Sunteți pe pagina 1din 2

NUME: MĂLENE

PRENUME: SILVIU FLORIN


ANUL II, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

Examen de evaluare la disciplina Metodica predării handabalului în școală

Subiect:

Precizarea a trei procedee tehnice cu mingea (clasele V-VIII, la alegere) și descrieți, respectând
principiul accesibilității în învățarea elementelor specifice jocului de handabal, câte patru exerciții,
pentru fiecare procedeu în parte.

Formație de lucru: 24 de elevi din clasa a VIII-a, împărțiți în patru grupe de câte șase, care vor
lucra prin rotație pe parcursul orei.
Durata: 10 minute de încălzire, 30 de minute joc de handabal, 10 minute refacere după efort.
Încălzirea: elevii vor efectua următoarele exerciții pentru încălzire: rotiri ale capului de la stânga
la dreapta și de la dreapta la stânga, rotiri ale brațelor, ale trunchiului, rotiri ale bazinului, ridicări ale
membrelor inferioare și joc de glezne.
Procedeul I: aruncarea.
Exercițiul I: aruncarea la poartă de la șapte metri: elevii vor efectua lovituri de la șapte metri.
Exercițiul II: aruncarea cu pași încrucișați: se formează patru echipe a câte șase jucători
efectuând exercițiul aruncarea mingii la poartă cu pași încrucișați.
Exercițiul III: aruncarea din alergare: se împart patru echipe a câte șase elevi, fiecare aruncând
la poartă din alergare.
Exercițiul IV: aruncarea din săritură: aruncarea mingii spre poartă de către fiecare elev în parte,
din săritură, fără ca elevul să atingă semicercul ci piciorul.

Procedeul II: pasarea.


Exercițiul I: pasa azvârlită cu o mână pe deasupra capului: se aliniază șase elevi în linie cu alți
șase elevi în fața lor și se va efectua exercițiul cu pasa azvârlită cu o mână deasupra capului.
Exercițiul II: pasa de pe loc: se păsterează formațiile de lucru, elevii efectuând exercițiul cu
pasele de pe loc.
Exercițiul III: pasa din alergare: în aceeași formație de lucru, un grup de elevi va alerga pe loc
așteptând primirea mingii de la ceilalți elevi (trecând prin pasare la fiecare elev).
Exercițiul IV: pasare pe direcții diferite: se va pasa mingea între elevi lateral, înainte și înapoi.

1
NUME: MĂLENE
PRENUME: SILVIU FLORIN
ANUL II, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.
Procedeul III: blocarea mingilor aruncate spre poartă.
Exercițiul I: blocarea cu mâinile ridicate: o echipă formată din șase elevi va efectua un exercițiu
de atac, iar cealaltă echipă formată din același număr de elevi se va apăra cu brațele ridicate.
Exercițiul II: blocarea mingii cu mâinile în lateral: o echipă formată din șase elevi va efectua un
exercițiu de atac, iar cealaltă echipă formată din același număr de elevi se va apăra cu brațele în lateral.
Exercițiul III: blocarea mingii de către portar: fiecare elev va intra pe rând în poartă și va incerca
să blocheze mingile venite de la colegi, atât cu mâinile, cât și cu picioarele, dar și cu trunchiul.
Exercițiul IV: blocarea mingii cu corpul a adversarului: apărarea se va efectua prin blocarea
adversarului cu ajutorul trunchiului și a brațelor evitându-se faultul.

Notă: Cei 24 de elevi, împărțiți în 4 grupe, vor efectua simultan exercițiile propuse.