Sunteți pe pagina 1din 9

1)Agenți sovietici, deveniți generali români, au fost :

a) Gheorghiu Dej și Ana Pauker b) Nicolae Ceaușescu și Ana


Pauker c)Pintilie Bodnarenko și A. Nicolski d) Gheorghiu
Dej și A. Nicolski
2 . Aceștia au avut funcții importante în :
a)MAN b) Miliție c) Jandarmerie d)Securitate
3.Silviu Brucan și Gheorghe Apostol :
a)Au fost conducători ai Securității b) au fost disidenți
religioși c) au semnat Scrisoarea celor cinci d) au semnat
Scrisoarea celor Șase
4)Ceaușescu devine președinte al R. S. R. în anul :
a)1974 b) 1965 c) 1967 d)1968
5)Instituţionalizarea regimului parlamentar modern s-a facut
prin :
a)Regulamentul Organic b) Constituția de la 1923
c)constituţia de la 1866 d)Statutul Dezvoltător
6)România și-a proclamat independenţa in anul :
a)1877 b) 1879 c) 1881 d)1914
7)In secolul XIX, constituţia de la 1866 a avut :
a)două modificări b) o modificare c) nicio modificare
d)trei modificări
8)Prima modificare a constituţiei a avut loc în anul:
a)1877 b) 1881 c) 1884 d)1879
9)Prin reforma agrară din 1864, au fost împroprietărite peste :
a) 350000 familii de țărani b) 1000000 familii c) 800650
familii d)463000 familii de ţărani
10)Sfatul Țării hotărăște unirea Basarabiei cu România la data
de :
a)20 februarie 1917 b)9 aprilie 1918 c) 28 noiembrie 1918
d)1 decembrie 1918
11)Codul civil a fost adoptat în anul :
a)1863 b)1866 c) 1867 d)1865
12)Singurul care are iniţiativă legislativă, potrivit Convenţiei de
la Paris, este :
a)domnul b)Parlamentul c) Guvernul d)Poporul
13)Camera legislativă superioară era :
a) Adunarea b)Senatul c) MAN d)Reprezentanța
Națională
14)Războiul de întregire a neamului este considerat :
a) Războiul Crimeii b) Războiul de independență c) Al
Doilea Război Mondial d)Primul Război Mondial
15)Codurile civil si penal sunt alcătuite după model :
a) austriac și francez b)francez si prusac c)otoman și rus
d)francez și rus
16)Adunarea devine bicamerală, odată cu adoptarea
documentului :
a) Regulamentul Organic b) Convenția de la Paris c)
Constituția de la 1866 d)Statutul Dezvoltător al Convenției
de la Paris
17)România participă la Primul Război Mondial in timpul
regelui :
a) Mihai b)Cuza c) Ferdinand d)Carol I
18)Legea învățământului general este promulgată în anul :
a) 1859 b) 1862 c) 1865 d)1864
19)Marea Adunare Naţionala de la Alba Iulia a avut loc la data
de :
a) 27 martie 1918 b) 22 aprilie 1918 c) 28 noiembrie 1918
d)1 decembrie 1918
20.Proclamarea regatului in România , a avut loc la data de :
a)9 mai 1866 b) 10 mai 1866 c)10/22mai 1881 d)1
decembrie 1918
21.Potrivit Statutului Dezvoltător al Convenţiei de la Paris,
Senatul era format din :
a)Marea burghezie b) membri votați de tot poporul
c)senatori și deputați d)membri de drept si membri numiţi de
domn
22.În 1462, turcii ajung la Târgoviște :
a) după o bătălie importantă b) cucerind teritoriul c) având
mai multe bătălii importante cu românii d)fără a da vreo
bătălie importantă
23.După bătălia de la Târgoviște :
a)Vlad are câțiva ani de liniște b)boierimea îl acceptă ca domn
pe Vlad Uzurpatorul c)boierimea îl acceptă ca domn pe Radu
cel Frumos d)Vlad se aliază cu Matia Corvin
24.În bătălia de la Guruslău, Mihai va fi ajutat de :
a)Andrei Bathory b)Sigismund Bathory c)Albert Kiraly
d)generalul Basta
25.Prin această bătălie, el a :
a)cucerit Transilvania b)recuperează controlul asupra
Transilvaniei c)cucerește Moldova d)reface unirea
26)Vlad Țepeș a fost închis :
a)la Buda b)la Seghedin c)la Șiria d)la Târgoviște
27.Adunările de stări sunt semnalate din secolul :
a)XIV b)XV c)XVI d)XVII
28.Autonomia Universității Sașilor este confirmată în secolul :
a)XIV b)XV c)XVI d)XVII
29.Ștefan a trimis o scrisoare, pe 25 ianuarie 1475, către :
a)dogele Veneției b)Poartă c)principii creștini
d)unguri
31.Vlad Țepeș este eliberat din închisoare , în anul
a)1462 b)1465 c)1476 d)1478
31 .După domnia lui Alexandru cel Bun :
a) A fost stabilitate b)au urmat 25 de ani de lupte interne
c)s-au purtat lupte importante cu turcii d)Moldova devine
pașalâc turcesc
32.Turcii încep să privească domnia ca pe o funcție
administrativă, începând cu secolul :
a)XVI b)XV c)XIV d)XVII
33.Ștefan cel Mare s-a luptat cu polonezii în bătălia de la :
a)Vaslui b)Valea Albă c)Soci d)Codrii Cosminului
34.Primul guvern procomunist al României era condus de :
a)Ana Pauker b)Petru Groza c)Lucrețiu Pătrășcanu
d)Gheorghiu- Dej
35.Ștefan cel Mare a ocupat tronul cu ajutorul lui :
a)Iancu de Hunedoara b)Petru Rareș c)Vlad Țepeș
d)Mircea cel Bătrân
36.Pe plan extern, Ștefan a tins către o întărire a relațiilor
diplomatice cu :
a)Ungaria și Polonia b)Ungaria și Caffa c)Mangopul și
Imperiul Otoman d)Ungaria și Austria
37.Înaintașul la tron al lui Ștefan cel Mare a fost :
a)Dan I b)Alexandru cel Bun c)Petru Aron d)Radu de la
Afumați
38.Ștefan refuză să mai plătească tribut în anul :
a)1459 b)1473 c)1475 d)1476
39.Ștefan a intervenit în Țara Romînească și l-a înlăturat pe :
a)Vlad Uzurpatorul b)Vlad Dracul c)Vlad Țepeș
d)Radu cel Frumos
40.O grupare din vârful PCR, înlăturată de Dej în 1952, îi avea
între membri pe :
a)Ana Pauker și Emil Bodnăraș b)Vasile Luca și Lucrețiu
Pătrășcanu c)Ana Pauker și Vasile Luca d)Vasile Luca și
Lucrețiu Pătrășcanu
41. În 1957, Dej îl înlătură de la putere pe :
a)Nicolae Ceaușescu b)Miron Constantinescu c)Vasile
Luca d)Lucrețiu Pătrășcanu
42. Prima reformă agrară a comuniștilor este adoptată în :
a)septembrie 1944 b)februarie 1945 c)martie 1945
d)decembrie 1946
43.Ceaușescu îi aduce acuzații grave lui Dej în :
a)aprilie 1968 b)mai 1968 c)noiembrie 1968 d)mai
1949
44.Acesta îl critică pe Dej pentru implicarea în cazurile :
a)Ștefan Foriș și Ana Pauker b)Miron Constantinescu și
Vasile Luca c)Ștefan Andrei și Ștefan Foriș d)Ștefan
Foriș și Lucrețiu Pătrășcanu
45. Evenimentul care a pulverizat cnezatele și voievodatele
românești, dar a și dezorganizat regatul ungar, a fost :
a)expansiunea otomană b)marea invazie tătară
c)expansiunea Poloniei d)Întemeierea statelor medievale
românești
46.Procesul desprinderii formațiunilor românești de sub
autoritatea maghiară, începe în :
a)sfârșitul secolului XIII b)mijlocul secolului XII
c)începutul secolului XV d)sfârșitul secolului XV
47.În 1834, în Țara Românească este numit domnitorul :
a)Mihail Sturdza b)Gheorghe Bibescu c)Alexandru
Ghica d)Grigore al IV-lea Ghica
48. Casa de Economii și Consemnațiuni a apărut în anul :
a)1862 b)1863 c)1864 d)1865
49.Potrivit constituţiei de la 1866, membrii Adunarii aveau
dreptul de a :
a)sancționa legile b)amâna ședințele c)de a interpela
guvernul d)promulga legile
50.Constituţia de la 1866 precizează că , la conducerea ţarii
trebuie sa se afle :
a)un rege b)un domn străin, dintr-o dinastie domnitoare din
Europa c)un domn român d)un domn ales din toate
categoriile sociale
51.Documentul prin care este instaurat, pentru prima dată, statul
de drept, a fost:
b) Regulamentul Organic b) Statutul Dezvoltător c)
Constituția de la 1965 d)Convenţia de la Paris
52.Organul de stat suprem al RPR a fost :
a)MAN b)prezidiul MAN c)Guvernul d)președintele
53.Constituţia prin care exerciţiul puterilor constituţionale trece
in mâinile regelui, este cea de la :
a)1938 b) 1866 c) 1923 d)1991
54)Regele convoacă adunările legiuitoare cel puţin o dată pe an,
deschizând sesiunea prin mesaj, reprezinta articolul 45 al
constituţiei de la :
a) 1866 b) 1948 c)1938 d)1991
55.Voievodatul lui Litovoi cuprindea:
a)Ţara Bârsei şi Ţara Maramureşului b)Ţara Haţegului şi
Nordul Olteniei c)Oltenia si Muntenia d)Ţara Haţegului şi
Muntenia
56.Voievodatul lui Seneslau se gãsea :
a)In sudul Munteniei b)in Nord- Vestul Munteniei c)în
Depresiunea Transilvaniei d)In Sud- Estul Munteniei
57.Cnezatele lui Ioan şi Farcaş se gãseau :
a)in câmpia olteana b)In Transilvania c)La Sud de Dunare d)In
Tara Haţegului
58.Deviza liberalilor prin noi înșine, a fost formulată de :
a)Mihail Kogalniceanu b)I. C. Brătianu c)Ion I. C.
Brătianu d)Ștefan Zeletin
59.Președinte al Partidului Conservator, înainte de Alexandru
Marghiloman, a fost :
a)Lascăr Catargiu b)Petre P.Carp c)Titu Maiorescu
d)Take Ionescu
60.Conservatorul care a prezentat, în 1910, măsuri în favoarea
țăranilor, a fost :
a)Lascăr Catargiu b)Petre P.Carp c)Titu Maiorescu
d)Take Ionescu
61.Carol I devine Alteță Regală în :
a)1866 b)1878 c)1881 d)1912
62.Legea pentru organizarea puterii armate este adoptată în anul :
a)1862 b)1864 c)1866 d)1868
63.Cele mai grele lupte , în 1916, România le-a purtat la :
a) Podul Jiului și Târgu Jiu b)Turtucaia c)Mărăști
d)Oituz
64. .La 30 aprilie/12 mai 1877:
a)Parlamentul român a ratificat convenţia si a declarat razboi
Imperiului Otoman b)Turcii cer încheierea păcii c) Rușii
declară război Porții d)Rusia încheie un acord militar cu
România
65.Rezoluţia care confirma independenţa absolută a ţării a fost
adoptată la data de :
a)12 aprilie 1877 b) 11/23 februarie 1877 c)9/21 mai
1877 d)14 martie 1881
66.Președintele Partidului Național Moldovenesc a fost ales :
a)Petre Erhan b)Iosipescu Grecu c)Vasile Stroescu
d)Ion Inculeț
67. Obiectivul principal al acestui partid era :
a)obținerea autonomiei Basarabiei b)intrarea în război cu Rusia
c)unirea cu România d)Formarea unui stat independent
68.Ziarul Cuvânt moldovenesc a fost condus de :
a)Ion Inculeț b)Onisifor Ghibu c)Vasile Stroescu
d)Petre Erhan
69.Sfatul Țării era condus de :
a)Ion Inculeț b)Onisifor Ghibu c)Vasile Stroescu
d)Petre Erhan
70.În 1484 :
a)are loc bătălia de la Vaslui b)are loc bătălia de la Codrii
Cosminului c)turcii cuceresc Chilia și Cetatea Albă
d)Ștefan recuperează Chilia
71.Ștefan acceptă plata tributului, când rămâne singur contra
turcilor, respectiv în :
a)1485/1486 b)1486/1487 c)1490/1491 d)1491/1492
72.Luptele românilor, din secolele XIV- XV, au permis
conservarea ființei statale, drept urmare :
a)au avut doar semnificație internă b)nu au avut
semnificație importantă c)nu au avut doar semnificație internă
d)au avut cea mai mare importanță în Europa
73.Consiliul Directorilor Generali era condus de :
a)Ion Inculeț b)Petre Erhan c)Vasile Stroescu
d)Onisifor Ghibu
74. Primul președinte al Republicii Democratice Moldovenești a
fost :
a)Petre Erhan b)Ion Inculeț c)Vasile Stroescu
d)Onisifor Ghibu
75.Consiliul Național Român era condus de :
a)Constantin Iosipescu Grecul și George Grigorovici b)Iancu
Flondor și Sextil Pușcariu c)Iancu Flondor și George
Grigorovici d)Ion Inculeț și Petre Erhan
76.CNR cere dreptul la autodeterminare, la data de :
a) 14 octombrie 1918 b)9 mai 1918 c)9 octombrie 1918
d)24 ianuarie 1918
77.Constituirea Adunării Constituante a Bucovinei are loc la :
a) 9/21 mai 1918 b)14/27 octombrie 1918 c)9 octombrie
1918 d)7 noiembrie 1918
78. Președintele acesteia a fost :
a)Sextil Pușcariu b)George Grigorovici c)Iancu Flondor
d)Iosipescu Grecul
79.In 1683, turcii au fost învinși de :
a)trupele austro-polone b) trupe franco- polone c) trupe
ruso- polone d) trupe anglo- ruse
80.Pacea de la Kuciuk- Kainardji s-a încheiat în anul :
a) 1775 b) 1774 c) 1826 d)1829

390
3903
81.Congresul popoarelor din Imperiul Habsburgic are loc, în
1918, la :
a)Londra b)Viena c)Roma d)Budapesta
82.Acesta are loc în :
a)aprilie b)mai c)iunie d)iulie
83. Declarația de la Oradea aparține :
a)CNR b)CNRC c)PNR d)românilor bucovineni
84.Această declarație este adoptată la :
a) 29 august/12 septembrie 1918 b)29 septembrie/12
octombrie 1918 c)29 iulie/12 august 1918 d)29
noiembrie/12 decembrie 1918
85.Ea va fi citită, în Parlamentul Ungariei, de către :
a)Vasile Goldiș b)Gheorghe Pop de Băsești c)
Iancu Flondor d)Alexandru Vaida Voevod
86.La 18 noiembrie 1918 :
a)se constituie PNR b)Vaida Voevod dă citire, în
parlamentul maghiar, Declarației de autodeterminare c)se
constituie CNR d)se constituie CNRC
87. Sfatul Țării proclamă independența Republicii Democratice
Moldovenești, la :
a)27 martie 1918 b)18 noiembrie 1918 c)23-24 ianuarie
1918 d)22 aprilie 1918
88.CNRC s-a constituit la :
a)30-31 octombrie 1918 b)9-10 noiembrie 1918
c)13-14 noiembrie 1918 d)6 noiembrie 1918
89 .Manifestul Către națiunea română este publicat la :
a)30-31 octombrie 1918 b)9-10 noiembrie 1918
c)13-14 noiembrie 1918 d)6 noiembrie 1918
90.CNRC trimite guvernului maghiar o notă ultimativă, prin care
cere întreaga putere de guvernare în Transilvania, la data de
a)30-31 octombrie 1918 b)9-10 noiembrie 1918
c)13-14 noiembrie 1918 d)6 noiembrie 1918
91.Tratativele de la Arad cu delegația maghiară, au loc la data de
a)30-31 octombrie 1918 b)9-10 noiembrie 1918
c)13-14 noiembrie 1918 d)6 noiembrie 1918
92.Cea mai liberală constituţie din Europa, pe la mijlocul
secolului XIX, era considerată:
a)cea belgiană b)cea otomană c)cea franceză d)cea
prusacă
93.Constituţia de la la 1866 este impărţită in :

391
3913
a)5 titluri b)8 titluri c)7 titluri d)9 titluri
94.Ea are :
a) 102 articole b) 76 articole c)133 articole d)166 articole
95.Constituţia monarhica prin care este limitat mult rolul parlamentului este
cea de la :
b) 1866 B) 1923 c) 1948 d)1938
96.În 1948, MAN era convocată de :
a)prezidiu b)președinte c)rege d)popor
97. Constituţia care proclama monarhia constituţională este cea de la :
a)1938 b)1866 c)1948 d)1952
98.Fruntașii românilor încep să fie excluși din sistemul stărilor privilegiate ale
Transilvaniei, începând cu secolul :
a.XII b.XIII c.XIV d.XV
99.În condiţiile prăbuşirii regatului maghiar, din secolul XVI Transilvania intră
sub suzeranitate :
a.tătară b.otomană c.a Țării Românești d.a
Poloniei
100. Dieta, însemnând o adaptare la noile realități a fostelor
Congregații nobiliare, a fost o instituție a :
a.Dobrogei b.Transilvaniei c.Țării Românești d.Moldovei
101. Cronica pictată de la Viena relatează :
a.descălecatul lui Dragoș b.descălecatul lui Bogdan c.deteriorarea
raporturilor între Basarab I și Carol Robert de Anjou d.descălecatul lui
Negru Vodă

392
3923