Sunteți pe pagina 1din 1

Studii de caz propuse

1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale


1.1. O entitate juridică înregistrează depunerea de către asociat la casieria unităţii a sumei de 500 lei,
din care achită la notar suma de 100 lei pentru redactarea actului de constituire si la Registrul
Comerţului suma de 200 lei şi 19%TVA, pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de înmatriculare, de
consulting, de publicare în Monitorul Oficial. După începerea activităţii, cheltuielile de constituire se
amortizează în 10 luni şi i se restituie asociatului suma depusă iniţial. Entitatea în cauză optează pentru
a fi plătitoare de TVA de la începutul activităţii. Să se efectueze înregistrările contabile pe baza
documentelor justificative specifice.
1.2. O entitate juridică achiziţionează un brevet de invenţie cu preţul de 30.000 lei şi 19% TVA, care se
achită cu ordin de plată. Brevetul este protejat timp de 5 ani, după care se scoate din evidenţă. Se cere
să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice.

2. Contabilitatea imobilizărilor corporale


2.1. O entitate juridică înregistrează achiziţionarea unui teren cu preţul de 30.000 lei şi 19% TVA, care
se achită cu ordin de plată. Ulterior, terenul se vinde cu 40.000 lei şi 19% TVA, încasarea făcându-se
cu ordin de plată. Să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor
justificative specifice.
2.2. O entitate juridică încheie un contract cu o firmă specializată pentru executarea unor lucrări de
desecare a unui teren. Lucrările de amenajare sunt facturate la suma de 60.000 lei şi 19% TVA, apoi se
face recepţia finală. Investiţia se amortizează într-o perioadă de 5 ani, după care se scoate din evidenţă.
Să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice
2.3. O entitate juridică achiziţionează un utilaj cu preţul de cumpărare (de facturare) de 100.000 lei şi
19% TVA. Cheltuielile de transport facturate de cărăuş sunt de 5.000 lei şi 19% TVA. Ambele facturi
se achită ulterior cu ordin de plată. Durata de utilizare a maşinii este de 10 ani. Regimul de amortizare
este liniar. După 8 ani de utilizare, maşina se vinde cu preţul de 40.000 lei şi 19% TVA, factura
încasându-se ulterior prin bancă. Să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare.
2.4. O entitate juridică încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. La
sfârşitul primei luni de zile, constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 60.000 lei şi
19% TVA. În a doua lună de zile se finalizează lucrările de investiţii şi se facturează restul lucrărilor în
valoare de 40.000 lei şi 19% TVA. Achitarea facturilor se face cu ordin de plată. Durata de utilizare a
depozitului este de 25 ani. După 30 de ani de utilizare, depozitul se vinde cu preţul de 30.000 lei şi 19%
TVA, factura încasându-se cu ordin de plată. Se cere să se efectueze înregistrările contabile aferente.
2.5. O entitate juridică hotărăşte modernizarea unei maşini pentru procesarea laptelui care are valoarea
contabilă de 120.000 lei. În acest scop, se cumpără componente de 30.000 lei şi 19% TVA, care se
încorporează în echipamentul supus modernizării. Durata normală de utilizare a maşinii este de 10 ani,
iar durata rămasă de 4 ani. Amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă. Să se efectueze înre-
gistrările contabile corespunzătoare, pe baza documentelor justificative specifice.
2.6. O entitate juridică încheie un act de donaţie privind un strung înregistrat la valoarea contabilă de
20.000 lei, amortizarea cumulată fiind de 15.000 lei. Să se efectueze înregistrările contabile pe baza
documentelor justificative specifice.