatului de aderare al


Romaniei la UE este:

a. Italia;

b. Franta;

c. Germania.

50. Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene de la:

a. ianuarie 2004;

b. ianuarie 2007;

c. ianuarie 2008.

51. In contextul coordonarii procesului de trraspunspunere, Departamentul pentru


Afaceri Europene din cadrul Guvernului Romaniei va furniza informatii catre:

a. Consiliul European;

b. Comisia Europeana;

c. Ministerul Integrarii Europene.

10
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

52. In anul 2006, a fost initiat un proces de evaluare a actelor normative, prin care
au fost preluate in dreptul intern prevederi a unor regulamente comunitare, de
catre:

a. Ministerul Integrarii Europene;

b. Comisia Europeana;

c. Guvernul Romaniei.

53. Departamentul pentru Afaceri Europene avizeaza, in mod obligatoriu:

a. actele normative comunitare;

b. proiectele de acte normative care urmaresc trraspunspunerea in legislatia nationala a


actelor normative comunitare;

c. regulamentele comunitare.

54. Atunci cand Comisia apreciaza ca un stat membru nu si-a indeplinit una dintre
obligatii asumate prin tratat, aceasta emite:

a. un aviz motivat;

b. un regulament;

c. o hotarare.

55. Care sunt mecanismele juridice de protectie a drepturilor cetatenilor europeni?

a. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Curtea


Europeana a Drepturilor Omului;

b. Curtea de Conturi si Curtea Europeana a Drepturilor Omului;

c. Judecatoria, Curtea de Apel si Curtea Europeana de Justitie.

56. Unde isi are sediul Curtea Europeana de Justitie?

a. la Haga;

b. la Strasbourg;

c. la Luxembourg.

11
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

57. Care sunt instantele de judecata la nivel unional?

a. Curtea de Conturi si Curtea de Apel;

b. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul


Functiei Publice

c. Inalta Curte de Casatie si Justiti, Curtea de Conturi si Tribunalul de Prima Instanta.

58. Din cati judecatori era compusa, initial, Curtea de Justitie Europeana?

a. 7 judecatori;

b. 9 judecatori;

c. judecatori.

59. Cat dureaza mandatul judecatorilor Curtii de Justitie Europene?

a. 3 ani;

b. 4 ani;

c. 6 ani.

60. La ce interval de timp sunt inlocuiti, partial, judecatorii Curtii Europene de


Justitie?

a. la fiecare 6 ani;

b. la fiecare 3 ani;

c. anual.

61. Cati judecatori si avocati generali numara, in prezent, Curtea Europeana de


Justitie?

a. 27 de judecatori si 8 avocati generali;

b. 24 de judecatori si 8 avocati generali;

c. 27 de judecatori si 2 avocati generali.

12
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

62. De cine sunt numiti judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea
Europeana de Justitie?

a. de Parlamentul European;

b. de Consiliul European;

c. de statele membre al Uniunii Europene.

63. Cat dureaza mandatul presedintelui Curtii Europene de Justitie?

a. 6 ani;

b. 4 ani;

c. 3 ani.

64. Cine poate ridica imunitatea judecatorilor Curtii Europene de Justitie?

a. Parlamentul European;

b. plenul Curtii Europene de Justitie;

c. Comisia Europeana.

65. Care sunt modalitatile in care inceteaza, in mod individual, mandatul unui
judecator al Curtii Europene de Justitie?

a. prin reinnoire periodica, prin demisie sau in caz de deces;

b. numai prin demisie;

c. numai prin deces.

66. Cat dureaza mandatul avocatilor generali din cadrul Curtii Europene de
Justitie?

a. 4 ani;

b. 6 ani;

c. avocatii generali sunt numiti pentru o perioada nedeterminata.

13
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
67. Care dintre membrii Curtii Europene de Justitie sunt specifici jurisdictiei
europene?

a. judecatorii Curtii Europene de Justitie;

b. grefierii Curtii Europene de Justitie;

c. avocatii generali din cadrul Curtii Europene de Justitie.

68. Care este data de incepere a anului jurisdictional comunitar?

a. 6 octombrie;

b. 9 mai;

c. ianuarie.

69. Care sunt cauzele ce pot fi judecate de Curtea Europeana de Justitie?

a. Curtea Europeana de Justitie este competenta sa judece orice fel de cauze;

b. recursurile directe si trimiteri prejudiciare, care emana de la jurisdictiile


statelor membre;

c. Curtea de Justitie Europeana este doar un organ consultativ, nefiind competenta sa


judece nici un fel de cauze.

70. Care sunt trasaturile procedurii de judecata in fata plenului Curtii Europene
de Justitie sau a „Camerelor” sale?

a. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a „Camerelor” sale este secreta;

b. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a „Camerelor” sale este


contradictorie, publica si mixta;

c. procedura de judecata in fata plenului Curtii sau a „Camerelor” sale comporta doar o
faza scrisa.

71. Cum sunt adoptate deciziile Curtii Europene de Justitie?

a. cu majoritate de voturi;

b. in unanimitate;

14
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
c. fie cu majoritate de voturi, fie in unanimitate, in functie de gravitatea cauzei judecate.

72. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?

a. competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate;

b. interpreteaza unitar Tratatele si actele comunitare pe calea recursului in


interpretare;

c. Curtea Europeane de Justitie, fiind doar un organ consultativ, nu are nici o


competenta.

73. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?

a. controleaza legalitatea actiunilor sau omisiunilor statelor membre in raport cu


dispozitiile tratatelor, trraspunsand litigiile dintre acestea;

b. elaboreaza legi;

c. amandeaza tratate internationale

74. Care sunt competentele Curtii Europene de Justitie?

a. vegheaza la corecta utilizare a bugetului Uniunii Europene;

b. competentele Curtii Europene de Justitie sunt nelimitate;

c. efectueaza un control al legalitatii actelor comunitare, realizat, indeosebi, pe


calea recursului in anulare, a exceptiei de nelegalitate si a recursului in carenta.

75. In ce scop a fost creat, in 1989, Tribunalul de Prima Instanta?

a. pentru a eficientiza activitatea Curtii Europene de Justitie;

b. pentru a supraveghea activitatea Curtii Europene de Justitie;

c. pentru a elabora legile care sa fie aplicate ulterior de Curtea Europeana de Justitie.

76. Care este numarul judecatorilor care intra in componenta Tribunalului de


Prima Instanta?

a. 25;

b. 26;

15
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
c. 27.

77. Unde isi are sediul Tribunalul de Prima Instanta?

a. la Berlin;

b. la Strasbourg;

c. la Luxembourg.

78. Care este denumirea informala a Curtii Europene a Drepturilor Omului?

a. Curtea de la Haga;

b. Curtea de la Strasbourg;

c. Curtea de la Munchen.

79. Cati judecatori are, in prezent, in componenta, Curtea Europeana a


Drepturilor Omului?

a. 27 de judecatori;

b. 35 de judecatori;

c. 43 de judecatori.

80. De cine sunt alesi judecatorii care urmeaza sa faca parte din Curtea Europeana
a Drepturilor Omului?

a. de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei;

b. de statele membre ale Uniunii Europene;

c. de Comisia Europeana.

81. Cum isi desfasoara activitatea, in majoritatea cazurilor, Curtea Europeana a


Drepturilor Omului?

a. in camere compuse din 7 judecatori;

b. in camere compuse din 9 judecatori;

c. in camere compuse din judecatori.

16
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

82. Din cati judecatori este compusa Marea Camera a Curtii Europene a
Drepturilor Omului, care functioneaza in cazuri exceptionale?

a. din 7 judecatori;

b. din 17 judecatori;

c. din 27 de judecatori.

83. Cine poate sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului?

a. numai un particular care se considera victima unei violari a Conventiei Europene a


Drepturilor Omului;

b. numai o asociatie nationala care se ocupa de protectia drepturilor omului intr-un stat
membru al Uniunii Europene;

c. orice stat contractant (prin plangere statala) sau de orice particular care se
considera victima unei violari a Conventiei Europene a Drepturilor Omului ( prin
plangere individuala).

84. Cum sunt luate deciziile de Curtea Europeana a Drepturilor Omului?

a. in unanimitate;

b. cu majoritatea voturilor judecatorilor care intra in componenta Curtii;

c. cu majoritatea voturilor judecatorilor prezenti la judecarea cauzei respective.

85. Ce simbolizeaza, la modul ideal, cetatenia europeana?

a. comuniunea de scopuri si de mijloace care exista intre popoarele statelor


membre ale Uniunii Europene;

b. cetatenia tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Europei;

c. cetatenia nationala la nivel european.

86. De cine este reglementata cetatenia Europeana?

a. de dreptul national al statelor europene;

b. de dreptul national al statelor membre ale Uniunii Europene;

17
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
c. de dreptul Uniunii Europene.

87. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la


Maastricht?

a. dreptul la viata;

b. dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European si la alegerile locale;

c. dreptul la greva.

88. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la


Maastricht?

a. dreptul de petitie in fata Parlamentului European;

b. dreptul de petitie in fata Comisiei Europene;

c. dreptul de petitie in fata Consiliului European.

89. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la


Maastricht?

a. dreptul de a se adresa Avocatului Poporului („Ombudsman“) pentru


examinarea cazurilor de administrare defectuoasa din partea organismelor si
institutiilor comunitare;

b. dreptul de a se adresa Avocatului General pentru examinarea cazurilor de


administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare;

c. dreptul de a se adresa Procurorului General pentru examinarea cazurilor de


administrare defectuoasa din partea organismelor si institutiilor comunitare

90. Cine se bucura de cetatenie europeana?

a. cetatenii statelor care fac parte din continentul Europa;

b. cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene;

c. cetatenii statelor care fac parte din Spatiul Schengen.

91. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in


capitolul referitor la cetatenie?

18
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
a. la dreptul la viata;

b. la dreptul la munca;

c. la dreptul la buna administrare.

92. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in


capitolul referitor la cetatenie?

a. la dreptul de acces la documente;

b. la dreptul la viata privata;

c. la dreptul de proprietate.

93. La ce drepturi se refera Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene in


capitolul referitor la cetatenie?

a. la dreptul de a participa la intruniri;

b. la dreptul la protectie diplomatica si consulara;

c. la dreptul la greva.

94. Cine poate sesiza Ombudsmanul European?

a. numai Parlamentul sau Comisia Europeana;

b. Curtea Europeana a Drepturilor Omului;

c. orice cetatean european si orice persoana fizica sau juridica cu resedinta sau cu
sediul social intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene.

95. Puterea legislativa a Parlamentului European se exercita in mod schematic,


dupa urmatoarele proceduri legislative:

a. consultarea;

b. consultarea, cooperarea, codecizia si avizul conform;

c. consultarea si codecizia;

96. Dezbaterile, opiniile si rezolutiile Parlamentului se publica in:

19
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
a. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b. Monitorul Oficial al fiecarui sat membru;

c. Carta Uniunii Europene.

97. Parlamentul European poate adopta o motiune de cenzura care duce la:

a. demiterea in bloc a Comisiei Europene;

b. demiterea unei parti a Comisiei Europene;

c. demiterea Curtii Europene de Justitie.

98. Procedura de adoptare a deciziilor comunitare presupune:

a. avizul Parlamentului;

b. propunerea Comisiei, avizul Parlamentului si hotararea Consiliului U.E.;

c. hotararea Parlamentului.

99. Comisia europeana, in functionarea sa are la baza:

a. principiul colegialitatii;

b. principiul egalitatii;

c. principiul subsidiaritatii;

100. Uniunea Europeana se bazeaza pe un raspunsamblu de reguli juridice, a


caror respectare este obligatorie pentru:

a. institutiile comunitare;

b. persoanele juridice;

c. institutiile comunitare, statele membre si persoanele fizice.

101. Atributiile Comisiei Europene sunt urmatoarele:

a. de asistare;

20
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
b. de organ executiv al uniunii Europene;

c. de gardian al tratatelor, de organ executiv al uniunii Europene si de


reprezentare.

102. Rolul Consiliului European este de a:

a. impulsiona politicile comunitare generale;

b. defini noile sectoare de activitate comunitara,

c. impulsiona politicile comunitare generale, coordona politicile comunitare, defini noile


sectoare de activitate comunitara si orienta constructia comunitara.

103. Organizarea si functionarea Consiliului Uniunii Europene sunt reglementate


prin:

a. decrete;

b. dispozitii ale tratatelor comunitare si dispozitii cuprinse in Regulamentul


interior al Consiliului;

c. legi;

104. Rolul Curtii de Conturi Europene este de a :

a. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene;

b. legalitatea operatiunilor bugetului comunitar;

c. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene, legalitatea operatiunilor


bugetului comunitar si corespondenta acestuia cu programul anual de gestionare a
sa.

105. Comunitatea Europeana are la baza tratatul:

a. Tratatul de la Nice - 2000

b. Tratatul de la Amsterdam - 1997

c. Tratatul de la Roma – 1957

106. Uniunea Europeana are la baza tratatul:

21
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
a. Tratatul de la Roma – 957

b. Tratatul de la Maastricht – 992

c. Tratatul de la Amsterdam.

107. Cate titluri cuprinde Tratatul de la Maastricht?

a. 5

b. 8

c. 7

108. Dintre urmatoarele organisme, care are personalitate juridica?

a. Consiliul European

b. Comunitatea Europeana

c. Uniunea Europeana

109. Cati piloni are la baza U.E?

a. 2

b. 4

c. 3

110. Prin adoptarea Tratatului de la Maastricht, tratatele constitutive au fost:

a. inlocuite

b. modificate

c. anulate

111. Care sunt Comunitatile Europene?

a. CECO, CEEA(Euratom), CEE

22
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
b. ECSC, OEEC, OECD

c. WEU, ECD, EEC

112. Care dintre urmatoarele variante nu este un pilon al U.E?

a. Politica externa si securitatea comuna

b. Cooperarea judiciara si politieneasca in materie

c. Domeniul stiintific

113. Ce semnifica CEEA?

a. Comunitatea Europeana a Energiei si Agriculturii

b. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice

c. Comunitatea Economica Europeana si Administrativa

114. Uniunea politica a U.E este data de pilonii:

a. I si III

b. II si III

c. numai pilonul III

115. Ce tratat introduce o clasificare generala a competentelor in trei categorii:

- Competentele exclusive: doar Uniunea are puterea de a legifera in domenii precum


uniunea vamala, politica comerciala comuna sau concurenta.

- Actiunile de sprijin, de coordonare sau de completare: interventia Uniunii se limiteaza


la sustinerea actiunilor intreprinse de statele membre, de exemplu, prin intermediul
ajutoarelor financiare. Sunt vizate domenii precum cultura, educatia sau industria.

Competentele partajate acopera celelalte domenii (protectia mediului, trraspunsporturile


si protectia consumatorilor etc.). Distribuirea puterii de legiferare intre Uniunea
Europeana si statele membre se face respectand principiul subsidiaritatii.

a. Amsterdam

23
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
b. Maastricht

c. Lisabona

116. Tratatul de la Lisabona :

a. a fost negociat conform concluziilor Consiliului european din 2 si 22 iunie 2007

b. a fost semnat la Lisabona, in acelasi an, sub presedintia germana

c. a intrat in vigoare dupa ratificarea sa de catre Franta

117. In hotararea Costa c. ENEL, CJCE a enuntat:

a. prioritatea dreptului comunitar fata de cel national;

b. prioritatea regulamentului fata de legea fundamentala a unui stat membru;

c. prioritatea directivei fata de dreptul national.

118. CJCE a stabilit prioritatea dreptului comunitar asupra dreptului procesual


dintr-un stat membru in:

a. hotararea Simmenthal;

b. hotararea Internationale Handelsgesellschaft;

c. hotararea Factortame III.

119. Efectul direct al dreptului comunitar consta in:

-capacitatea sa de a crea in mod direct drepturi si obligatii in sarcina


particularilor, drepturi si obligatii pe care acestia din urma le pot invoca in fata
judecatorului national, care are obligatia de a le garanta

120. Tratatele institutive consacra:

a. teoria dualista conform careia norma de drept intern se afla in aceeasi sfera cu cea
internationala, existand un raport de supra sau subordonare

b. dreptul comunitar european, primar sau derivat nu are aplicabilitate imediata

24
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
c. monismul si impun respectarea sa de catre statele membre; dreptul european
aplicandu-se direct pe teritoriul tuturor statelor membre, avand prioritate fata de
sistemele juridice si reglementarile existente in statele membre.

121. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate:

a. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg

b. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si introduse in T.C.E. sau in


tratatele modificatoare.

c. in Actul unic european

122. Principiile fundamentale ale Dreptului Comunitar European sunt:

a. Principiul nediscriminarii si principiul subsidiaritatii

b. Principiul dreptului la aparare, principiul proportionalitatii si principiul prioritatii

c. Principiul prioritatii, principiul efectului direct, principiul subsidiaritatii si


principiul proportionalitatii

123. Potrivit hotararii Simmenthal II:

a. aplicabilitatea directa a dreptului comunitar inseamna aplicarea deplina si


uniforma a reglementarilor sale in toate statele membre, incepand cu data intrarii
lor in vigoare si atata timp cat acestea continua sa fie in vigoare

b. respectarea drepturilor fundamentale este parte integranta a principiilor generale de


drept aparate de Curtea de Justitie

c. competentele trebuie exercitate la un nivel cat mai aproape posibil de cetateni.

124. Potrivit principiului proportionalitatii:

a. mijloacele folosite de autoritati trebuie sa fie proportionale cu scopul urmarit

b. o instanta nationala are obligatia sa aplice dreptul comunitar si sa-i asigure efectul
direct deplin, inlaturand, chiar din oficiu, orice norma contrara interna

c. instantele nationale trebuie sa asigure protectia legala la care persoanele au dreptul ca


efect direct al dreptului comunitar

25
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
125. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si
proportionalitatii anexat la Tratatul de la Lisabona:

a. dupa ce propune un act legislativ, Comisia procedeaza la consultari extinse

b. Consiliul trraspunsmite parlamentelor nationale proiectele de acte legislative emise


de un grup de state membre sau de Curtea de Justitie, precum si proiectele modificate

c. fiecare institutie asigura in permanenta respectarea principiilor subsidiaritatii si


proportionalitatii definite la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeana

126. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si


proportionalitatii:

a. in termen de sase saptamani de la data trraspunsmiterii unui proiect de act legislativ in


limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera a unui parlament
national poate adresa presedintelui Consiliului un aviz motivat in care sa se expuna
motivele pentru care considera ca proiectul in cauza nu este conform cu principiul
subsidiaritatii.

b. in cazul in care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justitie, de Banca
Centrala Europeana sau de Banca Europeana de Investitii, presedintele Consiliului
trraspunsmite avizul Parlamentului European

c. in termen de opt saptamani de la data trraspunsmiterii unui proiect de act


legislativ in limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament national sau orice camera
a unui parlament national poate adresa presedintelui Parlamentului European, al
Consiliului si, respectiv, al Comisiei un aviz motivat in care sa se expuna motivele
pentru care considera ca proiectul in cauza nu este conform cu principiul
subsidiaritatii.

127. Aplicabilitatea directa semnifica faptul ca:

a. dispozitiile tratatelor sau ale actelor institutiilor comunitare care indeplinesc anumite
criterii nu pot fi invocate in fata propriilor jurisdictii nationale si nu sunt susceptibile sa
creeze drepturi si obligatii in favoarea, respectiv in sarcina particularilor

b. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si


ca orice masura nationala de trraspunsformare sau de introducere in ordinea
juridica este interzisa

c. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare in ordinea juridica interna si ca orice


masura nationala de trraspunsformare sau de introducere in ordinea juridica este
permisa

128. Generalizarea aplicabilitatii directe a fost realizata prin hotararea C.J.C.E:

26
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
a. Van Gend & Loos

b. Grogan

c. Schlüter

129. In cazul unei incalcari a obligatiei de trraspunspunere a unei directive,


trebuie avute in vedere urmatoarele:

a. intre incalcarea obligatiei impuse statului membru si prejudiciul provocat nu trebuie


sa existe o cauzalitate

b. continutul acestor drepturi nu trebuie sa poata fi stabilit pe baza directivei insasi

c. obiectivul respectivei directive trebuie sa fie conferirea de drepturi oricaror


persoane si continutul acestor drepturi trebuie sa poata fi stabilit pe baza
directivei insasi

130. O dispozitie comunitara trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii pentru a


i se recunoaste efectul direct:

a. aplicabilitate generala si claritate

b. claritate, precizie si neafectarea de conditii

c. efect direct si neafectarea de conditii

131. Curtea de justitie de la Luxemburg a stabilit efectul direct al prevederilor


directivelor numai pentru:

a. cazul in care prevederile directivelor sunt in favoarea cetatenilor

b. cazul in care prevederile directivelor nu cad in sarcina statului

c. atunci cand prevederile directivelor sunt in favoarea cetatenilor si cad in sarcina


statului (asa numitul efect direct vertical)

132. Prevederile directivelor care impun obligatii tertilor:

a. nu pot produce niciodata efect direct

b. produc intotdeauna efect direct

c. sunt obligatorii si generale

27
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

133. Obligatia statelor membre de compensare a unei daune exista, in principiu,


daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a. dreptul comunitar confera oricarei persoane drepturi subiective

b. statul membru nu a depasit „evident” si „considerabil” limitele atributiilor sale

c. prin aceasta, reclamantului nu i-a fost provocata o dauna

134. Ordinea juridica comunitara:

a. nu este distincta de ordinea juridica nationala

b. este o ordine juridica supranationala, care se intemeiaza pe acceptarea


trraspunsferarii, de catre statele membre ale Uniunii Europene, a unor competente
decizionale catre institutiile comunitare

c. este o ordine juridica nationala

135. Obiectivele Uniunii europene cuprinse in Tratatul de la Lisabona sunt:

a. libertatea, egalitatea, respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor


care apartin minoritatilor

b. respectarea demnitatii umane

c. sa promoveze pacea, valorile sale si buna-starea popoarelor sale; sa ofere un


spatiu de libertate, de securitate si de justitie fara frontiere interioare, in sanul
caruia este asigurata libera circulatie a cetatenilor sai, sa stabileasca o piata
interioara.

136. Potrivit Tratatului de la Lisabona Uniunea

a. Uniunea isi urmareste obiectivele prin mijloace corespunzatoare, in functie de


competentele care ii sunt atribuite prin tratate

b. Uniunea ofera cetatenilor sai un spatiu de libertate, securitate si justitie, cu frontiere


interne

c. Uniunea urmareste sa promoveze pacea, valorile sale si bunastarea institutiilor sale

137. Uniunea se intemeiaza pe urmatoarele valori:

28
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
a. respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii si stabilirea unei piete
interne

b. respectarii drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin


minoritatilor si promovarea pacii, valorilor sale si buna-starea popoarelor sale

c. respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii, statului de drept,


precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
care apartin minoritatilor

138. Uniunea europeana dispune de urmatoarele competente:

a. competente exclusive si competente partajate intre Uniune si statele membre

b. competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a


actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste
domenii.

c. competente exclusive, competente partajate intre Uniune si statele membre si


competente pentru a desfasura actiuni de sprijinire, coordonare sau de completare
a actiunii statelor membre, fara a inlocui din acest motiv competenta lor in aceste
domenii

140. Delimitarea competentelor Uniunii este guvernata de

a. Principiul efetului direct

b. Principiul atribuirii

c. Principiul certitudinii juridice

141. Exercitarea competentelor Uniunii este reglementata de

a. principiile subsidiaritatii si proportionalitatii

b. principiul egalitatii

c. principiul prioritatii si principiul loialitatii

142. Printre competentele exclusive ale Uniunii intalnim:

a. protectia consumatorului, spatiul de libertate, securitate si justitie, piata interna;

b. educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul, protectia si imbunatatirea


sanatatii umane, turismul

29
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
c. uniunea vamala, stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii
pietei interne, politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro,
conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul politicii comune privind
pescuitul.

143. Competentele partajate intre Uniune si statele membre se aplica in


urmatoarele domenii principale:

a. politica comerciala comuna, conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul


politicii comune privind pescuitul, cooperarea administrativa

b. mediul, trraspunsporturile, coeziunea economica, sociala si teritoriala, energia

c. stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne, industria

144. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare


sau completare a actiunii statelor membre in urmatoarele domenii:

a. protectia si imbunatatirea sanatatii umane; industria; cultura;


turismul;educatia, formarea profesionala, tineretul si sportul; protectia civila;
cooperarea administrativa

b. protectia consumatorului; traspunsporturile; retelele trraspunseuropene;) energia;

c. incheierea unui acord international in cazul in care aceasta incheiere este prevazuta de
un act legislativ al Uniunii, ori este necesara pentru a permite Uniunii sa isi exercite
competenta interna, sau in masura in care aceasta ar putea aduce atingere normelor
comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

145. In temeiul principiului atribuirii

a. Uniunea actioneaza numai in limitele competentelor care i-au fost atribuite de


statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste
tratate.

b. in domeniile care nu sunt de competenta sa exclusiva, Uniunea intervine numai daca


si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu pot fi realizate in mod
satisfacator de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional si local, dar
datorita dimensiunilor si efectelor actiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la
nivelul Uniunii

c. Uniunea dispune de competenta pentru a intreprinde actiuni si pentru a duce o politica


comuna, fara ca exercitarea acestei competente sa poata avea ca efect lipsirea statelor
membre de posibilitatea de a-si exercita propria competenta.

30
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
146. In domeniile cercetarii, dezvoltarii tehnologice si spatiului

a. Uniunea intervine numai daca si in masura in care obiectivele actiunii preconizate nu


pot fi realizate in mod satisfacator de statele membre nici la nivel central, nici la nivel
regional si local, dar datorita dimensiunilor si efectelor actiunii preconizate, pot fi
realizate mai bine la nivelul Uniunii

b. actiunea Uniunii, in continut si forma, nu depaseste ceea ce este necesar pentru


realizarea obiectivelor tratatelor

c. Uniunea dispune de competenta pentru a desfasura actiuni si, in special, pentru


definirea si punerea in aplicare a programelor, fara ca exercitarea acestei
competente sa poata avea ca efect impiedicarea statelor membre de a-si exercita
propria competenta

147. In cazul in care tratatele atribuie Uniunii competenta exclusiva intr-un


domeniu determinat

a. Uniunea si statele membre pot legifera si adopta acte obligatorii din punct de vedere
juridic in acest domeniu

b. numai Uniunea poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele
membre putand sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de Uniune
sau pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii

c. statele membre isi exercita competenta in masura in care Uniunea nu si-a exercitat
competenta

148. In cazul in care tratatele atribuie Uniunii o competenta partajata cu statele


membre intr-un domeniu determinat

a. numai Uniunea poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele
membre putand sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de Uniune sau
pentru punerea in aplicare a actelor Uniunii

b. Uniunea si statele membre pot legifera si adopta acte obligatorii din punct de
vedere juridic in acest domeniu. Statele membre isi exercita competenta in masura
in care Uniunea nu si-a exercitat competenta. Statele membre isi exercita din nou
competenta in masura in care Uniunea a hotarat sa inceteze sa si-o mai exercite

c. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau


completare a actiunii statelor member

149. Tratatul de la Lisabona a fost semnat la

a. 3 noiembrie 2007

31
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
b. ianuarie 2009

c. 13 decembrie 2007

150. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa

a. a fost semnat la 29 octombrie 2004

b. a fost semnat la 3 decembrie 2007

c. a fost semnat la 3 decembrie 2007

151. Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa

a. a fost respins in urma referendumului din Franta

b. a fost respins in urma referendumului din Olanda

c. a fost respins in urma celor doua referendumuri din Franta si Olanda

152. Unde a fost semnat ultimul tratat cu privire la Uniunea Europeana?

a. Maastricht,

b. Lisabona

c. Nisa

153. Tratatul de la Lisabona propune pentru Consiliul European:

a. Noi atributii

b. Postul de Presedinte al Consiliul European

c. Schimbarea denumirii

154. In care Tratat este introdusa functia de Presedinte al Consiliului European

a. Amsterdam,

b. Actul Unic European,

c. Lisabona

32
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

155. Conform Tratatului de la Lisabona, incepand cu noiembrie 2004, Comisia va


fi compusa dintr-un numar de membri, incluzand presedintele si Inaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate,
corespunzator

a. cu 2/3 din numarul statelor membre

b. cu 2/3 din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide
modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate,

c. ½ din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide
modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate.

156. Care este noul sistem de vot in Consiliul de Ministri

a. votul cu majoritate simpla

b. deciziile trebuie sa fie sustinute de 65% din statele membre reprezentand cel putin
55% din populatia UE

c. votul cu majoritate calificata iar deciziile trebuie sa fie sustinute de 55% din
statele membre (in prezent, 5 din 27 de tari ale UE), reprezentand cel putin 65%
din populatia UE

157. Functia de Inalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externa si de


securitate comuna (PESC) va fi alaturata celei dea

a. Vicepresedinte al Comisiei

b. Presedinte al Comisiei

c. Vicepresedinte al Consiliului

158. Tratatul de la Lisabona

a. este un tratat international convenit si ratificat de state membre suverane care


sunt de acord sa renunte la o parte din suveranitatea lor in favoarea cooperarii
supranationale

b. nu simplifica distributia competentelor intre Uniune si statele membre neprecizand


atributiile fiecarei parti implicate

c. nu recunoaste drepturile fundamentale prin neincluderea unei trimiteri la Carta


drepturilor fundamentale

33
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

159. Cei trei piloni (politicile comunitare, PESC si cooperarea judiciara si


politieneasca in materie penala)

a. se mentin potrivit Tratatului de la Lisabona

b. vor fuziona potrivit Tratatului de la Lisabona

c. dispar

160. In materie de cooperare judiciara si politieneasca, cele mai multe decizii vor fi
luate cu:

a. majoritatea voturilor statelor membre

b. unanimitate

c. nici una din variante

161. Tratatul de la Lisabona :

a. creeaza postul de Inalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de


securitate care este si vicepresedintele Consiliului

b. recunoaste explicit, pentru prima data, posibilitatea ca un stat membru sa se


retraga din Uniune

c. 2 milioane de cetateni din diferite state membre vor putea cere direct Comisiei sa ia o
initiativa care prezinta interes pentru ei si tine de competenta Uniunii.

162. Potrivit Tratatului de la Lisabona Parlamentul European:

a. se va afla pe o pozitie de egalitate cu Consiliul

b. va avea cel mult 700 de membri

c. nu va mai avea noi atributii privind legislatia, bugetul Uniunii Europene si acordurile
internationale

163. Pentru ca un stat membru sa se retraga din Uniune:

a. este nevoie de un acord intre Uniune si statul membru in cauza

b. acordul trebuie votat in Consiliu in unanimitate

34
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
c. este nevoie de un acord intre Uniune si statul membru in cauza, acord votat in
Consiliu cu majoritate calificata si aprobat de Parlament

164. Directiva:

a. are aplicabilitate generala

b. este obligatorie in toate elementele sale

c. obliga toate statele membre destinatare numai in ceea ce priveste rezultatul de


atins

165. Decizia:

a. are aplicabilitate generala

b. se adreseaza unor destinatari precisi

c. nu este obligatorie in totaliatatea sa pentru destinatarii acesteia

166. Regulamentul:

a. este direct aplicabil in toate statele membre

b. nu este obligatoriu in toate elementele sale

c. nu se aplica simultan si uniform pe teritoriul Uniunii Euroepene

167. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa ramane:

a. o Constitutie

b. un tratat international

c. un act fara putere juridica de constrangere

168. La sfarsitul anului 2006, Constitutia europeana a fost ratificata:

a. in 8 state membre reprezentand peste 50% din populatia Uniunii

b. de un un numar mic de state membre, cele mai multe suspendand procedura nationala
de ratificare

35
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
c. nicio varianta nu este corecta intrucat tratatul n-a intrat in vigoare in urma
referendumurilor negative din Franta si Olanda

169. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate:

a. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg

b. in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si introduse in T.C.E. sau in


tratatele modificatoare.

c. in Actul unic European

170. Cand a fost creat Consiliul Europei?

-5 Mai 1949

171. Unde a fost stabilit sediul CECO?

-Luxemburg

172. Prima extindere a Comunitatii Europene a avut loc in anul 1976, care sunt
statele care au aderat atunci?

-Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda si Danemarca

173. Actul Unic European (AUE), 1986, avea ca obiectiv finalizarea realizarii pietei
interne, cum este definit.?

-„o zona fara frontiere interne in care este asigurata libera circulatie a marfurilor,
persoanelor, serviciilor si capitalului”.

174. Pe ce se sprijina Cooperarea instituita prin Tratatul de la Maastricht (1992)

-pe cei trei pilóni

a) Comunitatea Europeana (CE)

b) Politica Externa si de Securitate Comuna (PESC)

c) Cooperarea in Justitie si Afaceri Interne (JAI).

175. Sub ce denumire este cunoscut Tratatul de la Maastricht?

36
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
-Tratatul asupra Uniunii Europene

176. Care au fost obiectivele TUE?

1. trecerea de la piata unica la o uniune economica si monetara, comportand si trecerea


la o moneda unica;

2. afirmarea identitatii pe scena internationala printr-o politica externa si de securitate


comuna, inclusiv o politica de aparare comuna;

3. intarirea protectiei drepturilor si intereselor resortisantilor statelor membre prin


instituirea unei cetatenii a Uniunii;

4. dezvoltarea unei cooperari mai stranse in domeniul justitiei si afacerilor interne (JAI),
garantandu-se siguranta si securitatea popoarelor in conditiile unei libere circulatii a
persoanelor;

5. mentinerea integrala a acquis-ului comunitar si dezvoltarea lui in vederea asigurarii


eficacitatii mecanismelor si institutiilor comunitare

177. Conform Tratatului de la Lisabona, numarul deputatilor din PE nu poate


depasi :

a. 750, plus presedintele

b. 785,

c. 623.

178. Functionalismul sectorial al lui Monnet a stat la baza CECO si EURATOM ?

179. Care sunt curentele de gandire care se disting in privinta directiilor de


evolutie a constructiei europene?

– functionalismul sectorial al lui Monnet, inspirat de institutionalismul juridic francez


(integrarea functionala).

– interguvernamentalismul - care se pronunta pentru cooperarea interguvernamentala.

– neofunctionalismul avand ca intemeiere teoretica conceptul „spillover process”.

37
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
– federalismul interguvernamental ca metoda a constructiei europene in opozitie cu
metoda interguvernamentala si intr-o anumita continuitate cu functionalismul sectorial.

– realizarea unui parlament bicameral prin crearea a doua camere care sa reprezinte
natiunile, actualul Parlament European fiind un reprezentant al popoarelor;

– distribuirea competentelor intre cele trei nivele ale administratiei(europeana,


nationala, regionala), in lipsa careia nu putea exista o corecta aplicare a principiului
subsidiaritatii;

– adoptarea unei Constitutii Europene care sa includa si un Catalog al drepturilor


fundamentale ale cetatenilor europeni.

179. Guvernele statelor membre, de comun acord, dupa consultarea Parlamentului


European, desemneaza persoana pe care intentioneaza sa o numeasca presedintele
Comisiei

F Consiliul face acest lucru

180. Consiliul, impreuna cu presedintele desemnat, desemneaza celelalte persoane


pe care intentioneaza sa le numeasca membrii ai Comisiei Europene

181. Comisia este compusa din membrii alesi pe baza competentei lor generale si
care

ofera toate garantiile de independenta

182. Viitoarea Comisie, ca organ colegial, este supusa aprobarii Parlamentului


European

183. Mandatul comisarului european poate inceta ca urmare a cererii statului care
l-a propus

184. Mandatul comisarului european poate inceta la cererea oricarui stat membru

38
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
F

185. Mandatul comisarului european poate sa inceteze odata cu intreaga Comisie


ca urmare a adoptarii de Parlamentul European a motiunii de cenzura

186. Daca un comisar a fost demis, mandatul noului comisar este de 5 ani

187. Comisarii europeni beneficiaza de scutire de impozite si taxe pentru veniturile


realizate

188. Comisarii europeni beneficiaza de imunitate de jurisdictie pentru actele


savarsite in

indeplinirea atributiilor lor de comisar

189. Pe timpul mandatului lor, comisarilor le este interzisa orice activitate


profesionala,

remunerata sau neremunerata

190. Membrii Comisiei Europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte

obligatiile decurgand din functia avuta

191. Membrii comisiei europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte


obligatiile decurgand din functia avuta

39
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

192. Membrii Comisei Europene nu pot demisiona

193. Membrii Comisiei Europene care au profesii liberale (avocati, medici,


arhitecti) pot

cumula veniturile astfel obtinute cu cele din exercitarea functiilor lor

194. Un comisar european nu este obligat sa demisioneze daca Presedintele


Comisiei

Europene ii cere sa demisioneze, deoarece Presedintele are doar un rol


administrativ si protocolar

195. Un comisar european poate coordona mai multe directorate generale

196. Comisia Europeana este gardianul tratatelor

197. Comisia Europeana are monopolul initiativei legislative

198. In statele membre ale Uniunii Europene functioneaza delegatii ale Comisiei
Europene

199. Consiliul de Ministrii al Uniunii Europene intocmeste anteproiectul de buget


al Uniunii Europene

40
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2

200. Comisia executa bugetul pe propria responsabilitate si in limitele fondurilor


allocate

201. Consiliul da descarcarea de gestiune Comisiei pentru executarea bugetului Uniunii

202. Comisia se convoaca de presedintele sau si se intruneste saptamanal si ori de


cate ori este nevoie

203. Sedintele Comisiei sunt publice

204. In procedura scrisa, daca nici un membru al Comisiei nu formuleaz. obiectii


intr-un

anumit termen, propunerea se considera adoptata

205. Propunerile ajunse in discutia Comisiei sunt supuse votului, la cererea unuia
din

membri, fie in forma initiala, fie in forma modificata

206. In procedura delegarii, un comisar poate actiona in numele altuia prin


mandatare

207. Comitetele de administrare pot sa suspende masurile de executie luate de


Comisie si

41
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
sa trimita dosarul la Consiliul pentru decizie

208. Comitetele consultative pot face recomandari Comisiei, iar aceste


recomandari sunt obligatorii

209. Mandatul membrilor Parlamentului European este imperativ

210. Membrii Parlamentului European nu pot indeplini alte functii sau mandate
nationale

211. Europarlamentarii nu pot fi cercetati, retinuti sau urmariti pentru opiniile


sau voturile exprimate in exercitarea functiilor

212. Imunitatile europarlamentarilor sunt o garantie a independentei lor

213. Imunitatea europarlamentarului se ridica de Parlamentul European

214. Mandatul parlamentarilor europeni este de 5 ani si este egal cu legislatura


Parlamentului European

215. Pe teritoriul oricarui stat membru nu se poate lua impotriva unui


europarlamentar nici o masura de detentie sau urmarire judiciara penala cu
exceptia infratiunilor flagrante, fara ca Parlamentul European sa ii fi ridicat
imunitatea

42
2 - DREPTUL EUROPEAN - TESTE GRILA - Anul 2 / Sem.2
A

216. Grupurile parlamentare se formeaza pe criterii nationale

217. Mandatul Presedintelui Parlamentului este de 5 ani egal cu legislatura


acestuia

218. Presedintele Parlamentului European, reprezinta Parlamentul European

219. Conferinta presedintilor de comisie reuneste presedintii comisiilor


permanente si temporare

220. Parlamentul prezinta, atunci cand este consultat, recomandari privind PESC

221. Parlamentul primeste informari de la Consiliu si Comisie privind PESC

222. Parlamentul are atributiuni bugetare

Adevarat

223.Secretarul general al Consiliului European exercita functia de Inalt


Reprezentant pentru PESC

Adevarat

43
Teste de autoevaluare

Unitatea I
1. Uniunea Europeană este un parteneriat:
a) cultural şi religios;
b) economic şi politic;
c) militar.

2. Formarea pieţei comune a condus la transformarea monopolurilor


naţionale în:
a) transnaţionale;
b) mondiale;
c) internaţionale.

3. Dreptul Uniunii a luat naştere prin acordul de voinţă al statelor membre?


a) da;
b) nu;
c) statele nu au nicio legătură.

4. Printre tratatele modificatoare ale Tratatului privind Uniunea Europeană


se număra:
a) Tratatul de la Maastricht;
b) tratatele de aderare la Comunităţile Europene;
c) Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Lisabona.

5. Dreptul de retragere unilaterală al unui stat membru din UE a fost introdus


de:
a) Tratatul de la Bruxelles:
b) Tratatul de la Lisabona;
c) Tratatul de la Roma;

1
Unitatea II
1. Care instituţie a Uniunii Europene are drept de iniţiativă legislativa?
a) Parlamentul European;
b) Comisia Europeană;
c) Curtea de Justiţie.

2. Cine dispune asupra aprobării finale a ansamblului bugetului UE?


a) Consiliul;
b) Comisia Europeană;
c) Parlamentul European.

3. Orientările politice generale în cadrul Uniunii Europene sunt stabilite de:


a) Consiliu;
b) Comisia Europeană;
c) Consiliul European.

4. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are în componenţă:


a) Tribunalul de Prima Instanța si Tribunalul Funcției Publice;
b) Tribunalul Penal International si Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
c) toate patru.

5. Procedura întrebărilor preliminare vizează:


a) legi interne ale statelor U.E.;
b) directive, decizii, regulamente;
c) şi a, şi b.

Unitatea III
1) Ordinea juridică a Uniunii Europene se inspiră din:
a) dreptul internaţional de tip clasic;
b) modelele cunoscute de drept federal;

2
c) ambele.

2. Izvoarele dreptului Uniunii Europene sunt :


a) derivate sau secundare;
b) complementare sau terţiare;
c) ambele.

3. Normele juridice de drept unional sunt aplicabile în ordinea juridică:


a) imediat şi direct;
b) imediat, direct şi prioritar;
c) direct şi prioritar .

4. Parlamentul poate exercita moţiunea de cenzură împotriva:


a) Comisiei;
b) Consiliului;
c) ambelor.

5. Controlul legalităţii actelor adoptate împreună de către Parlamentul


European şi Consiliu, a actelor Consiliului, ale Comisiei şi ale BCE, altele decât
recomandările şi avizele se realizează prin intermediul:
a) excepţiei de ilegalitate;
b) recursului în carenţă;
c) recursului în anulare;

Unitatea IV
1. Pentru instituțiile Uniunii Europene acordurile încheiate de aceasta au
caracter :
a) benevol;
b) obligatoriu;
c) relativ.

3
2. Principiile de bază care stau la baza stabilirii Competenţelor UE sunt
a) principiul atribuirii şi principiul proporţionalităţii;
b) principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii;
c) principiul atribuirii, principiul subsidiarităţii şi
principiul proporţionalităţii.

3. Uniunea Europeană deţine competenţa exclusivă în următoarele


domenii:
a) politica monetară pentru statele membre U.E.;
b) politica comercială comună;
c) politica socială.

4. Cetățenia UE
a) neagă, înlocuieşte cetăţenia naţională;
b) se manifestă în paralel cu ea;
c) completează cetăţenia naţională.

5. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie este asigurat prin:


a) absenţa oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne ale
Uniunii Europene;
b) politica comună a vizelor şi altor premise de şedere de scurtă durată;
c) şi a, şi b.

4
1
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

DREPT EUROPEAN - TESTE GRILĂ

1. Care sunt izvoarele primare (principale) ale dreptului comunitar ?


a. tratatele constitutive și cele care le-au modificat;
b. tratatele bilaterale dintre statele membre;
c. tratatele UE cu alte țări terțe.

2. Sub ce denumire mai este cunoscut in limbajul curent Dreptul Uniunii


Europene?
a. drepturile si libertățile fundamentale;
b. acquis-ul comunitar;
c. drepturile fundamentale ale omului.

3. Ce caracter are regulamentul ca izvor de drept ?


a. obligatoriu pentru toate statele membre;
b. se adresează numai anumitor state;
c. este lăsat la aprecierea Curții Europene de Justiție.

4. Care este scopul unei directive ?


a. implementarea direcțiilor stabilite în consens;
b. direcționarea normelor de drept comunitar;
c. armonizarea colaborarii dintre sistemul juridic comunitar și cel national.

5. Ce caracter are regulamentul față de statele membre?


a. parțial;
b. obligatoriu;
c. limitat;

6. Care sunt izvoarele derivate de drept comunitar ?


a. luările de poziție din sesiunile Parlamentului European;
b. declarațiile si tratatele interstatale;
2
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

c. regulamentul, directiva, decizia, recomandările.

7. Care este regula în ceea ce privește adresabilitatea unui directive ?


a. tuturor statelor membre;
b. numai anumitor state membre;
c. acelora care o acceptă.

8. Cum este calificat Dreptul Uniunii Europene?


a. o specie suigeneris a dreptului în general;
b. o ramură de drept internațional;
c. un summum de drepturi ale statelor membre.

9. In cadrul izvoarelor dreptului comunitar, decizia, pentru cine este un act


obligatoriu
a. Pentru toate statele membre;
b. Pentru statele destinatare;
c. Pentru statele care o acceptă.

10. Care este rolul recomandărilor și avizelor


a. de a stabili prioritatea adoptării legilor;
b. de a interzice adoptarea unor legi neconstituționale;
c. de a orienta comportamentul și legislația statelor

11. Pentru ce motiv intervin Convențiile comunitare?


a. înlocuirea tratatelor constitutive;
b. a completa tratatele deja existente;
c. a desființa un tratat deja existent.

12. Ce au la bază izvoarele de drept comunitar?


a. izvoare primare de drept comunitar;
b. izvoare colaterale de drept comunitar;
3
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

c. izvoare adiacente ale dreptului comunitar.

13. In structura izvoarelor de drept comunitar, ce fel de izvoare ocupă un loc


important?
a. Izvoarele cutumiare de drept comunitar;
b. Izvoarele constitutionale de drept comunitar;
c. Izvoarele derivate de drept comunitar.

14. Dintre izvoarele de drept comunitar nescrise, cine ocupă cel mai important loc?
a. declarațiile șefilor statelor membre în Parlamentul European;
b. obiectiile prim-ministrilor la summit-urile europene;
c. jurisprudența Curții de Justiție Europene.

15. Ordinea juridică comunitară a fost definită de:


a. Curtea Drepturilor Omului
b. Curtea de Justiție a Comunităților Europene
c. Curtea Suprema de Justitie

16. Care pilon al U.E îi aparține in exclusivitate Consiliului:


a. pilonul III
b. pilonul I
c. pilonul II

17. In care dintre piloni Comisia Europeană, Consiliul Uniunii European și


Parlamentul European se implică toate în luarea deciziilor:
a. Pilonul I
b. Pilonul II
c. Pilonul III

18. Carta Drepturilor Fundamentale a U.E a fost proclamată în:


4
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

a. La Nice decembrie 2000


b. Viena în aprilie 2006
c. Lisabona în 2007

19. Unde este situată Curtea Europeană a drepturilor Omului?


a. Haga
b. Strasbourg
c. Luxemburg

20. In procesul decizional al instituțiilor europene care dintre actele adoptate sunt
aplicabile obligatoriu pentru statele membre?
a. Recomandările și avizele
b. Directiva
c. Actele atipice comunitare

21. Aplicarea regulamentului are caracter:


a. Obligatoriu pentru toate statele membre
b. Aplicarea lui este facultativa pentru statele uniunii
c. Obligatoriu pentru o parte din statele membre

22. Care din următoarele caracteristici nu aparține directivei?


a. Are efect asupra tuturor statelor membre
b. Reprezintă un sistem de legiferare indirect
c. Stabilește formele și metodele prin care se atinge rezultatul

23. Caracteristica deciziei ca act european emis este:


a. Are efect indirect în ceea ce îl priveste pe destinatar.
b. Este obligatoriu în toate elementele sale dar numai pentru destinatarul său.
c. Nu este un act administrativ individual.

24. CEDO este adoptată în cadrul și sub egida Consiliului Europei la:
5
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

a. Maastricht 1992
b. Roma 4 noiembrie 1950
c. Nice 7 decembrie 2000

25. Tratatul de la Lisabona semnat la 3 decembrie 2007 va intra în vigoare:


a. In anul 2000
b. In anul 2020
c. După ratificarea sa de toate statele membre

26. Care din următoarele acte se afla în vârful ierarhiei actelor comunitare
a. Regulamentele și directivele
b. Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Carbunelui si a Otelului; Tratatul
instituind Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice
c. Tratatul instituind o Constituție pentru Europa

27. Ordinea Juridică Europeană:


a. este o ordine juridică veche
b. este o ordine juridică autonomă față de ordinea jurdică internațională
c. nu este integrată în sistemul național al statelor membre

28. Al treilea pilon al Uniunii Europene privește:


a. tratatele constitutive
b. colaborarea poliției și justiției în materie penală
c. se referă doar la colaborarea sistemelor judiciare

29. Directiva:
a. este obligatorie
b. este direct aplicabilă și creează drepturi și obligații de care jurisdicțiile naționale
trebuie să țină seama
c. Nu este direct aplicabilă
6
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

30. Directiva:
a. este un act folosit la nivel comunitar pentru armonizarea sau coordonarea
legislațiilor naționale și care obligă orice stat membru destinatar cu privire la
rezultatul care trebuie atins;
b. are o forță normativă nelimitată.
c. este direct aplicabilă.

31. O traspunspunere incorectă a directivei:


a. nu constituie o încălcare a obligațiilor comunitare;
b. este de natura sa angajeze răspunderea statului membru în fața Curții de
Justiție a Comunitatilor Europene;
c. face ca persoana vătămată să nu poată pretinde repararea prejudiciului suferit

32. Caracterele fundamentale ale ordinii juridice comunitare sunt:


a. este o ordine juridica autonomă;
b. este o ordine juridică integrată în dreptul statelor membre;
c. este o ordine juridică dependentă

33. Care sunt cele trei mari domenii de drepturi fundamentale protejate de Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?
a. drepturile civile, drepturile economice și respectiv drepturile politice și sociale,
b. dreptul fundamental la viață, dreptul la protejarea imaginii și la protecția datelor cu
caracter personal.
c. drepturile civile, drepturile penale și drepturile economice.

34. Carta drepturilor fundamentale ale omului este:


a. un document obligatoriu pentru statele membre,
b. un document complet nou care a protejat drepturi ce nu se regăseau în nici un alt act
până la acel moment,
c. o lege deja stabilită care adună într-un singur document drepturile deja
recunoscute în alte acte.

35. Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană este comun cu cel de


aderare al:
7
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

a. Croației,
b. Lituaniei,
c. Bulgariei.

36. Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană a fost elaborat pe baza


acelorași principii ca și:
a. Tratatul de la Lisabona;
b. Tratatul de aderare a celor zece state care au aderat la mai 2004;
c. Tratatul de aderare al Belgiei.

37. Actul de aderare al României la Uniunea Europeană are:


a. un conținut total diferit de cel al Protocolului de aderare;
b. un conținut aproape identic cu cel al Protocolului de aderare;
c. un conținut specific României

38. Partea întâi a Protocolului de aderare al României la Uniunea Europeană


cuprinde:
a. Principiile;
b. Adaptarea Constituției:
c. Dispoziții introductive.

39. Acordurile bilaterale privind pescuitul incheiate de România înainte de


aderare:
a. vor fi adminstrate de Uniune;
b. vor fi abrogate;
c. vor fi adminstrate în continuare de țara noastră.

40. După semnarea Tratatului de aderare și până la momentul aderarii efective a


României la U.E., aceasta a beneficiat de:
a. statutul de stat nemembru;
b. statutul de observator pasiv;
c. statutul de observator activ în cadrul instituțiilor europene.
8
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

41. Primul Raport de monitorizare al României de către Comisia europeană în


vederea aderării la U.E. a fost publicat la data de:
a. 25 octombrie 2005;
b. 6 mai 2006;
c. 26 septembrie 2006.

42. Raportul de monitorizare privind situația pregătirii României și Bulgariei


pentru aderarea la U.E. a fost prezentat la:
a. Bruxelles-6 mai 2006;
b. Strasbourg - 26 septembrie 2006;
c. Luxemburg - 20 ianuarie 2005.

43. Raportul Comisiei europene prezentat la data de 26 septembrie 2006 cuprinde


date despre progesele facute de România în:
a. economie și agricultură;
b. politică fiscală;
c. lupta împotrivă corupției la nivel înalt și în domeniul justiției.

44. Camerele reunite ale Parlamentului României au ratificat Tratatul de aderare


la:
a. 7 mai 2005;
b. 26 septembrie 2006;
c. 27 mai 2007.

45. Camerele reunite ale Parlamentului României au ratificat Tratatul de aderare


prin:
a. Legea 57/2005;
b. Legea 25/2006;
c. Legea 69/2007.
46. România a depus instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea
Europeană la data de:
a. 20 octombrie 2005;
9
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

b. 2 februarie 2007;
c. 27 mai 2005.

47. România a depus instrumentul de ratificare a Tratatului de aderare la Uniunea


Europeană:
a. înainte de Bulgaria;
b. după Bulgaria;
c. concomitent cu Bulgaria.

48. Ceremonia depunerii instrumentelor de ratificare a Tratatului de aderare al


României la UE a avut loc la:
a. Paris;
b. Bruxelles;
c. Roma.

49. Statul care a îndeplinit funcția de depozitar al Tratatului de aderare al


României la UE este:
a. Italia;
b. Franța;
c. Germania.

50. România a devenit stat membru al Uniunii Europene de la:


a. ianuarie 2004;
b. ianuarie 2007;
c. ianuarie 2008.

51. In contextul coordonării procesului de traspunere, Departamentul pentru


Afaceri Europene din cadrul Guvernului României va furniza informații către:
a. Consiliul European;
b. Comisia Europeană;
c. Ministerul Integrării Europene.
10
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

52. In anul 2006, a fost inițiat un proces de evaluare a actelor normative, prin care
au fost preluate în dreptul intern prevederi a unor regulamente comunitare, de
către:
a. Ministerul Integrării Europene;
b. Comisia Europeană;
c. Guvernul României.

53. Departamentul pentru Afaceri Europene avizează, în mod obligatoriu:


a. actele normative comunitare;
b. proiectele de acte normative care urmaresc traspunerea în legislația natională a
actelor normative comunitare;
c. regulamentele comunitare.

54. Atunci cand Comisia apreciază ca un stat membru nu și-a îndeplinit una dintre
obligații asumate prin tratat, aceasta emite:
a. un aviz motivat;
b. un regulament;
c. o hotarare.

55. Care sunt mecanismele juridice de protecție a drepturilor cetățenilor europeni?


a. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Curtea
Europeana a Drepturilor Omului;
b. Curtea de Conturi si Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
c. Judecatoria, Curtea de Apel și Curtea Europeană de Justiție.

56. Unde își are sediul Curtea Europeana de Justiție?


a. la Haga;
b. la Strasbourg;
c. la Luxembourg.

57. Care sunt instantele de judecata la nivel unional?


a. Curtea de Conturi si Curtea de Apel;
11
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

b. Curtea Europeana de Justitie, Tribunalul de Prima Instanta si Tribunalul


Functiei Publice;
c. Inalta Curte de Casatie si Justiti, Curtea de Conturi si Tribunalul de Prima Instanta.

58. Din câți judecători era compusă, inițial, Curtea de Justiție Europeană?
a. 7 judecatori;
b. 9 judecatori;
c. judecatori.

59. Cât durează mandatul judecătorilor Curții de Justiție Europene?


a. 3 ani;
b. 4 ani;
c. 6 ani.

60. La ce interval de timp sunt înlocuiți, parțial, judecătorii Curții Europene de


Justiție?
a. la fiecare 6 ani;
b. la fiecare 3 ani;
c. anual.

61. Câți judecători și avocați generali numară, în prezent, Curtea Europeană de


Justiție?
a. 27 de judecători și 8 avocați generali;
b. 24 de judecători și 8 avocați generali;
c. 27 de judecatori si 2 avocati generali.

62. De cine sunt numiți judecătorii care urmează să facă parte din Curtea Europeană de
Justiție?
a. de Parlamentul European;
b. de Consiliul European;
c. de statele membre al Uniunii Europene.
12
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

63. Cât durează mandatul președintelui Curții Europene de Justiție?


a. 6 ani;
b. 4 ani;
c. 3 ani.

64. Cine poate ridică imunitatea judecatorilor Curții Europene de Justiție?


a. Parlamentul European;
b. plenul Curții Europene de Justiție;
c. Comisia Europeana.

65. Care sunt modalitățile în care încetează, în mod individual, mandatul unui
judecator al Curții Europene de Justiție?
a. prin reînnoire periodică, prin demisie sau în caz de deces;
b. numai prin demisie;
c. numai prin deces.

66. Cât durează mandatul avocaților generali din cadrul Curții Europene de
Justiție?
a. 4 ani;
b. 6 ani;
c. avocații generali sunt numiți pentru o perioadă nedeterminată.

67. Care dintre membrii Curții Europene de Justiție sunt specifici jurisdicției
europene?
a. judecătorii Curții Europene de Justiție;
b. grefierii Curtii Europene de Justitie;
c. avocații generali din cadrul Curții Europene de Justiție.

68. Care este dată de începere a anului jurisdicțional comunitar?


a. 6 octombrie;
b. 9 mai;
c. ianuarie.
13
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

69. Care sunt cauzele ce pot fi judecate de Curtea Europeana de Justiție?


a. Curtea Europeană de Justiție este competența să judece orice fel de cauze;
b. recursurile directe și trimiteri prejudiciare, care emană de la jurisdicțiile
statelor membre;
c. Curtea de Justitie Europeană este doar un organ consultativ, nefiind competența să
judece nici un fel de cauze.

70. Care sunt trăsăturile procedurii de judecată în fața plenului Curții Europene de
Justiție sau a "Camerelor" sale?
a. procedura de judecată în fața plenului Curtii sau a "Camerelor" sale este secretă;
b. procedura de judecată în fața plenului Curtii sau a "Camerelor" sale este
contradictorie, publică și mixtă;
c. procedura de judecată în fața plenului Curtii sau a "Camerelor" sale comportă doar o
fază scrisă.

71. Cum sunt adoptate deciziile Curții Europene de Justiție?


a. cu majoritate de voturi;
b. în unanimitate;
c. fie cu majoritate de voturi, fie în unanimitate, în funcție de gravitatea cauzei judecate.

72. Care sunt competențele Curții Europene de Justiție?


a. competențele Curții Europene de Justiție sunt nelimitate;
b. interpretează unitar Tratatele și actele comunitare pe calea recursului în
interpretare;
c. Curtea Europeane de Justiție, fiind doar un organ consultativ, nu are nici o
competență.

73. Care sunt competențele Curții Europene de Justiție?


a. controlează legalitatea acțiunilor sau omisiunilor statelor membre în raport cu
dispozițiile tratatelor, transpunând litigiile dintre acestea;
b. elaborează legi;
c. amandează tratate internaționale.
14
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

74. Care sunt competențele Curții Europene de Justiție?


a. veghează la corecta utilizare a bugetului Uniunii Europene;
b. competențele Curții Europene de Justiție sunt nelimitate;
c. efectuează un control al legalitații actelor comunitare, realizat, îndeosebi, pe
calea recursului în anulare, a excepției de nelegalitate și a recursului în carență.

75. In ce scop a fost creat, în 1989, Tribunalul de Primă Instanță?


a. pentru a eficientiza activitatea Curții Europene de Justiție;
b. pentru a supraveghea activitatea Curții Europene de Justiție;
c. pentru a elabora legile care sa fie aplicate ulterior de Curtea Europeana de Justiție.

76. Care este numărul judecătorilor care intră în componența Tribunalului de


Primă Instanță?
a. 25;
b. 26;
c. 27.

77. Unde își are sediul Tribunalul de Prima Instanță?


a. la Berlin;
b. la Strasbourg;
c. la Luxembourg.

78. Care este denumirea informală a Curții Europene a Drepturilor Omului?


a. Curtea de la Haga;
b. Curtea de la Strasbourg;
c. Curtea de la Munchen.

79. Câți judecători are, în prezent, în componența, Curtea Europeană a


Drepturilor Omului?
a. 27 de judecători;
b. 35 de judecători;
c. 43 de judecători.
15
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

80. De cine sunt aleși judecătorii care urmează să facă parte din Curtea Europeana
a Drepturilor Omului?
a. de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei;
b. de statele membre ale Uniunii Europene;
c. de Comisia Europeană.

81. Cum își desfășoară activitatea, în majoritatea cazurilor, Curtea Europeană a


Drepturilor Omului?
a. în camere compuse din 7 judecători;
b. în camere compuse din 9 judecători;
c. în camere compuse din judecători.

82. Din câți judecători este compusă Marea Camera a Curții Europene a
Drepturilor Omului, care funcționează în cazuri excepționale?
a. din 17 judecători;
b. din 7 judecători;
c. din 27 de judecători.

83. Cine poate sesiza Curtea Europeana a Drepturilor Omului?


a. numai un particular care se consideră victima unei violari a Convenției Europene a
Drepturilor Omului;
b. numai o asociație națională care se ocupă de protecția drepturilor omului într-un stat
membru al Uniunii Europene;
c. orice stat contractant (prin plângere statală) sau de orice particular care se
consideră victima unei violari a Convenției Europene a Drepturilor Omului ( prin
plângere individuală).

84. Cum sunt luate deciziile de Curtea Europeană a Drepturilor Omului?


a. în unanimitate;
b. cu majoritatea voturilor judecătorilor care intră în componența Curții;
c. cu majoritatea voturilor judecătorilor prezenți la judecarea cauzei respective.
16
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

85. Ce simbolizează, la modul ideal, cetațenia europeană?


a. comuniunea de scopuri și de mijloace care există între popoarele statelor
membre ale Uniunii Europene;
b. cetățenia tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Europei;
c. cetățenia națională la nivel european.

86. De cine este reglementată cetațenia Europeană?


a. de dreptul național al statelor europene;
b. de dreptul național al statelor membre ale Uniunii Europene;
c. de dreptul Uniunii Europene.

87. Care sunt drepturile cetațeanului european, conform Tratatului de la


Maastricht?
a. dreptul la viață;
b. dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European și la alegerile locale;
c. dreptul la grevă.

88. Care sunt drepturile cetățeanului european, conform Tratatului de la


Maastricht?
a. dreptul de petiție în fața Parlamentului European;
b. dreptul de petiție în fața Comisiei Europene;
c. dreptul de petiție în fața Consiliului European.

89. Care sunt drepturile cetățeanului european, conform Tratatului de la


Maastricht?
a. dreptul de a se adresa Avocatului Poporului ("Ombudsman") pentru
examinarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea organismelor și
instituțiilor comunitare;
b. dreptul de a se adresa Avocatului General pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasă din partea organismelor și instituțiilor comunitare;
c. dreptul de a se adresa Procurorului General pentru examinarea cazurilor de
administrare defectuoasă din partea organismelor și instituțiilor comunitare.

90. Cine se bucură de cetațenie europeană?


17
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

a. cetățenii statelor care fac parte din continentul Europa;


b. cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene;
c. cetățenii statelor care fac parte din Spatiul Schengen.

91. La ce drepturi se referă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în


capitolul referitor la cetațenie?
a. la dreptul la viata;
b. la dreptul la muncă;
c. la dreptul la buna administrare.

92. La ce drepturi se referă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în


capitolul referitor la cetățenie?
a. la dreptul de acces la documente;
b. la dreptul la viața privată;
c. la dreptul de proprietate.

93. La ce drepturi se referă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în


capitolul referitor la cetățenie?
a. la dreptul de a participă la intruniri;
b. la dreptul la protecție diplomatică și consulară;
c. la dreptul la greva.

94. Cine poate sesiza Ombudsmanul European?


a. numai Parlamentul sau Comisia Europeana;
b. Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
c. orice cetățean european și orice persoană fizică sau juridică cu reședința sau cu
sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene.
95. Puterea legislativă a Parlamentului European se exercită în mod schematic,
după următoarele proceduri legislative:
a. consultarea;
b. consultarea, cooperarea, codecizia și avizul conform;
c. consultarea și codecizia;
18
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

96. Dezbaterile, opiniile și rezoluțiile Parlamentului se publică în:


a. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
b. Monitorul Oficial al fiecărui sat membru;
c. Carta Uniunii Europene.

97. Parlamentul European poate adopta o moțiune de cenzură care duce la:
a. demiterea în bloc a Comisiei Europene;
b. demiterea unei părți a Comisiei Europene;
c. demiterea Curții Europene de Justiție.

98. Procedura de adoptare a deciziilor comunitare presupune:


a. avizul Parlamentului;
b. propunerea Comisiei, avizul Parlamentului și hotarârea Consiliului U.E.;
c. hotărârea Parlamentului.

99. Comisia europeană, în funcționarea sa are la bază:


a. principiul colegialității;
b. principiul egalității;
c. principiul subsidiarității;

100. Uniunea Europeană se bazează pe un ansamblu de reguli juridice, a căror


respectare este obligatorie pentru:
a. instituțiile comunitare;
b. persoanele juridice;
c. instituțiile comunitare, statele membre și persoanele fizice.
101. Atribuțiile Comisiei Europene sunt următoarele:
a. de asistare;
b. de organ executiv al uniunii Europene;
c. de gardian al tratatelor, de organ executiv al Uniunii Europene și de
reprezentare.
19
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

102. Rolul Consiliului European este de a:


a. impulsiona politicile comunitare generale;
b. defini noile sectoare de activitate comunitară,
c. impulsiona politicile comunitare generale, coordona politicile comunitare, defini noile
sectoare de activitate comunitară și orienta construcția comunitară.

103. Organizarea și functionarea Consiliului Uniunii Europene sunt reglementate


prin:
a. decrete;
b. dispoziții ale tratatelor comunitare și dispoziții cuprinse în Regulamentul
interior al Consiliului;
c. legi;

104. Rolul Curții de Conturi Europene este de a :


a. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene;
b. legalitatea operatiunilor bugetului comunitar;
c. controla aspectele financiare ale Uniunii Europene, legalitatea operațiunilor
bugetului comunitar și corespondența acestuia cu programul anual de gestionare a
sa.

105. Comunitatea Europeană are la bază tratatul:


a. Tratatul de la Nice - 2000
b. Tratatul de la Amsterdam - 1997
c. Tratatul de la Roma - 1957

106. Uniunea Europeană are la bază tratatul:

a. Tratatul de la Roma - 1957


b. Tratatul de la Maastricht - 1992
c. Tratatul de la Amsterdam.
20
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

107. Câte titluri cuprinde Tratatul de la Maastricht?


a. 5
b. 8
c. 7

108. Dintre următoarele organisme, care are personalitate juridică?


a. Consiliul European
b. Comunitatea Europeană
c. Uniunea Europeana

109. Câti piloni are la bază U.E?


a. 2
b. 4
c. 3

110. Prin adoptarea Tratatului de la Maastricht, tratatele constitutive au fost:


a. inlocuite
b. modificate
c. anulate

111. Care sunt Comunitățile Europene?


a. CECO, CEEA(Euratom), CEE
b. ECSC, OEEC, OECD
c. WEU, ECD, EEC

112. Care dintre următoarele variante nu este un pilon al U.E?

a. Politica externă și securitatea comună


b. Cooperarea judiciară și polițienească în materie
c. Domeniul stiințific
21
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

113. Ce semnifică CEEA?


a. Comunitatea Europeana a Energiei și Agriculturii
b. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
c. Comunitatea Economică Europeană și Administrativă

114. Uniunea politică a U.E este dată de pilonii:


a. I si III
b. II si III
c. numai pilonul III

115. Ce tratat introduce o clasificare generală a competențelor în trei categorii:


- Competențele exclusive: doar Uniunea are puterea de a legifera în domenii precum
uniunea vamală, politica comercială comună sau concurența.
- Actiunile de sprijin, de coordonare sau de completare: intervenția Uniunii se limitează
la susținerea acțiunilor întreprinse de statele membre, de exemplu, prin intermediul
ajutoarelor financiare. Sunt vizate domenii precum cultura, educația sau industria.
- Competențele partajate acoperă celelalte domenii (protecția mediului, transporturile și
protecția consumatorilor etc.). Distribuirea puterii de legiferare între Uniunea
Europeană și statele membre se face respectând principiul subsidiarității.
a. Amsterdam
b. Maastricht
c. Lisabona

116. Tratatul de la Lisabona:


a. a fost negociat conform concluziilor Consiliului european din 2 si 22 iunie 2007
b. a fost semnat la Lisabona, in acelasi an, sub președinția germană

117. In hotarârea Costa c. ENEL, CJCE a enunțat:


a. prioritatea dreptului comunitar față de cel național;
b. prioritatea regulamentului față de legea fundamentală a unui stat membru;
c. prioritatea directivei față de dreptul național.
22
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

118. CJCE a stabilit prioritatea dreptului comunitar asupra dreptului procesual


dintr-un stat membru în:
a. hotărârea Simmenthal;
b. hotărârea Internationale Handelsgesellschaft;
c. hotărârea Factortame III.

119. Tratatele institutive consacră:


a. teoria dualistă conform căreia norma de drept intern se află în aceeasi sferă cu cea
internațională, existând un raport de supra sau subordonare
b. dreptul comunitar european, primar sau derivat nu are aplicabilitate imediată
c. monismul și impun respectarea sa de către statele membre; dreptul european
aplicându-se direct pe teritoriul tuturor statelor membre, având prioritate față de
sistemele juridice și reglementările existente în statele membre.

120. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost inițiate și formulate:


a. în hotărârile Curții de Justiție de la Luxemburg
b. în hotărârile Curții de Justiție de la Luxemburg și introduse în T.C.E. sau în
tratatele modificatoare.
c. în Actul unic european

121. Principiile fundamentale ale Dreptului Comunitar European sunt:


a. Principiul nediscriminării și principiul subsidiarității
b. Principiul dreptului la aparare, principiul proporționalității si principiul priorității
c. Principiul priorității, principiul efectului direct, principiul subsidiarității și
principiul proporționalității

122. Potrivit hotărârii Simmenthal II:

a. aplicabilitatea directă a dreptului comunitar înseamnă aplicarea deplină și


uniformă a reglementărilor sale în toate statele membre, începând cu data intrării
lor în vigoare și atâta timp cât acestea continuă să fie în vigoare
b. respectarea drepturilor fundamentale este parte integrantă a principiilor generale de
drept apărate de Curtea de Justiție
c. competențele trebuie exercitate la un nivel cât mai aproape posibil de cetățeni.
23
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

123. Potrivit principiului proporționalității:


a. mijloacele folosite de autorități trebuie să fie proporționale cu scopul urmărit
b. o instanță națională are obligația să aplice dreptul comunitar și să-i asigure efectul
direct deplin, înlăturând, chiar din oficiu, orice normă contrară internă
c. instanțele naționale trebuie să asigure protecția legală la care persoanele au dreptul ca
efect direct al dreptului comunitar

124. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și


proporționalității anexat la Tratatul de la Lisabona:
a. după ce propune un act legislativ, Comisia procedează la consultări extinse
b. Consiliul transmite parlamentelor naționale proiectele de acte legislative emise de un
grup de state membre sau de Curtea de Justiție, precum și proiectele modificate
c. fiecare instituție asigură în permanență respectarea principiilor subsidiarității și
proporționalității definite la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană

125. Potrivit Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și


proporționalității:
a. în termen de șase săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în
limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament național sau orice cameră a unui parlament
național poate adresa președintelui Consiliului un aviz motivat în care să se expună
motivele pentru care consideră ca proiectul în cauza nu este conform cu principiul
subsidiarității.
b. în cazul în care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justiție, de Banca
Centrală Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, președintele Consiliului
transmite avizul Parlamentului European
c. în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ
în limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament național sau orice cameră a unui
parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele
pentru care consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul
subsidiarității.

126. Aplicabilitatea directă semnifică faptul că:


a. dispozițiile tratatelor sau ale actelor instituțiilor comunitare care îndeplinesc anumite
criterii nu pot fi invocate în fața propriilor jurisdicții naționale și nu sunt susceptibile să
creeze drepturi și obligații în favoarea, respectiv în sarcina particularilor
24
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

b. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare în ordinea juridică internă și


că orice masură națională de transformare sau de introducere în ordinea juridică
este interzisă
c. regulamentele comunitare sunt integrate ca atare în ordinea juridică internă și că orice
masură națională de transformare sau de introducere în ordinea juridică este permisă

127. Generalizarea aplicabilității directe a fost realizată prin hotărârea C.J.C.E:


a. Van Gend & Loos
b. Grogan
c. Schlüter

128. În cazul unei încălcări a obligației de transpunere a unei directive, trebuie


avute în vedere următoarele:
a. între încălcarea obligației impuse statului membru și prejudiciul provocat nu trebuie
să existe o cauzalitate
b. conținutul acestor drepturi nu trebuie să poată fi stabilit pe baza directivei însăși
c. obiectivul respectivei directive trebuie să fie conferirea de drepturi oricăror
persoane și conținutul acestor drepturi trebuie să poată fi stabilit pe baza
directivei însăși

129. O dispoziție comunitară trebuie să îndeplinească următoarele criterii pentru a


i se recunoaște efectul direct:
a. aplicabilitate generală și claritate
b. claritate, precizie și neafectarea de condiții
c. efect direct și neafectarea de condiții

130. Curtea de justiție de la Luxemburg a stabilit efectul direct al prevederilor


directivelor numai pentru:

a. cazul în care prevederile directivelor sunt în favoarea cetățenilor


b. cazul în care prevederile directivelor nu cad în sarcina statului
c. atunci când prevederile directivelor sunt în favoarea cetățenilor și cad în sarcina
statului (așa numitul efect direct vertical)
25
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

131. Prevederile directivelor care impun obligații terților:


a. nu pot produce niciodată efect direct
b. produc întotdeauna efect direct
c. sunt obligatorii și generale

132. Obligația statelor membre de compensare a unei daune există, în principiu,


dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a. dreptul comunitar conferă oricarei persoane drepturi subiective
b. statul membru nu a depășit "evident" și "considerabil" limitele atribuțiilor sale
c. prin aceasta, reclamantului nu i-a fost provocată o daună

133. Ordinea juridică comunitară:


a. nu este distinctă de ordinea juridică națională
b. este o ordine juridică supranațională, care se întemeiază pe acceptarea
transferării, de către statele membre ale Uniunii Europene, a unor competențe
decizionale către instituțiile comunitare
c. este o ordine juridică națională

134. Obiectivele Uniunii Europene cuprinse în Tratatul de la Lisabona sunt:


a. libertatea, egalitatea, respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
care aparțin minorităților
b. respectarea demnității umane
c. să promoveze pacea, valorile sale și bună-starea popoarelor sale; să ofere un
spatiu de libertate, de securitate și de justiție fără frontiere interioare, în sânul
căruia este asigurată libera circulație a cetățenilor săi, să stabilească o piață
interioară.

135. Potrivit Tratatului de la Lisabona Uniunea


a. Uniunea își urmărește obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în funcție de
competențele care îi sunt atribuite prin tratate
b. Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu frontiere
interne
c. Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea instituțiilor sale
26
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

136. Uniunea se întemeiază pe următoarele valori:


a. respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității și stabilirea unei piețe
interne
b. respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin
minorităților și promovarea păcii, valorilor sale și bună-starea popoarelor sale
c. respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept,
precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
care aparțin minorităților

137. Uniunea Europeană dispune de următoarele competențe:


a. competențe exclusive și competențe partajate între Uniune și statele membre
b. competențe pentru a desfășura acțiuni de sprijinire, coordonare sau de completare a
acțiunii statelor membre, fără a înlocui din acest motiv competența lor în aceste
domenii.
c. competențe exclusive, competențe partajate între Uniune și statele membre și
competențe pentru a desfășura acțiuni de sprijinire, coordonare sau de completare
a acțiunii statelor membre, fără a înlocui din acest motiv competența lor în aceste
domenii

138. Delimitarea competențelor Uniunii este guvernată de


a. Principiul efetului direct
b. Principiul atribuirii
c. Principiul certitudinii juridice

139. Exercitarea competențelor Uniunii este reglementată de


a. principiile subsidiarității si proporționalității
b. principiul egalitatii
c. principiul priorității si principiul loialității

140. Printre competențele exclusive ale Uniunii întâlnim:


a. protecția consumatorului, spațiul de libertate, securitate și justiție, piața internă;
b. educația, formarea profesională, tineretul și sportul, protecția și îmbunătățirea
sănătății umane, turismul
c. uniunea vamală, stabilirea normelor privind concurența necesare funcționarii
pieței interne, politica monetară pentru statele membre a căror moneda este euro,
27
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind


pescuitul.

141. Competențele partajate între Uniune și statele membre se aplică în


următoarele domenii principale:
a. politica comercială comună, conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul
politicii comune privind pescuitul, cooperarea administrativă
b. mediul, transporturile, coeziunea economică, socială și teritorială, energia
c. stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne, industria

142. Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare


sau completare a acțiunii statelor membre în următoarele domenii:
a. protecția și îmbunătățirea sănătății umane; industria; cultura; turismul,
educația, formarea profesională, tineretul și sportul; protecția civilă; cooperarea
administrativă
b. protecția consumatorului; transporturile; rețelele transeuropene;) energia;
c. încheierea unui acord internațional în cazul în care această încheiere este prevazută de
un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să își exercite
competența internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor
comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

143. In temeiul principiului atribuirii


a. Uniunea actioneaza numai în limitele competențelor care i-au fost atribuite de
statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste
tratate.
b. în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă
și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod
satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar
datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la
nivelul Uniunii
c. Uniunea dispune de competență pentru a întreprinde acțiuni și pentru a duce o politică
comună, fără ca exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect lipsirea statelor
membre de posibilitatea de a-și exercita propria competență.

144. În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și spațiului


a. Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu
pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel
28
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi


realizate mai bine la nivelul Uniunii
b. acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depașește ceea ce este necesar pentru
realizarea obiectivelor tratatelor
c. Uniunea dispune de competență pentru a desfașura acțiuni și, în special, pentru
definirea și punerea în aplicare a programelor, fără ca exercitarea acestei
competențe să poată avea ca efect împiedicarea statelor membre de a-și exercita
propria competență

145. In cazul în care tratatele atribuie Uniunii competența exclusivă într-un


domeniu determinat
a. Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere
juridic în acest domeniu
b. numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele
membre putând să facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune
sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii
c. statele membre își exercită competența în masura în care Uniunea nu și-a exercitat
competența

146. In cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență partajată cu statele


membre într-un domeniu determinat
a. numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele
membre putând să facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau
pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii
b. Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de
vedere juridic în acest domeniu. Statele membre își exercită competența în măsura
în care Uniunea nu și-a exercitat competența. Statele membre își exercită din nou
competența în măsura în care Uniunea a hotărât să înceteze să și-o mai exercite
c. Uniunea este competenta sa desfasoare actiuni de sprijinire, de coordonare sau
completare a actiunii statelor membre

147. Tratatul de la Lisabona a fost semnat la


a. 3 noiembrie 2007
b. ianuarie 2009
c. 3 decembrie 2007

148. Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa


29
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

a. a fost semnat la 29 octombrie 2004


b. a fost semnat la 3 decembrie 2007
c. a fost semnat la 3 decembrie 2007

149. Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa


a. a fost respins în urma referendumului din Franța
b. a fost respins în urma referendumului din Olanda
c. a fost respins în urma celor doua referendumuri din Franța și Olanda

150. Unde a fost semnat ultimul tratat cu privire la Uniunea Europeană?


a. Maastricht,
b. Lisabona
c. Nisa

151. Tratatul de la Lisabona propune pentru Consiliul European:


a. Noi atributii
b. Postul de Președinte al Consiliul European
c. Schimbarea denumirii

152. Conform Tratatului de la Lisabona, numărul deputaților din PE nu poate


depăși
a. 750, plus președintele
b. 785,
c. 623.

153. In care Tratat este introdusă funcția de Președinte al Consiliului European


a. Amsterdam,
b. Actul Unic European,
c. Lisabona
30
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

154. Conform Tratatului de la Lisabona, începand cu noiembrie 204, Comisia va fi


compusă dintr-un număr de membri, incluzând președintele și Inaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate,
corespunzator
a. cu 2/3 din numărul statelor membre
b. cu 2/3 din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide
modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate,
c. ½ din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide
modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.

155. Care este noul sistem de vot în Consiliul de Miniștri


a. votul cu majoritate simplă
b. deciziile trebuie să fie susținute de 65% din statele membre reprezentând cel putin
55% din populația UE
c. votul cu majoritate calificată iar deciziile trebuie sa fie susținute de 55% din
statele membre (în prezent, 5 din 27 de țări ale UE), reprezentând cel putin 65%
din populația UE

156. Funcția de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de


securitate comună (PESC) va fi alaturată celei de
a. Vicepreședinte al Comisiei
b. Președinte al Comisiei
c. Vicepreședinte al Consiliului

157. Tratatul de la Lisabona

a. este un tratat internațional convenit și ratificat de state membre suverane care


sunt de acord să renunțe la o parte din suveranitatea lor în favoarea cooperării
supranaționale
b. nu simplifică distribuția competențelor între Uniune și statele membre neprecizând
atribuțiile fiecarei părți implicate
c. nu recunoaște drepturile fundamentale prin neincluderea unei trimiteri la Carta
drepturilor fundamentale

158. Cei trei piloni (politicile comunitare, PESC și cooperarea judiciară și


polițienească în materie penală)
31
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

a. se mențin potrivit Tratatului de la Lisabona


b. vor fuziona potrivit Tratatului de la Lisabona
c. dispar

159. In materie de cooperare judiciară și polițienească, cele mai multe decizii vor fi
luate cu:
a. majoritatea voturilor statelor membre
b. unanimitate
c. nici una din variante

160. Tratatul de la Lisabona:


a. creeaza postul de Inalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de
securitate care este și vicepreședintele Consiliului
b. recunoaște explicit, pentru prima data, posibilitatea ca un stat membru să se
retragă din Uniune
c. 2 milioane de cetățeni din diferite state membre vor putea cere direct Comisiei să ia o
initiativă care prezintă interes pentru ei și ține de competența Uniunii.

161. Potrivit Tratatului de la Lisabona Parlamentul European:


a. se va afla pe o poziție de egalitate cu Consiliul
b. va avea cel mult 700 de membri
c. nu va mai avea noi atribuții privind legislația, bugetul Uniunii Europene și acordurile
internaționale

162. Pentru ca un stat membru să se retragă din Uniune:


a. este nevoie de un acord între Uniune și statul membru în cauză
b. acordul trebuie votat în Consiliu în unanimitate
c. este nevoie de un acord între Uniune și statul membru în cauza, acord votat în
Consiliu cu majoritate calificată și aprobat de Parlament

163. Directiva:
a. are aplicabilitate generală
b. este obligatorie în toate elementele sale
32
DREPT EUROPEAN – Teste Grilă – An 2/Sem.2

c. obligă toate statele membre destinatare numai în ceea ce privește rezultatul de


atins

164. Decizia:
a. are aplicabilitate generală
b. se adreseaza unor destinatari preciși
c. nu este obligatorie în totaliatatea sa pentru destinatarii acesteia

165. Regulamentul:
a. este direct aplicabil în toate statele membre
b. nu este obligatoriu în toate elementele sale
c. nu se aplică simultan și uniform pe teritoriul Uniunii Euroepene

166. Tratatul instituind o Constituție pentru Europa ramâne:


a. o Constituție
b. un tratat international
c. un act fara putere juridică de constrangere

167. La sfarșitul anului 2006, Constituția europeană a fost ratificată:


a. în 8 state membre reprezentând peste 50% din populația Uniunii
b. de un un număr mic de state membre, cele mai multe suspendând procedura națională
de ratificare
c. nicio varianta nu este corectă întrucat tratatul n-a intrat în vigoare în urma
referendumurilor negative din Franța și Olanda

168. Principiile generale ale dreptului comunitar au fost inițiate și formulate:


a. în hotărârile Curții de Justiție de la Luxemburg
b. în hotărârile Curții de Justiție de la Luxemburg și introduse în T.C.E. sau în
tratatele modificatoare.
c. în Actul unic european

S-ar putea să vă placă și