Sunteți pe pagina 1din 7

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII CU PERSONALITĂŢI DIFICILE

Tipurile de personalităţi dificile în comunicare


• Tancul
• Perfidul
• Grenada
• Atoateştiutorul
• Atoateştiutorul închipuit
• Serviabilul
• Nehotărâtul
• Taciturnul
• Negativistul
• Jeluitorul
TANCUL
• Este confruntativ, furios, nerăbdător, agresiv şi, mereu pe cineva găseşte vinovat.
• Puternic, asertiv, exploziv, dominator, atacă direct.
• Are temperament coleric şi este nestăpânit.
PERFIDUL (viclean, făţarnic, ipocrit)
 Foloseşte atacul ascuns, comentariile răutăcioase - făcând remarce irelevante care derutează
persoanele;
 umorul lui este sarcastic, tonul muşcător.
 Vor să fie în atenţia celorlalţi; îi supără schimbarea evenimentelor;
 învinuiesc alte persoane când ceva nu le reuşeşte.
“GRENADA”

• Aceasta, după o perioadă de calm şi linişte, mai lungă sau scurtă, poate “exploda”
nedirecţionat şi zgomotos cu privire la lucruri care nu au nici o legătură cu contextul prezent.
• Este agresiv, violent, are impresia că nu este apreciat la justa valoare.
• Foloseşte orice pretext pentru a se declanşa.
“ATOATEŞTIUTORUL”
• De regulă, sunt foarte competenţi, asertivi şi care nu admit replica, au o toleranţă scăzută la
corectări.
• Ei vor să-şi vadă obiectivele atinse, au un control riguros, nu admit discuţii în
contradictoriu.
• Ideile noi le percep ca pe o provocare la adresa autorităţii şi competenţei lor.
• El crede că destinul lui e de a controla, domina şi manipula.
“SERVIABILUL”
Doreşte să fie pe plac oamenilor, face multe promisiuni pe care nu reuşeşte să le onoreze,
suferă când nu reuşeşte ceva, invocă scuze şi explicaţii, uşor cade de acord cu părerea altora. Ei vor

trăiască în bună înţelegere cu toţi, de aceea nu vor să ofenseze pe nimeni.
NEHOTĂRÂTUL
• Este obsedat de partea negativă a deciziei. El are multe motive pentru a nu cere ajutor, nu
doreşte să deranjeze pe nimeni.
TACITURNUL (tăcut din fire)
• Este pasiv, centrat pe îndeplinirea corectă a sarcinii, este frustrat. Nonasertiv, timid, pasiv.
• Ei se retrag în sine spunând “foarte bine, faceţi cum ştiţi voi după care refuză să mai facă
ceva.
NEGATIVISTUL
• Centrat pe îndeplinirea corectă a sarcinii. Perfecţiunea este standardul lui, devine disperat
când cineva îl încurcă, el vede părţile negative în tot ce-l înconjoară, demotivându-i pe ceilalţi.
JELUITORUL
• Aceste persoane simt că lucrurile ar putea fi diferite faţă de cum sunt, dar nu au idee despre
ce ar trebui să schimbe ca să realizeze acea diferenţă.

• Fiind neajutorate încep să se plângă celorlalţi. Trei lucruri îi fac să se văicăreze: greutatea
poverilor colective, efortul făcut să vorbească despre tot ce îl deranjează; sentimentul inutilităţii.
Reacţii nerecomandate la diverse tipuri de personalităţi
Reacţii nerecomandabile la asaltul TANCULUI:
• Contraatacul. Tancul va escalada asaltul, construind o alianţă împotriva dumneavoastră.
• Defensiva. Puteţi să vă apăraţi, să explicaţi sau să vă justificaţi poziţia. Tancul vrea rezultate,
nu scuze. El nu este interesat să vă asculte, ba mai mult, aceasta îl supără şi mai mult.
• Supunerea umilă, din slăbiciune sau teamă. Teama este un semnal sigur pentru el că
atacul său este justificat.
Reacţia nerecomandabilă la atacul PERFIDULUI:
• retragere, atitudine defensivă, de apărare;
• exprimarea neplăcerii, pentru că aceasta îl stimulează cel mai mult;
• sentiment de revoltă sau umilinţă.
• nu îi spuneţi ce vă supărat cel mai mult în fapta, atitudinea lui.
Reacţii nerecomandabile la atacul GRENADEI:
• Tendinţa de a fi la fel de agresiv şi violent.
• Răspuns exploziv.
• Tendinţa de părăsire discretă a terenului.
• Aversiune/repulsie de la distanţă.
Reacţii nerecomandabile în relaţia cu SERVIABILUL:
• Blamarea şi punerea lui în situaţii jenantă.
• Nu-i cereţi să-şi onoreze promisiunile.
• Nu stabiliţi termeni concreţi şi rigizi pentru activităţile ce urmează să le facă.
Sugestie nerecomandabilă cu NEHOTĂRÂTUL
• Iritarea. Ascundeţi faptul că ceva vă irită în comportamentul lui.
Reacţii nerecomandate cu TACITURNUL
• Tendinţa de a deveni agresiv, dorinţa de a-1 “scutura’' puţin.
• Nerăbdarea, iritarea şi aversiunea verbală. El va evita conflictul şi dezacordul.
Reacţii nerecomandabile cu NEGATIVISTUL
• Tendinţa de a-1 contrazice şi de a-i arăta că situaţia nu este atât de neagră pe cât pare.
• Tendinţa de a-I dispreţui, de a-i întoarce spatele.
• Nerăbdarea.
• Identificarea vinovatului
• Efortul de a-1 convinge.
Reacţii nerecomandabile în relaţia cu JELUITORUL
• Nu fiţi de acord cu el, în caz contrar îl faceţi să plângă.
• Nu îl contraziceţi - va începe să vorbească despre aceleaşi lucruri.
• Nu încercaţi să rezolvaţi problemele în locul lui.
• Nu întrebaţi de ce vi se plânge tocmai dumneavoastră.
Reacţii nerecomandabile la atacul ATOTŞTIUTORULUI
• încercarea de a demonstra că şi dumneavoastră sunteţi atoateştiutor.
• Tendinţa de a riposta, contestându-i autoritatea.
• Trăirea de resentimente faţă de el.
• Atacarea ideilor sau tendinţa de a abandona, da a accepta reproşurile şi de a vă retrage.

Sugestii pentru managementul comunicării cu diverse tipuri de personalităţi dificile TANCUL


• Dobândiţi-i respectul, dovediţi-i că sunteţi puternic.
• Nu daţi înapoi.
• Tancul nu atacă oamenii pe care îi respectă.
• întrerupeţi atacul rostindu-i numele, titlul.
• Formulaţi aserţiunea - Eu, ascultaţi-l cu atenţie, folosiţi formule de tipul: “Eu văd ...”, “Din
punctul mei de vedere ...”
• Staţi pe loc, nu vă schimbaţi poziţia, priviţi-l în ochi.
• Lăsaţi-l să aibă ultimul cuvânt, anunţaţi-l că veţi vorbi cu el când se va calma.
• Cum procedăm când acuzaţiile tancului sunt corecte:
• Admiteţi greşeala dvs.
• Precizăm succint ce aţi învăţat din experienţa aceea.
• Afirmaţi că veţi proceda altfel în viitor pentru a evita repetarea situaţiei.
Sugestii pentru managementul conflictului cu PERFIDUL:
• Indiferenţa.
• Curiozitatea amuzantă orientată spre autor.
• Opriţi-vă, priviţi-l, repetaţi-i spusele.
• Fiţi asertivi, adresaţi întrebări de informare, directe.
• Pregătiţi o relaţie normală pe viitor (“Pe viitor, dacă apar probleme, vino să discutăm, promit
să te ascult.”)
Sugestii pentru managementul conflictului cu GRENADA:
• Captaţi-i atenţia prin a-i rosti numele, dar cu atenţie, să nu păreţi agresiv, mai bine să
păreţi prietenos.
• Ascultaţi cu atenţie şi folosiţi ecoul pentru a-i dovedi interesul.
• Găsiţi momentul potrivit pentru a-l întreba ce la deranjat aşa tare.
• Oferiţi-i sprijinul şi atenţia de a-1 asculta.
Sugestii pentru management: “ATOATEŞTIUTORUL”
• Dovediţi răbdare.
• Pregătiţi-vă bine ceea ce aveţi de spus să nu comiteţi nici o eroare.
• Dovediţi-i respect pentru ceea ce spune. El trebuie să simtă că îl ascultaţi.
• Folosiţi “ecoul” de mai multe ori. Daţi-i importanţă.
• Sprijiniţi-vă pe ideile lui.
• Folosiţi pluralul “Noi” în loc de “Eu”
Sugestii pentru managementul conflictului: “SERVIABILUL”
• încurajaţi-i să vorbească şi practicaţi ascultarea activă.
• Arătaţi-i că apreciaţi sinceritatea.
• Ajutaţi-I să-şi organizeze timpul şi activităţile.
• Arătaţi-i lucrurile care îl încurcă.
• Asiguraţi-vă că îşi va onora promisiunea.
Managementul conflictului: NEHOTĂRÂTUL
• Nu-1 grăbiţi să ia hotărâri.
• Analizaţi împreună opţiunile şi obstacolele.
• Asiguraţi-vă că a luat o decizie bună.
• Promovaţi ideea unui viitor mai bun pentru amândoi.
Sugestii pentru management: TACITURNUL (tăcut din fire)
• Rezervaţi-vă timp mult pentru a obţine o informaţie.
• Adresaţi întrebări deschise.
• Glumiţi pe seama tăcerii lui.
• Ghiciţi ce gândeşte, asta îi face plăcere.
• Creaţi un mediu de relaxare, de încredere şi deschidere.
Sugestii pentru management: NEGATIVISTUL
• Permiteţi-le să fie negativiste.
• Arătaţi-vă interesat de ce spune
• Oferiţi-le şansa de a se orienta pozitiv.
• Folosiţi negativismul lui pentru a obţine un răspuns pozitiv.
• Daţi-i de înţeles că sunteţi deschis la ideile lui şi că aşteptaţi să vină cu noi soluţii.
Sugestii pentru managementul conflictului cu JELUITORUL
• încercaţi să particularizaţi situaţia pentru a-1 împiedica să generalizeze.
• întrerupeţi-1 şi cereţi clarificări.
• Direcţionaţi discuţia spre găsirea de soluţii.
• Prezentaţi-i cu tact viitorul şi daţi indirect, câteva soluţii.
• Puneţi capăt discuţiei.

Aplicaţii pentru lucrul individual al masteranzilor:


1 Identificaţi personalităţi dificile în instituţiile DVS. Caracterizaţi aceste tipuri de personalităţi
dificile;
2. Simulaţi un conflict şi identificaţi reacţiile nerecomandate la diverse tipuri de personalităţi.

57