Sunteți pe pagina 1din 9

21 DE POEZII DEDICATE LIMB

ROMÂNE”
 

 Testament literar  Ce-ți


doresc eu ție, dulce Românie
 de Ienăchiţă Văcărescu  de Mihai Eminescu

Urmaşilor mei Văcăreşti! Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,


Las vouă moştenire: Țara mea de glorii, țara mea de dor,
Creşterea limbei româneşti Brațele nervoase, arma de tărie,
Şi-a patriei cinstire. La trecutu-ți mare, mare viitor!
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ți mândri aste le nutresc;
Căci rămîne stânca, deși moare valul,
Dulce Românie, asta ți-o doresc.
Limba românească
de Gheorghe Sion Vis de răzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge dușman fumegând,
Mult e dulce şi frumoasă Și deasupra idrei fluture cu vântul
Limba ce-o vorbim, Visul tău de glorii falnic triumfând,
Altă limbă-armonioasă Spună lumii large steaguri tricoloare,
Ca ea nu găsim. Spună ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Saltă inima-n plăcere Dulce Românie, asta ți-o doresc.
Când o ascultăm,
Și pe buze-aduce miere Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Când o cuvântăm. Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
Românașul o iubește Când cu lampa-i zboară lumea luminând,
Ca sufletul său, El pe sânu-ți vergin încă să coboare,
Vorbiți, scrieți românește, Guste fericirea raiului ceresc,
Pentru Dumnezeu. Tu îl strânge-n brațe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ți-o doresc.
Frați ce-n dulcea Românie
Nașteți și muriți Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!
Și-n lumina ei cea vie Tânără mireasă, mamă cu amor!
Dulce vieţuiți! Fiii tăi trăiască numai în frăție
Ca a nopții stele, ca a zilei zori,
De ce limba românească Viață în vecie, glorii, bucurie,
Să n-o cultivăm? Arme cu tărie, suflet românesc,
Au voiți ca să roșească Vis de vitejie, fală și mândrie,
Țărna ce călcăm? Dulce Românie, asta ți-o doresc!
Limba, țara, vorbe sfinte
La strămoși erau;  
Vorbiți, scrieți românește,
Pentru Dumnezeu!

 
 Patria Română  Ţara mea
de George Coşbuc  de Ioan Neniţescu

Patria ne-a fost pământul Acolo unde-s nalţi stejari


Unde ne-au trăit strămoşii,  Şi cât stejarii nalţi îmi cresc
Cei ce te-au bătut pe tine,  Flăcăi cu piepturile tari,
Baiazide, la Rovine,  Ce moartea-n faţă o privesc;
Şi la Neajlov te făcură Acolo, unde-s stânci şi munţi,
Fără dinţi, Sinane, -n gură,  Şi ca şi munţii nu clintesc
Şi punând duşmanii-n juguri Voinicii cei cu peri cărunţi
Ei au frământat sub pluguri În dor de ţară strămoşesc;
Sângele Dumbrăvii-Roşii. - Şi unde dorul de moşie
Asta-i patria română Întotdeauna drept a stat
Unde-au vitejit strămoşii! Şi bărbăteasca vitejie
A-mpodobit orice bărbat;
Patria ne e pământul Acolo este ţara mea,
Celor ce suntem în viaţă,  Şi neamul meu cel românesc!
Cei ce ne iubim frăţeşte,  Acolo eu să mor aş vrea,
Ne dăm mâna româneşte: Acolo vreau eu să trăiesc!
Numai noi cu-acelaşi nume,  Acolo unde întâlneşti
Numai noi români pe lume Cât ţine ţara-n lung şi-n lat
Toţi de-aceeaşi soartă dată,  Bătrâne urme vitejeşti
Suspinând cu toţi odată Şi osul celor ce-au luptat;
Şi-având toţi o bucurie; Şi unde vezi mii de mormane
Asta-i patria română Sub care-adânc s-au îngropat
Şi ea sfântă să ne fie! Mulţime de oştiri duşmane,
Ce cu robia ne-au cercat;
Patria ne-o fi pământul Acolo este ţara mea
Unde ne-or trăi nepoţii,  Şi neamul meu cel românesc!
Şi-ntr-o mândră Românie Acolo eu să mor aş vrea,
De-o vrea cerul, în vecie,  Acolo vreau eu să trăiesc!
S-or lupta să ne păzească
Limba, legea românească
Şi vor face tot mai mare
Tot ce românismul are:
Asta-i patria cea dragă
Şi-i dăm patriei române
Inima şi viaţa-ntreagă. 
   
Limba Noastră
de Alexei Mateevici 
Nu plânge, Maică Românie!
Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată Versuri găsite ȋn ranița unui soldat mort ȋn
Un şirag de piatră rară toamna anului 1918, pe muntele  Sorica, din
Pe moşie revărsată. Carpații de Curbură.
Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste “Nu plânge, Maică Românie,
S-a trezit din somn de moarte Că am să mor neȋmpărtășit!
Ca viteazul din poveste. Un glonț pornit spre pieptul tău,
Limba noastră-i numai cântec,  Cu pieptul meu eu l-am oprit….
Doina dorurilor noastre,  Nu plânge, Maică Românie!
Roi de fulgere, ce spintec E rândul nostru să luptăm
Nouri negri, zări albastre. Și din pământul ce ne arde
Nici o fărâmă să nu dăm!
Limba noastră-i graiul pâinii,  Nu plânge, Maică Românie!
Când de vânt se mişcă vara; Pentru dreptate noi pierim;
În rostirea ei bătrânii Copiii noștri, peste veacuri,
Cu sudori sfinţit-au ţara. Onoare ne vor da, o știm!
Limba noastră-i frunză verde,  Nu plânge, Maică Românie !
Zbuciumul din codrii veşnici,  Adună tot ce-i bun sub soare;
Nistrul lin, ce-n valuri pierde Ne cheamă și pe noi la praznic,
Ai luceferilor sfeşnici. Când România va fi Mare!”
Nu veţi plânge-atunci amarnic,   
Că vi-i limba prea săracă, 
Şi-ţi vedea, cât îi de darnic  
Graiul ţării noastre dragă.
Ex libris 
Limba noastră-i vechi izvoade. de Tudor Arghezi 
Povestiri din alte vremuri;
Şi citindu-le 'nşirate, - Carte frumoasă cinste cui te-a scris
Te-nfiori adânc şi tremuri. Încet gândită, gingaş cumpănită;
Limba noastră îi aleasă Eşti ca o floare, anume înflorită
Să ridice slava-n ceruri,  Mâinilor mele, care te-au deschis.
Să ne spuie-n hram şi-acasă
Veşnicele adevăruri. Eşti ca vioara, singura ce cântă
Limba noastră-i limbă sfântâ,  Iubirea toată pe un fir de păr,
Limba vechilor cazanii,  Şi paginile tale, adevăr,
Care o plâng şi care o cântă S-au tipărit cu litera cea sfântă.
Pe la vatra lor ţăranii.
Un om de sânge ia din pisc noroi
Înviaţi-vă dar graiul,  Şi zămliseşte marea lui fantomă
Ruginit de multă vreme,  De reverie, umbră şi aromă,
Ştergeţi slinul, mucegaiul Şi o pogoară vie printre noi.
Al uitării 'n care geme.
Strângeţi piatra lucitoare Dar jertfa lui zadarnică se pare,
Pe cât e ghiersul cărţii de frumos.
Ce din soare se aprinde -
Şi-ţi avea în revărsare Carte iubită, fără de folos,
Un potop nou de cuvinte. Tu nu răspunzi la nicio întrebare.
Răsări-vă o comoară  
În adâncuri înfundată, 
 
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.  Testament
de Tudor Arghezi 
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii   Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,
de Lucian Blaga Decât un nume adunat pe o carte,
În seara răzvrătită care vine
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii De la străbunii mei până la tine,
şi nu ucid Prin râpi şi gropi adânci
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc Suite de bătrânii mei pe brânci
în calea mea Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă
în flori, în ochi, pe buze ori morminte. Cartea mea-i, fiule, o treaptă.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns Aşeaz-o cu credinţa căpătâi.
în adâncimi de întuneric, Ea e hrisovul vostru cel dintâi.
dar eu, Al robilor cu săricile, pline
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină - De osemintele vărsate-n mine.
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare Ca să schimbăm, acum, întâia oară
măreşte şi mai tare taina nopţii, Sapa-n condei şi brazda-n călimară
aşa înbogăţesc şi eu întunecata zare Bătrânii au adunat, printre plăvani,
cu largi fiori de sfânt mister Sudoarea muncii sutelor de ani.
şi tot ce-i neînţeles Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari Eu am ivit cuvinte potrivite
sub ochii mei – Şi leagăne urmaşilor stăpâni.
căci eu iubesc Şi, frământate mii de săptămâni
şi flori şi ochi şi buze şi morminte. Le-am prefecut în versuri şi-n icoane,
Făcui din zdrenţe muguri şi coroane.
Veninul strâns l-am preschimbat în miere,
Lăsând întreaga dulcea lui putere
Am luat ocara, şi torcând uşure
Grai valah  Am pus-o când să-mbie, când să-njure.
de Vasile Voiculescu  Am luat cenuşa morţilor din vatră
Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră,
Grai tămâiat, cătuie de petale, Hotar înalt, cu două lumi pe poale,
Gândul mi-a ciobănit pe plaiurile tale.  Păzând în piscul datoriei tale.
Umblă singur pe munţi de sare,
Vânt bătrân cu miere-n spinare.  Durerea noastră surdă şi amară
Şerpi de răcoare verde-n pâraie, O grămădii pe-o singură vioară,
Cărări de bucium lung te stretaie.  Pe care ascultând-o a jucat
Granguri de aur boabele-ţi ciugul', Stăpânul, ca un ţap înjunghiat.
Şesul ţi-l ară dorul cu plugul. 
Calc des cu sufletul arsu-ţi coclaur, Din bube, mucegaiuri şi noroi
Din fund oftează strămoşii de aur.  Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.
De piscul tău, unde se-mbină Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte
Pale de nori cu limbi de lumină,  Şi izbăveşte-ncet pedepsitor
Buzele-mi razăm fremătătoare, Odrasla vie-a crimei tuturor.
Slăvit pristol de piatră şi floare. E-ndreptăţirea ramurei obscure
Ieşită la lumină din pădure
Şi dând în vârf, ca un ciorchin de negi
Rodul durerii de vecii întregi.

Întinsă leneşă pe canapea,


Patria Domniţa suferă în cartea mea.
de Ştefan Baciu   Slovă de foc şi slovă făurită
Împărechiate-n carte se mărită,
Patria e un măr Ca fierul cald îmbrăţişat în cleşte.
Într'o vitrină de băcănie japoneză Robul a scris-o, Domnul o citeşte,
pe strada Liliha Făr-a cunoaşte că-n adîncul ei
în Honolulu, arhipelagul Sandwich Zace mânia bunilor mei.
sau o placă de patefon
 
ascultată în tăcere în Mexico
-Maria Tănase lângă vulcanul Popocatepetl-
patria e atelierul lui Brâncuşi la Paris
patria e peisajul lui Grigorescu
într'o după-amiază de toamnă la Barbizon Sunt Spiritul Adâncurilor
sau Rapsodia Română auzită într'o dimineaţă de Nicolae Labiş 
în Port au Prince în Haiti
şi patria e mormântul lui Aron Cotruş Eu sunt spiritul adâncurilor, 
în California Trăiesc în altă lume decât
patria e o ciocârlie care se înalţă voi, 
oriunde În lumea alcoolurilor tari, 
fără frontiere şi fără intenţii Acolo unde numai
patria e un concert de Dinu Lipatti frunzele
la Lucerna, Elveţia, într-o seară ploioasă Amăgitoarei neputinţi sunt veştede.
patria e această adunare de fete Din când în
de întâmplări şi de sunete când
împrăştiate peste tot globul Mă urc în lumea voastră
dar patria e În nopţi grozav de
mai ales liniştite şi senine, 
o clipă de tăcere. Şi-atunci aprind mari focuri
Şi
Asta e patria. zămislesc comori
Uimindu-vă pe cei ce
II. mă-nţelegeţi.
Apoi cobor din nou prin hrube trudnice
Cu patria poţi vorbi la telefon În
s'o porţi, ca firmituri, în buzunare apa luminoasă, minunată.
poţi s'o asculţi în al distanţei svon
şi s'o găseşti decapitată'n ziare Sunt spiritul
adâncurilor, 
nu-i numai cer sau piatră sau pământ Trăiesc în altă lume decât voi. 
ci e un svon ce vine de oriunde
un miros, un obraz, un dans în vânt
un glas ce besna nopţii o pătrunde

căci patria nu-i un imn prescris Eu nu mă spăl de poporul meu 


împodobit cu ilustraţii în chenare de Nichita Stănescu
ea-i pânza care-o ţeşi adânc în vis
şi se destramă'n zori c-o încântare Doamne, apără poporul român.
Ai grijă de el şi
nu-i patria făcută din urale apără-l!
ci din tăceri, din doruri şi distanţe; El este al tău
o strâng din praf, la tropic în sandale cu blândeţea lui de miel
şi-o'mprăştii'n lume în speranţe. şi cu răbdarea lui de taur
cu omenia lui
III. de floare de zăpadă
ce se vede pe geam, Doamne,
Turla bisericii Sfântului Nicolae din Schei pe fereastră şi pe libertate!
ecoul trenului lovindu-se, noaptea, de Tâmpa Doamne!
"Kefir Lukianoff" în Cişmigiu poporul meu nu se spală de mine!
"Tempo, Facla şi Credinţa" Eu nu mă spăl
"fierbinte porumbielu', fierbinte!" de poporul meu!
domnu' Mişu dela "Cartea Românească" Dacă-mi vine alt miros
fularul ca un curcubeu al lui Emil Botta decât mirosul lui,
Maria Tănase cântând la "Neptun" mă spăl pe mâini
în Piaţa Buzeşti numai de propriile mele mâini
Tata comentând "Război şi Pace" şi mă las legat
sau o pagină de poezie din Nietzsche de boarea de zăpadă
(răsfoia cartea cu degetul arătător) a poporului meu.
un caputiner la "Coroana" Mărul se poate spăla
numai de măr,
şi bancnota aceasta de 500 Lei de pomul mărului nu! De pom nu!
aflată într'un fund de plic îngălbenit Apără, Doamne, poporul român
adus nici eu nu ştiu cum şi nu te spăla de el!
din Braşov în Brazilia Pe maica mea
şi apoi în Honolulu-Hawaii care m-a născut pe mine
Insula Oahu am dăruit-o poporului român.
Arhipelagul Sandwich.  Dăruieşte-ţi, Doamne,
pe maica Ta, care te-a născut pe Tine,
poporului român!

 Limba noastră cea română   Trebuiausă poarte un nume 


de Grigore Vieru de Marin Sorescu 
Sărut vatra şi-al ei nume Eminescu n-a existat.
Care veşnic ne adună,
Vatra ce-a născut pe lume A existat numai o ţară frumoasă 
Limba noastră cea română. La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe, 
Cânt a Patriei fiinţă Ca o barbă nepieptănată de crai
Şi-a ei rodnică ţărână Şi nişte ape ca nişte copaci curgători 
Ce-a născut în suferinţă În care luna îşi avea cuibar rotit.
Limba noastră cea română.
Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli 
Pre pământ străvechi şi magic Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan
Numai dânsa ni-i stăpână: cel Mare,
Limba neamului meu dacic, Sau mai simplu: ciobani şi plugari, 
Limba noastră cea română. Cărora le plăcea să spună,
Seara, în jurul focului poezii –
În al limbii tezaur "Mioriţa" şi "Luceafărul" şi "Scrisoarea III".
Pururea o să rămână
Limba doinelor de aur, Dar fiindcă auzeau mereu 
Limba noastră cea română. Lătrând la stâna lor câinii, 
Plecau să se bată cu tătarii
 
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii 
  Şi cu turcii.

În timpul care le rămânea liber 


În limba ta Între două primejdii,
     de Grigore Vieru  Aceşti oameni făceau din fluierele lor 
Jgheaburi
În aceeaşi limbă
Toată lumea plânge, Pentru lacrimile pietrelor înduioşate, 
În aceeaşi limbă De curgeau doinele la vale
Râde un pământ. Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei 
Ci doar în limba ta Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei
Durerea poţi s-o mângâi, Şi ai altor ţări româneşti.
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt. Au mai existat şi nişte codri adânci
  Şi un tânăr care vorbea cu ei, 
În limba ta Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt?
Ţi-e dor de mama,
Şi vinul e mai vin, Acest tânăr cu ochi mari, 
Şi prânzul e mai prânz. Cât istoria noastră, 
Şi doar în limba ta Trecea bătut de gânduri
Poţi râde singur, Din cartea cirilică în cartea vieţii,
Şi doar în limba ta Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii, ai
Te poţi opri din plâns. iubirii, 
  Care îi ieşeau mereu fără soţ.
Iar când nu poţi
Nici plânge şi nici râde, Au mai existat şi nişte tei, 
Când nu poţi mângâia Şi cei doi îndrăgostiţi
Şi nici cânta, Care ştiau să le troienească toată floarea 
Cu-al tău pământ, Într-un sărut.
Cu cerul tău în faţă,
Tu taci atuncea Şi nişte păsări ori nişte nouri 
Tot în limba ta. Care tot colindau pe deasupra lor 
Ca lungi şi mişcătoare şesuri.
  Şi pentru că toate acestea 
Trebuiau să poarte un nume, 
Un singur nume,
Li s-a spus Eminescu.

   Definiţie
Corabia cu poeţi  de Ana Blandiana  
de Ana Blandiana  
Prea frumos
Poeţii cred că e o corabie Pentru a nu fi cucerit, 
Şi se îmbarcă. Prea tânăr
Pentru a nu fi stăpânit, 
Lăsaţi-mă să mă urc pe corabia cu poeţi Prea bogat
Înaintând pe valurile timpului Pentru a-şi aparţine;
Fără să-şi clatine catargul Prea înţelept
Şi fără să aibă nevoie ca să mişte din loc Pentru a lupta, 
(Pentru că timpul se mişca Prea curajos
În jurul ei tot mai repede). Pentru a nu fi rănit
Prea sceptic
Poeţii aşteaptă, şi refuză să doarmă,  Pentru a nu fi înfrânt;
Refuză să moară, 
Ca să nu piarda clipa din urmă Prea înfrânt
Când corabia se va desprinde de ţărm – Pentru a nu fi liber, 
Prea liber
Dar ce e nemurirea dacă nu Pentru a nu fi umilit, 
Chiar această corabie de piatră,  Prea umilit
Aşteptând cu încăpăţânare ceva Pentru a muri. 
Ce nu se va întâmpla niciodată? 

 Izvorul   Temelialimbii române 


de Ioan Alexandru  de Horia Bădescu 

Izvorului asemeni sunt şi eu Să ne plecăm la dulcea rostire românească,


Cutremurat sub stelele de vară din ea născuţi şi-ntr-însa aduşi la ţintirim!
Cu cât e cerul mai fără de vânt Să ne plecăm! Acolo din mamă şi din tată
Cu-atât lăuntrurile mele se-nfioară stă verbul sfânt din care cu toţi ne zămislim.
Să-ngenunchem la cuvinte cu litere latine,
Nu dinafară-i zvon ce mă frământă în limba asta numai putem să existăm,
Nici din adâncuri nici de sus în limba asta numai, putem plăti iubirea
O umbră s-a desprins din slavă şi ura şi dreptatea pe care le păstrăm,
Icoana ei în mine a apus în limba asta numai, dăm temelie lumii,
în limba asta numai, cum a se tace ştim,
Din ce în ce sunt cercuri mai adânci în limba asta numai, ne pomenim eroii,
Şi mai departe horele pe ape în limba asta numai, putem ca să murim.
S-a deşteptat în mine un izvor
Ce nu-l mai pot cuprinde şi încape.

S-ar putea să vă placă și